Niepełnosprawność intelektualna i praca - zapowiedź

person Wysłane przez: Oficyna Wydawnicza "Impuls" list Kategoria: Zapowiedzi wydawnictwa Impuls: nowe książki w dystrybucji Dodano: comment Komentarz: 0 favorite Trafienie: 462

Książka Agnieszki Woynarowskiej podejmuje problem stosunkowo mało eksploatowany w polskiej pedagogice specjalnej.


ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA


Niepełnosprawność intelektualna i praca. Gra w/o emancypację - Agnieszka Woynarowska

Książka Agnieszki Woynarowskiej podejmuje problem stosunkowo mało eksploatowany w polskiej pedagogice specjalnej. Praca osób z niepełnosprawnością stanowiła wprawdzie już przedmiot badań w latach dwutysięcznych (np. Jachimczak 2011, Otrębski 2001), jednak problematyka ta ze względu na dynamikę zmian rynku pracy wymaga ciągłej aktualizacji. Innym czynnikiem aktualizującym te zagadnienia jest wzrost świadomości i dążeń emancypacyjnych środowiska osób z niepełnosprawnością. Praca, to co dla wielu dotkniętych głębszą niepełnosprawnością intelektualną wydawałoby się jeszcze 10 lat temu nieuprawnionym marzeniem, staje się realną możliwością, dążeniem w procesie postępującej normalizacji. Podoba mi się podniesienie w tytule kwestii emancypacji. Autorka w ten sposób podkreślą i uwidacznia, iż ta kategoria jest dla niej wiodąca. To wykroczenie znaczenie poza ekonomiczne i integracyjne znaczenie pracy. Emancypacyjna rola aktywności zawodowej to zdecydowane wyjście poza działalność warsztatową i rehabilitacyjną. To prawo do pracy i jej realizacja stwarza przestrzeń wyzwolenia z szeregu negatywnych społecznych konotacji związanych z niepełnosprawnością.

Monografię Agnieszki Woynarowskiej na tle podobnych opracowań wyróżnia obszerna i pogłębiona analiza teoretyczna zagadnienia. Wychodząc od rozważań aksjologicznych na temat sensu i wartości pracy, omawia ewolucję znaczeń z nią związanych, od wczesnego kapitalizmu po współczesny konsumpcjonizm. Autorka w rozważaniach dobrze wyjaśnia powstanie stereotypu nieproduktywności i jego następstw dla osób z niepełnosprawnością. Sięga też do licznych, uznanych koncepcji teoretycznych, w tym Zygmunta Baumana, Urlicha Becka czy Jurgena Hebermasa. Jednocześnie wskazując na konsumpcjonizm współczesnego neoliberalizmu pokazuje ryzyka wykluczenia ze środowiska pracujących i tożsamościowe znaczenia tego procesu. Pojawiająca się w tej części kategoria ubóstwa nie jest traktowana w sensie zaspokajania podstawowych potrzeb egzystencjalnych, lecz jako niemożność dorównania innym w aspektach dostatniego życia - inaczej jako silna kategoria różnicująca i deprecjonująca konsumentów. To według mnie ważny aspekt rozważań w świetle dyskusji na temat form pomocy i rodzaju świadczeń socjalnych dla osób z niepełnosprawnością. Niebezpiecznym z punktu widzenia tej grupy osób jest bowiem minimalizacji ich potrzeb życiowych poprzez podstawowe świadczenia. W przestrzeni publicznej dostrzec można przekonanie, że rozmiar tych świadczeń jest w pełni zadowalający i inne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością (np. tworzenie miejsc pracy) nie ma racjonalnego uzasadnienia. Agnieszka Woynarowska wskazując na konteksty emancypacyjne działalności zawodowej dowodzi, że jest wręcz przeciwnie. Rozbudowany system świadczeń socjalnych bez możliwości pracy jest tylko namiastką równości. Teza to jest podparta ważną koncepcją amerykańskiej badaczki niepełnosprawności, Marty Russell. Według niej świadczenia socjalne nie są w stanie zrekompensować skutków wykluczenia z rynku pracy.  [...]

Całość pracy czyta się dobrze. To jedno z najbardziej kompletnych opracowań na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Największą wartością monografii jest wyjście poza prosty ogląd rynku pracy i nadanie zjawisku zatrudniania osób z NI kontekstów podmiotowych i emancypacyjnych. W tym sensie postrzegam książkę Agnieszki Woynarowskiej zarówno jako bazą wyjściową do dalszych istotnych rozważań teoretycznych, jak też do projektowania niezbędnych zmian systemowych. Pomimo, iż praca nie ma charakteru podręcznikowego, to może być z pewnością wykorzystana w procesie edukacji pedagogów specjalnych.

prof. dr hab. Amadeusz Krause


Zapowiedź w naszej księgarni internetowej: https://www.impulsoficyna.com.pl/niepelnosprawnosc-w-stopniu-lekkim-i-glebokim/2189-niepelnosprawnosc-intelektualna-i-praca.html

Zapraszamy!

Komentarze

Bez komentarza w tej chwili!

Zostaw swój komentarz

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło