Między przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci

Między przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci

ISBN: 978-83-7308-896-2
9,52 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 10,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W książce Autorka stara się udzielić odpowiedzi na następujące pytania: Jak pomagać uczniowi, by nie zostawiać dziecka samemu sobie, a jednocześnie pozwolić mu na samodzielną pracę? Jak nie pomagać za dużo, zabierając przyjemność osobistego sukcesu? Jak wprowadzać dziecko w świat matematyki, nie traktując jej jako zasobu wiedzy, ale przede wszystkim jako sposobu patrzenia na świat i sposobu jej myślenia?

Wersja książki
Ilość

W książce Autorka stara się udzielić odpowiedzi na następujące pytania: Jak pomagać uczniowi, by nie zostawiać dziecka samemu sobie, a jednocześnie pozwolić mu na samodzielną pracę? Jak nie pomagać za dużo, zabierając przyjemność osobistego sukcesu? Jak wprowadzać dziecko w świat matematyki, nie traktując jej jako zasobu wiedzy, ale przede wszystkim jako sposobu patrzenia na świat i sposobu jej myślenia? Jak wykorzystać jej treści i narzędzia dla wspierania rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego u dziecka?

W publikacji część praktyczna łączy się z przestrzeganiem jawnego, systematycznego pokazywania teoretycznych podstaw proponowanych rozwiązań i udzielanych rad. Autorka podkreśla, że aktywność matematyczna dziecka może i powinna być fundamentem drogi do sukcesu na innych płaszczyznach i poziomach nauczania. Książka kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą pomóc dziecku na początku tej drogi.

197 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7308-896-2

Wojnowska Monika

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach.

W 1990 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Rozwój operacji kombinatorycznych a niepowodzenia szkolne w nauczaniu początkowym matematyki” uzyskała tytuł profesora z zakresu nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się pedagogika wczesnoszkolną.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Wojnowska Monika

ISBN druk

978-83-7308-896-2

ISBN e-book

978-83-7308-896-2

Objętość

84 stron

Wydanie

I, 2007

Format

B5 (160x235)
Oprawamiękka, klejona

Wstęp

 

Rozdział I

Dwa sposoby myślenia o nauczaniu

 

Rozdział II

Matematyczne sytuacje zadaniowe w edukacji dziecka

 

Rozdział III

O sytuacji rozwiązywania problemu

 

Rozdział IV

O teoretycznych podstawach rozwiązywania matematycznych zadań problemowych

 

Rozdział V

O niektórych heurystycznych metodach rozwiązywania problemów

 

Rozdział VI

W stronę twórczej samodzielności ucznia (i nauczyciela), czyli heurystyczne strategie rozwiązywania matematycznych zadań problemowych

            Zrozumienie zadania

            Tworzenie planu postępowania

                        Strategia 1. Inscenizujemy sytuację

                        Strategia 2. Robimy rysunek. Rysujemy schemat lub graf

                        Strategia 3. Próbuj i poprawiaj

                        Strategia 4. Zrób tabelkę

                        Strategia 5. Zapisz działanie lub równanie

                        Strategia 6. Znajdź regułę

                        Strategia 7. Znajdź podobne zadanie

                        Strategia 8. Skorzystaj z logicznego wnioskowania

            Wykonywanie planu

            Spojrzenie wstecz

 

Rozdział VII

Kilka uwag o przebiegu i możliwych skutkach rozwiązywania problemów przez dzieci

 

Bibliografia

 

 

Fragment Str. 13-14

Matematyczne sytuacje zadaniowe w edukacji dziecka

W edukacji matematycznej sytuacje zadaniowe stanowią zasadniczy element racjonalnie zorganizowanego procesu kształcenia. W systemie zintegrowanym zarówno treść zadań, jak i ich funkcje są znacznie bardziej różnorodne niż w systemie przedmiotowym. Dotyczy to zwłaszcza zadań- -problemów, które uwolnione z pancerza jednostronnie przedmiotowych treści mogą i powinny odpowiadać na potrzeby rozwojowe i poznawcze ucznia.

Termin „zadanie” używany jest w szerokim znaczeniu. W ujęciu słownikowym interpretowany jest jako: temat, zagadnienie dane do opracowania, pytanie; to, co należy wykonać, osiągnąć; obowiązek, polecenie (M. Szymczak, 1978).

W psychologii pojęcie to występuje jako podstawa zachowania się celowego człowieka. T. Tomaszewski traktuje zadanie jako pewien wyróżniony stan psychiczny, w którym „człowiek wytwarza sobie cel do osiągnięcia i program do wykonania” (1976, s. 504).

W pedagogice spotykamy wiele określeń zadania. Dla R. Radwiłowicza (1978) zadaniem jest zwięzły opis ustny lub graficzny jakiegoś niepełnego (i niespoistego) układu elementów rzeczywistości, wymagający uzupełnienia lub przekształcenia. W. Kojs (1998), wskazując istotne cechy zadania, uważa, że zadanie jest zleceniem uzyskania pewnego stanu jakiejś rzeczy, poleceniem wykonania pewnych czynności na zbiorze danych wyjściowych dla uzyskania ich oczekiwanego stanu końcowego. Cechą charakterystyczną podejścia pedagogicznego jest traktowanie zadania jako środka wychowawczego, środka kierowania uczeniem się uczniów, narzędzia wywoływania pożądanych zmian u ich wykonawców. D. Waloszek (1993) traktuje zadanie jako środek realizacji celów, jako jedną ze strategii kształcenia wyzwalającą wielostronną aktywność dziecka. J. Gnitecki (2004, s. 129) rozważa zadanie jako środek stymulowania i wspierania aktywności twórczej i odtwórczej dziecka poprzez stawianie lub samodzielne konstruowanie różnego typu zadań do wykonania...

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło