• Obniżka
Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym

ISBN: 978-83-7587-356-6
47,43 zł
40,31 zł Zniżka 15%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 42,33 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Praca z dzieckiem z zespołem ADHD nie należy do łatwych, wymaga świetnego przygotowania i śledzenia aktualnej literatury. I tu inicjatywa Autorki wychodzi naprzeciw refleksyjnemu pedagogowi czy nauczycielowi. Porządkuje wiedzę teoretyczną i dostarcza bardzo aktualnych badań. Przystępność wywodu to kolejny plus recenzowanej pozycji. A wyposażenie jej w CD z dodatkowym materiałem podnosi jej atrakcyjność i użyteczność.

Ilość

Panuje przekonanie, że uczeń z zespołem ADHD to poważny problem dla współczesnej rodziny i szkoły. Niełatwo jest tym dwóm środowiskom zaakceptować jego „złożoną inność”. Być może wynika to z niezrozumienia, czym tak naprawdę jest ADHD. Istotne jest zatem, aby wiedza o zespole ADHD była rozpowszechniana na dużą skalę, zarówno w środowiskach rodzinnych, jak i szkolnych. To głównie na nich spoczywa ciężar wychowania i kształcenia dzieci, w tym również dzieci z zespołem ADHD.

Powstaje podstawowe pytanie: jaki jest poziom wiedzy środowiska rodzinnego i szkolnego na temat zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym?

Poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania poświęcona jest niniejsza publikacja, która składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy dotyczy teoretycznych podstaw badań, drugi zawiera założenia metodologiczne badań własnych, a w rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki badań oraz płynące z nich wnioski i zalecenia dla osób odpowiadających za wychowanie i kształcenie dzieci z ADHD.

Pierwszy rozdział – Teoretyczne podstawy badań – obejmuje trzy podrozdziały. W pierwszym zamieszczono charakterystykę środowiska rodzinnego i szkolnego jako najważniejszych środowisk w życiu dziecka. Dlatego też istotne jest, aby w obu tych środowiskach był wysoki poziom świadomości w odniesieniu do problemu ADHD. Warto zaznaczyć, że tylko kompetentny nauczyciel, dzięki swojej wiedzy z zakresu ADHD, jest w stanie szybko pomóc dziecku przejawiającemu symptomy tego zespołu. Nauczyciel powinien służyć wsparciem i radą rodzicom dziecka z zespołem ADHD.

Drugi podrozdział przedstawia podstawową wiedzę na temat ADHD, a w szczególności genezy powstania zespołu ADHD, głównych przyczyn, objawów zaburzenia, kryteriów diagnozy oraz typów i form leczenia. W rozdziale tym scharakteryzowano również główne problemy, z jakimi borykają się uczniowie mający symptomy ADHD, oraz najkorzystniejsze warunki do pracy dla takich dzieci.

W podrozdziale trzecim opisano aspekty prawne i praktyczne dzieci z zespołem ADHD. W związku z tym omówiono prawa przysługujące dzieciom z ADHD oraz działalność stowarzyszeń na rzecz takich dzieci. Refleksji poddano poglądy na temat lekarstw przepisywanych dzieciom oraz ich refundacji. Zaprezentowano także, co jest istotne z punktu widzenia praktyki, przykładowe rozwiązania niezbędne w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. Zamieszczono również charakterystykę pomocy dydaktycznej w formie programu na płycie CD (ADHD w pigułce) dla rodziców i nauczycieli w wychowaniu i kształceniu dziecka z nadpobudliwością psychoruchową oraz prezentacji szkoleniowej (PDF pt. ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi).

Drugi rozdział, jak już wspomniałam, poświęcony jest metodologii badań własnych – przedstawiono w nim główny problem badawczy, metody i narzędzia badawcze, a także charakterystykę badanych osób oraz terenu badań. Trzeci rozdział stanowi część empiryczną książki, zawiera opis własnych badań oraz analizę ich wyników.

Książkę zamykają wnioski i spostrzeżenia z przeprowadzonych badań dotyczących zarówno wiedzy środowiska rodzinnego i szkolnego na temat dzieci z zespołem ADHD, jak i wskazówek odnoszących się do pracy z tymi dziećmi.

Fragment wstępu

Książka zawiera płytę CD!

95 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Katarzyna Herda-Płonka

doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Katedrze Filozofii i Nauk Humanistycznych, Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W pracy naukowo-dydaktycznej poszukuje praktycznych rozwiązań, które będą wspierały zarówno środowisko szkolne, jak i rodzinne w procesie nauczania-uczenia się. Przykładami są prezentacje multimedialne ADHD w pigułce oraz ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, a także Glosariusz. Słownik skojarzeniowy z języka angielskiego.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Katarzyna Herda-Płonka

ISBN druk

978-83-7587-356-6

ISBN e-book


Objętość

252 stron

Wydanie

I, 2012

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp  

Rozdział 1 Teoretyczne podstawy badań

1.1. Charakterystyka środowiska rodzinnego i szkolnego jako środowiska wychowawczego dziecka  

1.1.1. Pojęcie środowiska z podziałem na środowisko rodzinne i szkolne

1.1.2. Wychowawca – dyrektor szkoły i nauczyciel nauczania początkowego  

1.1.3. Współpraca środowiska rodzinnego i szkolnego

1.2. Grupa czynników ważnych w aspekcie etiologii ADHD i wskaźników symptomatologii oraz rozpoznanie i formy leczenia  

1.2.1. Etiologia ADHD 

1.2.2. Symptomatologia oraz rozpoznanie ADHD

1.2.3. Typowe problemy dziecka z symptomami ADHD i sposoby ich przeciwdziałania – leczenie  

1.2.4. Podsumowanie  

1.3. Działalność stowarzyszeń na rzecz dzieci z ADHD, prawa im przysługujące oraz praktyczne wskazania w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo  

1.3.1. Stowarzyszenia i placówki działające na rzecz ADHD

1.3.2. Prawa przysługujące dzieciom z ADHD

1.3.3. Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z ADHD

1.3.4. ADHD w przyszłości  

Rozdział 2

Założenia metodologiczne badań własnych

2.1. Cel badań  

2.2. Problem badawczy  

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze  

2.4. Teren badań  

2.5. Organizacja badań oraz charakterystyka badanych placówek oświatowych  

Rozdział 3

Analiza zebranego materiału badawczego Wprowadzenie  

3.1. Poziom wiedzy rodziców o ADHD  

3.2. Wyniki badań dotyczące dyrektorów szkół podstawowych

3.3. Nauczyciele nauczania początkowego a ich doświadczenia związane z ADHD

3.4. Studenci i ich wiedza na temat ADHD w świetle przeprowadzonych badań

3.5. Porównanie trzech grup respondentów: rodziców, nauczycieli i studentów

3.6. Opinia pedagoga szkolnego na temat nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi

3.7. Analiza wywiadu przeprowadzonego w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej – działania skierowane do dziecka z ADHD

3.8. Podsumowanie wyników badań i wnioski końcowe

Zakończenie

Bibliografia

Spis schematów, tabel i wykresów

Aneksy

fragment

Dobrze się stało, że w tej dynamicznej sytuacji, utworzonej przez dzieci, rodziców, nauczycieli, system edukacji, środki masowego przekazu i ciągle wzbogacaną naukową wiedzę o funkcjonowaniu człowieka, pojawiła się inicjatywa Katarzyny Herdy-Płonki zgłębienia i uporządkowania jej niektórych pedagogicznych aspektów. Istnieje bowiem pilna potrzeba pedagogicznego rozpoznania dotychczasowej teorii, praktyki i uwarunkowań pracy z dziećmi z zespołem ADHD.

Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Kojsa


Problem uczniów z ADHD, mimo coraz częstszego głośnego mówienia o tym schorzeniu i funkcjonowaniu chorych w środowisku szkolnym, należy do zagadnień drażliwych. Tym bardziej więc, pozycja którą pragnę przedstawić zasługuje na uwagę nauczycieli i rodziców.

W 2012 roku nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls, ukazała się książka Katarzyny Herdy-Płonki pt.” Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym.” W omawianym tytule kilka rzeczy niewątpliwie zasługuje na uwagę.

Po pierwsze niezwykle interesująco prezentują się wyniki badań i zbudowane w oparciu o nie wnioski. Wyraźnie unaoczniają brak dostatecznego przygotowania szkół, w tym nauczycieli do pracy z uczniem z ADHD. Warto, by z tymi wielostronnymi wynikami zapoznali się nauczyciele, pedagodzy i rodzice, nie pomijając nadzoru pedagogicznego. Katarzyna Herda-Płonka w swoich poszukiwaniach poszukiwała również odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonuje dziecko z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym.

Ponadto ciekawym wątkiem omawianej pozycji, jest ten dotyczący występowania objawów ADHD u dorosłych.

Praca z dzieckiem z zespołem ADHD nie należy do łatwych, wymaga świetnego przygotowania i śledzenia aktualnej literatury. I tu inicjatywa Autorki wychodzi naprzeciw refleksyjnemu pedagogowi czy nauczycielowi. Porządkuje wiedzę teoretyczną i dostarcza bardzo aktualnych badań. Przystępność wywodu to kolejny plus recenzowanej pozycji. A wyposażenie jej w CD z dodatkowym materiałem podnosi jej atrakcyjność i użyteczność. Myślę, że to kolejny istotny tytuł w kanonie traktującym o uczniu z ADHD.

Katarzyna Bocheńska-Włostowska
źródło: http://www.pitwin.edu.pl/centrum-edukacyjne/recenzje-ksiek/1960-katarzyna-herda-ponka-rodowisko-rodzinne-i-szkolne-wobec-zespou-adhd-u-dzieci-w-modszym-wieku-szkolnym

Zobacz także

Polecane tytuły ( 7 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło