• Obniżka
Profilaktyka w logopedii – wybrane zagadnienia

Profilaktyka w logopedii

Podtytuł: Wybrane zagadnienia
ISBN: 978-83-8294-219-4
72,38 zł
41,38 zł Oszczędzasz: 31,00 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 50,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Monografię można traktować jako głos w dyskursie naukowym dotyczącym tożsamości logopedii, w tym stosunku jej przedstawicieli do profilaktyki. Wiele zaprezentowanych w niej treści może być przydatnych także studentom logopedii oraz profesjonalistom dostrzegającym potrzebę stosowania profilaktyki w codziennej praktyce logopedycznej...

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Morbum evitare quam curare facilius est (lepiej zapobiegać niż leczyć). Zapobieganie jest lepsze od każdej, nawet najlepiej prowadzonej terapii. Do tezy tej nie trzeba nikogo przekonywać. Ma ona zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia, a szczególnie związanych ze zdrowiem człowieka.

Celem monografii jest:

1) ukazanie miejsca profilaktyki w dorobku współczesnej logopedii polskiej, rozpatrywanej przez pryzmat aktywności publikacyjnej, profesji, kształcenia i nauki;
2) wskazanie stanu zaawansowania rozwoju logopedii prewencyjnej na tle innych dziedzin, a także obszarów profilaktyki logopedycznej najbardziej zaniedbanych i wymagających pilnego podjęcia działań badawczych.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przybliżono podstawowe pojęcia związane z zapobieganiem powstawaniu stanów niepożądanych (takie jak „promocja zdrowia”, „prewencja”, „profilaktyka”) oraz wskazano relacje znaczeniowe między analizowanymi terminami.

W czterech kolejnych rozdziałach ukazano profilaktykę logopedyczną:

1) w dorobku publikacyjnym polskich logopedów z podziałem na trzy podejścia do zagadnienia – jako działania związane z kulturą żywego słowa i logopedią artystyczną, opieką od poczęcia oraz czynności prowadzone kompleksowo i przez całe życia człowieka;
2) w kontekście profesjonalizacji zawodu oraz edukacyjnym – w obu przypadkach z uwzględnieniem dwóch zawodów logopedycznych: logopedy i nauczyciela logopedy, przy czym w jednym z rozdziałów dodatkowo zaprezentowano niepublikowane dotąd wyniki badań własnych, dotyczące przedmiotu profilaktyki w programach studiów logopedycznych rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018; 3) w perspektywie naukowej. 

W ostatnim przypadku uwaga autorki skupia się na koncepcjach logopedii (językoznawczej, biologiczno-językoznawczej, holistycznej, pedagogicznej, pedagogiczno-medycznej, medycznej), zaburzeniach mowy w paradygmatach zdrowia (biomedycznym, holistycznym, holistyczno-ekologicznym) oraz przedmiocie logopedii jako profesji i nauki – na tym tle ukazano różnicę w podejściu do zagadnień związanych z profilaktyką w logopedii.

W rozdziale szóstym i siódmym przedstawiono modele profilaktyki oparte na różnych kryteriach i konstruowane na użytek wielu dziedzin życia (w tym logopedii) oraz autorską – holistyczno-ekologiczną – koncepcję profilaktyki logopedycznej wraz krótkim omówieniem zagadnień z nią związanych, takich jak: cele, ryzyko wystąpienia zaburzenia mowy, czynniki ryzyka i chroniące, zachowania i sytuacje problemowo-ryzykowne, stopień ryzyka, kierunek działań prewencyjnych, grupa docelowa, stan zdrowia, grupa ryzyka, wiek i liczba odbiorców, realizatorzy działań profilaktycznych, strategie i poziomy profilaktyki zaburzeń mowy.

_________________

Niniejsze opracowanie powstawało podczas pandemii COVID-19, kiedy świat obserwował różne fazy walki z chorobą. O tym, jak duże znaczenie ma dobrze dobrana profilaktyka, świadczy chociażby przykład włoskiego miasteczka Vo’ (zwanego również Vo Euganeo) z początkowego etapu pojawienia się koronawirusa. W niektórych krajach rządy oszczędzały na testach wykonywanych tylko wybranym osobom według nie do końca jasnego klucza, a prewencję polegającą na zamykaniu na wiele miesięcy placówek oświatowych i zakładów pracy oraz odwołującą imprezy masowe wprowadzały zbyt późno, bo dopiero wówczas, gdy niekontrolowany wirus już się rozprzestrzenił. Natomiast włodarze tego miasteczka (leżącego w epicentrum koronawirusa we Włoszech) definitywnie zamknęli granice miasta i wykonali testy wszystkim mieszkańcom, z czego prawie połowa osób z wykrytymi zakażeniami nie wykazywała żadnych objawów. Pozwoliło to odizolować wszystkie zainfekowane osoby i zatrzymać wzrost zakażeń w miasteczku – nikt nie chorował na COVID-19. Mieszkańcy potrzebowali na to dwóch, trzech tygodni (Sławiński, 2020). Równie dobrze poradziło sobie hiszpańskie miasto Zahara de la Sierra (Kolecka, 2020), wprowadzając prawie natychmiastowe działania prewencyjne, a działo się to wtedy, kiedy dookoła wciąż przybywało nowych przypadków zarażeń i ofiar śmiertelnych, a gospodarki wielu krajów notowały (i nadal notują) ogromne, czasami wręcz niewyobrażalne straty gospodarcze. Podobne sytuacje wskazujące na potrzebę działań profilaktycznych występowały w czasie walki z kolejnymi falami zarażeń. Choroba zbierała tragiczne żniwo w tych krajach, w których realizowano w najmniejszym stopniu testowanie i szczepienia przeciwko COVID-19. Koszty jednorazowo przeprowadzonych testów, obowiązkowych szczepień wszystkich mieszkańców czy zamknięcie granic „na krok przed wirusem” a koszty kryzysu gospodarczego państw oszczędzających na testach lub wprowadzających spóźnioną interwencję są nieporównywalne zarówno pod względem zdrowotnym, społecznym, jak i ekonomicznym. Kryzysowi można było zapobiec, wyciągając wnioski z tego, co działo się w Wuhan (uznawanego za kolebkę pandemii), oraz realizując mądrą profilaktykę (jak np. w Vo’, Zahara de la Sierra czy na Tajwanie) i skuteczną politykę szczepień. 

Pandemia nie ma bezpośredniego związku z logopedią (choć skutki choroby covidowej mogą w różnym stopniu i zakresie dotyczyć także mowy), a każde ze zjawisk (tj. choroba zakaźna i zaburzenia mowy), stanowiące przedmiot zainteresowań dwóch odmiennych dziedzin: epidemiologii i logopedii, ma swoją specyfikę. W walce z zaburzeniami mowy nie da się przerwać łańcucha zakażeń, a na efekt działań profilaktycznych trzeba czasami czekać dłużej niż kilka tygodni czy miesięcy. Jednak z każdym następnym doniesieniem prasowym o różnych metodach zapobiegania nierozprzestrzenianiu się koronawirusa autorka utwierdzała się w przekonaniu, że w wielu przypadkach tylko dobrze prowadzona prewencja pozwala przeciwdziałać niechcianym zjawiskom – niezależnie od tego, czy jest to choroba zakaźna czy zaburzenie mowy. Podejmowane działania powinny być zorientowane na wyprzedzanie problemu, a nie na jego likwidację dopiero wówczas, gdy już się pojawi i wywoła szkody, które nie zawsze dają się naprawić. Profilaktyka stanowi przedmiot badawczych i praktycznych zainteresowań specjalistów wielu dyscyplin, ale nie w każdej jest w jednakowym stopniu popularna, a koncepcje z nią związane rozwijają się z różną intensywnością.

Wybrane zagadnienia
220 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-219-4

Skorek MałgorzataEwa M. Skorek - profesor uczelniany w Instytucie Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie logopedii uzyskała w 2014 roku w Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych aspektów zaburzonej zdolności komunikacyjnej człowieka we wszystkich fazach życia, m.in.: uwarunkowań zaburzeń mowy, profilaktyki logopedycznej, optymalizacji logopedycznych procedur diagnostycznych i terapeutycznych, psychologicznych i społecznych następstw zaburzeń mowy. Zwolenniczka zaburzonej zdolności komunikacyjnej (zaburzeń mowy) jako przedmiotu zainteresowań logopedii (nauki i profesji) związanej ze zdrowiem człowieka postrzeganego holistycznie i usytuowanego w wielowymiarowej ekoprzestrzeni, z którą wchodzi we wzajemne relacje.

Autorka około 100 polskich i obcojęzycznych publikacji z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej wydanych w kraju i zagranicą. Najważniejsze publikacje (monografie i prace pod redakcją): Wielowymiarowość przestrzeni profilaktyki logopedycznej (2017), Edukacyjne oblicza komunikacji: dyskurs interdyscyplinarny (2016), Psychological and social problems in children who stutter: the role of speech therapists in integrative therapy (2012), Methods of diagnosis and speech therapy in logopaedics: selected issues (2010), Case Study in Speech-Language Pathology (2009), Life quality in children with speech disorders (2009), Research on stuttering in pre-school and school children (2009), Schoolchildren with speech-language-hearing disorders (2009), Environmental difficulties in schoolchildren with speech disorders (2008), Terapia pedagogiczna (2004), Stosunki koleżeńskie dzieci z zaburzeniami mowy i ich szkolne uwarunkowania (2000).

Redaktor naczelna angielskojęzycznego czasopisma Journal of Speech and Language Pathology (2011-2013). Autorka i współautorka licznych wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych, organiza-torka cyklicznych międzynarodowych konferencji logopedycznych, m.in.: Current issues in speech and lan-guage pathology, Logopaedics versus special educational needs, Augmentative and alternative communica-tion in education and rehabilitation of people with special communication needs, Morbum evitare quam curare facilius est. Autorka programów różnych form i poziomów kształcenia w zakresie logopedii, emisji głosu, terapii pedagogicznej i języka migowego.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Ewa Małgorzata Skorek 

ISBN druk

978-83-8294-219-4

ISBN e-book

978-83-8294-219-4

Objętość

366 stron

Wydanie

I, 2023. Kraków

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp       

Rozdział I
Profilaktyka i promocja zdrowia – ustalenia terminologiczne     

Wprowadzenie     
1.    Profilaktyka, prewencja, promocja zdrowia        
1.1.    Profilaktyka i prewencja        
1.1.1.    Profilaktyka i prewencja a zjawiska natury medyczno-zdrowotnej i społeczno-prawnej    
1.1.2.    Profilaktyka i prewencja a kryterium czasowe lub płaszczyznowe      
1.1.3.    „Profilaktyka” i „prewencja” jako synonimy     
1.2.    Promocja zdrowia       
2. Profilaktyka a promocja zdrowia – wzajemne relacje       
2.1.    Promocja zdrowia i profilaktyka w relacji zawierania się znaczenia węższego w znaczeniu szerszym  
2.2.    Promocja zdrowia i profilaktyka w relacji rozłączności   
2.3.    Profilaktyka i promocja zdrowia w relacji tożsamości     
2.4.    Promocja zdrowia i profilaktyka w relacji odrębności z elementami wspólnymi    
Podsumowanie  

Rozdział II
Profilaktyka logopedyczna w publikacjach specjalistycznych   

Wprowadzenie    
1.    Profilaktyka logopedyczna – od kultury żywego słowa do logopedii artystycznej     
2.    Profilaktyka logopedyczna – opieka od poczęcia   
3.    Profilaktyka logopedyczna – kompleksowo i przez całe życie  
4.    Profilaktyka logopedyczna – perspektywa osi czasu     
Podsumowanie   

Rozdział III
Profilaktyka a logopedia jako profesja            

Wprowadzenie            
1.    Emancypacja zawodów logopedycznych w Polsce         
2.    Zadania zawodowe         
3.    Wymagania kwalifikacyjne        
3.1.    Wymagania kwalifikacyjne do zajmowania w placówkach oświatowych stanowiska nauczyciel logopeda  
3.2.    Wymagania kwalifikacyjne do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie logopedii         
Podsumowanie        

Rozdział IV
Profilaktyka a kształcenie logopedów         

Wprowadzenie           
1.    Kształcenie logopedów do 1997 roku          
2.    Standardy kształcenia logopedów od 1997 roku i nauczycieli logopedów w latach 1997–2019    
3.    Profilaktyka w programach studiów rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018 – wyniki badań własnych        
3.1.    Profilaktyka w programach studiów podyplomowych    
3.2.    Profilaktyka w programach studiów I i II stopnia dla specjalności logopedycznych 
3.3.    Profilaktyka w programach studiów I lub II stopnia na kierunku logopedia     
3.4.    Profilaktyka w kształceniu logopedycznym w roku akademickim 2017/2018 – globalne ujęcie wyników badań i wnioski  
4.    Standard kształcenia nauczycieli logopedów od roku akademickiego 2019/2020    
5.    Profilaktyka w programie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu logopedy – propozycje efektów uczenia się   
Podsumowanie   

Rozdział V
Profilaktyka a logopedia jako nauka       

Wprowadzenie    
1.    Profilaktyka a koncepcje logopedii    
1.1.    Koncepcja językoznawcza i biologiczno-językoznawcza     
1.2.    Koncepcja holistyczna    
1.3.    Koncepcja pedagogiczna i pedagogiczno-medyczna     
1.4.    Koncepcja medyczna – od części wspólnej z medycyną do dyscypliny nauki o zdrowiu   
1.5.    Natura naukowej wiedzy logopedycznej        
1.6.    Miejsce logopedii w systemie nauk       
2.    Profilaktyka a paradygmaty logopedii        
2.1.    Paradygmat biomedyczny     
2.2.    Paradygmat holistyczny    
2.3.    Paradygmat społeczno-ekologiczny (holistyczno-ekologiczny)    
2.4.    Wielość paradygmatyczna w logopedii       
2.5.    Paradygmatyczne konsekwencje       
3.    Przedmiot zainteresowań logopedii    
3.1.    Przedmiot logopedii jako nauki i profesji     
3.2.    Wielość przedmiotów zainteresowań logopedii    
3.3.    Norma i patologia a przedmiot logopedii i profilaktyka        
3.4.    Zaburzona zdolność mowy i zaburzenia mowy  
4.    Profilaktyka a modele badań naukowych w logopedii   
4.1.    Odmienności ilościowych i jakościowych modeli badań    
4.2.    Model badań mieszanych   
Podsumowanie        

Rozdział VI
Wybrane modele i rodzaje profilaktyki       

Wprowadzenie        
1.    Modele profilaktyki uwzględniające historię naturalnej choroby    
1.1.    Modele dwustopniowe    
1.2.    Modele trójstopniowe        
1.3.    Modele czterostopniowe       
1.4.    Modele pięciopoziomowe       
1.5.    Model siedmiopoziomowy        
1.6.    Krytyka modelu tradycyjnego       
2.    Modele profilaktyki uwzględniające stopień ryzyka   
2.1.    Modele trójpoziomowe         
2.2.    Modele czteropoziomowe        
3.    Modele profilaktyki oparte na innych kryteriach     
3.1.    Modele mieszane       
3.2.    Profilaktyka specyficzna i integralna       
3.3.    Profilaktyka pozytywna i negatywna     
3.4.    Inne podziały  
4.    Modele profilaktyki w logopedii  
Podsumowanie    

Rozdział VII
Holistyczno-ekologiczny model profilaktyki zaburzeń mowy    

Wprowadzenie        
1.    Ogólna charakterystyka modelu     
2.    Cele profilaktyki     
3.    Ryzyko wystąpienia zaburzenia mowy     
3.1.    Czynniki ryzyka i chroniące    
3.2.    Zachowania i sytuacje problemowo-ryzykowne   
3.3.    Stopień ryzyka       
3.4.    Kierunek działań prewencyjnych     
4.    Grupa docelowa     
4.1.    Stan zdrowia       
4.2.    Grupy ryzyka     
4.3.    Wiek odbiorców       
4.4.    Liczba odbiorców     
5.    Realizatorzy działań profilaktycznych    
5.1.    Zadania nauczycieli i logopedów szkolnych        
5.2.    Pozostali realizatorzy profilaktyki logopedycznej   
6.    Strategie profilaktyki zaburzeń mowy       
6.1.    Strategie optymalizacyjne    
6.1.1.    Strategia zmian przepisów       
6.1.2.    Strategia tworzenia warunków     
6.2.    Strategie zmian środowiskowych     
6.2.1.    Strategie informacyjne        
6.2.2.    Strategia edukacyjna        
6.2.3.    Kampanie społeczne   
6.3.    Strategie wczesnej identyfikacji     
6.3.1.    Strategia obserwacyjna    
6.3.2.    Strategia skriningowa       
6.4.    Strategie interwencyjne     
6.4.1.    Strategia wczesnej interwencji    
6.4.2.    Strategia wsparcia     
6.4.3.    Strategia alternatyw     
6.4.4.    Strategia interwencji specjalistycznej   
6.5.    Strategie wiodące i uzupełniające     
7.    Poziomy profilaktyki zaburzeń mowy       
7.1.    Poziom pierwszy – promocja zdrowia     
7.2.    Poziom drugi – profilaktyka pierwszorzędowa       
7.3.    Poziom trzeci – profilaktyka drugorzędowa        
7.4.    Poziom czwarty – profilaktyka trzeciorzędowa    
7.5.    Poziom piąty – profilaktyka czwartorzędowa     
7.6.    Porównanie poziomów profilaktyki    
Podsumowanie       

Wnioski i zakończenie     

Bibliografia     

Spis schematów        

Spis tabel  

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło