Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata

Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata

Podtytuł: Diagnoza
ISBN: 978-83-7850-118-3
47,43 zł

Wyświetl historię cen produktu

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Diagnoza, możliwości rozwojowe i edukacyjne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie stałości i zmienności w pedagogice specjalnej

Autorka, wychodząc naprzeciw tak nakreślonym zadaniom współczesnej pedagogiki specjalnej, podejmuje próbę rozpoznania możliwości i ograniczeń uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną rozpoczynających naukę szkolną.

Wersja książki
Ilość

Pedagogika specjalna w swoich poszukiwaniach ma szacunek dla dorobku poprzedników. Poczucie ciągłości ważnych zadań przejawia się w uznawaniu roli tradycji w teraźniejszości i docenianiu znaczenia przeszłości dla przyszłości. Ponadczasowe idee w starciu z nowymi myślami, wynikami badań i procesami społecznymi dają nową jakość edukacji, rehabilitacji i terapii.

Autorka, wychodząc naprzeciw tak nakreślonym zadaniom współczesnej pedagogiki specjalnej, podejmuje próbę rozpoznania możliwości i ograniczeń uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną rozpoczynających naukę szkolną. Buduje tym samym modele diagnostyczne i terapeutyczne, by na podstawie dotychczasowych koncepcji i wyników ba- dań własnych opracować pewien konstrukt łączący wybrane aspekty tego, co stałe i zmienne w pedagogice specjalnej.

[...] W wyniku wzajemnych relacji i działań pomocowych świat dziecięcy i świat dorosłego przenikają się w realnych sytuacjach edukacyjnych. Proces przenikania się tych dwóch światów może być wzmocniony istotnym przekaźnikiem, jakim są treści wyobrażone, nierealne, baśniowe – tak bliskie dziecku, nasycające jego umysł i uczucia oraz dające poczucie bezpiecznego uczestniczenia w wypełnianiu zadań edukacyjnych.

Wychodząc naprzeciw tak nakreślonym zadaniom współczesnej pedagogiki specjalnej, rozpoznanie możliwości i ograniczeń uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną rozpoczynających naukę szkolną, uczyniłam wyzwaniem do opracowania własnego modelu diagnostycznego i terapeutycznego.

Zaprezentowana autorska metoda baśniowych spotkań jest więc nie tylko próbą wykorzystania naturalnych warunków rozwojowych dziecka, ale także swoistym kostruktem łączącym wybrane aspekty tego, co stałe i zmienne w pedagogice specjalnej.

Joanna Głodkowska

Diagnoza
98 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-118-3

Głodkowska Joanna

profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, doktor habilitowany nauk humanistycznych (doktorat – Uniwersytet Warszawski, 1983; habilitacja – Uniwersytet Warszawski, 1999), absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (1977). Od 2004 roku dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej i kierownik Zakładu Pod- staw Pedagogiki Specjalnej APS. Autorka licznych artykułów i książek z zakresu pedagogiki specjalnej, takich jak: Wrażliwość edukacyjna w kształtowaniu doświadczeń matematycznych u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (1998); Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Wrażliwość edukacyjna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim – diagnoza i interpretacja (1999); Pomóżmy dziecku z upośledzeniem umysłowym doświadczać przestrzeni. Orientacja przestrzenna w teorii, diagnozie i rozwoju dziecka (2000); Zabawa i nauka w kręgu baśni. Metoda wspomagania wrażliwości edukacyjnej dziecka lekko upośledzonego umysłowo w wieku wczesnoszkolnym (2001).

Redaktor naukowy publikacji zbiorowych podejmujących problematykę szeroko rozumianej niepełnosprawności, m.in.: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010); Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne (2011); Pedagogika specjalna w rozpoznawaniu znaczeń, diagnozowaniu potrzeb i wyzwalaniu nadziei. Jubileuszowe Roczniki Pedagogiki Specjalnej (2012).

Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” (od 2005).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Głodkowska Joanna

ISBN druk

978-83-7850-118-3

ISBN e-book

978-83-7850-068-1

Objętość

412 stron

Wydanie

II, 2012

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie  

Rozdział 1

Reprezentacje umysłowe świata a edukacja dzieci – koncepcje psychologiczne implikacjami dla pedagogiki  

Dzieci doświadczają świata i nad nim panują Wybrane poglądy konstruktywistów    

Rozwój dzieci wpisuje się w ekologiczny model rzeczywistości Rozpoznawanie kontekstów rozwoju człowieka  

Dzieci tworzą skrypty i plany

Schematy poznawcze jako typowa struktura znanego doświadczenia    

Dzieci spełniają zadania rozwojowe Warunki i wskaźniki doświadczania przez dziecko otoczenia  

Dzieci skupiają uwagę i przejawiają aktywność Źródła motywacji dziecka do uczenia się    

Wybrane teorie psychologiczne inspirują pedagoga specjalnego

Piramida konstruowania przez dziecko umysłowej reprezentacji świata    

Rozdział 2

Pedagogika i psychologia – wzajemne relacje, rozpoznawanie stałości i zmienności    

Pedagogika czerpie z psychologicznych koncepcji rozwoju umysłowego dzieci W poszukiwaniu implikacji     

Pedagogika odczytuje stałości i zmienności U źródeł tendencji rozwoju nauk     

Rozdział 3

Stałość i zmienność w pedagogice specjalnej – edukacja wczesnoszkolna dziecka z lekką niepełnosprawnością intelektualną        

Budowanie uogólnień w pedagogice specjalnej – tworzenie społecznego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną        

Nazywanie, definiowanie, metodologia badań – niepełnosprawność intelektualna w teorii i interpretacjach empirycznych      

Niektóre koncepcje rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – rozwój jako sztuka pokonywania przeszkód      

Konstruowanie umysłowego obrazu siebie i świata przez dziecko z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym – ciekawość poznawcza, komunikacja, eksploracja i spełnianie zadań rozwojowych  

Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną spełnia zadania rozwojowe – uczenie się „na sposób szkolny”  

Kształcenie specjalne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – rzeczywistość edukacyjna     

Rozdział 4

Umysłowe konstruowanie obrazu świata przez dziecko z lekką niepełnosprawnością intelektualną – założenia diagnostyczne    

Nazywanie, definiowanie sytuacji dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną rozpoczynających naukę szkolną – dojrzałość szkolna czy wrażliwość edukacyjna     

Rozpoznawanie sytuacji dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną rozpoczynających naukę szkolną – założenia modelowe    

Diagnozowanie osiągnięć ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną w budowaniu umysłowego obrazu świata – konstrukt diagnostyczny     

Rozdział 5

Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata przez dziecko z lekką niepełnosprawnością intelektualną – diagnoza dziecięcego widzenia siebie i otoczenia  

Wiara we własne siły i ciekawość świata – potrzeba rozwojowa dziecka  

Potrzeba kontaktu z otoczeniem – komunikacja na poziomie werbalnym i niewerbalnym  

Kompetencje eksploracyjne – poznawanie i dokonywanie zmian w otoczeniu  

Kompetencje zadaniowe – pełnienie roli ucznia szkoły specjalnej  

Kompetencje uczniów szkoły specjalnej – analiza możliwości i dynamiki rozwojowej    

Rozdział 6

Treści wyobrażone w kształtowaniu umysłowej reprezentacji świata realnego – zabawa dziecka w świecie baśni, inspiracje pedagogiczne w kolorach  

Świat baśni jako pokarm dla rozwoju dziecka i odpowiedź na jego potrzeby  

Uczestniczenie dziecka w świecie baśni jako propozycja metodyczna w edukacji początkowej szkoły specjalnej  

Podstawy teoretyczne i metodyczne zajęć korekcyjno-usprawniających z wykorzystaniem metody baśniowych spotkań     

Skuteczność metody baśniowych spotkań w świetle wyników eksperymentu    

Kompetencje pedagoga specjalnego jako łącznika między światem realnym a wyobrażonym  

Zakończenie  

Bibliografia  

Aneksy     

Aneks I. Narzędzia diagnostyczne  

Aneks II. Wykresy    

Aneks III. Tabele    

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło