Nauczycielskie praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej - recenzja

person Wysłane przez: Oficyna Wydawnicza "Impuls" list Kategoria: Recenzje książek wydawnictwa Impuls: dowiedz się więcej Dodano: favorite Trafienie: 586

“Nauczycielskie praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej”

 
Autor: 
Julia Magdalena Karapuda


Ocenianie jest tematem niezwykle trudnym i kontrowersyjnym, niestety z tego powodu rzadko podejmowanym. Na studiach pedagogicznych zwykle nie poświęca się mu dużo uwagi, tymczasem oceny mogą wpływać motywująco lub demotywującą i nie chodzi tylko o oceny rozumiane jako stopnie w dzienniczku. Tym samym młodzi nauczyciele wkraczają na drogę zawodową, często samodzielnie wypracowując sobie pewne modele zachowań, które mniej lub bardziej sprawdzają się w obecnej rzeczywistości.

Dlatego tak cenna jest każda publikacja, która podejmuje tematykę oceniania i stara się zgłębić temat pokazując nie tylko teoretyczne jego aspekty, ale również praktyczne zastosowanie. Taka właśnie jest książka pt. „Nauczycielskie praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej”, autorstwa Julii Magdaleny Karapudy – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS pozycja nie tylko pozwala na spojrzenie na nauczycielskie praktyki oceniania z różnych perspektyw, ale również skłania do autorefleksji i do doskonalenia organizacji oraz metod własnej pracy wychowawczej. Książka, adresowana jest tak naprawdę nie tylko do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale do wszystkich nauczycieli, którzy chcą się doskonalić i w pozytywny sposób wpływać na uczniów.

Książka powstała na podstawie dysertacji doktorskiej pt. „Nauczycielskie praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej”. Składa się z czterech rozdziałów, z czego pierwszy prezentuje teoretyczne założenia dotyczące oceniania w edukacji wczesnoszkolnej. Poznamy dzięki niemu regulacje prawne dotyczące oceniania uczniów oraz zgłębimy temat oceniania opisowego w edukacji wczesnoszkolnej, rozróżniając m.in. trzy funkcje oceniania, a także wykorzystując w ocenianiu opisowym takie propozycje, jak znaczki, puzzle czy list przyjaźni. Z uwagi na fakt, iż ocenianie zachowania łączy się z procesami wychowania i kształcenia, przyjrzymy się również tematowi oceniania opisowego zachowania w procesie wychowania. Zajmiemy się ponadto kwestią nauczyciela w procesie oceniania zachowania – jego rolą, a także nauczycielskimi praktykami w tym zakresie. Autorka podkreśla tu, że ocena zachowania powinna być przedmiotem nauczycielskiej refleksji nad jakością procesu wychowania uczniów w klasie.

Kolejne trzy rozdziały stanowią raport z badań, w którym autorka dokonuje prezentacji i analizy materiału empirycznego. Zebrany materiał został uporządkowany według trzech obszarów (jednocześnie rozdziałów), tj.: nauczycielskich praktyk oceniania zachowania w pracy z uczniami, nauczycielskich praktyk informowania rodziców o ocenie zachowania ucznia, a wreszcie nauczycielskich praktyk w zakresie doskonalenia organizacji i metod własnej pracy wychowawczej. Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła na wyodrębnienie dwóch nauczycielskich praktyk oceniania uczniów – przeczytamy o tym we wnioskach z badań, gdzie znajdziemy również rekomendacje dla nauczycieli, skłaniające do refleksji nad swoją pracą i wdrożeniem ewentualnych zmian.

Lektura książki zwraca uwagę na wpływ, jaki ocenianie ma na uczniów, na najtrudniejszą kwestię w ocenianiu, czyli obiektywizm, systematyczność i konsekwencje, a także na to, że ocenianie jest sztuką. Dlatego tak ważna jest świadomość nauczycieli, a następnie samoświadomość, jaki typ nauczycielskich praktyk (innowacyjno-wspierający czy raczej urzędniczo-upominający) stosujemy. Książka może stać się również impulsem do dalszego zgłębiania tematu.

QulturaSłowa Justyna G.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2023/11/julia-magdalena-karapuda-nauczycielskie.html

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej: https://www.impulsoficyna.com.pl/literatura-dla-nauczycieli/2423-2027-nauczycielskie-praktyki-oceniania-zachowania-uczniow-w-edukacji-wczesnoszkolnej.html#/27-wersja_ksiazki-ksiazka_drukowana_papierowa

Zapraszamyniedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło