Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne

Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne

ISBN: 978-83-7587-184-5
48,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny

Książka „Opieka i wychowanie- tradycja i problemy współczesne” obejmuje opracowania, w których problematyka procesu opieki i wychowania zaprezentowana jest w ujęciu historycznym i współczesnym. Dialog współczesności z przeszłością konieczny jest do wypracowywania nowych, coraz doskonalszych rozwiązań teoretycznych i praktycznych w opiece i wychowaniu.

Ilość

Wiek XXI niesie ze sobą nowe, skomplikowane wyzwania w zakresie opieki i wychowania Istnieje więc pilna potrzeba prowadzenia szerokiej dyskusji w tym zakresie.

Książka „Opieka i wychowanie- tradycja i problemy współczesne” obejmuje opracowania, w których problematyka procesu opieki i wychowania zaprezentowana jest w ujęciu historycznym i współczesnym. Dialog współczesności z przeszłością konieczny jest do wypracowywania nowych, coraz doskonalszych rozwiązań teoretycznych i praktycznych w opiece i wychowaniu. Celem książki jest zatem kontynuowanie tej dyskusji oraz wskazanie obszarów, w których jest jeszcze wiele do zrobienia, np. opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną, problemy opieki i wychowania małego dziecka oraz dorastającej młodzieży. Celem książki jest również zwrócenie uwagi na fakt, że prawidłowo realizowana opieka i wychowanie stwarzają szansę prawidłowego rozwoju dziecka i poprawnego funkcjonowania w dalszym życiu.

Książka składa się z trzech wyraźnie określonych części. Pierwsza z nich zawiera opracowania będące egzemplifikacją obszarów opieki i wychowania w kontekście historycznym. Problematyka tego obszaru jest bardzo zróżnicowana. Zawiera bowiem elementy szczegółowe począwszy od roli tańca jako ważnego składnika wychowania i kultury w dawnej Polsce poprzez wybrane aspekty pracy wychowawczej na przestrzeni dziejów.

Część druga obejmuje obszar opieki – konteksty teorii i praktyki.Autorzy poddają analizie problematykę opieki międzyludzkiej w różnych środowiskach wychowawczych i w różnych okresach życia człowieka począwszy od opieki nad dzieckiem we wczesnodziecięcym okresie rozwoju poprzez problem opieki w środowisku szkolnym, w okresie dorastania, a także w dorosłości i u schyłku życia. Autorzy prezentują także problemy opieki nad człowiekiem wynikające z jego niepełnosprawności.

Część trzecią stanowią opracowania dotyczące różnorodnych problemów związanych z szeroko pojętym procesem wychowania człowieka. Składa się z trzynastu opracowań, które poruszają trudne problemy wychowania w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. Podjęte zagadnienia analizują proces wychowania w odniesieniu do dziecka, człowieka dorastającego, dojrzałego, starszego, a także w odniesieniu do osoby z niepełnosprawnością. Autorzy prezentują również problematykę niekorzystnych zjawisk pojawiających się w procesie wychowania.

100 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Apanel Danuta

- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogik

- absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu;

Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczo Wychowawczej Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Jednocześnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki.

Zajmuje się problematyką opieki i wychowania dzieci i młodzieży w kontekście historycznym oraz teorią i praktyką kształcenia integracyjnego w Polsce.

Jest autorką monografii „Instytucjonalna opieka całkowita nad dzieckiem na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1975”, współredaktorem jednej monografii oraz autorką kilkudziesięciu artykułów w języku polskim i angielskim dotyczących różnorodnych zagadnień związanych z opieką, wychowaniem, kształceniem.

Słowo wstępne

 

Część pierwsza

Opieka i wychowanie na przełomie wieków – egzemplifikacje obszarów

 

Krystyna Budzianowska

Biografie historyczne we współczesnych podręcznikach historii

a ideał wychowawczy

Anna Reglińska-Jemioł

Taniec jako składnik wychowania i kultury w dawnej Polsce

Andrzej Kusztelak

Wybrane aspekty pracy wychowawczej w szkole podstawowej

na przełomie wieków

Małgorzata Posłuszna

Opieka lekarsko-pielęgniarska nad ludnością wiejską

w okresie międzywojennym

Bogumiła Biechońska, Piotr Matuszewski, Agnieszka Matuszewska

Rys historyczny funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy w Polsce

oraz ich działalność współczesna

Piotr Gołdyn

Główne obszary działalności profilaktycznej i wychowawczej

Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet (1901–1939)

Elżbieta Gorloff

Trudności readaptacyjne dzieci i młodzieży szkolnej

województwa gdańskiego w warunkach migracji powojennych

(studium przypadku)

Lidia Burzyńska-Wentland

Projekty edukacyjne Związku Mniejszości Niemieckiejw Gdańsku

w zakresie kształcenia kompetencji językowych dzieci i młodzieży

Renata Olszowiec

Inspiracje i źródła aktywności pedagogicznej Marii Grzegorzewskiej

Tomasz Fetzki

Źródła koncepcji pedagogicznych Edouarda Séguina

Tomasz Skonieczny

Działalność opiekuńczo-edukacyjna Hamlet Centre w Norwich

(Wielka Brytania) dla niepełnosprawnych(1972–2008)

Aldona Zakrzewska

Pedagogia szkoły katolickiej alternatywą wychowania

w dobie ponowoczesności

 

Część druga

Obszar opieki – konteksty teorii i praktyki

 

Klaudia Mikołajczyk

Wczesnodziecięce relacje z matką w koncepcji rozwoju Margaret Mahler –

wnioski dla rodzicielskiej działalności opiekuńczej

Jolanta Flanz

Wspieranie dziecka w rozwoju – wybrane aspekty teoretyczne

i praktyczne

Anna Banasiak

Poczucie umocnienia u rodziców dzieci z autyzmem

Dorota Kiełb-Grabarczyk

Rodzina adopcyjna drogą szansy życiowej dzieci bez przyszłości

Joanna Krol-Mazurkiewicz

Tutoring w szkole. Opieka nad uczniem w kontekście potrzeb i korzyści

Joanna Żeromska-Charlińska, ks. Mariusz Śniadkowski

Samotność emocjonalna młodzieży jako sytuacja graniczna

Emilia Paczka

Opieka nad człowiekiem niepełnosprawnym –w myśl obowiązującej ustawy

o świadczeniach rodzinnych

Agnieszka Grochulska

Realizacja holistycznej opieki w rehabilitacji osób

po przebytym udarze mózgu

Jolanta Twardowska-Rajewska

Opieka nad niesprawnym seniorem w środowisku –

rozwiązania modelowe i rzeczywistość

Anetta Jaworska

Więźniowie w wolontariacie opieki paliatywnej

 

Część trzecia

Obszar wychowania – konteksty instytucjonalne i pozainstytucjonalne

 

Ewa Murawska

Społeczne oczekiwania wobec nauczyciela.

Nauczyciel między tym co możliwe i niemożliwe...

Justyna Miko-Giedyk

Współpraca szkoły z rodziną w procesie wychowania

Małgorzata Gogolewska-Tośka

Wychowanie a mass media

Violetta Kopińska

Współczesne problemy samorządności uczniowskiej

Małgorzata Puchowska

Instynkt dramatyczny dzieci a teatr w kształceniu zintegrowanym.

Diagnoza i postulaty zmian

Kazimierz Ostrowski

Antypedagogika jako zmiana orientacji w myśli wychowawczej

Danuta Apanel

Terapia pedagogiczna wspomagana komputerowo

Anna Babicka

Moc edukacyjno-perswazyjna czasopism lifestyle’owych

w aspekcie kreacji współczesnych ról płciowych

Joanna Nowak

Bariery a udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała

Studentki jako konsumentki napojów alkoholowych

Wiesław Lesner

Współczesne dylematy polskich rodzin.

Wychowawcze skutki migracji zarobkowej rodziców

Urszula Sokal

Poczucie osamotnienia osób starszych a działalność klubu seniora

Łucja Lassota

Aktywność seniora inspirowana humanistycznymi teoriami

o charakterze personalistycznym

fragment

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło