• Obniżka
Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo

ISBN: 83-7308-494-0
19,05 zł
14,05 zł Oszczędzasz: 5,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 15,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Pomimo istniejących obecnie krytycznych sądów na temat internatu, jest on nadal instytucją najbardziej ze wszystkich uprawomocnioną do rozwijania procesów opieki i wychowania. Odnosi się to również do wychowania rewalidacyjnego. Podejmując próbę analizy funkcjonowania internatu oraz efektywności stosowanych w nim metod wychowania...

Wersja książki
Ilość

Pomimo istniejących obecnie krytycznych sądów na temat internatu, jest on nadal instytucją najbardziej ze wszystkich uprawomocnioną do rozwijania procesów opieki i wychowania. Odnosi się to również do wychowania rewalidacyjnego. Podejmując próbę analizy funkcjonowania internatu oraz efektywności stosowanych w nim metod wychowania, przyjęto tezę, że istotnym warunkiem uzyskiwania sukcesów edukacyjno-wychowawczych, jest stosowanie odpowiednio dobranych metod wychowawczych polegających na kompensowaniu braków i deficytów rozwojowych wychowanków o obniżonej sprawności umysłowej.

Podjęty w pracy temat analizowania tematyki związanej z funkcjami internatu i efektywnością działań w nim realizowanych może posłużyć opiekunom-praktykom do opracowywania takich metod pracy wychowawczej, które w znaczący sposób wpłyną na wychowanków.

Książka powstała w celu poszerzenia istniejącej już wiedzy teoretycznej niezbędnej do tworzenia takiego modelu internatu, który pozwoliłby na kompensowanie deficytów rozwojowych wychowanków upośledzonych umysłowo, dając im możliwość pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, ekonomicznym i kulturalnym społeczeństwa, do którego należą.

198 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
83-7308-494-0

Czajkowska-Kisil Małgorzata

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalności surdopedagogika. Napisała pracę doktorską na temat opisu lingwistycznego Polskiego Języka Migowego Jest wykładowcą akademickim na studiach podyplomowych Polskiego Języka Migowego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Na tym wydziale prowadzi również lektorat Polski Język Migowy.

Współpracuje z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych na UW. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Surdopedagogicznego.

Wstęp

 

Rozdział pierwszy

Praca wychowawcza i rewalidacyjna z osobami o obniżonej sprawności umysłowej

1.  Uzasadnienie wyboru tematu

2.  Istota i charakterystyka niepełnosprawności umysłowej

    2.1.  Definicje pojęć

    2.2.  Cechy dzieci o obniżonej sprawności umysłowej

3.  Podstawowe założenia wychowania dzieci upośledzonych umysłowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

    3.1.  Organizowanie procesu wychowania w placówkach specjalnych

    3.2.  Kształtowanie kompetencji społecznych osób o obniżonej sprawności umysłowej

    3.3.  Stan badań nad kompetencjami społecznymi osób upośledzonych umysłowo

4.  Kierunki rewalidacji niepełnosprawnych umysłowo

    4.1.  Strategie i procedury w procesie rewalidacji

    4.2.  Wybrane nowatorskie metody aktywizujące w rehabilitacji osób niepełnosprawnych umysłowo

5.  Miejsce internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo

    5.1.  Internat jako placówka społeczna w systemie oświaty i wychowania

    5.2.  Struktura modelu organizacyjnego internatu

    5.3.  Funkcje internatu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

    5.4.  Kompensacyjne metody, formy i typy zajęć stosowane w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w internacie

 

Rozdział drugi

Organizacja badań własnych

1.  Przedmiot i cele badań

2.  Problemy i hipotezy badawcze oraz zmienne

3.  Procedura badań

    3.1.  Metody, techniki i narzędzia badawcze

    3.2.  Sposób opracowania wyników badań

    3.3.  Teren, organizacja i przebieg badań

    3.4.  Charakterystyka badanych grup

 

Rozdział trzeci

Analiza wyników badań

1.  Metody i obszary działań wychowawczych organizowanych w badanych internatach

    1.1.  Ilość i rodzaj kompensacyjnych metod wychowawczych stosowanych w pracy edukacyjno-wychowawczej w badanych internatach

    1.2.  Obszary i kierunki oddziaływań wychowawczych występujące w pracy wychowawczej w badanych internatach

2.  Specjalistyczne przygotowanie kadry pedagogicznej pracującej w objętych badaniami internatach

    2.1.  Przygotowanie do pracy w szkolnictwie specjalnym osób zatrudnionych na etatach wychowawców

    2.2.  Specjaliści zatrudnieni w badanych placówkach

3.  Baza lokalowa i wyposażenie internatów

4.  Struktura rodzin wychowanków biorących udział w badaniach

5.  Ustalenie poziomu kompetencji społecznych wychowanków internatów objętych badaniami

    5.1.  Negatywne czynniki występujące w procesie socjalizacji wychowanków w badanych internatach

    5.2.  Ustalenie zależności bądź zbieżności pomiędzy respektowaniem norm społecznych przez wychowanków     objętych badaniami

    5.3.  Pozytywne nastawienie do miejsca pobytu wychowanków przebywających w internatach objętych badaniami

    5.4.  Uczestnictwo w zajęciach wychowanków badanych internatów

    5.5.  Uzyskiwanie pozytywnych doświadczeń przez wychowanków podczas pobytu w internacie

    5.6.  Funkcjonowanie w grupie wychowanków internatów objętych badaniami

    5.7.  Poziom uspołecznienia wychowanków internatów uczestniczących w badaniach

Podsumowanie

 

Dyskusja nad wynikami badań

 

Zakończenie

 

Literatura

 

Aneks

 

 

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło