Dziecko w świecie marzeń

Dziecko w świecie muzyki

ISBN: 978-83-7587-241-5

18,86 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 19,80 zł

Jest szósta pozycją z unikalnej serii "Nauczyciele-Nauczycielom". Jej celem jest kształtowanie wrażliwości na dźwięki wszelkiego rodzaju, na muzykę codziennego życia w świecie ludzi, przyrody i sztuki.

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Publikacja niedostępna.

Jest szósta pozycją z unikalnej serii "Nauczyciele-Nauczycielom". Jej celem jest kształtowanie wrażliwości na dźwięki wszelkiego rodzaju, na muzykę codziennego życia w świecie ludzi, przyrody i sztuki. 

Część pierwsza „Świat pełen muzyki” służy głównie kształtowaniu wrażliwości na bogactwo, różnorodność i piękno świata, w którym cisza stanowi swoiste dopełnienie, konieczna pauzę, „tło” dla muzyki i słowa. 

Część druga „Bliżej instrumentów i pieśni” przybliża bogactwo dziecięcego instrumentarium, dzieje, budowę i funkcje instrumentów muzycznych, metody i cele gry na fortepianie oraz wartości pieśni ludowych w procesie wychowania dziecka, w rozwijaniu jego indywidualności i cech prospołecznych. 

Część trzecia dotyczy muzyki w szkole i wyczerpująco ujmuje różne cechy oraz wartości muzycznej edukacji integralnej dziecka. Akcentuje jej związki z tradycją i współczesnością. Przedstawia związki pomiędzy muzyką a plastyką oraz terapeutyczne i relaksacyjne właściwości zajęć prowadzonych z wykorzystaniem odpowiedniej muzyki. 

Część czwarta „Kreacyjne, społeczne i kulturotwórcze aspekty muzyki i muzykowania” wprowadza odbiorcę w szerokie tło działań muzycznych ukazując ich związki z innymi działaniami twórczymi, z zabawą i dziedzictwem kulturowym środowiska. Jak każdy z tomów zawiera antologię tekstów.

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Bronisława Dymara

Dymara Bronisłąwaredaktorka serii książek Nauczyciele – Nauczycielom, nauczycielka o przeszło pięćdziesięcioletnim stażu pracy. Urodziła się w Ostrorogu na Wołyniu (27.VI.1932). Samokształcenie i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji zostało wpisane w całe jej życie. Magisterskie studia polonistyczne ukończyła w roku 1959 na WSP w Krakowie. Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki obroniła na UAM w Poznaniu w roku 1980.

Intensywną działalność innowacyjną rozwinęła w Lublinie w szkołach nr 15 i 31 (1951-1961). Z wielką pasją kontynuowała i wzbogacała swe próby i eksperymenty w zakresie kompleksowego nauczania, tworzenia systemu norm i kryteriów ocen, samorządności dzieci i młodzieży itd. Na terenie Pszczyny (1961-1976), dokąd przeniosła się po wyjściu za mąż za Jerzego Dymarę, nauczyciela geografii i działacza oświatowego, pracowała w wielu szkołach jako nauczycielka j. polskiego, wizytatorka i dyrektorka. Prowadzona przez Bronisławę Dymarę Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Ćwiczeń (1968-1972) stała się ośrodkiem znanych dotąd innowacji. Próba ich kontynuowania i wzbogacania o tzw. Młodzieżowe Forum w prowadzonym przez siebie LO im. Bolesława Chrobrego (1974-1976) – skończyła się dramatem; utratą stanowiska i pracy.

W roku 1982 dr Bronisława Dymara została zatrudniona w Filii UŚ w Cieszynie na etacie adiunkta, gdzie pracowała jeszcze ćwierć wieku, w tym 15 lat na etacie (do emerytury w roku 1997). Tu skupili się wokół niej nauczyciele walczący z rutyną i schematyzmem. Intensyfikacja działań badawczych i innowacyjnych nastąpiła w związku z prowadzeniem prac magisterskich (ponad 450 obron) oraz objęciem kierownictwa Zakładu Teorii Wychowania (1992-1997). Procesowi rozwoju twórczych działań sprzyjał też prowadzony przez nią nowy przedmiot: innowacje edukacyjne!

Długoletnia praktyka oraz intensywne poszukiwanie nowego paradygmatu pedagogiki, opartego na więzi nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół różnego typu stały się podstawą otwarcia serii książek pedagogicznych Nauczyciele – Nauczycielom. Wśród jej 20 tomów (1996-2009) znajdują się trzy autorskie ksiązki redaktorki: Dziecko w świecie marzeń (1996, 1998, 2010); Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji (2009), cz. I; Dziecko w świecie edukacji. Realizacja kompleksów. Bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia (2009), cz. II.

Wymienione książki o edukacji są syntezą niemałego dorobku publikacyjnego, wprowadzającego m.in. nowe spojrzenie na przestrzeń edukacyjną, pojęcie integracji, zasady nauczania, miejsce ucznia jako współtwórcy zajęć i procesu oceniania wyników, w toku kompleksowego uczenia się.

Dorobek publikacyjny, zapoczątkowany debiutem sprzed pół wieku w „Teatrze Ludowym” i „Kurierze Lubelskim” obejmuje ponad 300 pozycji i jest szczególnie intensywny w ostatnim ćwierćwieczu. Na dorobek ten składa się: 8 książek autorskich i 5 współautorskich, zredagowanych 13 tomów opracowań zbiorowych, a ponadto wiele artykułów, rozpraw, esejów, recenzji, notatek, sprawozdań.

Wydrukowano je w około 30 czasopismach, kilkunastu seriach naukowych i książkach „pokonferencyjnych” UŚ w Katowicach, UJ w Krakowie, uniwersytetach w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Lublinie itp.

Publikacje te dotyczą głównie następującej problematyki: - teoretyczne podstawy nauczania – uczenia kompleksowego; - system norm i kryteriów ocen, jego etyczna wartość; - wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży; - edukacja jako sztuka bycia i tworzenia; - szczęście i marzenie w opiniach dzieci i dorosłych; - czas i przestrzeń jako kategorie pedagogiczne; - pedagogika współbycia jako możliwość i konieczność; - szkoła jako przestrzeń tworzenia kultury.

Dwa filary dorobku autorki – to uczenie się kompleksowe i książki serii N-N, z których każda z nich rozpoczyna się słowami: Dziecko w świecie (sztuki, przyrody, tradycji, wartości, współdziałania, rodziny itd.). Stanowi to istotną zmianę w patrzeniu na edukację, której podstawą jest jakość relacji dziecka z elementami świata zewnętrznego, ludźmi i sobą samym. Dla Autorki ważne jest więc nie tylko kształcenie, ale przede wszystkim kształtowanie człowieka, odkrywanie co dzieje się z dzieckiem pod wpływem szkolnej edukacji i innych działań w jego życiu. Wokół idei serii N-N skupiło się 100 osób, 19 profesorów i 20 nauczycieli różnych szkół. Jako autorzy przeważają adiunkci, ale są też rektorzy szkół wyższych.

Opisaną tu skrótowo działalność innowacyjną charakteryzują liczne recenzje, artykuły i wywiady – zebrane i zaprezentowane m.in. w książce Sztuka bycia człowiekiem. Została ona też zaprezentowana przez różnych autorów w kilku opracowaniach zwartych, do których należą:

Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Z zagadnień pedagogiki współbycia, red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik, Kraków 2009

Barbara Solarska: W stronę nauki i sztuki, Pszczyna 2005

Wiesława Korzeniowska: Słownik biograficzny historii myśli pedagogicznej, Bielsko-Biała 2006

Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Szczecin 2007, wyd. VI, s. 689-690

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Dymara Bronisława

ISBN druk

83-88030-50-7

ISBN e-book

 

Objętość

304 stron

Wydanie

I, 2000

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp 1 – O książce „Dziecko w świecie muzyki”

Wstęp 2 – O serii książek „Nauczyciele – Nauczycielom”

 

Część pierwsza

Świat pełen muzyki

 

Dziecko w świecie muzyki, słów i ciszy

 1. Poszukiwanie ciszy
 2. Świat różnych dźwięków, czyli gdzie mieszka muzyka
 3. Zaskakujące melodie i nuty poezji
 4. Paidialne święto – dziecięca manifestacja muzyki, słów i ciszy
 5. Cisza jako przystań zmęczonego słowa
 6. Inspiracje do twórczych działań dziecka, czyli zarys kompleksu pod tytułem „Świat muzyki, słowa i ciszy, jak każdy z was go czuje, jak słyszy?”
 7. O istocie trójjedni, czyli bliżej filozofii wychowania

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

 

 

Muzyka a rozwój małego dziecka

 1. Muzyka wśród nas – od szumów i stuków do muzyki
 2. Świat dźwięków – pierwsze kroki w krainie muzyki
 3. Dziecięce eksperymenty akustyczne i co z nich wynika?
 4. Kilka słów o odbiorze muzyki – zwłaszcza muzyki poważnej i folkloru
 5. Kontakt z muzyką a rozwój osobowości dziecka
 6. Rozwój muzyczny dziecka – myśli różne i ogólne

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

 

Dziecięca muzyka eksperymentalna

 1. Twórcza aktywność dziecka jako wyznacznik jego rozwoju
 2. Muzyczna aktywność dziecka
 3. Baśniowa magia zjawisk muzycznych, czyli wsłuchiwanie się w tajemnicę
 4. Współczesna sztuka poszukująca a sztuka dziecka
 5. Klejnoty dźwiękowe szumów, szmerów i szelestów
 6. Dziecięce laboratorium teatru muzycznego
 7. Rola nauczyciela w teatralnych działaniach muzycznych

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

 

Muzyka rockowa: W stronę nałogu czy twórczego napięcia?

 1. Wstęp
 2. „Wszystko dla wszystkich”
 3. Dominacja technika nad osobą
 4. Muzyka rockowa jako przejaw nowoczesnej wolności
 5. Kilka refleksji na zakończenie

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

 

Bloki samokształceniowe do części pierwszej

 

Część druga

Bliżej instrumentów i pieśni

 

Świat ludowych, dziecięcych narzędzi dźwiękowych

 1. Wprowadzenie
 2. Nieco historii, czyli o bogactwie i różnorodności ludowych narzędzi dźwiękowych
 3. Ludowe instrumentarium dziecięce
 4. Bogactwo funkcji ludowego instrumentarium dziecięcego
 5. Świat narzędzi dźwiękowych z bliska: (nazwa, wykonanie, funkcja…)

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

 

Z problemów wczesnej edukacji muzycznej dzieci w zakresie gry na fortepianie

1. Wstęp

2. Dziecko w świecie dźwięków

3. O instrumentach z bliska

4. Regionalne, narodowe i uniwersalne cechy muzyki i muzykowania – ich znaczenie dla dziecka

5. Muzyka w szkole

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

 

Pieśń ludowa w procesie edukacji społecznej

 1. Wprowadzenie, czyli o ważnych funkcjach pieśni ludowej i powinnościach nauczyciela
 2. W kręgu pieśni dziecięcej, czyli o niektórych cechach i kołysanek
 3. Kołysanki ludowe – ich bogactwo i różnorodność
 4. Znaczenie kołysanek w rozwijaniu wrażliwości i muzycznej kultury dziecka
 5. Zakończenie, czyli miejsce kołysanek w systemie wychowania i kształcenia

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

 

Bloki samokształceniowe do części drugiej

 

Część trzecia

Edukacja integralna

 

Muzyka dla dzieci i młodzieży w zmieniającym się świecie

 1. W kręgu tradycji
 2. Czynniki warunkujące role muzyki w dzisiejszym życiu
 3. Jaką muzyka dysponujemy i dla kogo ja piszemy (komponujemy)?
 4. Muzyka a młodzież we współczesnym świecie
 5. Podsumowania i wnioski

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

Aneks – Ciekawostki muzyczne

 

O lingwistycznych komunikacyjnych aspektach kontaktów dziecka z muzyką

1. Wprowadzenie

2. Muzyka a przeżycia

3. O ekspresji przeżyć muzycznych

4. Muzyka w kształceniu sprawności językowej dziecka

5. Uwagi końcowe

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

 

Muzyka i obraz plastyczny

 1. Dziecko – świat bodźców a twórczość
 2. Dzieło muzyczne a dzieło plastyczne
 3. Muzyka i wartości wizualne w edukacji estetycznej
 4. Ćwiczenia muzyczno-plastyczne i plastyczno-muzyczne
 5. Podsumowanie

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

 

Bloki samokształceniowe do części trzeciej

 

Część czwarta

Kreacyjne, społeczne, kulturotwórcze aspekty muzyki i muzykowania            

 

Muzyka inspiracją działań twórczych dziecka

 1. Wprowadzenie
 2. Udział nauczyciela w twórczych poczynaniach muzycznych dziecka
 3. Formy kontaktu z muzyką wspomagające realizację twórczych działań dziecka
 4. Bogactwo form integracji muzyki z innymi działaniami artystycznymi dziecka
 5. Refleksje (podsumowanie)

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

 

Kreatywność dziecka w sferze muzyki – przygotowaniem do aktywnego życia

 1. Miejsce zabawy w życiu dziecka
 2. Wychowawcze aspekty sztuki i zabawy w świecie dziecka
 3. Rozwój kreatywności dziecka w wieku przedszkolnym
 4. Dziecko jako kreator zjawisk dźwiękowych
 5. Od teorii do konkretów
 6. Podsumowanie

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

 

Dziedzictwo kulturowe środowiska inspiracją do działań muzycznych

 1. Pojęcie dziedzictwa kulturowego
 2. Zadania współczesnego odbiorcy dóbr kultury
 3. Ziemia Pszczyńska i jej bogactwo kulturowe
 4. Skansen „Zagroda wsi pszczyńskiej” – inspiracją do żywego kontaktu z historią i światem muzyki ludowej
 5. Muzyka ludowa i artystyczna

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

 

Bloki samokształceniowe do części czwartej

 

Poezja z ducha muzyki poczęta – antologia

I.                    Świat pełen muzyki

II.                   Mistrzowie i ich dzieła

III.                  Poezja z miłości i muzyki poczęta

IV.             Wiersze młodocianych poetów

      V.              Wiersz Erratusa, czyli Janusz Gumułki

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło