• Obniżka
  • Nowy
Realizacja dźwięków języka polskiego. Terapia zaburzeń artykulacji

Realizacja dźwięków języka polskiego. Terapia zaburzeń artykulacji

ISBN: 978-83-8095-741-1
74,29 zł
57,14 zł Zniżka 23,08%
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Terapia zaburzeń artykulacji

Polecana książka plasuje się na pograniczu logopedii, językoznawstwa i pedagogiki. Nie tylko jest poradnikiem logopedycznym, ponieważ zawiera gruntowny przegląd literatury przedmiotu z licznymi odwołaniami do piśmiennictwa logopedycznego. Publikacja ta to pomoc logopedyczna w pracy z dziećmi i dorosłymi, stanowi bowiem kompendium wiedzy na temat wywoływania głosek i korekcji zaburzeń artykulacyjnych wraz ze wskazówkami do pracy logopedycznej...

Ilość

Praca logopedy nad dźwiękami mowy wymaga elementarnej wiedzy z różnych dyscyplin, która będzie dla niego stanowić bazę. Jednakże cel terapii nie z każdym pacjentem ukierunkowany jest na artykulację, tzn. na jej czystość zgodnie z normą ortofoniczną. Nie z każdym pacjentem możliwe jest wypracowanie idealnej, wzorcowej realizacji danej głoski. Niekiedy możliwe jest tylko usprawnienie fonacji i artykulacji głosek.

Książka składa się z trzech części. Część pierwsza przedstawia wiadomości teoretyczne na temat dyslalii i metod pracy stosowanych przez różnych praktyków logopedów oraz przybliża przyczyny występowania zaburzeń artykulacji.

Część druga zawiera informacje praktyczne: charakterystykę głoski według następującej kolejności: opis głoski, układ artykulacyjny odpowiedzialny za jej brzmienie, czas pojawiania się w rozwoju mowy, pozycja, w jakiej występuje w wyrazie, wskazanie, czy występuje przed głoską [i], sposób wymawiania w różnym otoczeniu fonetycznym, nieprawidłowe realizacje. Zasadnicza część to: różnicowanie słuchowe, wywołanie głoski, praca nad jej korekcją wraz ze wskazówkami do pracy logopedy (rozdzielone na części A, B, C). Charakterystyka fonetyczno-artykulacyjna obejmuje: spółgłoski twarde, spółgłoski miękkie, spółgłoski zmiękczone, samogłoski ustne i samogłoski nosowe.

W części trzeciej podano materiał do ćwiczeń artykulacji głosek w wyrazach; dodatkiem są imiona żeńskie i męskie, w których dana głoska występuje w nagłosie. 

Autorka starała się, aby zaproponowany przez nią układ omawiania głosek był przejrzysty i czytelny dla odbiorców. Jej zamierzeniem było możliwie wyczerpujące omówienie zaburzeń artykulacji każdej głoski, przedstawienie sposobów jej wywoływania oraz korekcji.

W publikacji oprócz literatury przedmiotu Autorka wykorzystała wiedzę i umiejętności zdobyte w toku przygotowań do zawodu, dzięki swojej wnikliwości oraz własnym staraniom o to, aby z satysfakcją prowadzić terapię z pacjentem. 

Autorka ma nadzieję, że książka dostarczy materiału zarówno merytorycznego, jak i praktycznego niezbędnego w twórczej pracy logopedy. I do logopedów głównie kieruję swoją publikację (w szczególności do młodych praktyków oraz do studentów logopedii). Adresuje ją również do nauczycieli pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczycieli filologii polskiej, a także do studentów i adeptów medycyny, którzy na swoją ścieżkę specjalizacji zawodowej wybierają pediatrię, oraz do rodziców i opiekunów dzieci.

W książce Autorka zastosowała slawistyczny alfabet fonetyczny – AS (alfabet przystosowany do zapisu głosek języków słowiańskich, w tym języka polskiego). Wymowa wybranych wyrazów została podana w nawiasie kwadratowym [ ] w transkrypcji fonetycznej.

194 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Ewelina Chorębała

Ewelina Chorębałaabsolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ukończyła też logopedię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim, Pracuje głównie z pacjentami z opóźnionym rozwojem mowy oraz z różnymi typami dyslalii obwodowej (wady szczękowo-zgryzowe, ankyloglosja, zaburzenia orofacjalne). Interesuje się również wczesnym wspomaganiem, profilaktyka i stymulacja rozwoju mowy małych dzieci. Pełniła funkcje kierownika ds. zarządzania personelem medycznym w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Autorka artykułu Dyslalia - wyzwanie czy codzienność w pracy logopedy?, opublikowanego w ,,Forum Logopedy" (2016, nr 14), będącego zapowiedzią książki Realizacja dźwięków języka polskiego. Terapia zaburzeń artykulacji.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Ewelina Chorębała

ISBN druk

978-83-8095-741-1

ISBN e-book

Objętość

276 stron

Wydanie

I, 2012

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp       

Część pierwsza. Dyslalia – diagnoza, terapia, przyczyny

1. Praca logopedy nad dźwiękami mowy – specyfika pracy i stosowanych metod      
2. Przyczyny zaburzeń artykulacji       

Część druga. Głoski – CHARAKTERYSTYKA FONETYCZNO-ARTYKULACYJNA, RÓŻNICOWANIE SŁUCHOWE, WYWOŁANIE, KOREKCJA ZABURZEŃ ARTYKULACJI

1. Spółgłoski twarde – omówienie ogólne      
2. Spółgłoski twarde – omówienie szczegółowe głosek, różnicowanie słuchowe      
 2.1. Głoska [p]       
 2.2. Głoska [b]       
 2.3. Głoska [m]       
 2.4. Głoska [f]       
 2.5. Głoska [v]       
 2.6. Głoska [t]       
 2.7. Głoska [ṭ] udziąsłowiona       
 2.8. Głoska [d]      
 2.9. Głoska [ḍ] udziąsłowiona    
2.10. Głoska [n]      
2.11. Głoska [ṇ] udziąsłowiona       
2.12. Głoska [ń]      
2.13. Głoska [l]       
2.14. Głoska [u̯]       
2.15. Głoska [ i̯ ]       
2.16. Głoska [k]       
2.17. Głoska [g]       
2.18. Głoska [x]       
2.19. Głoska [ś]       
2.20. Głoska [ź]       
2.21. Głoska [ć]    
2.22. Głoska [ʒ́]       
2.23. Głoska [s]      
2.24. Głoska [z]      
2.25. Głoska [c]      
2.26. Głoska [ʒ]      
2.27. Głoska [š]      
2.28. Głoska [ž]      
2.29. Głoska [č]      
2.30. Głoska [ǯ]      
2.31. Głoska [r]    
3. Spółgłoski miękkie – omówienie ogólne      
4. Spółgłoski zmiękczone – omówienie ogólne   
5. Spółgłoski zmiękczone – omówienie szczegółowe głosek, różnicowanie słuchowe      
 5.1. Głoska [p’]    
 5.2. Głoska [b’]      
 5.3. Głoska [m’]      
 5.4. Głoska [f’]      
 5.5. Głoska [v’]    
 5.6. Głoska [t’]      
 5.7. Głoska [d’]      
 5.8. Głoska [k’]       
 5.9. Głoska [g’]       
5.10. Głoska [x’]    
5.11. Głoska [l’]       
5.12. Głoska [r’]      
5.13. Głoski [s’], [z’]      
5.14. Głoski [c’], [ʒ’]      
5.15. Głoski [š’], [ž’]    
5.16. Głoski [č’], [ǯ’]      
6. Samogłoski ustne – omówienie ogólne    
7. Samogłoski ustne – omówienie szczegółowe głosek, różnicowanie słuchowe    
7.1. Samogłoska [a]      
7.2. Samogłoska [u]       
7.3. Samogłoska [i]    
7.4. Samogłoska [o]    
7.5. Samogłoska [e]      
7.6. Samogłoska [y]    
8. Samogłoski nosowe – omówienie ogólne    
9. Samogłoski nosowe – omówienie szczegółowe głosek      
9.1. Samogłoska [õũ̯]   
9.2. Samogłoska [ẽũ̯]    

Część trzecia. MATERIAŁ WYRAZOWY DO ĆWICZEŃ

1. Wprowadzenie    
2. Ćwiczenia głosek w sylabach i w wyrazach o różnej budowie fonologicznej      
2.1. Spółgłoski twarde i miękkie      
 2.1.1. Materiał do ćwiczeń głoski [p]    
 2.1.2. Materiał do ćwiczeń głoski [b]     
 2.1.3. Materiał do ćwiczeń głoski [m]      
 2.1.4. Materiał do ćwiczeń głoski [f]      
 2.1.5. Materiał do ćwiczeń głoski [v]      
 2.1.6. Materiał do ćwiczeń głoski [t]      
 2.1.7. Materiał do ćwiczeń głoski [d]      
 2.1.8. Materiał do ćwiczeń głoski [n]     
 2.1.9. Materiał do ćwiczeń głoski [ń]    
2.1.10. Materiał do ćwiczeń głoski [l]      
2.1.11. Materiał do ćwiczeń głoski [u̯]    
2.1.12. Materiał do ćwiczeń głoski [i ̯ ]      
2.1.13. Materiał do ćwiczeń głoski [k]    
2.1.14. Materiał do ćwiczeń głoski [g]      
2.1.15. Materiał do ćwiczeń głoski [x]      
2.1.16. Materiał do ćwiczeń głoski [ś]      
2.1.17. Materiał do ćwiczeń głoski [ź]    
2.1.18. Materiał do ćwiczeń głoski [ć]      
2.1.19. Materiał do ćwiczeń głoski [ʒ́]      
2.1.20. Materiał do ćwiczeń głoski [s]      
2.1.21. Materiał do ćwiczeń głoski [z]      
2.1.22. Materiał do ćwiczeń głoski [c]    
2.1.23. Materiał do ćwiczeń głoski [ʒ]      
2.1.24. Materiał do ćwiczeń głoski [š]      
2.1.25. Materiał do ćwiczeń głoski [ž]      
2.1.26. Materiał do ćwiczeń głoski [č]      
2.1.27. Materiał do ćwiczeń głoski [ǯ]   
2.1.28. Materiał do ćwiczeń głoski [r]    
2.2. Spółgłoski zmiękczone    
 2.2.1. Materiał do ćwiczeń głoski [p’]     
 2.2.2. Materiał do ćwiczeń głoski [b’]    
 2.2.3. Materiał do ćwiczeń głoski [m’]    
 2.2.4. Materiał do ćwiczeń głoski [f’]   
 2.2.5. Materiał do ćwiczeń głoski [v’]    
 2.2.6. Materiał do ćwiczeń głoski [t’]      
 2.2.7. Materiał do ćwiczeń głoski [d’]   
 2.2.8. Materiał do ćwiczeń głoski [k’]      
 2.2.9. Materiał do ćwiczeń głoski [g’]      
2.2.10. Materiał do ćwiczeń głoski [x’]      
2.2.11. Materiał do ćwiczeń głoski [l’]      
2.2.12. Materiał do ćwiczeń głoski [r’]      
2.2.13. Materiał do ćwiczeń głosek [s’], [z’]    
2.2.14. Materiał do ćwiczeń głosek [c’], [ʒ’]      
2.2.15. Materiał do ćwiczeń głosek [š’], [ž’]    
2.2.16. Materiał do ćwiczeń głosek [č’], [ǯ’]      
2.3. Samogłoski ustne      
2.3.1. Materiał do ćwiczeń samogłoski [a]    
2.3.2. Materiał do ćwiczeń samogłoski [u]      
2.3.3. Materiał do ćwiczeń samogłoski [i]      
2.3.4. Materiał do ćwiczeń samogłoski [o]      
2.3.5. Materiał do ćwiczeń samogłoski [e]      
2.3.6. Materiał do ćwiczeń samogłoski [y]    

Zakończenie      

Bibliografia 

fragment

Książka ma charakter popularnonaukowy, plasuje się na pograniczu logopedii, językoznawstwa i pedagogiki. Nie jest tylko poradnikiem logopedycznym, ponieważ zawiera gruntowny przegląd literatury przedmiotu z licznymi odwołaniami do piśmiennictwa logopedycznego. [ ... ] Publikacja maże być wykorzystywana, szczególnie przez młodych logopedów, jako pomoc logopedyczna w pracy z dziećmi i dorosłymi, stanowi bowiem kompendium wiedzy na temat wywoływania głosek i korekcji zaburzeń artykulacyjnych wraz ze wskazówkami do pracy logopedycznej [ .... ]. Na uwagę zasługuje ponadto wnikliwy dobór materiału wyrazowego, oparty na analizie specjalistycznej literatury przedmiotu, co Autorka umiejętnie połączyła z własnym doświadczeniem i praktyką. [...]

Jest to cenna publikacja skierowana do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza do młodych logopedów, studentów logopedii, pedagogiki i medycyny, a także do rodziców i pacjentów z zaburzeniami artykulacji.

Z recenzji dr Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło