Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie z zaburzeniami i dysfunkcjami

Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie z zaburzeniami i dysfunkcjami

ISBN: 978-83-7587-289-7
33,14 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 34,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie ważnej, lecz niedostatecznie uwzględnianej lub wręcz pomijanej w kształceniu przyszłych nauczycieli problematyki. Niedostateczna wiedza nauczycieli o trudnościach oraz możliwościach uczniów o innych prawidłowościach rozwojowych, o ich problemach psychologicznych i społecznych, błędne przekonania i postawy dotyczące roli integracji społecznej, brak odpowiedniego przygotowania metodycznego powodują liczne nieporozumienia w kontaktach z nimi i ograniczają efektywność oddziaływań dydaktycznych, terapeutycznych i wychowawczych.

Ilość

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie ważnej, lecz niedostatecznie uwzględnianej lub wręcz pomijanej w kształceniu przyszłych nauczycieli problematyki. Niedostateczna wiedza nauczycieli o trudnościach oraz możliwościach uczniów o innych prawidłowościach rozwojowych, o ich problemach psychologicznych i społecznych, błędne przekonania i postawy dotyczące roli integracji społecznej, brak odpowiedniego przygotowania metodycznego powodują liczne nieporozumienia w kontaktach z nimi i ograniczają efektywność oddziaływań dydaktycznych, terapeutycznych i wychowawczych.

Analizie zagadnień teoretycznych i wynikających z niej wnioskom są poświęcone trzy rozdziały opracowania. W rozdziale pierwszym zostały omówione zagadnienie niepełnosprawności w aspekcie społecznym oraz postrzeganie osób niepełnosprawnych i postawy społeczeństwa wobec nich. Rozdział drugi jest poświęcony problemom edukacyjnym. Analizie zostały poddane wiedza i postawy nauczycieli i rówieśników wobec uczniów niepełnosprawnych oraz został omówiony stan obecny i tendencje w kształceniu specjalnym (tj. kształceniu uczniów potrzebujących specjalnej pomocy) w Polsce i w Europie. W rozdziale trzecim są przedstawione zalety, trudności i warunki efektywnej realizacji idei integracji oraz sugestie dotyczące kształcenia nauczycieli. Kolejny rozdział jest próbą przybliżenia nauczycielom języków obcych i kandydatom do tego zawodu problemów uczniów niepełnosprawnych (z rożnymi deficytami i zaburzeniami) w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Analizie poddane zostały te niepełnosprawności, z którymi najczęściej się może spotkać nauczyciel w szkołach masowych. W każdym z siedmiu podrozdziałów zostały nakreślone zarys niepełnosprawności oraz przyczyny, objawy i charakterystyczne zachowanie uczniów, skutki niepełnosprawności i trudności psychologiczne, dydaktyczne i społeczne, a także są sformułowane wskazania dydaktyczne w odniesieniu do nauczania języków obcych.

Niepełnosprawność, deficyty rozwojowe, zaburzenia i trudności mają jednak bardzo indywidualny charakter, rożny zakres i głębokość, mogą dotyczyć rożnych aspektów, mogą być sprzężone, dlatego ich opis został ograniczony do najczęściej występujących problemów.

96 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Zawadzka-Bartnik Elżbieta

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany, pracuje od wielu lat na Uniwersytecie Warszawskim.

Zajmuje się kształceniem nauczycieli języka niemieckiego.

Bierze udział w różnego rodzaju formach kształcenia i dokształcania nauczycieli języków obcych.

Autorka kilku monografii oraz stu kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki uczenia się i nauczania języków obcych.

Współautorka wielu podręczników oraz materiałów pomocniczych do nauki języka niemieckiego na różnych poziomach nauczania.

Wstęp

Rozdział 1

Niepełnosprawność jako problem społeczny

1.1. Osoby niepełnosprawne w dokumentach UE i w dokumentach polskich

1.2. Spostrzeganie niepełnosprawności w społeczeństwie- rola stereotypów

1.3. Postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych

Rozdział 2

Niepełnosprawni uczniowie jako problem edukacyjny

2.1. Niepełnosprawni uczniowie w realizacji reformy edukacji

2.2. Wiedza i przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami niepełnosprawnymi

2.3. Postawy nauczycieli wobec niepełnosprawności i kształcenia integracyjnego

2.4. Wiedza uczniów o niepełnosprawności

2.5. Postawy uczniów wobec niepełnosprawnych rówieśników

2.6. Stan i tendencje kształcenia uczniów niepełnosprawnych w Polsce i w Europie

Rozdział 3

Idea kształcenia integracyjnego i problemy w jej realizacji

3.1 Zalety, trudności i ograniczenia w realizacji kształcenia integracyjnego

3.2. Warunki efektywnej realizacji idei integracji 3.3. Kształcenie nauczycieli dla potrzeb nauczania uczniów niepełnosprawnych

Rozdział 4

Analiza wybranych niepełnosprawności / specjalnych potrzeb edukacyjnych i wskazania metodyczne

4.1. Uczniowie z niepełnosprawnością słuchu (niedosłyszący i niesłyszący)

4.2 Uczniowie niedowidzący (słabowidzący) i niewidomi

4.3. Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową

4.4. Uczniowie z zaburzeniami mowy / zaburzeniami komunikacji

4.5. Uczniowie dyslektyczni

4.6. Uczniowie z ADHD

4.7. Uczniowie przewlekle chorzy

Zakończenie

Bibliografia

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło