Prawa ucznia

Prawa ucznia

ISBN: 978-83-8294-015-2
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Polecana monografia ma na celu zebranie w jednej publikacji praw ucznia, które są (lub mają być) powszechnie respektowane w polskich szkołach. Jest ona adresowana przede wszystkim do uczniów, by uświadamiać ich w przysługujących im prawach.

Premiera wydania III 2022!

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Bez wątpienia, pomimo młodego wieku, Mikołaj Wolanin jest znawcą podejmowanej w opracowaniu tematyki. Walorami publikacji są nie tylko rzetelny przekaz informacji, lecz także dojrzałe krytyczne opinie osoby, która z rzeczywistością tworzoną przez mniej lub bardziej funkcjonalne regulacje praw ucznia konfrontuje się na co dzień. Jest to niezwykle cenny głos, który powinien być usłyszany.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Jarosz


Uczniowie mają swoje prawa i obowiązki. Te gwarantuje im zresztą Prawo oświatowe. Co jednak ważne nie ma jednego ustawowego czy określonego w rozporządzeniu ministra ds. edukacji katalogu tychże praw. Dlatego też autor postanowił napisać niniejszą monografię. Ma ona bowiem na celu zebranie w jednej publikacji praw ucznia, które są (lub mają być) powszechnie respektowane w polskich szkołach.

Książka opisuje, najpierw, prawne uregulowania praw ucznia, a następnie opisuje i wyjaśnia każde z nich, tłumacząc, jak uczniowie mogą z nich korzystać. Następnie przedstawiony zostaje stan dotychczasowych badań oraz badań własnych w zakresie wiedzy o prawach ucznia wśród uczniów oraz ich przestrzegania przez osoby, które są do tego zobligowane.

Temat staje się coraz bardziej aktualny. Uczniowie coraz częściej chcą tego, by ich prawa były przestrzegane (przykładami są facebookowe grupy dotyczące praw ucznia, których członkami są tysiące osób). Książka jest, z tego, co wiem, pierwszym w Polsce opracowaniem monograficznym o prawach ucznia i jako pierwsza wymienia katalog 13 praw, które powinny być każdemu uczniowi zagwarantowane. Książka ma na celu uświadomić jeszcze więcej osób w zakresie przysługujących im praw oraz poszerzyć wiedzę osób zainteresowanych tym tematem.

Monografia jest adresowana przede wszystkim do uczniów, by uświadamiać ich w przysługujących im prawach. Poza tym stosowne treści znajdą dla siebie również nauczyciele, dyrektorzy szkół, a także wszyscy inni zainteresowani tą kwestią. Z powodzeniem z publikacji korzystać też mogą naukowcy badający instytucję praw dziecka. Dzieci w większości przypadków są bowiem również uczniami.
W monografii autor konsekwentnie korzysta z obowiązującego we wrześniu 2019 r. porządku prawnego. Pomimo tego przedstawia niektóre przepisy, które funkcjonowały dla na przykład gimnazjów czy zasadniczych szkół zawodowych formalnie zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia 2019 r. Ma to służyć pokazaniu, jakie akty mówiły o prawach ucznia w trzyetapowym systemie edukacji. Należy ponadto pamiętać, iż najprawdopodobniej podobne przepisy zostaną zapisane w aktach wykonawczych dla na przykład 8-letnich szkół podstawowych (nie wszystkie zostały jeszcze ogłoszone).

97 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-015-2

Mikołaj Wolanin

Wolanin MIkołajurodzony w lipcu 2002 r., w chwili wydania książki niepełnoletni uczeń II klasy (o profilu prawniczym) II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Twórca oraz redaktor prowadzący czasopisma „Kongresy”. Marszałek XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Były redaktor naczelny gazety „Rycerstwo” oraz portalu Młodzi w Polityce. Korektor miesięcznika „Adeste”. Członek grupy organizacyjnej Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej (od jego powstania). Założyciel i prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia, na której ustanowienie w 2019 r. otrzymał, z racji swej niepełnoletności, specjalne sądowe zezwolenie.

Kontakt: mikolaj@mwolanin.pl

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Mikołaj Wolanin

ISBN druk

978-83-8294-015-2

ISBN e-book

978-83-8294-025-1

Objętość

112 stron

Wydanie

III, 2022

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wprowadzenie

Rozdział 1. Prawne uregulowania instytucji praw ucznia

Rozdział 2. Przysługujące uczniom prawa i ich analiza

2.1. Wstęp
2.2. Prawo do nauki
2.2.1. Obowiązek czy prawo do nauki?
2.2.2. Darmowa edukacja
2.2.3. Religia lub etyka
2.2.4. Wychowanie do życia w rodzinie
2.2.5. Język, historia, kultura i geografia mniejszości oraz język regionalny
2.2.6. Nakazanie uczniowi opuszczenia sali
2.2.7. Nieobecności, usprawiedliwienia, klasyfikacja i zastrzeżenia dotyczące ocen
2.2.8. Zawieszenie w prawach ucznia, przeniesienie i skreślenie z listy uczniów
2.3. Prawo do wzięcia udziału w konkursie
2.4. Prawo do uzyskania pomocy materialnej
2.4.1. Pomoc o charakterze socjalnym
2.4.2. Pomoc o charakterze motywacyjnym
2.4.3. Inna pomoc
2.5. Prawo do informacji i sprawiedliwej oceny
2.6. Prawo do rozwijania zainteresowań
2.7. Prawo do bezpieczeństwa, wiedzy o bezpieczeństwie i uzyskania pomocy
2.7.1. Prawo do bezpieczeństwa
2.7.2. Prawo do wiedzy o bezpieczeństwie
2.7.3. Prawo do uzyskania pomocy medycznej i psychologicznej
2.8. Prawo do skonsumowania ciepłego posiłku
2.9. Prawo do swobody wypowiedzi, myśli, sumienia i wyznania
2.9.1. Swoboda wypowiedzi
2.9.2. Swoboda myśli, sumienia i wyznania
2.10. Prawo do prywatności
2.11. Prawo do czasu wolnego (właściwej organizacji życia szkolnego)
2.12. Prawo do godności
2.13. Prawo do angażowania się w życie szkoły
2.14. Prawo do złożenia skargi

Rozdział 3. Wiedza uczniów o przysługujących im prawach oraz poczucie ich przestrzegania

3.1. Stan badań
3.2. Metodologia badań własnych
3.3. Wyniki badań i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

fragment

Książka Mikołaja Wolanina stanowi unikatowe na polskim gruncie kompendium wiedzy o prawach ucznia, oparte na aktualnych uregulowaniach prawnych. Autor omawia przepisy dotyczące m.in. nauki szkolnej, dyscypliny i regulaminów, kwestii socjalnych, dostępu do informacji, poszanowania podmiotowości, bezpieczeństwa, oraz analizuje ich implementację w praktyce życia szkolnego. […]

Bez wątpienia, pomimo młodego wieku, Mikołaj Wolanin jest znawcą podejmowanej w opracowaniu tematyki. Walorami publikacji są nie tylko rzetelny przekaz informacji, lecz także dojrzałe krytyczne opinie osoby, która z rzeczywistością tworzoną przez mniej lub bardziej funkcjonalne regulacje praw ucznia konfrontuje się na co dzień. Jest to niezwykle cenny głos, który powinien być usłyszany.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy JaroszPrawo ucznia do wydania książki o prawach ucznia

Mikołaj Wolanin (ur.2002), to młodzieniec, który przyszedł na świat w XXI wieku. Będąc uczniem klasy II o profilu prawniczym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu wydał swoją książkę p.t. PRAWA UCZNIA (Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2020). Publikację recenzowała prof. dr hab. Ewa Jarosz - rekomendowana, a niedoszła Rzecznik Praw Dziecka, autorka rozpraw i badań na ten temat.

Warto Autorowi życzliwie pozazdrościć, pogratulować, ale i podziwiać jego talent, także pisarski. Ma świetnych nauczycieli, skoro dokonał tak wyjątkowego jak na grono rówieśników czynu. Musiał bowiem zapoznać się z aktami prawa międzynarodowego oraz krajowego, zrozumieć zawarte w nim normy, by odnosząc je do funkcjonowania ucznia w szkole wydobyć z nich to, co jest najistotniejsze, a może i częściowo także niedostrzegane czy nieznane.

Słusznie zaczyna od konstatacji: "Uczniowie mają swoje prawa i obowiązki, które gwarantuje im prawo oświatowe. Co jednak ważne, nie ma jednego ustawowego czy określonego w rozporządzeniu ministra ds.edukacji katalogu tychże praw." (s.9) Wolanin wykonał zatem pracę za ministra, kuratorów oświaty, nauczycieli i rodziców, by upowszechnić wśród uczniów zakres przysługujących im praw, które są rozproszone w różnych aktach praw człowieka, w tym także praw dziecka.

"Publikacja jest adresowana przede wszystkim do uczniów. Jej lektura ma im uświadamiać przysługujące im prawa. Treści dla siebie znajdą w niej również nauczyciele" (tamże). Moim zdaniem będzie ona przydatna także, a może przede wszystkim rodzicom, bowiem to oni najczęściej są pierwszymi odbiorcami poczucia krzywdy ich własnego dziecka, której doświadczyło ono w szkole ze strony nauczyciela, rówieśnika czy innego dorosłego.

Nie jest to jednak naukowa publikacja, bowiem autor nie zna literatury z nauk społecznych, w tym nauk prawnych, pedagogicznych, psychologicznych dotyczących praw człowieka i praw dziecka. Nie takiemu zresztą celowi służyła praca nad tym przewodnikiem po prawach ucznia.

Jak wygląda katalog praw ucznia? Oto on:

2.2. Prawo do nauki 2.2.1. Obowiązek czy prawo do nauki? 2.2.2. Darmowa edukacja 2.2.3. Religia lub etyka 2.2.4. Wychowanie do życia w rodzinie 2.2.5. Język, historia, kultura i geografia mniejszości oraz język regionalny 2.2.6. Nakazanie uczniowi opuszczenia sali 2.2.7. Nieobecności, usprawiedliwienia, klasyfikacja i zastrzeżenia dotyczące ocen 2.2.8. Zawieszenie w prawach ucznia, przeniesienie i skreślenie z listy uczniów 2.3. Prawo do wzięcia udziału w konkursie 2.4. Prawo do uzyskania pomocy materialnej 2.4.1. Pomoc o charakterze socjalnym 2.4.2. Pomoc o charakterze motywacyjnym 2.4.3. Inna pomoc 2.5. Prawo do informacji i sprawiedliwej oceny 2.6. Prawo do rozwijania zainteresowań 2.7. Prawo do bezpieczeństwa, wiedzy o bezpieczeństwie i uzyskania pomocy 2.7.1. Prawo do bezpieczeństwa 2.7.2. Prawo do wiedzy o bezpieczeństwie 2.7.3. Prawo do uzyskania pomocy medycznej i psychologicznej 2.8. Prawo do skonsumowania ciepłego posiłku 2.9. Prawo do swobody wypowiedzi, myśli, sumienia i wyznania 2.9.1. Swoboda wypowiedzi 2.9.2. Swoboda myśli, sumienia i wyznania 2.10. Prawo do prywatności 2.11. Prawo do czasu wolnego (właściwej organizacji życia szkolnego) 2.12. Prawo do godności 2.13. Prawo do angażowania się w życie szkoły 2.14. Prawo do złożenia skargi

Każde z powyższych praw zostało omówione i osadzone w prawodawstwie, dzięki czemu nie jest ono jedynie zidentyfikowane i umiejscowione, ale także opisane są możliwości korzystania z niego oraz możliwe bariery. Nie bez powodu autor przywołuje w niektórych przypadkach orzeczenia i uchwały wojewódzkich sądów administracyjnych czy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Publikację zamyka rozdział, w którym M. Wolanin przywołuje kilka badań sondażowych dotyczących recepcji praw ucznia, w tym także relacjonuje wyniki własnego sondażu, ale nie będę wypowiadał się na temat ich wartości poznawczej, gdyż ma ona charakter publicystyczny. Do prowadzenia badań na powyższy temat trzeba mieć jednak odpowiednie przygotowanie metodologiczne, a licealista takiego mieć nie musi.

Ciekaw jestem, czy młodzież szkolna będzie sięgać po tę publikację mając świadomość uczęszczania do instytucji, w której od dziesięcioleci nie przestrzega się niektórych z tych praw, łamie je bezczelnie, władczo i bezkarnie. Po pandemii szkołą ulegnie lekkiej transformacji, bo uczniowie i ich rodzice przejęli na siebie wiele obowiązków i trosk związanych z uczeniem się, organizacją miejsca i czasu na ten proces wraz z towarzyszącym temu poczuciem (bez-)sensu poznawania, rozumienia i aplikowania wiedzy w codzienności.

Książka nie jest napisana "językiem młodzieżowym", ale dojrzałego już aplikanta prawa oświatowego. Mikołaj Wolanin był już Marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży przewodnicząc jego XXIII Sesji. Ma zatem doświadczenie w zarządzaniu wydarzeniem politycznym i oświatowym zarazem. Dobrze jednak, że taka praca została wydana, bo potwierdza przewidywaną już kilkadziesiąt lat temu konieczną zmianę w relacjach międzygeneracyjnych.

profesor nauk humanistycznych Bogusław Śliwerski
źródło: https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/

Niewielka objętościowo publikacja, monografia autorstwa Mikołaja Wolanina pt. Prawa ucznia dostarczyła mi wbrew pozorom wiedzy bezcennej. Do tej pory wydawało mi się, że na ten temat wiem wszystko z tej racji, iż jako uczeń byłem byłem przewodniczącym klasy, a potem w samorządzie szkolnym. Ale pomimo to nauczyciele często wykorzystując swoją pozycję niszczyli uczniów wymykających się łatwej ocenie.

Nie umieliśmy wykorzystać swoich praw, myślę, że nikt tak naprawdę nie znał Kodeksu Praw Ucznia. Ta nieznajomość prawa przeniosła się później na niwę społeczności studenckiej, chociaż tutaj byliśmy już o starsi i traktowano nas ciut poważniej. Mikołaj Wolanin w momencie powstawania tej monografii sam jeszcze uczeń przyjrzał się wielu aspektom prawa i obowiązków przysługujących uczniom biorąc za stan wyjściowy porządek prawny obowiązujący we wrześniu dwa tysiące dziewiętnastego roku. Autor prezentuje nam też niektóre przepisy i prawa przynależne gimnazjalistom i uczniom zasadniczych szkół zawodowych zlikwidowanych formalnie z dniem 31 sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku. Wykorzystano to po to, by pokazać jakie akty prawne regulowały prawa ucznia w trzyetapowym systemie edukacji.

Wiele z podjętych tu wątków, między innymi obowiązek edukacyjny, prawo do darmowej edukacji, wychowanie do życia w rodzinie, prawo do uzyskania pomocy materialnej zostały opatrzone odesłaniami do odpowiednich przepisów prawnych regulujących te kwestie. Autor cytuje też pełne brzmienie konkretnych przepisów, gdy potrzebne jest podanie literalnego zapisu odpowiedniego prawa, co pozwala wyjaśnić odbiorcom dane zagadnienie. Wolanin w swojej przedmowie zaznacza, iż swoją pracę kieruje głównie do uczniów.

W trzech podstawowych rozdziałach Mikołaj Wolanin zawarł pełną wiedzę na temat prawa uczniów, począwszy od „Prawnych uregulowań instytucji praw ucznia”, po „Przysługujące uczniom prawa i ich analizę”, Drugi rozdział jest najbardziej rozbudowany gromadząc całą wiedzę prawną, którą przebadał Autor, począwszy od prawa oświatowego, rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej.

W trzecim najważniejszym rozdziale z punktu widzenia końcowego odbiorcy czyli uczniów szkół ponadpodstawowych, członków szkolnych struktur samorządowych Wolanin bada wiedzę uczniów na temat przysługującego im prawa. Przytacza wiedzę na temat stanu wcześniejszych badań, a później opisuje własne podejście do tego ważnego problemu prezentując metodologię własnych autorskich badań.

Wynikająca z nich konkluzja nie jest zbyt optymistyczna. Okazuje się, że stan postrzegania praw ucznia w placówkach szkolnych nie jest zadowalający. Wiele faktów wskazuje, iż uczniowie nie są sprawiedliwie oceniani, czasem występuje też ograniczone prawo wypowiadania swoich myśli czy sądów. Autor sugeruje, iż nad poprawą obecnego stanu powinny pracować wszystkie organy zajmujące się edukacją, począwszy od Ministerstwa Edukacji Narodowej, szkoły, po organizacje pozarządowe. Ale także sami uczniowie i ich rodzice powinni skupić się nad poprawą tej sytuacji. Ważne jest to szczególnie teraz, kiedy cały czas prowadzi się nacisk na większą samodzielność uczniów, zachęcając ich do angażowania się w sprawy własnej szkoły.

źródło: https://ksiazka.net.pl/recenzja/prawa-ucznia

Każdy z nas ma swoje prawa, bez względu na kolor skóry, na wiek, na wyznanie, na pochodzenie. Oczywiście zakres tych praw jest różny; przywileje, które obowiązują polityków nie będą się odnosiły do „zwykłego Kowalskiego”, a sześcioletnie dziecko nie będzie miało prawa kupić dmuchanego planu zabaw na raty. Większość praw i obowiązków w polskim prawie odnosi się do dorosłych, bo to oni mogą zawierać transakcję, głosować, decydować o stosunkach międzynarodowych i wewnątrzpaństwowych. Jednakże są prawa, które odnoszą się tylko do dzieci – między innymi prawa ucznia.

„Prawa ucznia” składają się z trzech rozdziałów, a sam spis treści przypomina ten używany w redagowaniu prac licencjackich i magisterskich. Po krótkim wprowadzeniu autor omawia przysługujące uczniom prawa, dywaguje nad prawem do wzięcia udziału w konkursie, do uzyskania pomocy materialnej, do rozwijania zainteresowań, do wiedzy o bezpieczeństwie w budynku szkolnym, do skonsumowania ciepłego posiłku, do swobody myśli, wypowiedzi, sumienia i wyznania, do prywatności, do godności, do angażowania się w życie szkoły i do złożenia skargi. Rozdział trzeci skupia się na praktyce i zaprezentowane są badania na temat wiedzy uczniów o przysługujących im prawach oraz poczuciu ich przestrzegania przez osoby dorosłe. Właśnie ta ostatnia część była dla mnie najciekawsza, chociaż szkoda, że autor nie pokusił się o wykresy, a jedynie umieścił tabele. Jednak forma graficzna jest bardziej przejrzysta i przyjemniejsza dla oka, ale cóż, to niuans.

Autor książki, Mikołaj Wolanin, sam jest uczniem klasy licealnej o profilu prawniczym i to dość mocno w treści wybrzmiewa. We wstępie można znaleźć informację, iż jest to publikacja przeznaczona dla uczniów, jednak uważam, że język jest zbyt stricte prawniczy, zbyt poważny i formalny, aby dotarł do przeciętnego ucznia, szczególnie uczęszczającego do klas młodszych. Bardziej pokusiłabym się o stwierdzenie, że jest to kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków dzieci wobec edukacji szkolnej, przeznaczone dla rodziców. Szkoda, ponieważ biorąc w rękę książkę napisaną przez ucznia – dla uczniów, spodziewałam się czegoś nieco innego. Dostałam za to rozprawkę, prawie że pracę magisterską o współczesnych regulacjach prawnych dotyczących niniejszej tematyki. Informacje są przekazane bardzo rzetelnie, treść jest zgodna z literą prawa, brak tam niepotrzebnych dywagacji czy wtrąceń. Autor od początku wiedział co chce swoimi słowami przekazać i tego sumiennie się trzymał, nie pozwalając sobie na wyrażanie osobistej opinii.

Autor włożył w swoją książkę ogrom pracy, za co należą mu się ogromne brawa; sama jako magister tej dziedziny nauki widzę, że jest to majstersztyk pod względem pracy z ustawami i komentarzami znanych publicystów. Język jest bardzo wyważony, dojrzały i gdyby nie informacja na odwrocie „Praw ucznia” nie przeszłoby mi przez myśl, że autor jest tak młodym człowiekiem. Niestety, ten fenomenalnie naukowy język jest równocześnie najsłabszą stroną książki, bo sami zainteresowani prawdopodobnie większości zagadnień nie zrozumieją, przez formę, w jaki zostały one przedstawione.

Reasumując, publikację Mikołaja Wolanina polecam wszystkim rodzicom dzieci szkolnych, pedagogom i ewentualnie uczniom ostatnich klas, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę. Jest to książka rzetelna, mocno osadzona w stylu prawniczym. Jestem przekonana, że jeszcze nie raz książki autorstwa pana Wolanina wyjdą z drukarni w całej Polsce i że zyska na tym przede wszystkim prawniczy rynek wydawniczy.

źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/31381-prawa-ucznia.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło