Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

ISBN: 978-83-7587-121-0
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W niniejszej monografii prezentujemy twórcze sposoby wykorzystywane przez pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie, mając nadzieję, że Czytelnik odnajdzie w przedstawionych propozycjach inspirację do własnych działań podejmowanych wobec osób z autyzmem...

Wersja książki
Ilość

Książka Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi prezentuje twórcze propozycje konkretnych form realizacji edukacyjnej i wychowawczej funkcji szkoły w odniesieniu do uczniów z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, które są cennym materiałem dla psychologów i pedagogów, jak również podstawą i inspiracją do dalszych poszukiwań najbardziej odpowiednich metod. Mogą one stanowić punkt wyjścia do tworzenia programów realizowanych w placówkach terapeutyczno-szkolnych dla uczniów z autyzmem.

W niniejszej monografii prezentujemy twórcze sposoby wykorzystywane przez pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie, mając nadzieję, że Czytelnik odnajdzie w przedstawionych propozycjach inspirację do własnych działań podejmowanych wobec osób z autyzmem.

W rehabilitacji niepełnosprawnych można wyróżnić dwa główne podejścia. Pierwsze skupia się na wspomaganiu osoby niepełnosprawnej w rozwiązywaniu przez nią sytuacji problemowych, a więc na pokonywaniu barier społecznych. Natomiast drugie – polega na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej przyswajania zachowań i umiejętności niezbędnych do jak najpełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie, czyli jest związane z likwidowaniem predyspozycji do bezpośredniego wchodzenia w sytuacje problemowe (Kowalik, 1998).

Prezentowana w tym opracowaniu kompleksowa forma wspomagania rozwoju uczniów z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami wypracowana na przestrzeni kilkunastu lat doświadczeń przez zespól Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego w Krakowie mieści się właśnie w tym drugim nurcie działań.

Warto nadmienić, że Ośrodek Terapeutyczno-Szkolny w Krakowie, jest pierwszą tego typu placówką w Polsce, powołaną do istnienia przez rodziców poszukujących z jednej strony najmniej restrykcyjnego środowiska szkolnego dla swoich dzieci, a z drugiej – placówki, która będzie najpełniejszą odpowiedzią na ich szczególne potrzeby poznawcze i emocjonalno- społeczne, wynikające z istoty zaburzenia.

158 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-121-0

Kossewska Joanna

dr Joanna Monika Kossewska - w 1988 roku ukończyła studia z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim; doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki o specjalności: pedagogika specjalna. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej. Rozprawa doktorska autorki obejmowała tematykę pedagogicznych i psychospołecznych uwarunkowań postaw nauczycieli wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych. Jest adiunktem w Katedrze Psychologii AP. Zajmuje się psychologią defektologiczną i rehabilitacyjną. Jest autorką monografii „Studies on empathy” (wspólnie z M. Kliś); Uwarunkowania postaw - nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych. Pełni także stanowisko sekretarza komitetów organizacyjnych trzech międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych autyzmowi. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Krajowego Towarzystwa Autyzmu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kossewska Joanna

ISBN druk

978-83-7587-121-0

ISBN e-book

 

Objętość

262 stron

Wydanie

I, 2009

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Joanna Kossewska

Przedmowa

Urszula Gurba

Wstęp

Anna Rybka

Rozumienie autystycznego świata z perspektywy poznawczych koncepcji psychologicznych

Anna Słomian, Małgorzata Jankowicz, Agnieszka Zygmunt

Twórcze sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście specyfiki funkcjonowania uczniów z autyzmem

Ewa Brodowicz

W kierunku interakcyjnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

Anna Szczypczyk

Zabawa w procesie diagnozy i terapii małego dziecka z autyzmem

Grażyna Stokłosa, Katarzyna Stawecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem

Joanna Kossewska

Trening w zakresie teorii umysłu

Magdalena Sabik, Agnieszka Stachowicz

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych uczniów z autyzmem

Anna Rybka, Aneta Garncarz

Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem

Andrzej Wolski

Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji

Agata Twardowska

Katecheza i przygotowanie do życia sakramentalnego uczniów z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami

Maria Gocał, Łukasz Majorek

Przygotowanie młodzieży z autyzmem do okresu dorastania

Analiza teoretyczna i doświadczenia praktyczne

Andrzej Wolski

Przygotowanie młodzieży z autyzmem do podejmowania aktywności zawodowej

Beata Chmiel, Magdalena Sabik, Agnieszka Stachowicz

Klub Aktora – współtworzenie sztuki. Przestrzeń dla osób z autyzmem

Marcin Michalski, Andrzej Golonka

Modyfikacja trudnych zachowań u dzieci i młodzieży z autyzmem

Małgorzata Górecka

Adaptacja programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” do potrzeb rodziców dzieci z autyzmem

fragment

Na polskim rynku wydawniczym można znaleźć publikacje, których treści prezentują propozycje wybranych form terapii. Monografia pod redakcją Joanny Kossewskiej znakomicie włącza się w ten nurt działań wydawniczych. Publikacja prezentuje wszechstronne działania diagnostyczno-terapeutyczne stosowane w Zespole Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie. Z punktu widzenia potrzeb rodziców i terapeutów w szczególności, ale także studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych, to bardzo ważna propozycja wydawnicza.

Monografia nie tylko przedstawia doświadczenia specjalistów, ale też porządkuje propozycje zastosowania kompleksowych działań rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzież i osób dorosłych z ASD. (…) Monografia ma duża wartość poznawczą. Nadal pedagodzy, terapeuci odczuwają znaczny niedosyt książek, dokładnie wskazujących jak pomagać osobom z autyzmem, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych z racji specyficznego funkcjonowania tych osób. Dlatego sądzę, że jest to ciekawa propozycja pomocna w pracy dla osób zajmujących się opieką, wychowaniem i rehabilitacją osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

dr hab. prof. DSW Małgorzata Sekułowicz
Instytut Pedagogiki Specjalnej Pracownia Badań nad Autyzmem Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło