Lucyna Hurło, Dorota Klus-Stańska, Majka Łojko

Lucyna Hurło

doktor habilitowany, profesor UWM, profesor nadzwyczajny w Katedrze Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego, kierownik Zakładu Dydaktyki i Historii Wychowania Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, kierownik Podyplomowych Studiów Terapii Pedagogicznej na tej samej uczelni oraz organizator Podyplomowych Studiów z Logopedii. Laureatka wielu nagród, m.in.: Nagrody Rektora WSP (za osiągnięcia w pracy organizacyjno-wychowawczej, w dziedzinie naukowej, dydaktyczne oraz organizacyjne), Honorowa Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur, Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 2005-2008 prowadziła badania nad efektywnością edukacji na różnych poziomach kształcenia. Członek Senatu WSIiE TWP w Olsztynie. Organizuje i współorganizuje konferencje regionalne, ogólnokrajowe oraz zagraniczne.

Ważniejsze publikacje:

Z problematyki zawodu nauczyciela, WSP TWP, Warszawa 1998. Wokół pytań o współczesnego nauczyciela, WSP TWP, Warszawa 2001. (z J. M. Kowalskim),

Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym. UWM, Olsztyn 2001. (z M. Zaorską),

Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z zaburzeniami mowy (wybrane zagadnienia), Edycja, Olsztyn 2005.

Dorota Klus-Stańska

profesor pedagogiki, kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą na Uniwersytecie Gdańskim, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, redaktor naczelna naukowego czasopisma „Problemy Wczesnej Edukacji”. Założyła i w latach 1994–2002 prowadziła eksperymentalną Autorską Szkołę Podstawową „Żak” w Olsztynie. Autorka, współautorka i redaktorka kilkunastu książek. Jej zainteresowania badawcze to bariery rozwoju uczniów w szkole i kultura dydaktyczna szkoły.

Majka Łojko

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło