KSZTAŁCENIE ZASTĘPOWYCH 1936

KSZTAŁCENIE ZASTĘPOWYCH 1936

Podtytuł: REGULAMIN STARSZOHARCERSKI 1938
ISBN: 978-838095-022-1
20,95 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 22,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint z 1938 r. "KSZTAŁCENIE ZASTĘPOWYCH 1936".

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint z 1938 r. "KSZTAŁCENIE ZASTĘPOWYCH 1936".

Zastęp zastępowych

Start do trzyletniego Wyścigu Pracy drużyn harcerskich zbliża się siedmiomilowemi krokami. Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę z niewyrównanego poziomu pracy w poszczególnych drużynach naszej Chorągwi. Wiemy również że największą bolączką w pracy drużynowego jest brak odpowiednio wyszkolonych zastępowych. Dobry zastępowy, to dobrze prowadzony zastęp; porządne zastępy — to drużyna harcerska.

Chęć posiadania dobrych zastępowych wysuwa konieczność prowadzenia stałej i konsekwentnej pracy drużynowego nad zastępowym w zastępie zastępowych.

Druhu drużynowy! Pomyśl o pracy w drużynie i ułóż na tej podstawie program pracy zastępu zastępowych na rok bieżący. Jeżeli cię nie stać na samodzielne prowadzenie zastępu zastępowych, jeżeli rozpiętość wieku poszczególnych zastępowych jest zbyt wielka, porozum się z innym drużynowym, zorganizujcie pracę wspólnie, zwróć się wreszcie do druha Hufcowego o pomoc, zapytaj go, czy na terenie hufca nie będzie gromady zastępowych, w której skład twój zastęp zastępowych mógłby wejść. Tak, czy inaczej zorganizuj zastęp i rusz robotę z miejsca. Czasu mało, a do startu wszyscy musimy stanąć gotowi!

REGULAMIN STARSZOHARCERSKI 1938
195 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Wydział drużyn Komendy Chor. Harcerzy w Krakowie

Drużyny akademickie („Wiadomości Urzędowe“ z 1935 r. Nr 4).

Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego otrzymało w tych dniach pismo Ministerstwa W.R. i O.P. (Nr IV N. S. 5851) z dnia 11 marca 1935 r., którego treść podaje do wiadomości zainteresowanych:

Ministerstwo zawiadamia, że na podstawie § 1, ustęp 2 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1933 r. o stowarzyszeniach akademickich (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 259) Pan Minister wyraził zgodę na należenie akademickich zrzeszeń harcerskich (koła, drużyny, gromady) do Związku Harcerstwa Polskiego w charakterze członków.

O powyższym należy zawiadomić zainteresowane zrzeszenia akademickie.

w. z. Dyrektora Departamentu (—)

J. Stypiński
Naczelnik Wydziału

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1938 rok

Autor

Wydział drużyn Komendy Chor. Harcerzy w Krakowie

ISBN druk

978-83-8095-294-2

ISBN e-book

Objętość

40 stron

Wydanie

I, 2017

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

Rozkaz Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy z dn. 10 października 1938 r.

Zatwierdzamy do użytku służbowego „Regulamin Kuźnicy Harcerskiej“.

Regulamin Kuźnicy Harcerskiej.

1. W środowisku, w którym jest więcej, niż jeden krąg starszoharcerski, powstaje Kuźnica Harcerska jako forma współpracy starszego harcerstwa w środowisku.

Członkami Kuźnicy są: kręgi starszych harcerek i starszych harcerzy oraz koła dawnych harcerzy.

Przynależność do kręgów Kuźnicy nie ogranicza ich samodzielności programowej ani organizacyjnej, nie zmienia też ich obowiązków wobec bezpośrednich władz harcerskich.

2. Celem Kuźnicy jest:

a) wnoszenie do życia starszego społeczeństwa zasad harcerskich;

b) tworzenie i prowadzenie ośrodków społecznej pracy harcerskiej;

c) praca kulturalna (biblioteki, czytelnie, dyskusje itp.).

3. Władzami Kuźnicy są:

a) Rada Kuźnicy,

b) Prezydium Kuźnicy.

4. Radę Kuźnicy tworzą:

a) kierownicy kręgów, względnie ich zastępcy,

b) Prezydium Kuźnicy,

c) ponadto osoby dokooptowane spośród członków Z. H. P.

Rada Kuźnicy:

a) ustala wytyczne pracy Kuźnicy;

b) wybiera na przeciąg jednego roku Prezydium,

c) przyjmuje sprawozdania Prezydium;

d) uchwala budżet i oznacza wysokość opłat na rzecz Kuźnicy;

e) uchwala przepisy wewnętrzne Kuźnicy;

f) dokooptowuje nowych członków Rady;

g) decyduje w innych sprawach, jej przepisami wewnętrznymi zastrzeżonych.

Radę Kuźnicy zwołuje Prezes:

a) z własnej inicjatywy,

b) na życzenie 1/3 członków Rady.

W ciągu roku powinny się odbyć przynajmniej dwa zebrania Rady.

Na zebraniu Rady przewodniczy Prezes Kuźnicy, gdy zaś obrady dotyczą jego osoby lub dyskusji nad dorocznym sprawozdaniem z pracy, Rada może wybrać na Przewodniczącego jednego z członków Rady.

5. Prezydium Kuźnicy składa się z:

a) Prezesa,

b) Skarbnika,

c) Sekretarza,

d) innych członków przewidzianych w przepisach wewnętrznych Kuźnicy.

Prezesa spośród harcerzy(rek) wybiera Rada oddzielnie, pozostałych członków Prezydium łącznie.

Nowoobrane Prezydium może objąć funkcję dopiero po zatwierdzeniu przez władzę nadzorczą.

Prezydium ma dbać o urzeczywistnienie celów Kuźnicy, a w szczególności:

a) czuwać nad realizacją programu i przestrzeganiem regulaminu;

b) wykonywać uchwały Rady;

c) zarządzać majątkiem, dochodami, urządzeniami i zakładami Kuźnicy;

d) reprezentować Kuźnicę na zewnątrz.

6. Rozwiązanie Kuźnicy może nastąpić:

a) gdy wskutek rozwiązania lub wycofania się z Kuźnicy kręgów lub kół dawnych harcerzy pozostał w Kuźnicy tylko jeden krąg;

b) z innych powodów, gdy uzna to za konieczne władza nadzorcza.

7. Władzą nadzorczą jest zarząd obwodu.

Zadaniem jego jest przede wszystkim:

a) zatwierdzenie Prezydium Kuźnicy;

b) rozwiązywanie Kuźnicy;

c) kontrola gospodarcza i finansowa.

W wypadku, gdy zarząd obwodu nie istnieje, kompetencje jego przechodzą na zarząd okręgu.

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło