Terapia interdyscyplinarna - recenzja

person Wysłane przez: Oficyna Wydawnicza "Impuls" list Kategoria: Recenzje książek wydawnictwa Impuls: dowiedz się więcej Dodano: comment Komentarz: 0 favorite Trafienie: 367

Szeroki zakres tematyczny zawarty w umieszczonych w książce artykułach daje nam możliwość kompleksowego ujęcia kwestii terapii dziecka i stanowić może nie tylko impuls do dalszego zdobywania informacji na dany temat, ale być może podpowiedź dotyczącą możliwości terapeutycznych w stosunku do danego dziecka... zapraszamy do recenzji 


Różnorodne problemy związane z funkcjonowaniem wymagają holistycznego podejścia. Holistycznego, czyli uwzględniającego zarówno wszystkie aspekty funkcjonowania dziecka, jak i różne formy pomocy. Odpowiedzią na potrzeby młodego człowieka, może być terapia interdyscyplinarna, która przybiera formę różnego rodzaju działań pomocowych, służących wspomaganiu dziecka, by mogło one funkcjonować w jak największym stopniu samodzielnie w przestrzeni życiowej.

O tej wieloaspektowej terapii, a także o problemach z nią związanych przeczytać możemy w obszernej publikacji Oficyny Wydawniczej IMPULS. Książka pt. „Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy”, pod redakcją Joanny Skibińskiej, to szerokie spektrum tematów wchodzących w zakres tej terapii, a przez to możliwość szerszego spojrzenia na dziecko i problemy związane z jego rozwojem. Książka stanowi doskonałą lekturę, pozwalającą rozwijać wiedzę i kompetencje pedagogów specjalnych, ale również jest pomocą dla studentów studiów pedagogicznych oraz wszystkich terapeutów, uczestniczących w procesie wychowania dziecka i / lub prowadzenia terapii. To równie podręcznik dla rodziców, którzy poszukują odpowiedzi na zadawane pytania oraz wskazówek dotyczących działań terapeutycznych adresowanych do dziecka.

okładkaW książce zostały wyodrębnione trzy główne część, poświęcone wybranym zagadnieniom terapii interdyscyplinarnej, składające się na wieloaspektowe wsparcie udzielane dziecku. W części pierwszej, dotyczącej podstaw terapii interdyscyplinarnej, znajdziemy tekst Joanny Skiby, która umiejscawia terapię pedagogiczną w kręgu interdyscyplinarnej terapii zwracając uwagę na to, że rozumiejąc terapię tę jako zamierzoną i celową interwencję, można mówić o jej interdyscyplinarności. Wynika ona bowiem m.in. z szerokiego wachlarza działań wspierająco-wspomagających oraz wielostronności metod i wykorzystywanych form postępowania. Z kolei Ewa Wysocka pisze o wybranych problemach terapii psychopedagogicznej dzieci i młodzieży, omawiając przy tym specyfikę zaburzeń i zagrożeń rozwojowych młodego pokolenia czy specyfikę działań terapeutycznych ukierunkowanych na dzieci i młodzież. Beata Kazek oraz Ewa Emich-Widera piszą o terapii w neurologii dziecięcej, omawiając przy tym krótko neuroinfekcje, mózgowe porażenie dziecięce czy padaczkę. Z koli Agnieszka Kapinos-Gorczyca i Katarzyna Sitnik-Warchulska zajmują się tematem terapii w psychiatrii dzieci i młodzieży, poruszając zarówno zagadnienie farmakoterapii, jak psychoterapii.

W części drugiej książki, koncentrującej się na zagadnieniach związanych z terapią funkcji podstawowych, znajdziemy tekst Agnieszki Twaróg-Kanus, która omawia kwestię wspierania dziecka z dysfunkcją wzroku w środowisku edukacyjnym, a także Ireny Polewczyk, która pisze o stymulowaniu rozwoju oraz prowadzeniu terapii dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej. O deficytach w zakresie motoryki małej i możliwych formach terapii traktuje tekst Emilii Mikołajewskiej, natomiast Łucja Skrzypiec oraz Joanna Skowron omawiają holistyczne podejście do terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, zwracając też uwagę na konieczność tworzenia sprzyjających dziecku warunków i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa.

Trzecia część książki dotyczy wybranych zagadnień z zakresu terapii zaburzeń rozwojowych. O terapii dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością sensoryczną pisze Marzena Zaorska, natomiast o autyzmie i znaczeniu wczesnej terapii – Marta Korendo i Katarzyna Sedivy-Mączka. Marta Korendo, tym razem wspólnie z Ewa Bielendą Mazur, zajmuje się także tematem terapii dzieci z zespołem Aspergera. O mózgowym porażeniu dziecięcym i stymulacji dotykowej przeczytamy w artykule Anny Borzęckiej. Natomiast tematem zaburzeń płynności mowy, a dokładnie jąkania się, zajmuje się w swoim artykule Jadwiga Agnieszka Tuchowska oraz Maria Faściszewska.

Szeroki zakres tematyczny zawarty w umieszczonych w książce artykułach daje nam możliwość kompleksowego ujęcia kwestii terapii dziecka i stanowić może nie tylko impuls do dalszego zdobywania informacji na dany temat, ale być może podpowiedź dotyczącą możliwości terapeutycznych w stosunku do danego dziecka. Tym samym otwiera drogą do udzielenia jak największej pomocy dziecku i jego rodzicom i zaowocować może – dzięki odpowiedniemu wsparciu – wymiernymi efektami działania.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2020/08/joanna-skibinska-red-terapia.html

Zapraszamy do publikacji w naszej księgarni internetowej: https://www.impulsoficyna.com.pl/publikacje-naukowe/2116-terapia-interdyscyplinarna.html

Komentarze

Bez komentarza w tej chwili!

Zostaw swój komentarz

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło