Dzień Edukacji Narodowej

person Wysłane przez: Oficyna Wydawnicza "Impuls" list Kategoria: Aktualności Dodano: comment Komentarz: 0 favorite Trafienie: 98

W związku z Dniem Edukacji Narodowej składamy wszystkim NAUCZYCIELOM najserdeczniejsze życzenia

 

Dla nauczycieli

 

Z tej okazji Oficyna Wydawnicza „Impuls” przygotowała atrakcyjną okazję, adresowanych do przyszłych i obecnych nauczycieli akademickich, szkolnych i przedszkolnych.

NAUCZYCIEL DOSKONAŁYJak pisze autor Nauczyciel dokonały publikacji Janusz Bielski cech efektywnego nauczyciela poszukuje się również dzisiaj, ale coraz częściej pojawiają się u badaczy przekonania, że cechy te nie są wrodzone i że można je wykształcić w procesie przygotowania zawodowego. Głównym przedmiotem współczesnych badań staje się rzeczywisty nauczyciel, działający w konkretnych warunkach. Odrzuca się założenie, że nauczyciel jest z natury doskonały. Wytworzył się też „realistyczny” stosunek do jego pracy dydaktyczno-wychowawczej, z pewnym odcieniem krytycyzmu.

Nauczyciel, który nie najlepiej wykonuje swoje zadania, może spotkać się z brakiem akceptacji nie tylko ze strony swoich zwierzchników. Powstała swego rodzaju społeczna presja na doskonalenie się w zawodzie. Coraz częściej odrzuca się pogląd o istnieniu jakiegoś jednego warunku decydującego o efektach pracy zawodowej nauczyciela, a przyjmuje się założenie, że rezultaty pracy uwarunkowane są całym zespołem różnorodnych czynników...

https://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/nauczyciel-doskonaly,1847.html

 

Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnychUwagę zwraca przede wszystkim kopalnia wiedzy, za jakie niewątpliwie można uznać Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych  pod. red. naukową Joanny Małgorzaty Łukasik, Inetty Nowosad i Mirosława J. Szymańskiego.

Podjęty dyskurs naukowy włączyli się przedstawiciele polskiej pedagogiki. Zaprezentowali różne konteksty i uwarunkowania funkcjonowania szkoły i nauczyciela w perspektywie specyfiki nowych i zmieniających się wyzwań. W prezentowanej publikacji uwzględniono przemiany dotyczące różnych poziomów edukacji oraz jej podmiotów starając się by obraz był możliwie pełny.

Do publikacji zapraszamy artykułami: Mirosława J. Szymańskiego, Bogusława Śliwerskiego, Zbyszko Melosika, Agnieszki Cybal-Michalskiej, Agnieszki Gromkowskiej-Melosik, Stefana M. Kwiatkowskiego, Mirosławy Sobeckiej, Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, Inetty Nowosad, Zbigniewa Kwiecińskiego, Jolanty Szempruch, Jerzego Nikitorowicza, Krzysztofa Rubachy, Romana Lepperta, Ryszarda Bery oraz Joanny M. Łukasik. ...

https://www.impulsoficyna.com.pl/monografie-i-podreczniki-akademickie/2234-1724-szkola-i-nauczyciel-w-obliczu-zmian-spolecznych-i-edukacyjnych.html#/27-wersja_ksiazki-ksiazka_drukowana_papierowa
 

Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwańKsiążka pod red. naukową Joanny Skibskiej  Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwań stanowi prezentację wybranych najistotniejszych kwestii, które powinny być uwzględniane w analizie i przemyśleniach towarzyszących działaniom na rzecz projakościowych wdrożeń i zmian, ukierunkowanych na wsparcie nauczyciela i ucznia w przestrzeni edukacyjnej.

...to ważny głos w dyskusji na temat wspólnej przestrzeni działań edukacyjnych i społecznych. Tytułowe relacje między głównymi podmiotami edukacji i społeczeństwem są dobrą podstawą do dyskusji nad kondycją współczesnego nauczyciela i szkoły ...

https://www.impulsoficyna.com.pl/literatura-dla-nauczycieli/2082-1046-nauczyciel-i-uczen-w-kontekscie-spolecznych-przemian-i-oczekiwan.html#/27-wersja_ksiazki-ksiazka_drukowana_papierowa
 

Cogito – szkoła z własnym obliczemPolecamy publikację autorstwa Marzeny Kędry pt. Cogito – szkoła z własnym obliczem w ramach serii wydawniczej „Drogowskazy (w) Edukacji”.

Autorska Szkoła COGITO z freinetowskim profilem w tle Dzięki takim książkom możemy tak, jak Autorka, niejako metaforycznie wchodzić w relacje z sobą, by dzięki nim niekoniecznie coś powielać, dosłownie naśladować, ale może spróbować dzielić się z innymi także własnymi rozwiązaniami. Zachęcam zatem nie tylko do lektury tak wyjątkowej w treści i formie książki, ale także wprowadzenia do współczesnej polskiej pedagogiki szkolnej własnego doświadczenia, rozwiązań czy efektów twórczych dokonań. Freinet oczekiwał tego od nas, od nauczycieli z pasją realizujących swoją profesję. Każdy z nas może dodać kropelkę kruszącą beton nonsensownej i mniej wartościowej edukacji. Trzeba tylko mieć odwagę, zaryzykować, podjąć wysiłek i rzucić „ziarno” na podatny grunt oczekujących na naszą pedagogię dziecięcych serc, umysłów i rąk.

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Od Autorki:

Niniejsza książka ma stanowić głos w dyskusji na temat polskiej szkoły na tle mojego własnego biograficznego doświadczenia, moich doświadczeń jako pedagoga i nauczyciela, jako dyrektorki szkoły, ale także jako twórcy rozwiązań w zakresie edukacji szkolnej. Jest to książka, w której wyrażam optymistyczne przekonanie, iż niezależnie od wszelkich uwarunkowań strukturalnych (a niekiedy ideologicznych) można zmieniać szkołę, a dzięki temu – zmieniać społeczeństwo. Szkoła może być źródłem postępu. Przy czym oczywiście zmiana szkoły nie powinna być nigdy celem samym w sobie. [...]

https://www.impulsoficyna.com.pl/monografie-i-podreczniki-akademickie/2236-1690-cogito-szkola-z-wlasnym-obliczem.html#/27-wersja_ksiazki-ksiazka_drukowana_papierowa


Nauczyciel Czas – Przestrzeń SzkołaJesteśmy świadkami przemian cywilizacyjnych na dużą skalę. Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądał świat za kilka lat. Szkoła i nauczyciele również muszą nadążać za zmianami, aby przygotować uczniów do życia w nieznanej przyszłości oraz rozwiązywania problemów, których też jeszcze nie znamy. Potrzebne są innowacje, działania twórcze, wzmacniające motywację młodych ludzi do nauki w intencjonalnym środowisku wychowawczym, które dziś często przestaje być dla podopiecznych atrakcyjne. [...]

Oddajemy w ręce szanownych Czytelników monografię zbiorową Nauczyciel Czas – Przestrzeń Szkołaautorstwa Ewy Pasterniak-Kobyłeckiej i Anity Famuła-Jurczak, która jest poświęcona poszukiwaniom nowych rozwiązań dydaktycznych. Autorzy poszczególnych artykułów zachęcają do dyskusji o efektywnej pracy nauczycieli. Znajdziemy tu rozważania na temat pełnionych przez szkolnych edukatorów ról (przewodnika, tutora, innowatora), ich kwalifikacji i kompetencji oraz pomysłów na usprawnienie procesu kształcenia przez stosowanie na co dzień nowoczesnych technologii i mniej znanych metod pracy.

https://www.impulsoficyna.com.pl/literatura-dla-nauczycieli/2222-1701-nauczyciel-czas-przestrzen-szkola.html#/27-wersja_ksiazki-ksiazka_drukowana_papierowa


Nauczyciel-tutor. Prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnegoKsiążka Sławomira Krzychały Nauczyciel-tutor. Prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego jest dziełem ukazującym wielowymiarowe podejście do tutoringu szkolnego, w perspektywie założeń teoretycznych, realizowanych działań, aktywności nauczycieli i nauczycielek, ale również (a w zasadzie przede wszystkim) podsumowania pewnego przedsięwzięcia edukacyjnego i interpretacji doświadczeń, jakie wraz z nim się pojawiły. […] o wyjątkowości niniejszej publikacji świadczą: badane instytucje (gimnazja), czas badania i przygotowania monografii (reforma oświaty z 2016 roku). W ten sposób monografia staje się naukowym podsumowaniem zarówno pewnego typu szkół, jak i unikatowych projektów w nich realizowanych i będzie czytana jako jedno z pierwszych podsumowań funkcjonowania polskich gimnazjów. ...

https://www.impulsoficyna.com.pl/literatura-dla-nauczycieli/1674-1087-nauczyciel-tutor-prakseologiczna-rekonstrukcja-tutoringu-szkolnego.html#/32-wersja_ksiazki-wersja_elektroniczna_epub_mobil


Nauczycielskie praktyki oceniania

Trzecia z propozycji „Impulsu” – Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami autorstwa Grażyny Szyling – porusza jeden z najstarszych, a zarazem najdelikatniejszych wątków edukacji: kwestię oceniania, intrygującą zarówno z naukowego, jak i społecznego punktu widzenia, ze względu na towarzyszące jej motywacje psychologiczne, jak i skutki psychologiczne, będące skutkiem np. niewłaściwej oceny. Kontrowersję tematu dodatkowo podkreśla fakt, że proces oceniania związany jest nierozerwalnie ze stosunkiem władzy, stając się jej nieodłącznym atrybutem. Problematyczność zagadnienia otwiera szerokie pole badawcze, rodząc mnogość pytań, czasem tak nieoczywistych jak to, kiedy ocena bywa „kłopotliwa etycznie” lub jakie „dylematy praworządności” mogą się pojawić przy próbie zderzeni wymagań programowych z indywidualnymi możliwościami ucznia.

https://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/nauczycielskie-praktyki-oceniania

  

Diagnostyka pedagogiczna

Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne Barbary Skałbani to publikacja powstała jako odpowiedź i rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych między pedag  ogami i psychologami, dotyczącymi zagadnień diagnozowania i diagnostyki dzieci i młodzieży; jak zauważa sama autorka, niejednoznaczność rozdziału ról powoduje na ogół wycofywanie się nauczycieli z obszaru diagnostyki – poprzestają jedynie na diagnostyce edukacyjnej, tymczasem – jak przekonuje Autorka, nie będąca w tej kwestii odosobniona – diagnoza jest jednym z podstawowych narzędzi, jakim operują pedagodzy. Co więcej: nauczyciel ma rzadką i nieocenioną możliwość postawienia diagnozy na podstawie obserwacji bezpośredniej, przy czym diagnozowany uczeń obserwowany jest zarówno podczas procesu uczenia się, jak i w naturalnym środowisku: rówieśniczym, rodzinnym etc. Wczesna diagnoza pedagogiczna jest kluczem do sukcesu we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych dowolną formą niepełnosprawności, gdzie działania terapeutyczne skierowane są zarówno do samych dzieci, jak i do ich najbliższych. Podział zawartości merytorycznej, gdzie każdy rozdział zakończony jest podsumowaniem, zestawem ćwiczeń praktycznych i stosowną bibliografią sprzyja także autoedukacji i samodoskonaleniu zawodowym przyszłych i obecnych nauczycieli i pedagogów.

https://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/diagnostyka-pedagogiczna,1216.html


Impuls poleca i zaprasza

Oficyna Wydawnicza Impuls to krakowskie wydawnictwo pedagogiczne i księgarnia internetowa oferująca publikacje tradycyjne i elektroniczne (e-book) z szeroko pojętej pedagogiki, w tym specjalnej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, muzyki i sztuki, psychologii, socjologii, alternatywnych dziedzin edukacji oraz wielu innych m.in. medycyna książki, resocjalizacja książki, pedagogika resocjalizacyjna…
Zapraszam Czytelników i nowych autorów do częstych odwiedzin naszej strony internetowej, do wydawnictwa, do nas!

 

Oficyna Wydawnicza Impuls

zamowienia@impulsoficyna.com.pl
 
506-624-220

 
 

Komentarze

Bez komentarza w tej chwili!

Zostaw swój komentarz

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło