• Obniżka
Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji

Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji

ISBN: 978-83-8095-520-2
37,90 zł
33,10 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych współczesną edukacją, a w szczególności promowaną przez UNESCO koncepcją edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Stanowi głos w dyskusji na temat tego, jak może i powinna działać współczesna szkoła, w której nauczyciele podejmują aktywne działania na rzecz harmonijnego rozwoju uczniów, a w szerszej perspektywie – świata.

Wersja książki
Ilość

Wyeksponowany w tytule publikacji zrównoważony rozwój (ang. sustainable development, fr. le développement durable, niem. nachhaltige Entwicklung, wł. sviluppo sostenibile) to kategoria wieloznaczna. Nie chodzi tu jedynie o pojawiające się różne tłumaczenia tego terminu (jak choćby „trwały rozwój”), ale raczej o treść, która mieści w sobie próbę uchwycenia dynamiki procesów dokonujących się w trzech różnych dziedzinach ludzkiej aktywności: gospodarczej, środowiskowej i społecznej. Koncepcja zrównoważonego rozwoju zawiera skierowane do współczesnych pokoleń wezwanie, by dążyły do odnalezienia zrównoważonego balansu i poszukiwały rozwiązań w każdym z trzech obszarów, w trwałej równowadze między nimi.

Wypracowany model zrównoważonego rozwoju jest uznawany przez badaczy za alternatywę dla dotychczasowego – szkodliwego i niemożliwego już do utrzymania – rozwoju świata. To wyraz troski o godne (a przynajmniej nie gorsze) warunki życia przyszłych pokoleń. W krajach wysoko rozwiniętych koncepcja zrównoważonego rozwoju stanowi fundament edukacji i jest od lat intensywnie opracowywana oraz wdrażana do szkolnej praktyki (codzienności). Inaczej w polskiej pedagogicznej refleksji naukowej i praktyce edukacyjnej. Tu wspomniana koncepcja pozostaje jeszcze słabo zaznaczona i rozwijana lub jest traktowana wąsko – jako model ochrony środowiska. Książka stanowi próbę wypełniania tej luki i zwrócenia uwagi na potrzebę realizacji założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce edukacyjnej oraz w kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli.

Anna Mróz

Książka składa się z czterech rozdziałów oraz końcowych wniosków i rekomendacji. Pierwszy rozdział poświęciłam zagadnieniom dotyczącym edukacji w kontekście wyzwań współczesnego świata. Omówiłam w nim technologiczne uwarunkowania obserwowanych obecnie przemian społecznych, scharakteryzowałam koncepcję rozwoju zrównoważonego, rozumianego jako przeciwwaga dla niekontrolowanej globalizacji. Ponadto przytoczyłam używane w literaturze naukowej definicje harmonijnego rozwoju jednostki, który jest koniecznym warunkiem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Ostatni podrozdział dotyczy zagadnień związanych z edukacją w społeczeństwie globalnej informacji.

W rozdziale drugim omówiłam kompetencje uznane za kluczowe dla zrównoważonego rozwoju. Kompetencje te powinny stanowić efekt współczesnego procesu nauczania, zwłaszcza zaś edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Starałam się ponadto wyjaśnić, dlaczego edukacja ta jest niezbędnym założeniem w przypadku edukacji całożyciowej. Rozdział drugi kończą rozważania na temat metod i form pracy nauczyciela – jako strategicznego elementu jego dydaktycznych oddziaływań. Podrozdział ten stanowi wprowadzenie do podjętej przeze mnie problematyki badawczej, której założenia przedstawiłam w rozdziale trzecim.

Rozdział trzeci zawiera omówienie założeń metodologicznych przeprowadzonych przeze mnie badań. Przedstawiłam w nim cel i przedmiot badań, problematykę badawczą, metody, techniki oraz narzędzia badawcze, kryteria doboru próby i charakterystykę próby badawczej, opisałam również teren i sposób organizacji badań.

Zaprezentowana w rozdziale czwartym analiza wyników badań stanowi próbę odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz jest podstawą sformułowanych wniosków i rekomendacji.

Książka jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych współczesną edukacją, a w szczególności promowaną przez UNESCO koncepcją edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Stanowi głos w dyskusji na temat tego, jak może i powinna działać współczesna szkoła, w której nauczyciele podejmują aktywne działania na rzecz harmonijnego rozwoju uczniów, a w szerszej perspektywie – świata.

196 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-520-2

Wstęp

Rozdział 1 Edukacja wobec cywilizacyjnych wyzwań 

1.1. Technologiczne uwarunkowania współczesnych przemian społecznych

1.2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju wobec zagrożeń globalizacji   

1.3. Społeczne implikacje harmonijnego rozwoju człowieka 

1.4. Edukacja w społeczeństwie globalnej informacji

Rozdział 2  Edukacja dla przyszłości a kompetencje dla zrównoważonego rozwoju

2.1. Edukacja całożyciowa w perspektywie edukacji dla zrównoważonego rozwoju 

2.2. Metody i formy pracy nauczyciela w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rozdział 3 Założenia metodologiczne badań własnych

3.1. Cel i przedmiot badań 

3.2. Problematyka badawcza 

3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

3.4. Dobór i charakterystyka grupy badawczej 

3.5. Teren i organizacja badań

Rozdział 4  Realizacja założeń edukacji dla zrównoważonego rozwoju w praktyce edukacyjnej nauczycieli – na podstawie analizy wyników badań własnych

4.1. Wiedza nauczycieli w zakresie założeń edukacji dla zrównoważonego rozwoju

4.2. Metody dydaktyczne stosowane przez nauczycieli w celu kształtowania kompetencji kluczowych dla zrównoważonego rozwoju

4.3. Formy kształcenia stosowane przez nauczycieli w celu rozwijania kompetencji kluczowych dla zrównoważonego rozwoju

4.4. Zagadnienia kluczowe w edukacji dla zrównoważonego rozwoju i sposoby ich włączania do programów nauczania

Wnioski końcowe i rekomendacje 

Bibliografia

W dobie obecnego nauczania i jego dotychczasowego rozwoju, który obecnie obserwujemy, zastanawiamy, się, na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Zadajemy sobie często pytanie:

Czy współczesny nauczyciel ma właściwe zdolności zawodowe do nauczania i czy potrafi odnaleźć się w swoim zawodowym środowisku dzielących go wielu występujących międzypokoleniowych, społecznościowych i globalnych różnicach występujących u nauczycieli z większym doświadczeniem zawodowym?

Autorka książki pt. Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji Pani Anny M. Mróz nawiązuje do tego, aby nie tylko pojmować samą terminologię pojęcia 'zrównoważonego rozwoju', ale mogli stale się rozwijać w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Książka ta składa się z 4 rozdziałów, które we właściwy sposób obrazują pracę codzienną nauczyciela, metody pracy zawodowej oraz koncepcje na współczesny rozwój nauki.

Praktyczna, jak i teoretyczna wiedza autorki pozwoli na to, że można przyjrzeć się pracy nauczyciela z bliska, gdyż na ogół nie mamy, możliwości jak oni realizują w praktyce nauczany przedmiot zawodu, który potrafi się nieprzewidywalne zmieniać wraz ze wprowadzanymi nowymi zmianami w edukacji.

Trafne podejście do głównego tematu i zagadnienia, jakim jest, zrównoważony rozwój w edukacji uważam, że podjęty został właściwie, a przede wszystkim na czasie, gdyż wymaga on stałego dopracowania oraz ciągłej aktywności wśród nauczycieli, oraz kształcących się przyszłych studentów pedagogiki.

Aktywny nauczyciel to według mnie taki, który wie czego od siebie samego i ucznia, aby rezultaty zdobytej nauki pomogły mu skorzystać z jego doświadczenia zawodowego w niedalekiej przyszłości, która jest jedną wielką niewiadomą. Autorka uświadamia większości nauczycielom, jak ważną funkcję pełnią w szkole oraz zaprezentowała analizę badawczą o postanowione przez nią pytania, sformowanych wniosków i rekomendacji.

Jednym słowem edukacja dla zrównoważonego rozwoju to edukacja przyszłości, którą warto realizować w każdej dziedzinie nauki i nie bać się bać podejmowania aktywności.

Aktywność zawodowa powinna pomagać i motywować do wspólnego działania zarówno ucznia, jak i nauczyciela.

Elementami dodatkowymi są tutaj zamieszczone w rozdziale czwartym tabele, wykresy ujawniające, w jaki sposób prezentuje się praca nauczyciela z uczniem, a w tym poruszone zostały zagadnienia związane z programem nauczania, uwzględnione zostało zadawanie prac domowych oraz przykłady rozmów z nauczycielami, z którymi był przeprowadzony wywiad w celach badawczych.

Uważam, że w tej książce Czytelnik ujrzy prawdziwe światło dzienne- szkolne, które pozwoli mu uwierzyć, że istnieje wiele możliwości na ciągłe uaktywnianie wiedzy i zapraszam do zapoznania się z wynikiem ankiety przeprowadzonej przez autorkę w rozdziale trzecim, która opracowana została tematycznie na podstawie właściwej zaprezentowanego stażu pracy nauczyciela, stopnia awansu zawodowego, lokalizacja szkoły oraz etap kształcenia.

Oficynie Wydawniczej „Impuls” dziękuje za podarowanie mi do zrecenzowania egzemplarza książki autorstwa Pani Anny M. Mróz pt. Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji.

Polecam przeczytać tę książkę wszystkim Czytelnikom, a w szczególności nauczycielom, dyrektorom szkół, rodzicom, uczniom oraz studentom pedagogiki.

źródło: Anna

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło