Część pierwsza

Dziecko w świecie współdziałania. Część pierwsza

Podtytuł: Część pierwsza
ISBN: 978-83-7587-235-4
36,19 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 38,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Poszukiwanie podstaw samorządności, współdziałania, demokracji.

Jest to 10 tom serii "Nauczyciele-Nauczycielom". Tytuł tomu został rozwinięty podtytułem "Poszukiwanie podstaw samorządności, współdziałania, demokracji". Autorzy rzeczywiście poszukują owych podstaw, dokonują wieloaspektowej interpretacji samego pojęcia współdziałania umieszczając je w kontekście wielu pojęć pokrewnych i przeciwstawnych (współdziałanie a rywalizacja).

Ilość

Jest to 10 tom serii "Nauczyciele-Nauczycielom". Tytuł tomu został rozwinięty podtytułem "Poszukiwanie podstaw samorządności, współdziałania, demokracji". Autorzy rzeczywiście poszukują owych podstaw, dokonują wieloaspektowej interpretacji samego pojęcia współdziałania umieszczając je w kontekście wielu pojęć pokrewnych i przeciwstawnych (współdziałanie a rywalizacja). Współdziałanie nie jest tu tylko teoretycznym problemem, ale wyrasta z przezwyciężenia podziałów między nauczycielami różnych typów szkół. Chodzi o to, by zbliżyć świat dziecka i świat dorosłych do siebie na drodze poszukiwania rodziny człowieczej.

Książka składa się z trzech rozdziałów, połączonych myślą Dalajlamy „(…) Wykorzystamy każdą nadarzającą się okazję do przyniesienia pożytku innym, zamiast myśleć tylko o własnych, wąskich interesach (…)”.W części pierwszej autorzy dążą do wyostrzenia pojęcia współdziałania i rywalizacji, samorządności i demokracji uczestniczącej oraz pojęcia liberalizmu. Część druga akcentuje znaczenie nauczycielskich kompetencji dla rozwoju umiejętności współdziałania uczniów oraz ich kreatywności; ukazuje kształtowanie się partnerskich i samorządnych zachowań zarówno w rodzinie, jak tez w domu dziecka i szeroko rozumianym środowisku społecznym. Część trzecia ukazuje historyczne korzenie oraz kulturowe, prawne i gospodarcze uwarunkowania idei samorządności.

Część pierwsza
50 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Bronisława Dymara

redaktorka serii książek Nauczyciele – Nauczycielom, nauczycielka o przeszło pięćdziesięcioletnim stażu pracy. Urodziła się w Ostrorogu na Wołyniu (27.VI.1932). Samokształcenie i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji zostało wpisane w całe jej życie. Magisterskie studia polonistyczne ukończyła w roku 1959 na WSP w Krakowie. Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki obroniła na UAM w Poznaniu w roku 1980. 

Intensywną działalność innowacyjną rozwinęła w Lublinie w szkołach nr 15 i 31 (1951-1961). Z wielką pasją kontynuowała i wzbogacała swe próby i eksperymenty w zakresie kompleksowego nauczania, tworzenia systemu norm i kryteriów ocen, samorządności dzieci i młodzieży itd. Na terenie Pszczyny (1961-1976), dokąd przeniosła się po wyjściu za mąż za Jerzego Dymarę, nauczyciela geografii i działacza oświatowego, pracowała w wielu szkołach jako nauczycielka j. polskiego, wizytatorka i dyrektorka. Prowadzona przez Bronisławę Dymarę Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Ćwiczeń (1968-1972) stała się ośrodkiem znanych dotąd innowacji. Próba ich kontynuowania i wzbogacania o tzw. Młodzieżowe Forum w prowadzonym przez siebie LO im. Bolesława Chrobrego (1974-1976) – skończyła się dramatem; utratą stanowiska i pracy. 

W roku 1982 dr Bronisława Dymara została zatrudniona w Filii UŚ w Cieszynie na etacie adiunkta, gdzie pracowała jeszcze ćwierć wieku, w tym 15 lat na etacie (do emerytury w roku 1997). Tu skupili się wokół niej nauczyciele walczący z rutyną i schematyzmem. Intensyfikacja działań badawczych i innowacyjnych nastąpiła w związku z prowadzeniem prac magisterskich (ponad 450 obron) oraz objęciem kierownictwa Zakładu Teorii Wychowania (1992-1997). Procesowi rozwoju twórczych działań sprzyjał też prowadzony przez nią nowy przedmiot: innowacje edukacyjne! 

Długoletnia praktyka oraz intensywne poszukiwanie nowego paradygmatu pedagogiki, opartego na więzi nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół różnego typu stały się podstawą otwarcia serii książek pedagogicznych Nauczyciele – Nauczycielom. Wśród jej 20 tomów (1996-2009) znajdują się trzy autorskie ksiązki redaktorki: Dziecko w świecie marzeń (1996, 1998, 2010); Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji (2009), cz. I; Dziecko w świecie edukacji. Realizacja kompleksów. Bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia (2009), cz. II.

Wymienione książki o edukacji są syntezą niemałego dorobku publikacyjnego, wprowadzającego m.in. nowe spojrzenie na przestrzeń edukacyjną, pojęcie integracji, zasady nauczania, miejsce ucznia jako współtwórcy zajęć i procesu oceniania wyników, w toku kompleksowego uczenia się. 

Dorobek publikacyjny, zapoczątkowany debiutem sprzed pół wieku w „Teatrze Ludowym” i „Kurierze Lubelskim” obejmuje ponad 300 pozycji i jest szczególnie intensywny w ostatnim ćwierćwieczu. Na dorobek ten składa się: 8 książek autorskich i 5 współautorskich, zredagowanych 13 tomów opracowań zbiorowych, a ponadto wiele artykułów, rozpraw, esejów, recenzji, notatek, sprawozdań. 

Wydrukowano je w około 30 czasopismach, kilkunastu seriach naukowych i książkach „pokonferencyjnych” UŚ w Katowicach, UJ w Krakowie, uniwersytetach w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Lublinie itp. 

Publikacje te dotyczą głównie następującej problematyki:

- teoretyczne podstawy nauczania;

- uczenia kompleksowego;

- system norm i kryteriów ocen, jego etyczna wartość;

- wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży;

- edukacja jako sztuka bycia i tworzenia;

- szczęście i marzenie w opiniach dzieci i dorosłych;

- czas i przestrzeń jako kategorie pedagogiczne;

- pedagogika współbycia jako możliwość i konieczność;

- szkoła jako przestrzeń tworzenia kultury.

Dwa filary dorobku autorki – to uczenie się kompleksowe i książki serii N-N, z których każda z nich rozpoczyna się słowami: Dziecko w świecie (sztuki, przyrody, tradycji, wartości, współdziałania, rodziny itd.). Stanowi to istotną zmianę w patrzeniu na edukację, której podstawą jest jakość relacji dziecka z elementami świata zewnętrznego, ludźmi i sobą samym. Dla Autorki ważne jest więc nie tylko kształcenie, ale przede wszystkim kształtowanie człowieka, odkrywanie co dzieje się z dzieckiem pod wpływem szkolnej edukacji i innych działań w jego życiu. Wokół idei serii N-N skupiło się 100 osób, 19 profesorów i 20 nauczycieli różnych szkół. Jako autorzy przeważają adiunkci, ale są też rektorzy szkół wyższych.

Opisaną tu skrótowo działalność innowacyjną charakteryzują liczne recenzje, artykuły i wywiady – zebrane i zaprezentowane m.in. w książce Sztuka bycia człowiekiem. Została ona też zaprezentowana przez różnych autorów w kilku opracowaniach zwartych, do których należą:

Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Z zagadnień pedagogiki współbycia, red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik, Kraków 2009

Barbara Solarska: W stronę nauki i sztuki, Pszczyna 2005

Wiesława Korzeniowska: Słownik biograficzny historii myśli pedagogicznej, Bielsko-Biała 2006

Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Szczecin 2007, wyd. VI, s. 689-690

Wstęp

Introduction

 

Część pierwsza

Poszukiwanie podstaw współdziałania, samorządności i demokracji

 

Współdziałanie a rywalizacja w życiu dorosłych i dzieci – poszukiwanie sensów i znaczeń

 1. Konieczność holistycznego spojrzenia na temat
 2. Poszukiwanie teoretycznych podstaw do pogłębiania znaczeń pojęć „współdziałanie” i „rywalizacja”
 3. Współdziałanie i rywalizacja w wybranych koncepcjach pedagogiki
 4. Nowe odmiany myślenia o edukacji a demokratyzacja stosunków interpersonalnych w szkole
 5. Współdziałanie i rywalizacja znaczenia, związki i konteksty, czyli próba dookreślenia pojęć

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Psychologiczne podstawy współdziałania

 1. Społeczny rodowód ludzkiej psychiki
 2. Rozwój zdolności do współdziałania
 3. Grupa jako naturalne miejsce współdziałania
 4. Rola komunikacji we współdziałaniu
 5. Organizowanie współdziałania

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Wychowanie w duchu samorządności przygotowaniem do demokracji uczestniczącej

 1. Potrzeba samoorganizacji i samorządności – potrzeba samowychowania
 2. Duch samorządności
 3. W kierunku samopomocy
 4. Samopomoc, samorządność, demokracja uczestnicząca
 5. Od piramidy do sieci

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

O współdziałaniu od podstaw – kilka refleksji dotyczących dzieci w wieku przedszkolnym

 1. Czym jest współdziałanie
 2. Współpraca małego dziecka z rówieśnikami i dorosłymi – jako możliwość i konieczność
 3. Źródła współdziałania, warunki sprzyjające jego inicjowaniu i rozwijaniu
 4. Formy współdziałania dziecka w wieku przedszkolnym z otaczającymi je ludźmi
 5. Kilka powodów, dla których warto uczyć dziecko współdziałania

Aneks

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Liberalizm, samorządność a demokracja

 1. Wstęp
 2. Liberalizm a demokracja w ujęciu F.A. Hayeka
 3. Demokracja instytucjonalna koncepcja postępu w ujęciu K.R. Poppera
 4. Indywidualistyczne uzasadnienie samorządności
 5. Cnoty liberalne i funkcjonowanie liberalnego państwa

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Troska o rozwój dziecka w okresie budowy systemu demokratycznego

 1. Rozważania wstępne, czyli konteksty rozwoju dziecka
 2. Refleksja nad człowiekiem jako ludzka osobą
 3. Troska o budowę podstaw demokracji a dziecko
 4. Wyzwolenie w dziecku pełni osoby ludzkiej – jako droga do demokracji
 5. Demokracja a człowiek – refleksja końcowa

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Część druga

Dziecko a partnerzy współdziałania

 

Kompetencje profesjonalne nauczyciela trzeciego tysiąclecia jako podstawa współdziałania z uczniami

 1. Od kwalifikacji do kompetencji nauczycielskich
 2. Trzy główne akcenty – cechy kompetencji
 3. Poziomy kompetencji nauczycielskich
 4. Rola kontekstu w kompetentnym działaniu nauczycielskim
 5. Rodzaje kontekstów a współdziałanie nauczyciela z uczniami

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Nauczyciel w drodze do demokracji

 1. Demokratyzacja szkoły
 2. Kształtowanie u dziecka podstawa do dorastania do demokracji
 3. Zdolności komunikacyjne nauczyciela
 4. Autoinspiracja
 5. Program warsztatów
 6. Praktyka nauczycielska
 7. Własne refleksje

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

 

 

Specyfika samorządnych działań małego dziecka

 1. W stronę samorządności dziecięcej
 2. O niektórych funkcjach samorządności
 3. „Dzieci i ryby głosu nie mają?”. Czyli ... o samorządności w dialogu z dzieckiem uwag kilka
 4. Przejawy samorządności w działaniach ucznia klas początkowych
 5. Zamiast konkluzji

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Dziecko w drodze do demokracji

 1. O istocie demokracji
 2. Funkcjonowanie prawa do wolności w szkole
 3. Dziecko a równość – niektóre przejawy niesprawiedliwości w szkole
 4. Dziecko a tolerancja
 5. Aktywność jako filar demokracji
 6. Demokratyzacja nauczycieli drogą do demokratyzacji życia szkoły
 7. Mechanizmy zmiany szkoły w kierunku demokratyzacji. Sen o demokratycznej szkole

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Kształtowanie samorządnych i partnerskich zachowań w rodzinie

 1. Rodzina w społeczeństwie
 2. Partnerstwo w rodzinie
 3. Mała rodzinna samorządność
 4. Samorządność dzieci w rodzinach niewydolnych wychowawczo. Prawda czy niespełnione marzenia?
 5. Rady dla nauczycieli i pedagogów

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Problemy i uwarunkowania współpracy wychowanków domu dziecka z otoczeniem

 1. Przestrzenie współdziałania wychowanków domu dziecka
 2. Współdziałanie jako element funkcjonowania dziecka w grupie wychowawczej
 3. Uwarunkowania i formy współpracy wychowanka domu dziecka z rodziną
 4. Sposoby współdziałania podopiecznych domu dziecka ze środowiskiem szkolnym
 5. Wychowawca domu dziecka jako koordynator współpracy dziecka z różnymi środowiskami

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Obraz młodzieży w okresie wielokierunkowej transformacji – od diagnozy do samorządności i demokracji

      Rozważania wstępne

 1. Międzykulturowe kształcenie
 2. Młodzież jako kategoria socjologiczna
 3. Stan i zakres podmiotowości młodzieży
 4. Poczucie własnego bezpieczeństwa
 5. Świadomość konieczności zmian
 6. Tolerancyjność nastolatków
 7. Młodzież w okresie starszego pokolenia, jej negatywne i pozytywne cechy

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Sztuka współbycia z natura kluczem do harmonijnego współdziałania

 1. Założenia podstawowe
 2. W centrum głębokiej ekologii
 3. Natura w szkole? (scenariusz I)
 4. Szkolna a „zielona” poprawność (scenariusz II)
 5. Osobista radość w naturze
 6. Nadzieja na nowy praktyczny porządek
 7. Zakończenie

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Część trzecia

Historyczne, kulturowe i prawne uwarunkowania idei samorządności i współdziałania

 

Z dziejów wiejskiego samorządu (na przykładzie wsi wieku XIX i pierwszej połowy XX stulecia)

 1. Z historii samorządu na ziemiach polskich
 2. Gromada i jej funkcje
 3. Przedstawiciele wiejskiego samorządu
 4. Zmiany w organizacji samorządu
 5. Dziecko wobec działań samorządowych

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Problemy z dziejów tolerancji w Polsce

 1. Zmienna definicja tolerancji
 2. Problemy tolerancji i nietolerancji w historii powszechnej – do końca XVIII wieku
 3. Tolerancja w Polsce XVI wieku
 4. Odwrót od tolerancji polskiej w XVII wieku
 5. Wiek Oświecenia
 6. Wiek XIX
 7. Polska niepodległa

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Dziecko w świecie prawa

 1. Rozważania wstępne
 2. Dylematy i zagrożenia edukacyjne
 3. Przywileje socjalne dziecka i rodziny
 4. Ochrona praw dziecka
 5. Międzynarodowa ochrona praw dziecka

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Idea samorządności w literaturze i w życiu codziennym

 1. Kilka pojęć głównych
 2. Samorządna szkoła
 3. Dyskurs o stopniu samorządności szkoły
 4. Szkoła środowiskowa a samorządność
 5. Kilka uwag końcowych

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Współdziałanie jako podstawowy warunek życia gospodarczego

 1. Podział pracy a współdziałanie
 2. Współdziałanie w warunkach gospodarki rynkowej
 3. Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe?
 4. Wartości w życiu gospodarczym
 5. Praca i współpraca

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

 

Blok inspirujący samokształcenie na temat: Dziecko w świcie współdziałania, czyli poszukiwanie podstaw samorządności, współdziałania demokracji

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło