Obowiązki ucznia - recenzja

person Wysłane przez: Oficyna Wydawnicza "Impuls" list Kategoria: Recenzje książek wydawnictwa Impuls: dowiedz się więcej Dodano: favorite Trafienie: 310

Opracowanie nie tylko zasługuje na uznanie z uwagi na kompleksowość podejścia do tematu, ale przede wszystkim ma wymiar praktyczny publikacji, 

RECENZJA KSIĄŻKI

Obowiązki ucznia - autor: Mikołaj Wolanin

Prawa i obowiązki ucznia są ujęte przede wszystkim w szkolnym statucie, ale także w Konstytucji RP, prawie oświatowym, a także międzynarodowych dokumentach. Mimo iż większość, tak rodziców, jak i uczniów, zwykle się z dokumentami tymi nie zapoznaje, to jednak warto przyjrzeć się temu zagadnieniu, chociażby w myśl powiedzenia, że nieznajomość prawa szkodzi.

Sytuację uczniów i rodziców (a nawet w niektórych przypadkach, także nauczycieli) utrudniał brak zwartej publikacji na temat praw i obowiązków, przedstawionej w czytelny i odpowiedni do każdej z grup odbiorców. Teraz jednak pojawiła się pozycja pt. „Obowiązki ucznia”, opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS. To pozycja wyjątkowa nie tylko z uwagi na to, że wypełnia istniejącą na rynku lukę, ale również dlatego, że autor, w trakcie jej pisania, był maturzystą, który już wówczas od kilku lat zajmował się prawami i obowiązkami ucznia. Zresztą książka to to już kolejna po „Prawach ucznia” książka autorstwa Mikołaja Wolanin. Pozycja jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców – zarówno do uczniów i rodziców, ale też nauczycieli, dyrektorów szkół i wszystkich zainteresowanych tematem, w tym do instytucji pomocowych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką dzieci. 

Z uwagi na zmieniające się na przestrzeni czasu przepisy prawne, dużym ułatwieniem, umożliwiającym śledzenie zmian na bieżąco, jest odwoływanie się w tekście do bieżących aktów prawnych z podaniem aktu prawnego, dziennika ustaw i konkretnych artykułów. Czytelny sposób podziału książki na część związaną z definicjami- zarówno definicjami osoby uczącej się, jak i podziału i prawnego charakteru obowiązków, jak i z prawnymi uregulowaniami obowiązków osób uczących się, bez problemu możemy znaleźć interesujący nas akt prawny i zawarte w nim przepisy oraz ich interpretację. 

Na tę drugą część, związaną właśnie z aktami prawnymi, składają się akty uniwersalne, tj. Powszechna deklaracja praw człowieka, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a także przykłady deklaracji dotyczących obowiązków człowieka, a część ta zakończona jest interpretacją Konwencji o prawach dziecka, która co prawda nie wypowiada się w bezpośredni sposób na temat obowiązków ucznia, lecz podkreśla istnienie pewnych obowiązków rodziny. Kolejną, po prawach uniwersalnych częścią, jest przytoczenie aktów regionalnych – m.in. aktów związanych z Radą Europy oraz z Unią Europejską. Autor poglądowo przywołuje równie kwestie obowiązków człowieka w innych regionalnych systemach prawnych. Część związaną z aktami prawnymi kończy omówienie aktów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej – to Konstytucja, odpowiednie ustawy (Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa o systemie oświaty, Prawo oświatowe), a także Rozporządzenia. Część trzecia stanowi analizę poszczególnych obowiązków osób uczących się, poczynając od obowiązku przestrzegania prawa, po obowiązek przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

Opracowanie nie tylko zasługuje na uznanie z uwagi na kompleksowość podejścia do tematu, ale przede wszystkim ma wymiar praktyczny publikacji, która staje się możliwą do wykorzystania na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim ułatwia poruszanie się w gąszczu aktów prawnych, systematyzuje zarówno akty prawne, jak i naszą wiedzę na ten temat. Co więcej, opracowanie wyraźnie pokazuje istniejące luki w polskim systemie prawnym, co stanowi sygnał, do dalszej pracy nad aktami prawnymi. To wszystko sprawia, że pozycja pt. „Obowiązki ucznia”, szczególnie w komplecie z pierwszym tomem, pozwala niejako „oswoić” prawne uregulowania w tych zakresach.


źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2022/02/mikoaj-wolanin-obowiazki-ucznia.html

Zapraszamy do publikacji: https://www.impulsoficyna.com.pl/literatura-dla-nauczycieli/2305-1776-obowiazki-ucznia.html#/27-wersja_ksiazki-ksiazka_drukowana_papierowa

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło