• Obniżka
Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych

Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych

ISBN: 978-83-7308-807-8
26,67 zł
3,67 zł Oszczędzasz: 23,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 5,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Przeglądając literaturę przedmiotu, można odnieść wrażenie, że coraz większe zainteresowanie budzi tzw. podejście partycypacyjne do zarządzania zasobami środowiska. Ma ono niewątpliwie plusy i minusy. Im większe jest uczestnictwo ludności miejscowej w projektach dotyczących ochrony środowiska...

Ilość

Przeglądając literaturę przedmiotu, można odnieść wrażenie, że coraz większe zainteresowanie budzi tzw. podejście partycypacyjne do zarządzania zasobami środowiska. Ma ono niewątpliwie plusy i minusy. Im większe jest uczestnictwo ludności miejscowej w projektach dotyczących ochrony środowiska, tym większa dla tych projektów akceptacja i stopień identyfikacji z ich celami. Istnieje jednak zagrożenie, że krótkowzroczność i partykularne interesy zdominują cele długofalowe i dobro ogółu. Czy zatem dziedzictwo przyrodnicze i krajobraz zostałyby uszanowane i zachowane, gdyby oddano je w zarząd społecznościom lokalnym?

W nakreślony powyżej zakres problematyki wpisuje się temat niniejszej pracy. Z jednej strony jej głównym celem jest naukowa analiza uwarunkowań i źródeł konfliktów społecznych różnych podmiotów z parkami narodowymi w Polsce, z drugiej strony zawiera ona wnioski aplikacyjne, czyli wskazania konkretnych sposobów zapobiegania potencjalnym sporom, oraz łagodzenia i rozwiązywania już istniejących.

92 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Królikowska Karolina

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Królikowska Karolina

ISBN druk

978-83-7308-807-8

ISBN e-book

Objętość

270 stron

Wydanie

I, 2007

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Podziękowania

 

1. Społeczne aspekty funkcjonowania parków narodowych – stan badań

2. Cele i problemy badawcze. Obszar, przedmiot i zakres badań

2.1. Cele naukowe

2.2. Cele aplikacyjne

2.3. Parki narodowe jako obszar badań

2.4. Przedmiot badań – definicje i aspekty konfliktów społecznych

2.5. Strony konfliktu

2.6. Czas i zakres badań

3. Metodyka badań

3.1. Zastosowane metody i techniki badawcze

3.2. Zasady wyboru parków narodowych do badań

3.3. Pierwszy etap badań – zbieranie materiałów i wywiady pogłębione

3.4. Drugi etap badań – wywiady kwestionariuszowe skategoryzowane

3.4.1. Narzędzie badawcze – kwestionariusz wywiadu, koncepcja i schemat

3.4.2. Próba

3.4.3. Operaty próby

3.4.4. Sposób obliczenia wielkości próby reprezentatywnej

3.4.5. Sposób przeprowadzenia losowania

3.4.6. Zasady doboru respondentów z próby gospodarstw domowych

3.4.7. Przebieg badań terenowych

3.5. Metody analizy danych

3.5.1. Analiza jakościowa

3.5.2. Analiza ilościowa

4. Sytuacje konfliktotwórcze i konflikty w parkach narodowych – typologia i charakterystyka w świetle przekonań ekspertów i liderów opinii oraz zebranych dokumentów

4.1. Sytuacja konfliktotwórcza I (SK I) – spór o utworzenie i granice obszaru objętego ochroną

4.1.1. Przedmiot sporu

4.1.2. Strony sporu – postawy, przekonania, interesy

4.1.3. Uwarunkowania i sprzeczności konfliktotwórcze

4.2. Sytuacja konfliktotwórcza II (SK II) – spór o formalne kompetencje, czyli konflikt władzy

4.2.1. Przedmiot sporu

4.2.2. Strony – postawy, przekonania, interesy

4.2.3. Uwarunkowania i sprzeczności konfliktotwórcze

4.3. Sytuacja konfliktotwórcza III (SK III) – konflikt personalny, którego przedmiotem jest osoba dyrektora parku

4.3.1. Przedmiot sporu

4.3.2. Strony sporu – postawy, przekonania, interesy

4.3.3. Uwarunkowania i sprzeczności konfliktotwórcze

4.4. Sytuacja konfliktotwórcza IV (SK IV) – spór o dostępność parku dla ludzi

4.4.1. Przedmiot sporu

4.4.2. Strony sporu – postawy, przekonania, interesy

4.4.3. Uwarunkowania i sprzeczności konfliktotwórcze

4.5. Sytuacja konfliktotwórcza V (SK V) – spór o zasady gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego

4.5.1. Przedmiot sporu

4.5.2. Strony sporu – postawy, przekonania, interesy

4.5.3. Uwarunkowania i sprzeczności konfliktotwórcze

4.6. Sytuacja konfliktotwórcza VI (SK VI) – spór o zagospodarowanie przestrzenne (na gruntach gminnych i na gruntach prywatnych)

4.6.1. Przedmiot sporu

4.6.2. Strony sporu – postawy, przekonania, interesy

4.6.3. Uwarunkowania i sprzeczności konfliktotwórcze

4.7. Sytuacja konfliktotwórcza VII (SK VII) – spór o sposoby podejmowania decyzji

4.7.1. Przedmiot sporu

4.7.2. Strony sporu – postawy, przekonania, interesy

4.7.3. Uwarunkowania i sprzeczności konfliktotwórcze

4.8. Postawy przedstawicieli społeczności lokalnych i pracowników parków narodowych jako czynnik konfliktogenny

4.9. Podsumowanie

5. Sytuacje konfliktotwórcze i konflikty w parkach narodowych w świetle przekonań ich mieszkańców

5.1. Cechy i postawy badanej populacji

5.1.1. Cechy demograficzno-społeczne

5.1.2. Przekonania na temat problemów i rozwoju regionu oraz władz lokalnych

5.1.3. Postawy wobec ochrony przyrody

5.1.4. Postawy wobec interesu publicznego

5.1.5. Cechy badanej populacji w kontekście sytuacji konfliktotwórczych – interpretacja i wnioski

5.2. Akceptacja parku narodowego

5.3 Potencjalne sprzeczności konfliktotwórcze

5.3.1. Wpływ parku na rozwój regionu, czyli sprzeczność między ochroną przyrody a gospodarką

5.3.2. Ocena pracy i postaw pracowników badanych parków narodowych

5.3.3. Odmienność wizji na temat zarządzania parkiem narodowym

5.3.4. Utrudnienia związane z sąsiedztwem parku narodowego

5.4. Konflikty

5.4.1. Wiedza i opinie na temat konfliktów

5.4.2. Bezpośredni udział mieszkańców w konfliktach

5.4.3. Postawy wobec potencjalnych konfliktów

6. Konflikty społeczne w parkach narodowych w świetle teorii i koncepcji nauk społecznych

7. Zapobieganie konfliktom w parkach narodowych i ich rozwiązywanie

7.1. Sprzeczności przestrzenne

7.2. Sprzeczność kompetencji i interesów ekonomicznych

7.2.1. Współzarządzanie

7.2.2. Rekompensaty

7.2.3. Rozwój regionu

7.3. Sprzeczności przekonań na temat właściwego gospodarowania przyrodą

7.4. Strategia zarządzania – wizja, informacja, dialog

 

Wnioski

 

Bibliografia

 

Załączniki

 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło