• Obniżka
Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych

Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych

ISBN: 978-83-7308-807-8
28,00 zł
5,00 zł Zniżka 23,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny

Przeglądając literaturę przedmiotu, można odnieść wrażenie, że coraz większe zainteresowanie budzi tzw. podejście partycypacyjne do zarządzania zasobami środowiska. Ma ono niewątpliwie plusy i minusy. Im większe jest uczestnictwo ludności miejscowej w projektach dotyczących ochrony środowiska...

Ilość

Przeglądając literaturę przedmiotu, można odnieść wrażenie, że coraz większe zainteresowanie budzi tzw. podejście partycypacyjne do zarządzania zasobami środowiska. Ma ono niewątpliwie plusy i minusy. Im większe jest uczestnictwo ludności miejscowej w projektach dotyczących ochrony środowiska, tym większa dla tych projektów akceptacja i stopień identyfikacji z ich celami. Istnieje jednak zagrożenie, że krótkowzroczność i partykularne interesy zdominują cele długofalowe i dobro ogółu. Czy zatem dziedzictwo przyrodnicze i krajobraz zostałyby uszanowane i zachowane, gdyby oddano je w zarząd społecznościom lokalnym?

W nakreślony powyżej zakres problematyki wpisuje się temat niniejszej pracy. Z jednej strony jej głównym celem jest naukowa analiza uwarunkowań i źródeł konfliktów społecznych różnych podmiotów z parkami narodowymi w Polsce, z drugiej strony zawiera ona wnioski aplikacyjne, czyli wskazania konkretnych sposobów zapobiegania potencjalnym sporom, oraz łagodzenia i rozwiązywania już istniejących.

100 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Królikowska Karolina

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Królikowska Karolina

ISBN druk

978-83-7308-807-8

ISBN e-book

Objętość

270 stron

Wydanie

I, 2007

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Podziękowania

 

1. Społeczne aspekty funkcjonowania parków narodowych – stan badań

2. Cele i problemy badawcze. Obszar, przedmiot i zakres badań

2.1. Cele naukowe

2.2. Cele aplikacyjne

2.3. Parki narodowe jako obszar badań

2.4. Przedmiot badań – definicje i aspekty konfliktów społecznych

2.5. Strony konfliktu

2.6. Czas i zakres badań

3. Metodyka badań

3.1. Zastosowane metody i techniki badawcze

3.2. Zasady wyboru parków narodowych do badań

3.3. Pierwszy etap badań – zbieranie materiałów i wywiady pogłębione

3.4. Drugi etap badań – wywiady kwestionariuszowe skategoryzowane

3.4.1. Narzędzie badawcze – kwestionariusz wywiadu, koncepcja i schemat

3.4.2. Próba

3.4.3. Operaty próby

3.4.4. Sposób obliczenia wielkości próby reprezentatywnej

3.4.5. Sposób przeprowadzenia losowania

3.4.6. Zasady doboru respondentów z próby gospodarstw domowych

3.4.7. Przebieg badań terenowych

3.5. Metody analizy danych

3.5.1. Analiza jakościowa

3.5.2. Analiza ilościowa

4. Sytuacje konfliktotwórcze i konflikty w parkach narodowych – typologia i charakterystyka w świetle przekonań ekspertów i liderów opinii oraz zebranych dokumentów

4.1. Sytuacja konfliktotwórcza I (SK I) – spór o utworzenie i granice obszaru objętego ochroną

4.1.1. Przedmiot sporu

4.1.2. Strony sporu – postawy, przekonania, interesy

4.1.3. Uwarunkowania i sprzeczności konfliktotwórcze

4.2. Sytuacja konfliktotwórcza II (SK II) – spór o formalne kompetencje, czyli konflikt władzy

4.2.1. Przedmiot sporu

4.2.2. Strony – postawy, przekonania, interesy

4.2.3. Uwarunkowania i sprzeczności konfliktotwórcze

4.3. Sytuacja konfliktotwórcza III (SK III) – konflikt personalny, którego przedmiotem jest osoba dyrektora parku

4.3.1. Przedmiot sporu

4.3.2. Strony sporu – postawy, przekonania, interesy

4.3.3. Uwarunkowania i sprzeczności konfliktotwórcze

4.4. Sytuacja konfliktotwórcza IV (SK IV) – spór o dostępność parku dla ludzi

4.4.1. Przedmiot sporu

4.4.2. Strony sporu – postawy, przekonania, interesy

4.4.3. Uwarunkowania i sprzeczności konfliktotwórcze

4.5. Sytuacja konfliktotwórcza V (SK V) – spór o zasady gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego

4.5.1. Przedmiot sporu

4.5.2. Strony sporu – postawy, przekonania, interesy

4.5.3. Uwarunkowania i sprzeczności konfliktotwórcze

4.6. Sytuacja konfliktotwórcza VI (SK VI) – spór o zagospodarowanie przestrzenne (na gruntach gminnych i na gruntach prywatnych)

4.6.1. Przedmiot sporu

4.6.2. Strony sporu – postawy, przekonania, interesy

4.6.3. Uwarunkowania i sprzeczności konfliktotwórcze

4.7. Sytuacja konfliktotwórcza VII (SK VII) – spór o sposoby podejmowania decyzji

4.7.1. Przedmiot sporu

4.7.2. Strony sporu – postawy, przekonania, interesy

4.7.3. Uwarunkowania i sprzeczności konfliktotwórcze

4.8. Postawy przedstawicieli społeczności lokalnych i pracowników parków narodowych jako czynnik konfliktogenny

4.9. Podsumowanie

5. Sytuacje konfliktotwórcze i konflikty w parkach narodowych w świetle przekonań ich mieszkańców

5.1. Cechy i postawy badanej populacji

5.1.1. Cechy demograficzno-społeczne

5.1.2. Przekonania na temat problemów i rozwoju regionu oraz władz lokalnych

5.1.3. Postawy wobec ochrony przyrody

5.1.4. Postawy wobec interesu publicznego

5.1.5. Cechy badanej populacji w kontekście sytuacji konfliktotwórczych – interpretacja i wnioski

5.2. Akceptacja parku narodowego

5.3 Potencjalne sprzeczności konfliktotwórcze

5.3.1. Wpływ parku na rozwój regionu, czyli sprzeczność między ochroną przyrody a gospodarką

5.3.2. Ocena pracy i postaw pracowników badanych parków narodowych

5.3.3. Odmienność wizji na temat zarządzania parkiem narodowym

5.3.4. Utrudnienia związane z sąsiedztwem parku narodowego

5.4. Konflikty

5.4.1. Wiedza i opinie na temat konfliktów

5.4.2. Bezpośredni udział mieszkańców w konfliktach

5.4.3. Postawy wobec potencjalnych konfliktów

6. Konflikty społeczne w parkach narodowych w świetle teorii i koncepcji nauk społecznych

7. Zapobieganie konfliktom w parkach narodowych i ich rozwiązywanie

7.1. Sprzeczności przestrzenne

7.2. Sprzeczność kompetencji i interesów ekonomicznych

7.2.1. Współzarządzanie

7.2.2. Rekompensaty

7.2.3. Rozwój regionu

7.3. Sprzeczności przekonań na temat właściwego gospodarowania przyrodą

7.4. Strategia zarządzania – wizja, informacja, dialog

 

Wnioski

 

Bibliografia

 

Załączniki

 

Zobacz także

Masaż klasyczny

1 Recenzje)
Cena podstawowa 68,00 zł -18,00 zł Cena 50,00 zł

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło