• Obniżka
Nauczyciele języków obcych w dobie przemian

Nauczyciele języków obcych w dobie przemian

ISBN: 978-83-8294-105-0
33,14 zł
16,57 zł Zniżka 50%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 17,40 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Monografia ta jest pierwszym kompleksowym ujęciem nowych ról i kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych, wynikających ze zmian polityczno-społecznych i reformy edukacji...

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:v

Wersja książki
Ilość

Monografia ta jest pierwszym kompleksowym ujęciem nowych ról i kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych, wynikających ze zmian polityczno-społecznych i reformy edukacji. Jest wynikiem wieloletnich doświadczeń autorki w dziedzinie kształcenia i dokształcania tychże nauczycieli. W książce omówione są uwarunkowania pracy nauczyciela oraz jego wiedza i kompetencje niezbędne do realizacji nowych bądź obecnie inaczej interpretowanych ról zawodowych - eksperta, wychowawcy, pośrednika kulturowego, moderatora i doradcy, ewaluatora oraz innowatora, badacza i refleksyjnego praktyka. Książka przeznaczona jest nie tylko dla nauczycieli języków obcych, ale także dla studentów instytutów germanistyki, anglistyki, romanistyki, rusycystyki, studentów i nauczycieli Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, Studentów Wyższych Szkół Zawodowych prowadzących studia neofilologiczne.

96 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
83-7308-321-9

Zawadzka-Bartnik Elżbieta

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany, pracuje od wielu lat na Uniwersytecie Warszawskim.

Zajmuje się kształceniem nauczycieli języka niemieckiego.

Bierze udział w różnego rodzaju formach kształcenia i dokształcania nauczycieli języków obcych.

Autorka kilku monografii oraz stu kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki uczenia się i nauczania języków obcych.

Współautorka wielu podręczników oraz materiałów pomocniczych do nauki języka niemieckiego na różnych poziomach nauczania.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Zawadzka-Bartnik Elżbieta

ISBN druk

83-7308-321-9

ISBN e-book

978-83-8294-105-0

Objętość

344 stron

Wydanie

I, 2004

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona

Rozdział 1

Kontekst edukacyjny nauczania języków obcych

1. Stan edukacji w Polsce przed 1990 r. – problemy szkolnictwa

1.1. Nauczanie języków obcych i kwalifikacje nauczycieli

2. Przemiany edukacyjne po 1990 r. – reforma edukacji i nauczanie języków obcych

2.1. Trudności w realizacji reformy 3. Kształcenie w kontekście edukacji europejskiej

Rozdział 2

Nauczyciele w krajach Unii Europejskiej i w Polsce

1. Modele kształcenia nauczycieli

2. Kształcenie nauczycieli w krajach Unii Europejskiej

2.1. Systemy kształcenia, programy, uprawnienia

3. Kształcenie nauczycieli w Polsce

3.1. Kształcenie nauczycieli języków obcych w Polsce

4. Praca zawodowa nauczycieli w krajach Unii Europejskiej

5. Praca zawodowa nauczycieli w Polsce

6. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w krajach Unii Europejskiej

7. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w Polsce

Rozdział 3

Nauczyciel i wybrane uwarunkowania jego pracy

1. Komunikacja pedagogiczna i jej specyfika

    1.1. Zakłócenia komunikacji i ich przyczyny

    1.2. Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie

    1.3. Komunikacja niewerbalna w klasie – jej funkcje i rola

    1.4. Specyfika komunikacji na lekcji języka obcego

2. Kontrowersje wokół teorii oraz praktyki i ich relacji

3. Teorie osobiste jako psychologiczne mechanizmy pracy nauczyciela

Rozdział 4

Nauczyciel języków obcych jako ekspert

1. Wiedza i kompetencje nauczyciela języka obcego

2. Wiedza przedmiotowa i kompetencje językowe

    2.1. Native speaker ekspertem w nauczaniu?

3. Wiedza i kompetencje psychologiczno-pedagogiczne

    3.1. Psychologia rozwojowa dzieci, młodzieży i dorosłych

4. Wiedza i kompetencje metodyczne

    4.1. Nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych

    4.2. Nauczanie zintegrowane i nauczanie integracyjne

    4.3. Nauczanie drugiego języka obcego

    4.4. Nauczanie języka obcego dla potrzeb zawodowych

   4.5. Nauczanie medialne

Rozdział 5 

Nauczyciel języków obcych jako wychowawca

1. Problem wychowania we współczesnej pedagogice

    1.1. Teorie autorytarne vs antyautorytarne i nieautorytarne

    1.2. Postmodernistyczne/ponowoczesne teorie wychowania

          1.2.1. Antypedagogika vs pedagogika

2. Teorie osobiste/potoczne nauczycieli na temat wychowania

3. Wychowanie w świetle reformy edukacji

    3.1. Podmiotowość i dialog w wychowaniu

    3.2. Współczesna młodzież, jej preferencje i wartości

4. Trudności wychowawcze i ich przyczyny

    4.1. Wybrane przejawy, zapobieganie i reakcja na trudności wychowawcze

5. Wychowawczy wpływ nauczyciela

    5.1. Model nauczyciela-wychowawcy

Rozdział 6

Nauczyciel języków obcych jako pośrednik kulturowy

1. Rola znajomości i zrozumienia obcej kultury w pracy nauczyciela – język a kultura

    1.1. Międzykulturowe aspekty komunikacji

   1.2. Kulturowe uwarunkowania zachowań – wybrane zachowania językowe

    1.3. Kulturowe uwarunkowania zachowań – wybrane zachowania ekstrajęzykowe i pozajęzykowe

    1.4. Konsekwencje odstępstw od norm kulturowych dla stosunków międzyludzkich

2. Problem wielokulturowości i międzykulturowości w Polsce – zasada międzykulturowości w nauczaniu

    2.1. Funkcjonowanie stereotypów i uprzedzeń

           2.1.1. Stosunek do „innych” kulturowo

           2.1.2. Tolerancja i akceptacja

3. Kompetencja międzykulturowa nauczyciela i ucznia

    3.1. Wielo- i międzykulturowe nauczanie – problemy i wybrane możliwości realizacji

Rozdział 7

Nauczyciel języków obcych jako organizator, moderator i doradca

1. Teoretyczne podstawy zmiany tradycyjnej roli nauczyciela – problem autonomii

    1.1. Zasada autonomii w reformie edukacji i programach nauczania

    1.2. Strategie/techniki uczenia się i ich znaczenie

2. Uwarunkowania autonomicznego uczenia się w szkole

    2.1. Trudności w realizacji zasady autonomii w szkole

    2.2. Menedżerskie kompetencje nauczyciela

3. Wybrane możliwości autonomizacji uczenia się i nauczania języków obcych

    3.1. Otwarte formy pracy

    3.2. Samoocena (autoewaluacja)

Rozdział 8

Nauczyciel języków obcych jako ewaluator

1. Ewaluacja integralną częścią procesu nauczania

2. Psycholingwistyczne problemy ewaluacji

    2.1. Błąd w języku obcym i jego przyczyny

3. Dydaktyczne problemy ewaluacji – kontrola i ocenianie

    3.1. Identyfikacja błędów, reakcja na błąd/korektura

    3.2. Ocenianie osiągnięć

    3.3. Samokontrola – autokorekta – samoocena

4. Europejskie standardy ewaluacji języka – Europejskie Portfolio Językowe

Rozdział 9

Nauczyciel języków obcych jako innowator, badacz i refleksyjny praktyk

1. Innowacje pedagogiczne – ich rodzaje i uwarunkowania

    1.1. Postawy nauczycieli w stosunku do innowacji

    1.2. Ukryty program szkoły i wpływ czynników społecznych

    1.3. Przygotowanie nauczycieli do innowacji – wytwarzanie kompetencji innowacyjnych

2. Własne badania pedagogiczne nauczyciela jako strategia innowacyjna

   2.1. Badania w działaniu, ich przebieg, zalety i ograniczenia

3. Koncepcja refleksyjnej praktyki

    3.1. Zalety i trudności refleksyjnej praktyki

Zakończenie

Bibliografia

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło