Systemy edukacji w krajach europejskich

Systemy edukacji w krajach europejskich

ISBN: 978-83-8294-070-1
42,86 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Pedagogika porównawcza jest dyscypliną naukową, która zajmuje się porównywaniem i ocenianiem efektów zastosowania różnych systemów wychowawczych w wielu krajach na przestrzeni epok. Bazuje na historii wychowania, na naukach z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz na statystyce i ekonomii. Do rąk czytelnika została oddana specjalistyczna publikacja, będąca najbardziej aktualnym podręcznikiem w zakresie wspomnianej dziedziny.

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Polecana publikacja jest pracą zbiorową. Poszczególne rozdziały napisali autorzy mający w swym dorobku monografie dotyczące państw bądź prowadzący badania nad edukacją w danym kraju. Bardzo często znają oni język urzędowy danego państwa (np. litewski, hiszpański, niemiecki czy szwedzki). Sądzimy zatem, że książka bardziej dogłębnie niż dotychczasowe opracowania drąży problemy, z jakimi boryka się edukacja w poszczególnych krajach, pokazuje, jak te trudności są rozwiązywane oraz jakie to przynosi rezultaty.

Poszczególne rozdziały mają na ogół jednolitą strukturę, co ułatwi dokonywanie porównań pomiędzy poszczególnymi krajami. Zmieniło ją tylko kilku autorów. Inicjatywa przygotowania niniejszej publikacji wypłynęła na zebraniu Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej. Książka ma być przede wszystkim podręcznikiem do zajęć z pedagogiki porównawczej, a także socjologii wychowania czy polityki oświatowej. Znajdują się w niej również treści dotyczące wychowania przedszkolnego czy nauczania początkowego. Odbiorcami tej publikacji mogą być pedagodzy zatrudnieni w różnych instytucjach i na rozmaitych stanowiskach. Zajrzeć powinni do niej także politycy oświatowi wszelkiego szczebla, decydenci zarządzający systemem edukacji.

Eugenia Potulicka

37 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-070-1

Eugenia PotulickaAdamek Irena 

prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prezes Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej.

Zainteresowania naukowo-badawcze autorki koncentrują się na tendencjach rozwojowych szkolnictwa na świecie, przede wszystkim na najnowszych reformach edukacji. Opublikowała monografie: „Uniwersytecka edukacja zdalna w krajach zachodnich” (Poznań 1988), „Nowa Prawica a edukacja”, cz. I: „Geneza reformy edukacji w Anglii i Walii z roku 1988” (Poznań – Toruń 1993), „Nowa Prawica a edukacja”, cz. II: „Reforma edukacji według modelu demokracji rynkowej oraz z perspektywy demokracji liberalno-etycznej i socjaldemokratycznej” (Poznań – Toruń 1996); z J. Rutkowiak „Neoliberalne uwikłania edukacji” (wyd. 1 Kraków 2010, wyd. 2 Kraków 2012). Jest redaktorką monografii „Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej” (Poznań 2001) oraz współredaktorką pracy „Systemy edukacji w krajach europejskich” (Kraków 2013). Od lat 90. XX wieku śledzi neoliberalne reformy edukacji na świecie, publikując wiele artykułów na ten temat. Jej interdyscyplinarne prace obejmują pedagogikę porównawczą, politykę oświatową oraz socjologię edukacji.

Prowadziła badania w Open University w Wielkiej Brytanii oraz w innych uniwersytetach angielskich: Birmingham, Nottingham, Norwich i Southampton. Ostatnie badania realizowała w Lehigh University w Stanach Zjednoczonych. Była stypendystką Ministerstwa Edukacji i Nauki, British Council i Unii Europejskiej; realizowała granty KBN. Dobrochna Hildebrandt-Wypych


Dobrochna
Hildebrandt-Wypych

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami z zakresu pedagogiki porównawczej i socjologii edukacji, zarówno nad systemowymi i polityczno-oświatowymi uwarunkowaniami edukacji (o tym m.in. monografia z 2006 roku pt. [k]Zjednoczenie Niemiec a edukacja obowiązkowa w nowych krajach związkowych[k]), jak i europeizacją oraz globalizacją współczesnego dyskursu edukacyjnego. Interesują ją również wybrane zagadnienia z zakresu socjologii młodzieży, podejmowane zwłaszcza w niemieckim kontekście badawczym, m.in. strukturalne przemiany młodości, fenomen pokoleń młodzieży oraz problem edukacji młodzieży z mniejszości etnicznych. Autorka szeregu artykułów o tej tematyce.


Celina Czech-Włodarczyk

notka w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Eugenia Potulicka, Dobrochna Hildebrandt-Wypych,
Celina Czech-Włodarczyk

ISBN druk

978-83-7850-286-9

ISBN e-book

978-83-8294-070-1

Objętość

500 stron

Wydanie

II, 2013

Format

B5 (160/235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp (Eugenia Potulicka)     

Alicja Szerląg

System edukacji w Republice Litewskiej     

Tomasz Gmerek

System edukacji w Rosji    

Inetta Nowosad

System edukacji w Niemczech   

Barbara Wiśniewska-Paź

System edukacji w Szwajcarii   

Sabina Sawicka-Wilgusiak

System edukacji we Włoszech   

Dobrochna Hildebrandt-Wypych

System edukacji w Holandii   

Celina Czech-Włodarczyk

System edukacji we Francji   

Stefania Szczurkowska

System edukacji w Hiszpanii   

Aleksandra Boroń

System edukacji w Portugalii   

Eugenia Potulicka

System edukacji w Wielkiej Brytanii   

Tomasz Gmerek

System edukacji w Finlandii   

Ewa Johnsson

System edukacji w Szwecji   

Anna Mańkowska

System edukacji w Norwegii   

Eugenia Potulicka

Przemiany w analizowanych krajach na tle tendencji ogólnoeuropejskich 

fragment

Pedagogika porównawcza jest dyscypliną naukową, która zajmuje się porównywaniem i ocenianiem efektów zastosowania różnych systemów wychowawczych w wielu krajach na przestrzeni epok. Bazuje na historii wychowania, na naukach z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz na statystyce i ekonomii. Do rąk czytelnika została oddana specjalistyczna publikacja, będąca najbardziej aktualnym podręcznikiem w zakresie wspomnianej dziedziny. Dzięki niej zainteresowani (nauczyciele, studenci kierunków pedagogicznych, politycy edukacyjni, a także wszyscy ci, od których zależy współczesny kształt oświaty) dowiedzą się, jak funkcjonują poszczególne Systemy edukacji w krajach europejskich. Biorąc pod uwagę wyraźnie zarysowane podobieństwa i różnice, czytelnik będzie miał możliwość ustosunkować się do przemian, jakie następują w omawianych krajach na tle tendencji europejskich.

Ulegający nieustannym zmianom ogólny kształt systemu edukacji został omówiony w najdrobniejszych szczegółach. Analizie poddano szkolną sytuację na Litwie, w Rosji, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji oraz Norwegii. Czytelnik ma możliwość dokładnie przyjrzeć się społecznym uwarunkowaniom, podstawom prawnym, strukturze, celom i zadaniom systemu edukacji; może przeanalizować wpływ stanu szkolnictwa i poziomu wykształcenia na rozwój dzieci i młodzieży; ma szansę, by zabrać głos w sprawie edukacji mniejszości narodowych i miejsca religii w kształceniu ogólnym oraz porównać jakość nauczania w poszczególnych krajach. Pod jego uwagę poddano również zarządzanie, planowanie i finansowanie edukacji, a także zasygnalizowano problemy oświatowe nadające się do rozwiązania. 

W przemyśleniach komparatystek szkoły poznańskiej nie brakuje propozycji reform, wyzwań polityczno-oświatowych, aspektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, programów kształcenia, informacji dotyczących historycznego rozwoju szkolnictwa, standardów międzynarodowych oraz propozycji związanych z dynamiką zmian harmonizujących. Omówione szczegóły dotyczą kolejnych stopni (od przedszkola do edukacji dorosłych) szkolnictwa państwowego, prywatnego i specjalnego. Zwieńczeniem każdego rozdziału jest obszerna bibliografia polsko- i obcojęzyczna. Przydatny dodatek stanowią zaopatrzone w źródła liczne tabelki, mapki, wykresy, schematy, wyliczenia, wypunktowania i zestawienia. 

Publikacja wydawnictwa Impuls zaliczana jest do specjalistycznych, co znacznie zawęża grono odbiorców. Język przekazu – chociaż przystępny – spotka się z zainteresowaniem profesjonalistów z dziedziny oświaty. Dla pozostałych czytelników Systemy edukacji w krajach europejskich stanowić będą ogólne źródło wiedzy dotyczącej rozwiązywania podstawowych problemów kształcenia dzieci i młodzieży w Europie. 

źródło: http://www.granice.pl/recenzja,systemy-edukacji-w-krajach-europejskich,7102

Czytelnicy otrzymują najnowszy podręcznik z pedagogiki porównawczej, który został poświęcony analizie europejskich systemów edukacyjnych. Jego redaktorkami są komparatystki „szkoły poznańskiej”, którą od wielu lat znakomicie prowadzi i rozwija prof. dr hab. Eugenia Potulicka z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Nic dziwnego, że właśnie w tym zespole powstał tom zbiorowy, którego poszczególne rozdziały pisali młodzi naukowcy badający od lat wybrane przez siebie systemy edukacyjne w krajach Europy, a zatem doskonale monitorujący zachodzące w ich polityce oświatowej zmiany, przeprowadzane reformy oraz śledzący na bieżąco skutki tych procesów, także w kontekście najbardziej dramatycznych dla współczesnego świata problemów społecznych. […]

Z książki tej powinni skorzystać nie tylko adepci kierunkowych oraz podyplomowych studiów pedagogicznych, a przede wszystkim nauczycielskich, ale także powinni sięgnąć po nią samorządowcy, przedstawiciele państwowych władz oświatowych, dziennikarze, wydawcy i politycy oświatowi.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Edukacyjna podróż

Wraz z nadejściem wakacji proponuję udać się w intelektualną podróż po europejskich systemach edukacyjnych. Pomoże w tym znakomita książka pod redakcją wybitnych komparatystek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. Eugenii Potulickiej, dr Dobrochny Hildebrandt-Wypych oraz dr Celiny Czech-Włodarczyk, zatytułowana Systemy edukacyjne w krajach europejskich (Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012). Publikacja ta nie jest jedynie przewodnikiem po systemach oświatowych, lecz także zbiorem pogłębionych artykułów naukowych. Znajdziemy w niej informacje na temat współczesnych problemów funkcjonowania systemów edukacyjnych w takich krajach jak np. Litwa, Rosja, Niemcy, Szwajcaria, Włochy czy Holandia.

Artykuły zawarte w książce poruszają m.in. kwestię struktury systemu oświatowego, finansowania, zarządzania, nadzoru pedagogicznego, edukacji dorosłych, szkolnictwa prywatnego, selekcyjnej funkcji systemu edukacyjnego oraz aktualne problemy i wyzwania stojące przed danym państwem w kontekście funkcjonowania systemu oświaty. Dowiemy się z nich m.in., jakie problemy stoją przed litewskim systemem edukacji w kontekście kształcenia mniejszości narodowych, dlaczego w Rosji szkoły prywatne są lepsze od państwowych i kto jest ich głównym beneficjentem. Znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego liczba niemieckich absolwentów szkół średnich gotowych do podjęcia studiów jest znacznie niższa niż w pozostałych krajach europejskich, i poczytamy o zróżnicowanym systemie kształcenia wyższego. Dowiemy się też ciekawych faktów o szkolnictwie w Holandii, które oferuje rodzicom swobodny wybór placówek oświatowych. Bardzo interesujący może okazać się rozdział poświęcony edukacji w Szwajcarii. Jak zauważa sama autorka tekstu, Barbara Wiśniewska-Paź, na polskim rynku wydawniczym istnieje niewiele publikacji traktujących o tym kraju. Artykuł wypełnia więc powstałą lukę, zapoznając nas z funkcjonowaniem systemu opartego na zasadach międzykantonalnych porozumień, tzw. konkordatów. 

Z książki dowiemy się także, że we Włoszech 97 proc. dzieci uczęszcza do przedszkola, natomiast we Francji odsetek dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi 100 proc. Podobnie sytuacja przedstawia się w krajach skandynawskich. Interesujący może być też fakt, że choć w Hiszpanii rok szkolny kończy się, podobnie jak w Polsce, w czerwcu, to i tak szkoły pozostają otwarte do końca lipca.

Omawiana publikacja porusza również ważną kwestię kształcenia mniejszości narodowych i etnicznych w wybranych krajach. Przykładowo, w Portugalii, która postrzegana jest jako państwo bardzo tolerancyjne, nauczyciele są socjalizowani zgodnie z ideą tolerancji, przeciwdziałając wszelkim przejawom rasizmu czy ksenofobii.

Dzięki książce dowiemy się także, dlaczego w Norwegii wprowadzono szereg reform mających zmienić proces kształcenia nauczycieli. Rozdział poświęcony Wielkiej Brytanii, napisany przez Eugenię Potulicką, przybliży nam z kolei problemy finansowe, z którymi boryka się coraz więcej uczelni wyższych, oraz zagadnienie krytyki urynkowienia edukacji wyższej. We wszystkich krajach europejskich edukacja na poziomie szkolnictwa obowiązkowego jest bezpłatna, jednak w Finlandii rodzice dzieci w szkole podstawowej nie muszą płacić nawet za podręczniki i inne materiały dydaktyczne. 

Publikacja może być doskonałym źródłem informacji o funkcjonowaniu systemów edukacyjnych w krajach europejskich. Pewne rozwiązania mogą przydać się też przy dalszym tworzeniu polityki oświatowej w Polsce. Warto zapoznać się z rozwiązaniami, jakie stosują inne państwa w zakresie systemu oświaty.

dr Daria Hejwosz-Gromkowska 

Recenzję opublikowano w czerwcowo-lipcowym wydaniu miesięcznika „Sygnał. Magazyn Wychowawcy”.

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło