Katarzyna Parys i Piotr Stefański (red. nauk.)

Katarzyna Parys

doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, pedagog specjalny. Jest zatrudniona na stanowisku profesora w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od 2007 roku pełni funkcję kierownika Katedry Integracji Społecznej. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół: zagadnień związanych z kształceniem specjalnym, działań wspierających uczniów niepełnosprawnych w psychospołecznym rozwoju, kreatywności osób niepełnosprawnych oraz zmian terminologii w pedagogice specjalnej. Dorobek naukowy obejmuje: 2 monografie autorskie, 4 współautorskie oraz ponad 90 artykułów i rozdziałów opublikowanych w czasopismach i recenzowanych pracach zbiorowych.

Piotr Stefański 

magister, tyflopedagog, oligofrenopedagog oraz terapeuta wczesnego wspomagania. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Pedagogiczny). Od 1989 roku jest zawodowo związany z Zespołem Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie (poprzednia nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących). Jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, przez ponad 20 lat zaangażowanym w działalność Nieprzetartego Szlaku. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja (obecnie pełni funkcję prezesa) oraz prezesem Fundacji Niepełnosprawni Razem. Zainicjował wiele przedsięwzięć dotyczących rewalidacji, edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcją wzroku. Jest pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego Kongresu Tyflopedagogicznego, który odbył się w Krakowie w 2019 toku.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło