Idea integracji a wychowanie. Ku pedagogice integralnej

Idea integracji a wychowanie. Ku pedagogice integralnej

ISBN: 978-83-7308-443-6
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Celem książki jest wzbudzenie szerokiej dyskusji nad działaniem pedagogicznym, wiedzą, nauczycielem, które to kategorie w kontekście idei integracji, nabierają głębszego i nowego sensu zarówno dla praktyki, jak i dla teorii pedagogiki.

Wersja książki
Ilość

Punktem wyjścia prezentowanej publikacji jest koncepcja sokratejska, zgodnie z którą uczeń nie jest jednostką pasywną z natury i tylko złe nauczanie nakazuje bierność, jako sposób na pozycję w szkole. Celem książki jest wzbudzenie szerokiej dyskusji nad działaniem pedagogicznym, wiedzą, nauczycielem, które to kategorie w kontekście idei integracji, nabierają głębszego i nowego sensu zarówno dla praktyki, jak i dla teorii pedagogiki.

Praca złożona jest z trzech części, z których pierwsza podejmuje tematykę idei integracji i jej konsekwencji dla wychowania, druga – idei integracji i jej konsekwencji dla nauczyciela i pedagogiki, a trzecia część opisuje zagadnienie integracji – nauczyciela oraz wiedzy.

Adresatami publikacji są nauczyciele, studenci różnych kierunków: pedagogiki społecznej, opiekuńczej, socjalnej, animacji kultury. Książka może służyć także jako podręcznik akademicki dla studentów pedagogiki.

199 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7308-443-6

Bogusława Jodłowska

doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jej zainteresowania naukowe obejmują:

- nowoczesną szkołę;

- zmianę roli nauczyciela;

- ucznia w teatrze życia lekcyjnego;

- nowe techniki symulacji aktywności ucznia na lekcji.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Bogusława Jodłowska

ISBN druk

978-83-7308-443-6

ISBN e-book

Objętość

208 stron

Wydanie

I, 2004 Kraków-Gliwice

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Słowo wstępne


Preface
Wprowadzenie
Introduction

Opracowania naukowe
Scientific studies

Część I
IDEA INTEGRACJI I JEJ KONSEKWENCJE DLA WYCHOWANIA
Part I
THE IDEA OF INTEGRATION AND IT’S IMPLICATIONS FOR UPBRINGING

Bogusława Jodłowska
Problemy współczesnego wychowania a idea integracji
Problems of present – day upbringing and the idea of integration

Zofia Dołęga
Integracja w ujęciu systemowym
Integration in a systematical depiction

Anna Gaweł
Zdrowie jako przedmiot wychowania
Health as the object of upbringing

Agnieszka Hottowy
Od symbiozy do indywiduacji: prawidłowe i nieprawidłowe warunki rozwoju tożsamości dziecka w pierwszych latach życia
From symbiosis to individuation: proper and improper conditions for child’sidentity development in the first years of life

Zofia Gawlina
Dążenia życiowe młodzieży na tle przemian ekonomiczno-społecznych w Polsce
Ambitions of youth on the background of economical and social transformations in Poland

Kinga Klimaszewska
Właściwy wybór zawodu młodzieży upośledzonej umysłowo szansą integracji społecznej
The right choice of profession made by mentally handicapped youth as a chance for social integration

Bogusław Bieszczad
Rodzina w perspektywie integracji środowiska lokalnego – wybrane aspekty
Family in the view of local environment – selected aspects

Część II
IDEA INTEGRACJI I JEJ KONSEKWENCJE
DLA NAUCZYCIELA I PEDAGOGIKI
Part II
THE IDEA OF INTEGRATION AND IT’S IMPLICATIONS
FOR TEACHER AND PEDAGOGICS

Elżbieta M. Minczakiewicz
Aksjologiczny i społeczny wymiar nauczycielskiej służby w świetle wyzwań reformowanej polskiej edukacji i potrzeb rozwijającego się systemu kształcenia integracyjnego
Axiological and social aspect of teachers’service in accordance with chllenges of reformed Polish education and needs of developing system of integrate education

Maria Flanczewska
Pedagog specjalny dziś – kilka uwag o kompetencjach
Special educator nowadays – few notes about competences

Dorota Barwińska
Edukacja pozaszkolna wobec wyzwań integracji europejskiej
Out – school education in accordance with challenges of European integration

Prezentacje i dyskusje, kronika, recenzje
Presentations and discussions, the chronicle, reviews

Część III
INTEGRACJA – NAUCZYCIEL – WIEDZA
Part III
INTEGRATION – TEACHER – KNOWLEDGE

Janina Wyczesany
Ocalić od zapomnienia – pamięci Marii Grzegorzewskiej
To save from forgetfulness – in the memory of Maria Grzegorzewska

Bogusława Jodłowska
Idea integracji w perspektywie pedagogiki Marii Montessori
The idea of integration in the view of Maria Montessori’s pedagogics

Anna Franek
Integracja dorosłych niepełnosprawnych
Integration of mentally handicapped adults

Michał Kabiczke
O wartości wiedzy ucznia (recenzja książki Doroty Klus-Stańskiej, Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2000)
About the worth of student’s knowledge (review on Dorota Klus-Stańska’s Constructing of the knowledge about school, Olsztyn 2000)

Bogusława Jodłowska
Młody nauczyciel a idea integracji (recenzja książki Wandy Dróżki, Młode pokolenie nauczycieli, Kielce 2004)
Young teacher and the idea of integration (review on Wanda Dróżka’s Generation of young teachers, Kielce 2004)

Noty o autorach
Notes about authors

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło