FILOZOFICZNE IMPLIKACJE W PEDAGOGICE. O sensie życia, edukacji i wychowaniu

FILOZOFICZNE IMPLIKACJE W PEDAGOGICE. O sensie życia, edukacji i wychowaniu

ISBN: 978-83-8095-126-6
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Publikacja jest próbą retrospektywnego spojrzenia na aktualne zagadnienia i problemy z pogranicza pedagogiki i filozofii, stawiając w centrum zainteresowania człowieka będącego zarazem podmiotem oddziaływań pedagogicznych jak i pogłębionej refleksji filozoficznej, co w opinii Redaktorek tomu pozwala na możliwość holistycznego wglądu w aktualny stan współczesnej oświaty, edukacji i wychowania.

Ilość

Publikacja jest próbą retrospektywnego spojrzenia na aktualne zagadnienia i problemy z pogranicza pedagogiki i filozofii, stawiając w centrum zainteresowania człowieka będącego zarazem podmiotem oddziaływań pedagogicznych jak i pogłębionej refleksji filozoficznej, co w opinii Redaktorek tomu pozwala na możliwość holistycznego wglądu w aktualny stan współczesnej oświaty, edukacji i wychowania.

Adresaci zaakcentowanej tu problematyki obejmują grono: refleksyjnie nastawionych praktyków szerokiego obszaru oświaty, teoretyków myśli o filozoficzno-pedagogicznych zainteresowaniach badawczych oraz studentów kierunków humanistycznych. Redaktorki tomu składają serdeczne wyrazy podziękowania Autorom artykułów składających się na niniejszą publikację za twórczy wkład w przygotowane narracje oraz Recenzentowi za inspirujące uwagi dzięki, którym książka uzyskała obecny kształt.

Zamysł połączenia refleksji filozoficznej, rozważań teoretycznych pedagogów i wniosków z badań empirycznych w szkołach, którego osnową będzie problem sensu życia wydaje się nader śmiały, a jednocześnie intrygujący intelektualnie. Toteż z ciekawością przystąpiłem do lektury książki napisanej przez pedagogów (…) To, że filozofują pedagodzy i, że ich głównym punktem wyjścia jest jedna koncepcja filozoficzna – personalizm w różnych postaciach, dało szansę powstania pracy zbiorowej dosyć spójnej tematycznie. Redaktorki i autorzy szansę tą wykorzystali. (…) w epoce globalizacji odpowiedzialność ta zyskuje również odniesienie cywilizacyjne.

Zgadzam się z redaktorkami książki, że przedstawione w niej rozważania i analizy (…) nie wyczerpują „edukacyjnego potencjału, tkwiącego w kategorii sensu życia”, ale mogą się stać inspiracją do dalszej eksploracji tych zagadnień i podejmowania prób ich włączenia nie tylko w pedagogiczny dyskurs, ale przede wszystkim w pedagogiczną praktykę działań.

z recenzji prof. UAM dr. hab. Antoniego Szczucińskiego

197 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Jolanta Spętana, Dorota Domagała

Wprowadzenie: Komplementarność refleksji pedagogiczno-filozoficznych a kategoria sensu życia

Część pierwsza

ZAGADNIENIE SENSU ŻYCIA W OBSZARZE ANALIZ PEDAGOGICZNO-FILOZOFICZNYCH

Jolanta Spętana

Sens życia jako problem badawczy we współczesnej pedagogice

Arleta Chojniak

Kategoria sensu życia w koncepcji Viktora

Emila Frankla Arleta Chojniak

Nieświadome uwarunkowania celu życia w koncepcji

Carla Gustava Junga Violetta Drabik-Podgórna

Poradnictwo dialogiczne jako pomoc w nadawaniu sensu wydarzeniom życiowym

Witold Szymkowiak

Zachowania autodestrukcyjne i suicydalne jako wyraz kryzysu sensu życia

Czesław Kustra

Wspólnoty religijne w zapobieganiu wykluczeniom osób młodych odczuwających brak sensu życia

Część druga

EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE W PERSPEKTYWIE FILOZOFICZNEJ

Elżbieta Markiewicz

Personalistyczne podejście w wychowaniu na tle aktualnych systemów edukacyjnych

Iwona Kozłowska

Odpowiedzialność pedagoga jako wartość edukacyjna

Iwona Kozłowska

Moralne dylematy odpowiedzialnego pedagoga

Aneta Kokot

O nowej roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – zmiana, przemiana, implikacje

Anna Bęczkowska

Wychowanie i komunikowanie się w świecie kultury masowej

Sylwia Jabłońska

Pryncypium autentyczności egzystencjalnej a oswajanie przyszłości w przełomie połowy życia

Część trzecia

INTEGRALNE WYMIARY PEDAGOGIKI – DONIESIENIA Z BADAŃ I PROPOZYCJE PSYCHOEDUKACYJNE

Grażyna Bartkowiak

Przywiązanie organizacyjne u nauczycieli

Agnieszka Konieczna

Odrzucenie rówieśnicze – rozumienie przez uczniów interakcji społecznych w klasie

Dorota Domagała

Odpowiedzialność, samodzielność i współpraca dzieci klas I-III w opinii ich rodziców – na przykładzie innowacji edukacyjnej wykorzystującej założenia koncepcji Planu Daltońskiego

Dorota Domagała

Dydaktyczne, wychowawcze i terapeutyczne właściwości bajek

Aneta Kokot, Magdalena Prentka

Bajką strach pokonasz, czyli o czarach-marach na lęki i straty dziecka Violetta

Drabik-Podgórna

Zakończenie: Sens życia w epoce antropocenu – wyzwania dla współczesnej pedagogiki

Zamysł połączenia refleksji filozoficznej, rozważań teoretycznych pedagogów i wniosków z badań empirycznych w szkołach, którego osnową będzie problem sensu życia wydaje się nader śmiały, a jednocześnie intrygujący intelektualnie. Toteż z ciekawością przystąpiłem do lektury książki napisanej przez pedagogów (…) To, że filozofują pedagodzy i, że ich głównym punktem wyjścia jest jedna koncepcja filozoficzna – personalizm w różnych postaciach, dało szansę powstania pracy zbiorowej dosyć spójnej tematycznie. Redaktorki i autorzy szansę tą wykorzystali. (…) w epoce globalizacji odpowiedzialność ta zyskuje również odniesienie cywilizacyjne.

Zgadzam się z redaktorkami książki, że przedstawione w niej rozważania i analizy (…) nie wyczerpują „edukacyjnego potencjału, tkwiącego w kategorii sensu życia”, ale mogą się stać inspiracją do dalszej eksploracji tych zagadnień i podejmowania prób ich włączenia nie tylko w pedagogiczny dyskurs, ale przede wszystkim w pedagogiczną praktykę działań.

prof. UAM dr. hab. Antoni Szczuciński

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło