• Obniżka
  • Nowy
Pedagogika specjalna osób w starszym wieku

Pedagogika specjalna osób w starszym wieku

ISBN: 978-83-66990-84-5
93,33 zł
71,43 zł Zniżka 23,47%
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Premiera!

Prezentowana książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją z dziedziny pedagogiki specjalnej osób w starszym wieku, czyli nowej i obecnie intensywnie kształtującej się subdyscypliny – geragogiki specjalnej.

Publikacja z powodzeniem może być wykorzystana w kręgach naukowych, studenckich i zawodowo zajmujących się niepełnosprawnymi seniorami. Jest wartościowym źródłem dla osób pracujących z osobami starszymi, którzy mogą wzbogacić swoją wiedzę o kwestie związane z senioralną niepełnosprawnością oraz dla tych, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi i potrzebują dokształcić się w kwestiach gerontologicznych, poświęconych osobom starszym...

Ilość

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją z zakresu pedagogiki specjalnej osób w starszym wieku, czyli nowej i obecnie intensywnie kształtującej się nauki – geragogiki specjalnej. Gromadząc szeroką i usystematyzowaną wiedzę, w interdyscyplinarny sposób łączy zagadnienia niepełnosprawności i starości, umiejscawiając je na gruncie pedagogiki specjalnej, dotychczas skupionej na dzieciach i młodzieży z ograniczoną sprawnością.

Publikacja powstała w odpowiedzi na obecne demograficzne wyzwanie, którym jest konieczność zaspokajania potrzeb dotyczących samodzielnego funkcjonowania coraz liczniejszej populacji niepełnosprawnych osób w podeszłym wieku. Wskazuje na możliwości usprawniania obniżonego funkcjonowania, zanim niezbędne stanie się dostarczanie usług opiekuńczych. Pokazuje, jak szerokie jest spektrum zaburzeń w późnej dorosłości, jakie są ich powszechność, przyczyny i skutki, a także jakie metody można stosować w pracy z tą grupą wiekową pacjentów. W założeniu ma stanowić kompendium wiedzy na temat geragogiki specjalnej, koncentrującej się na kwestiach niepełnosprawności i rehabilitacji w starszym wieku.

Książka składa się z 17 rozdziałów podzielonych na 4 części. Pierwszą część poświęcono geragogice specjalnej. Zaprezentowano ją jako pedagogię człowieka starego z niepełnosprawnościami oraz jako obszar nauki i działalności zawodowej pedagoga specjalnego. W drugiej części dokonano charakterystyki niepełnosprawności w okresie późnej dorosłości w ujęciach: demograficznym, psychologicznym, społecznym i prawnym oraz medycznym. Trzecią część poświęcono prezentacji działów szczegółowych geragogiki specjalnej: tyflogeragogiki (niepełnosprawność wzrokowa w starszym wieku), surdogeragogiki (niepełnosprawność słuchowa w starszym wieku), oligofrenogeragogiki (niepełnosprawność intelektualna w starszym wieku), gerontologopedii (zaburzenia mowy w starszym wieku). Wyodrębniono ponadto geragogikę terapeutyczną (chroniczne stany chorobowe), koncentrującą się na starszych osobach z niepełnosprawnością ruchową i psychiczną. Przybliżono również bardzo powszechne i silnie wpływające na jakość życia zagadnienia zaliczane do istotnych problemów geriatrycznych, jakimi są nietrzymanie moczu oraz takie stany niespecyficzne, jak: bezsenność, niedożywienie czy odczuwanie chronicznego bólu. Ostatni rozdział tej części poświęcono działaniom resocjalizacyjnym prowadzonym z osobami w okresie późnej dorosłości. W czwartej części opisano specyfikę działań interwencyjnych w obszarze niepełnosprawności senioralnej, tj. wsparcie usprawniające (rehabilitacyjne), opiekuńcze i instytucjonalne

150 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Kilian Marlena

doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny (tyflopedagog). Naukowo zajmuje się zagadnieniem niepełnosprawności w starszym wieku oraz starością i osobami starszymi w ujęciu edukacyjnym i terapeutycznym. Jej zainteresowania dydaktyczno-badawcze obejmują takie obszary jak: pedagogika specjalna, zwłaszcza tyflopedagogika, gerontologia społeczna, geragogika, geragogika specjalna.

Niniejsza publikacja, pierwsze całościowe naukowe opracowanie w tej dziedzinie, jest dziełem 19 autorów - wybitnych i szeroko rozpoznawanych w świecie nauki i praktyki zawodowej specjalistów. To naukowcy: gerontolodzy, lekarze geriatrzy, psychiatrzy, psychologowie, socjologowie, pedagodzy, pedagodzy specjalni. Każdy z nich z perspektywy własnej specjalności pisze o potrzebach tej grupy wiekowej pacjentów.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Marlena Kilian (red. nauk.)

ISBN druk

978-83-66990-84-5

ISBN e-book

Objętość

478 stron

Wydanie

I, 2021. Kraków

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, format matowy

Wprowadzenie – Marlena Kilian

Część I
Geragogika specjalna jako pedagogika specjalna osób w starszym wieku

Rozdział 1. Geragogika specjalna pedagogią człowieka starego z niepełnosprawnościami – Adam A. Zych
Rozdział 2. Geragogika specjalna – zarys rozwojowy i koncepcyjny – Marlena Kilian
Rozdział 3. Pedagog specjalny wobec niepełnosprawności w starszym wieku – Remigiusz Kijak

Część II
Niepełnosprawność w starszym wieku

Rozdział 4. Charakterystyka niepełnosprawności w starszym wieku – Anna Gutowska
Rozdział 5. Niepełnosprawność w starszym wieku w ujęciu demograficznym – Piotr Błędowski
Rozdział 6. Niepełnosprawność w starszym wieku w ujęciu psychologicznym – Aleksandra Błachnio
Rozdział 7. Niepełnosprawność w starszym wieku w ujęciu prawno-społecznym – Anna Szafranek
Rozdział 8. Niesprawność funkcjonalna seniorów w ujęciu medycznym – Barbara Bień

Część III
Działy szczegółowe geragogiki specjalnej

Rozdział 9. Tyflogeragogika. Niepełnosprawność wzrokowa w starszym wieku – Marlena Kilian
Rozdział 10. Surdogeragogika. Niepełnosprawność słuchowa w starszym wieku – Bogdan Szczepankowski
Rozdział 11. Oligofrenogeragogika. Niepełnosprawność intelektualna w starszym wieku – Danuta Wolska

Rozdział 12. Gerontologopedia. Zaburzenia mowy w starszym wieku – Olga Jauer-Niworowska
Rozdział 13. Geragogika terapeutyczna. Chroniczne stany chorobowe w starszym wieku
            13.1. Choroby przewlekłe – Piotr Majewicz
            13.2. Niepełnosprawność ruchowa – Anna Skrzek
            13.3. Zaburzenia psychiczne – Karina Nowakowska, Jakub Kaźmierski
            13.4. Nietrzymanie moczu jako problem zdrowotny i społeczny – Adrianna M. Borowicz
            13.5. Stany niespecyficzne – Katarzyna Broczek
Rozdział 14. Gerontologia resocjalizacyjna i penitencjarna – Sławomir Grzesiak

Część IV
Działania interwencyjne w obszarze niepełnosprawności senioralnej

Rozdział 15. Specyfika rehabilitacji w starszym wieku – Marlena Kilian
Rozdział 16. Opieka a samodzielność życiowa osób w starszym wieku – Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Rozdział 17. Instytucjonalne wsparcie niepełnosprawnych seniorów – Elżbieta Bojanowska

Bibliografia

fragment

Recenzowana publikacja podejmuje niezwykle ważny w obecnych czasach temat starzenia się społeczeństw, a w nim istotne zagadnienie dotyczące niepełnosprawności w starszym wieku. Ujmuje go w sposób interdyscyplinarny i opisuje z perspektywy: pedagogicznej, terapeutycznej, społecznej i medycznej, jednocześnie umiejscawiając na gruncie pedagogiki specjalnej. Odpowiadając na wzrastające z powodów demograficznych społeczne zapotrzebowanie w dziedzinie pracy edukacyjnej i rehabilitacyjnej z niepełnosprawnymi osobami w starszym wieku, książka daje podstawy rozwoju nowej subdyscypliny pedagogiki specjalnej – geragogiki specjalnej, poświęconej tej kategorii wiekowej niepełnosprawnych osób. W tym względzie należy uznać innowacyjność recenzowanej publikacji i jej potencjał w zakresie rozwoju i popularyzowania geragogiki specjalnej. Tym bardziej, że to pierwsza tego typu książka w Polsce, a ze względu na nowatorskie ujęcie tematu – niespotykana również na rynkach zagranicznych. [...]

Redaktorem naukowym monografii jest dr Marlena Kilian, pedagog specjalny, od początku swojej kariery naukowej koncentrująca się na temacie „niepełnosprawnej starości” i popularyzująca potrzebę wytyczenia w ramach pedagogiki specjalnej odrębnej subdyscypliny dedykowanej niepełnosprawnym seniorom. Temu tematowi poświęciła wiele artykułów naukowych – niniejsza monografia jest pierwszą pozycją książkową w tej dziedzinie. Interdyscyplinarny zespół autorów poszczególnych rozdziałów tworzą uznani i rozpoznawalni w swoich specjalnościach naukowcy, z dużym dorobkiem w obszarze pracy akademickiej i społecznej, co warto podkreślić i docenić.

Publikacja z powodzeniem może być wykorzystana w kręgach naukowych, studenckich i zawodowo zajmujących się niepełnosprawnymi seniorami. Jest wartościowym źródłem dla osób pracujących z osobami starszymi, którzy mogą wzbogacić swoją wiedzę o kwestie związane z senioralną niepełnosprawnością oraz dla tych, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi i potrzebują dokształcić się w kwestiach gerontologicznych, poświęconych osobom starszym. Biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie na publikacje podnoszące zagadnienia niepełnosprawności, opieki i rehabilitacji osób w starszym wieku oraz jakość merytoryczną recenzowanej monografii, z pełnym przekonaniem rekomenduję jej opublikowanie.

prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło