• Obniżka
Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej

Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej

ISBN: 978-83-7308-881-8
26,67 zł
18,67 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Autorka podejmuje ważne społecznie i pedagogicznie zagadnienia związane z opisaniem potencjałów oraz specyfiki funkcjonowania telewizji lokalnej w regionie i funkcji, jakie pełni

Ilość

Książka jest pionierską pozycją na rynku podejmującą zagadnienia lokalnej telewizji kablowej w kontekście upowszechniania kultury regionalnej. Osadzona jest na gruncie pedagogiki kultury, teorii edukacji medialnej i regionalnej.

Autorka podejmuje ważne społecznie i pedagogicznie zagadnienia związane z opisaniem potencjałów oraz specyfiki funkcjonowania telewizji lokalnej w regionie i funkcji, jakie pełni. To medium jest szansą dla małych społeczności lokalnych w umacnianiu ich tożsamości oraz ukazywaniu wartości kultury tkwiących w regionie. Telewizja regionalna w odróżnieniu od mass mediów ponadlokalnych ma większe możliwości chronienia od zapomnienia regionalnych dawnych oraz współczesnych wytworów kultury duchowej i materialnej, zgodnie z hasłem „Myśleć globalnie, działać lokalnie”.

W świecie mass mediów zagadnienia związane z kulturą masową, globalną, jej zagrożeniami równoważy zjawisko regionalizmu, lokalizmu, „małej ojczyzny”. Wyzwaniem stojącym przed współczesną cywilizacją jest umiejętne wykorzystanie rozwoju mediów w obronie zagrożonych wartości humanistycznych. Wzrasta liczba i znaczenie mediów o małym zasięgu oddziaływania, które mogą się okazać pomocne w przezwyciężaniu napięć edukacyjnych XXI wieku, na które zwrócił uwagę J. Delors. Na uwagę zasługuje opracowany przez autorkę projekt optymalizacji działań lokalnej telewizji kablowej w upowszechnianiu kultury regionalnej.

Książka skierowana jest do nauczycieli akademickich oraz studentów kierunków pedagogicznych, kulturoznawczych, dziennikarskich, a także nauczycieli i uczniów szkół średnich zajmujących się ścieżkami międzyprzedmiotowymi, tematyka edukacji medialnej, edukacji regionalnej, pracowników instytucji kultury, ludzi związanych z mass mediami oraz telewidzów.

Dr Agnieszka Roguska – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Swoje zainteresowania koncentruje na mass mediach lokalnych i kulturze regionalnej. Prowadzi zajęcia z teorii środków masowej komunikacji, wychowania estetycznego, podstaw wiedzy o teatrze oraz metodyki pracy wychowawczo-opiekuńczej.

Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych dotyczących wspomnianej tematyki.

99 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Roguska Agnieszka

Roguska AgnieszkaDr Agnieszka Roguska - adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Swoje zainteresowania koncentruje wokół mass mediów globalnych i lokalnych oraz kultury regionalnej.

Jest wiceprezesem Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „SZANSA”. Miłośniczka teatru i ogrodnictwa. Kontakt: rogag@wp.pl Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych dotyczących powyższej tematyki.

Ukazały się monografie:

Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej, Kraków 2008. Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Wybrane aspekty, cz. I, (współredakcja), Siedlce 2008. Współczesna edukacja kulturowa. Oblicza-przemiany-perspektywy (współredakcja), Siedlce 2010. Wolontariat w teorii i praktyce (współredakcja), Siedlce 2010. Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Kulturowa różnorodność, cz. II, (współredakcja), Siedlce 2011.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Roguska Agnieszka

ISBN druk

978-83-7308-881-8

ISBN e-book

 

Objętość

172 stron

Wydanie

I, 2008

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

 

Rozdział I

Specyfika lokalnej telewizji kablowej

1. Pozycja telewizji lokalnej na rynku mass mediów

2. Treść i zakres pojęcia lokalnej telewizji kablowej

3. Atuty i ograniczenia telewizji lokalnej

4. Potencjalne funkcje lokalnej telewizji kablowej

 

Rozdział II

Telewizja lokalna wobec zadań i potrzeb kulturalnych społeczności regionu

1. Telewizja lokalna elementem regionalnego krajobrazu kulturowego

2. Regionalność i lokalność jako wartości kulturowe

2.1. Kultura i edukacja regionalna w świetle założeń pedagogiki kultury

2.2. Kultura regionalna elementem kultury narodowej

2.3. „Mała ojczyzna” w umacnianiu lokalnej tożsamości kulturowej i etnicznej

3. Upowszechnianie kultury regionalnej przez lokalną telewizję kablową

4. Telewizja lokalna animatorem działań społeczno-kulturalnych

 

Rozdział III

Telewizje kablowe: TV Siedlce i Master TV w Łukowie – geneza, założenia programowe i ich realizacja

1. Powstanie TV Siedlce i Master TV

2. Założenia programowe i kadra pracownicza lokalnych telewizji kablowych

3. Program badanych telewizji lokalnych i jego realizacja

 

Rozdział IV

Telewizja lokalna w ofercie treści regionalnych

1. Adresaci oferty programowej

2. Postrzeganie telewizji lokalnej i ocena treści przekazu

3. Kultura regionalna w lokalnym przekazie telewizyjnym

4. Kształtowanie tożsamości regionalnej

 

Rozdział V

Upowszechnianie kultury regionalnej przez telewizję lokalną

1. Rodzaje i forma prezentacji treści kulturalnych

2. Tradycja i współczesność na ekranie telewizji lokalnej

2.1. Kultura tradycyjna w przekazie telewizyjnym

2.2. Kultura współczesna na ekranie telewizji lokalnej

 

Rozdział VI

Funkcje lokalnej telewizji kablowej

1. Kulturotwórcze funkcje telewizji lokalnej

1.1. Funkcja upowszechniania treści kultury regionalnej

1.2. Działalność animacyjna telewizji lokalnej

1.3. Promocja kulturalna „małej ojczyzny”

1.4. Funkcja wzorcotwórcza

2. Społeczne funkcje telewizji lokalnej

2.1. Funkcja informacyjna i reklamowo-ogłoszeniowa

2.2. Funkcja rozrywkowa

2.3. Funkcja kształtowania lokalnej opinii społecznej

2.4. Funkcja integrująca środowisko lokalne

2.5. Funkcja interwencyjna

 

Zakończenie

 

1. Zarys projektu optymalizacji działań lokalnej telewizji kablowej w upowszechnianiu kultury regionalnej

1.1. Poznawanie potrzeb środowiska

1.2. Założenia programowe i ich realizacja

1.3. Kadra pracownicza

1.4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

2. Wnioski

 

Bibliografia

Druki zwarte

Artykuły i doniesienia

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło