Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją

Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją

ISBN: 978-83-7850-386-6
23,81 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Zastosowana przez Autorkę metoda to propozycja indywidualnego przebiegu działań edukacyjnych, który z powodzeniem może być modyfikowany i dostosowywany do potrzeb i możliwości […] danej klasy.

Wersja książki
Ilość

Zastosowana przez Autorkę metoda to propozycja indywidualnego przebiegu działań edukacyjnych, który z powodzeniem może być modyfikowany i dostosowywany do potrzeb i możliwości […] danej klasy. Na podkreślenie ze wszech miar zasługuje zwrócenie […] uwagi na postawę nauczyciela jako kreatora indywidualnych podejść i preferencji dla każdego dziecka z osobna. Nauka pisania i czytania to niezwykła powinność i odpowiedzialność ze strony nauczyciela, wyzwalająca działania twórcze i kreatywne, jakie drzemią w świadomości ucznia. Rola i zadania, jakie stoją przed nauczycielem w przypadku dzieci o specyficznych trudnościach w nauce pisania i czytania, powodują zwiększenie skali kompetencji i odpowiedzialności nauczyciela profesjonalisty w tym zawodzie.

Z recenzji dr hab. Urszuli Ordon, prof. AJD

Skala występowania zjawiska dysleksji (ryzyka dysleksji) ujawniona przez naukę, jak również praktykę pedagogiczną skłania wielu badaczy do poszukiwania nowszych, innych i skuteczniejszych sposobów pracy z dzieckiem, aby pomóc mu w wysiłkach edukacyjnych związanych z nauką czytania i pisania. Także ta książka jest wskazaniem nowej metody pracy z uczniem rozpoczynającym swoją szkolną karierę. Aby owa nauka okazała się jak najmniej bolesna, można zastosować tę metodę w przypadku dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i uczynić z nauki przyjemną zabawę połączoną z twórczą działalnością.

Dzięki teoretycznym rozważaniom dotyczącym dysleksji i jej metodycznego aspektu metoda ta może być również stosowanym przez rodziców sposobem pracy z dzieckiem. To przecież oni, jako największy autorytet, stanowią często silny oręż w pokonywaniu trudności swoich potomków. Stąd wykorzystanie przez rodziców opisanej metody może się przyczynić do zmniejszania kryzysów i porażek tych, których bardzo kochają. Wspólna praca z dzieckiem to nie tylko wyraz troski o nie, lecz także strukturyzowanie inteligencji emocjonalnej, tak bardzo niezbędnej człowiekowi w dobie nanocywilizacji. Każdy rodzic jest zatem zobowiązany do wspomagania rozwoju swojego dziecka, co może czynić, zapoznając się z przedstawianą metodą pracy. Nie ma w niej zwycięzców i pokonanych, nie ma mądrzejszych i mniej zdolnych. Są tylko wytrwali i ambitni, którzy pragną rozwijać swoje horyzonty poznawcze przez nieustawanie w wysiłkach.

495 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-386-6

Wiatrowska Leokadia

adiunkt w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. W latach 2003/2004 asystent Akademii Pedagogicznej im. K.E.N. w Krakowie. Od 2008r. prodziekan Wydziału Pedagogicznego w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Założycielka i przewodnicząca 89 Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Swoje zainteresowania skupia wokół dziecka z trudnościami w uczeniu się oraz ich specyficznym rodzajem jakim jest dysleksja. Poszerza to o rodzinę jako prymarne środowisko rozwoju dziecka. Porusza się także wokół problematyki wychowania oraz jego uwarunkowań dotyczących skuteczności wychowawczej. Jest autorką trzech monografii: 1) Kłopoty z emocjami dzieci. Ścieżki zmian, 2) Werbalne i obrazowe przyswajanie liter. Nauczanie dzieci nie tylko z dysleksją..., 3) Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją. Napisała 22 artykuły w czasopismach oraz monografiach. Uczestniczka wielu konferencji naukowych. Aktywnie uczestniczy w życiu środowiska poprzez propagowanie idei czytania książek dla dzieci.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Wiatrowska Leokadia

ISBN druk

978-83-7850-386-6

ISBN e-book

978-83-7850-442-9

Objętość

332 stron

Wydanie

II, 2013

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp  


Rozdział 1
Rola aktywności poznawczej w kształtowaniu umiejętności czytania i pisania

1.1.    Przetwarzanie informacji i ich związek z poznaniem i działaniem  
1.2.    Paradygmat podwójnego kodowania
1.3.    Paradygmat pojedynczego kodu    
1.4.    Reprezentacje (struktury) poznawcze i ich taksonomie
1.4.1.    Struktury obrazowe  
1.4.2.    Struktury werbalne 
1.4.3.    Struktury mentalne
1.5. Konstruktywizm jako idea poznawczego rozwoju człowieka


Rozdział 2
Problematyka trudności w uczeniu się  

2.1.    Ustalenia definicyjne określeń: „trudności w uczeniu się”, „niepowodzenia szkolne” a „opóźnienia w nauce” 
2.2.    Wielość orientacji etiologicznych odnośnie do trudności w uczeniu się w świetle nauki   
2.3.    Kryteria klasyfikacyjne trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych  
2.4.    Przyczyny trudności w uczeniu się  
2.5.    Czynniki pedagogiczne jako źródło ograniczeń edukacyjnych   
2.6.    Rozpoznawanie i symptomatologia niepowodzeń dydaktycznych  


Rozdział 3
Psychofizjologiczne aspekty dysleksji 

3.1. Czytanie i pisanie jako umiejętności człowieka    
3.2. Psychofizjologiczne podstawy czytania i pisania  
3.3. Dziecko z dysleksją w różnych sytuacjach  
3.3.1.    W szkole  
3.3.2.    W rodzinie     
3.3.3.    W społeczeństwie   


Rozdział 4
Podstawy teoretyczne zastosowanej metody nauczania liter

4.1.    Specyfika uczenia się małych dzieci    
4.2.    Wartość dydaktyczna różnych metod uczenia się     
4.3.    Indywidualne style uczenia się i dobór form pracy     
4.4.    Style nauczania i możliwości ich modyfikacji    
4.5.    Wyznaczniki przyjętej metody       


Rozdział 5
Teoretyczne założenia badań własnych 

5.1.    Pedagogiczny i społeczny sens badań nad dysleksją  
5.1.1. Osobowościowy aspekt dysleksji   
5.1.2. Społeczny aspekt dysleksji   
5.2.    Przedmiot badań eksperymentalnych   
5.3.    Problemy i hipotezy badawcze. Zmienne i wskaźniki  
5.4.    Metody weryfikacji hipotez    


Rozdział 6
Badania dotyczące efektywności zastosowania metody werbalnego i obrazowego nauczania liter

6.1.    Sytuacja dziecka jako ucznia w klasie pierwszej – analiza danych empirycznych  
6.1.1.    Stan umiejętności czytania i ryzyka dysleksji wszystkich badanych dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych w Brzegu (liczba badanych – 280 uczniów) 
6.1.2.    Klasy pierwsze PSP nr 1 w Brzegu – badania wstępne i kontrolne (grupa eksperymentalna – EI i EII)    
 6.1.3.    Klasy pierwsze PSP nr 6 w Brzegu – badania wstępnei kontrolne (grupa kontrolna – KI i KII)  
 6.1.4.    Analiza porównawcza wyników eksperymentu między grupą E (grupa eksperymentalna) a grupą K (grupa kontrolna) 
 6.1.5.    Analiza wyników grupy eksperymentalnej ER (grupa eksperymentalna ze stwierdzonym ryzykiem dysleksji w stopniu umiarkowanym i wysokim) 
 6.1.6.    Analiza wyników grupy kontrolnej KR (grupa kontrolna ze stwierdzonym ryzykiem dysleksji w stopniu umiarkowanym i wysokim) 
 6.1.7.    Analiza wyników grupy eksperymentalnej EN (grupa eksperymentalna bez stwierdzonego ryzyka dysleksji i z pograniczem ryzyka) 
 6.1.8.    Analiza wyników grupy kontrolnej KN (grupa kontrolna bez stwierdzonego ryzyka dysleksji i z pograniczem ryzyka)
 6.1.9.    Analiza porównawcza wyników eksperymentu między grupą ER (grupa eksperymentalna ze stwierdzonym ryzykiem dysleksji w stopniu umiarkowanym i wysokim) i KR (grupa kontrolna ze stwierdzonym ryzykiem dysleksji w stopniu umiarkowanym i wysokim)
6.1.10.    Analiza porównawcza wyników eksperymentu między grupą EN (grupa eksperymentalna bez stwierdzonego ryzyka dysleksji lub z pograniczem ryzyka) i KN (grupa kontrolna bez stwierdzonego ryzyka dysleksji lub z pograniczem ryzyka)
6.2.    Sytuacja dziecka w klasie zerowej – analiza danych empirycznych  
 6.2.1.    Analiza badań wstępnych i porównawczych klasy eksperymentalnej zerowej – gr. EOI > gr. EOII   
 6.2.2.    Analiza badań wstępnych i porównawczych klasy kontrolnej zerowej – gr. KOI > gr. KOII  
 6.2.3.    Analiza porównawcza badań klasy zerowej eksperymentalnej i kontrolnej – gr. EO > gr. KO     


Rozdział 7
Uwarunkowania nauki pisania i czytania 

7.1.    Znaczenie środowiska rodzinnego    
7.2.    Znaczenie środowiska nauczycielskiego 


Rozdział 8
Podsumowanie wyników empirycznych jako ogólna ocena skuteczności metody werbalnego i obrazowego nauczania liter  

Literatura    

Aneks   

Spis tabel, wykresów i schematów    

Fragment

Autorska koncepcja Leokadii Wiatrowskiej to poprawna konstrukcja metodyczna wywiedziona z podstaw teoretycznych. Została dopracowana aż do formy bezpośredniego zastosowania. Nie jest to jednak efekt naukowych analiz. Istotnym elementem tej książki jest ukazanie owej koncepcji dydaktycznej poprzez weryfikację eksperymentalną. Eksperyment prowadzony w klasach pierwszych szkoły podstawowej oraz tzw. klasie zerowej wykazał, iż wyniki uzyskiwane przez dzieci były zdecydowanie wyższe niż przy tradycyjnych sposobach pomocy uczniom w przyswajaniu liter. Ważne, że efekty korzystniejszego przyswajania liter dotyczyły także dzieci, u których zagrożenia ryzykiem dysleksji nie stwierdzono. Odważnym podejściem badawczym było zatem wypracowanie metody opartej na wielostronnym aktywizowaniu dzieci możliwym w zbiorowym/zespołowym ich nauczaniu, a więc z szansą wprowadzenia jej w zwykły tryb szkolnej pracy lekcyjnej.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Krystyny Ferenz


Zastosowana przez Autorkę metoda to propozycja indywidualnego przebiegu działań edukacyjnych, który z powodzeniem może być modyfikowany i dostosowywany do potrzeb i możliwości […] danej klasy. Na podkreślenie ze wszech miar zasługuje zwrócenie […] uwagi na postawę nauczyciela jako kreatora indywidualnych podejść i preferencji dla każdego dziecka z osobna. Nauka pisania i czytania to niezwykła powinność i odpowiedzialność ze strony nauczyciela, wyzwalająca działania twórcze i kreatywne, jakie drzemią w świadomości ucznia. Rola i zadania, jakie stoją przed nauczycielem w przypadku dzieci o specyficznych trudnościach w nauce pisania i czytania, powodują zwiększenie skali kompetencji i odpowiedzialności nauczyciela profesjonalisty w tym zawodzie.

Z recenzji dr hab. Urszuli Ordon, prof. AJD

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło