Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne

Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne

ISBN: 978-83-7587-184-5
45,71 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 48,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka „Opieka i wychowanie- tradycja i problemy współczesne” obejmuje opracowania, w których problematyka procesu opieki i wychowania zaprezentowana jest w ujęciu historycznym i współczesnym. Dialog współczesności z przeszłością konieczny jest do wypracowywania nowych, coraz doskonalszych rozwiązań teoretycznych i praktycznych w opiece i wychowaniu.

Ilość

Wiek XXI niesie ze sobą nowe, skomplikowane wyzwania w zakresie opieki i wychowania Istnieje więc pilna potrzeba prowadzenia szerokiej dyskusji w tym zakresie.

Książka „Opieka i wychowanie- tradycja i problemy współczesne” obejmuje opracowania, w których problematyka procesu opieki i wychowania zaprezentowana jest w ujęciu historycznym i współczesnym. Dialog współczesności z przeszłością konieczny jest do wypracowywania nowych, coraz doskonalszych rozwiązań teoretycznych i praktycznych w opiece i wychowaniu. Celem książki jest zatem kontynuowanie tej dyskusji oraz wskazanie obszarów, w których jest jeszcze wiele do zrobienia, np. opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną, problemy opieki i wychowania małego dziecka oraz dorastającej młodzieży. Celem książki jest również zwrócenie uwagi na fakt, że prawidłowo realizowana opieka i wychowanie stwarzają szansę prawidłowego rozwoju dziecka i poprawnego funkcjonowania w dalszym życiu.

Książka składa się z trzech wyraźnie określonych części. Pierwsza z nich zawiera opracowania będące egzemplifikacją obszarów opieki i wychowania w kontekście historycznym. Problematyka tego obszaru jest bardzo zróżnicowana. Zawiera bowiem elementy szczegółowe począwszy od roli tańca jako ważnego składnika wychowania i kultury w dawnej Polsce poprzez wybrane aspekty pracy wychowawczej na przestrzeni dziejów.

Część druga obejmuje obszar opieki – konteksty teorii i praktyki.Autorzy poddają analizie problematykę opieki międzyludzkiej w różnych środowiskach wychowawczych i w różnych okresach życia człowieka począwszy od opieki nad dzieckiem we wczesnodziecięcym okresie rozwoju poprzez problem opieki w środowisku szkolnym, w okresie dorastania, a także w dorosłości i u schyłku życia. Autorzy prezentują także problemy opieki nad człowiekiem wynikające z jego niepełnosprawności.

Część trzecią stanowią opracowania dotyczące różnorodnych problemów związanych z szeroko pojętym procesem wychowania człowieka. Składa się z trzynastu opracowań, które poruszają trudne problemy wychowania w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. Podjęte zagadnienia analizują proces wychowania w odniesieniu do dziecka, człowieka dorastającego, dojrzałego, starszego, a także w odniesieniu do osoby z niepełnosprawnością. Autorzy prezentują również problematykę niekorzystnych zjawisk pojawiających się w procesie wychowania.

98 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Danuta Apanel

Apanel Danutadoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku; redaktor tematyczny czasopisma „ Edukacja w Dyskursie”;

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje historyczne i współczesne koncepcje i uwarunkowania procesu opiekuńczo-wychowawczego w naturalnych i instytucjonalnych środowiskach wychowawczych ze szczególnym ich usytuowaniem w okresie II Rzeczypospolitej oraz w okresie Polski Ludowej, a także ukazaną w perspektywie temporalnej przestrzeń teorii i praktyki szkolnictwa integracyjnego/ inkluzyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce. Autorka wielu opracowań, głównie z zakresu współczesnej historii wychowania i pedagogiki opiekuńczej.

Wybrane publikacje:

D. Apanel, Instytucjonalna opieka całkowita nad dzieckiem na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1975 , Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, 2006; ISBN 83-7467-006-1;
D. Apanel, (red.), Opieka, wychowanie- tradycja i problemy współczesne, Wyd. Impuls, Kraków 2009,ISBN 978-83-7587-184-5;
A. Jaworska, D. Apanel, (red.), Social Rehabilitation Care and Education in Postmodern World, Wyd. Impuls, Kraków 2009, ISBN 987-83-7587-188-3;
D. Apanel, (red.), Być nauczycielem - opiekunem - wychowawcą. Cz. 1: Perspektywa historyczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, ISBN: 978-83-7780-205-2;
D. Apanel, A. Jaworska, ( red.) Obszary wykluczenia społecznego(sfera biologiczna i środowiskowa) – część I, Wydawnictwo Adam Marszałek , Toruń 2013, 978-83-7780-544-2;
D. Apanel, Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnościa w Polsce w latach 1989 – 2014, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2016, ISBN 978-83-8095-098-6;
D. Apanel, E. Murawska, Pozostawić ślad w biografiach innych. Nauczyciel - mentor, mistrz, lider zmian. In memoriam Profesor Ewy Bilińskiej - Suchanek, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2020, ISBN 978-83-7467-337-2;
D. Apanel, P. Kozłowski, E. Murawska, ( red. ), Przestrzenie temporalne w pedagogice- konteksty pedeutologiczne, historyczne i resocjalizacyjne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020, ISBN 978-83-8095-971-2.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Danuta Apanel

ISBN druk

978-83-7587-184-5

ISBN e-book

Objętość

420 str.

Wydanie

I, 2009

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Słowo wstępne

 

Część pierwsza

Opieka i wychowanie na przełomie wieków – egzemplifikacje obszarów

 

Krystyna Budzianowska

Biografie historyczne we współczesnych podręcznikach historii

a ideał wychowawczy

Anna Reglińska-Jemioł

Taniec jako składnik wychowania i kultury w dawnej Polsce

Andrzej Kusztelak

Wybrane aspekty pracy wychowawczej w szkole podstawowej

na przełomie wieków

Małgorzata Posłuszna

Opieka lekarsko-pielęgniarska nad ludnością wiejską

w okresie międzywojennym

Bogumiła Biechońska, Piotr Matuszewski, Agnieszka Matuszewska

Rys historyczny funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy w Polsce

oraz ich działalność współczesna

Piotr Gołdyn

Główne obszary działalności profilaktycznej i wychowawczej

Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet (1901–1939)

Elżbieta Gorloff

Trudności readaptacyjne dzieci i młodzieży szkolnej

województwa gdańskiego w warunkach migracji powojennych

(studium przypadku)

Lidia Burzyńska-Wentland

Projekty edukacyjne Związku Mniejszości Niemieckiejw Gdańsku

w zakresie kształcenia kompetencji językowych dzieci i młodzieży

Renata Olszowiec

Inspiracje i źródła aktywności pedagogicznej Marii Grzegorzewskiej

Tomasz Fetzki

Źródła koncepcji pedagogicznych Edouarda Séguina

Tomasz Skonieczny

Działalność opiekuńczo-edukacyjna Hamlet Centre w Norwich

(Wielka Brytania) dla niepełnosprawnych(1972–2008)

Aldona Zakrzewska

Pedagogia szkoły katolickiej alternatywą wychowania

w dobie ponowoczesności

 

Część druga

Obszar opieki – konteksty teorii i praktyki

 

Klaudia Mikołajczyk

Wczesnodziecięce relacje z matką w koncepcji rozwoju Margaret Mahler –

wnioski dla rodzicielskiej działalności opiekuńczej

Jolanta Flanz

Wspieranie dziecka w rozwoju – wybrane aspekty teoretyczne

i praktyczne

Anna Banasiak

Poczucie umocnienia u rodziców dzieci z autyzmem

Dorota Kiełb-Grabarczyk

Rodzina adopcyjna drogą szansy życiowej dzieci bez przyszłości

Joanna Krol-Mazurkiewicz

Tutoring w szkole. Opieka nad uczniem w kontekście potrzeb i korzyści

Joanna Żeromska-Charlińska, ks. Mariusz Śniadkowski

Samotność emocjonalna młodzieży jako sytuacja graniczna

Emilia Paczka

Opieka nad człowiekiem niepełnosprawnym –w myśl obowiązującej ustawy

o świadczeniach rodzinnych

Agnieszka Grochulska

Realizacja holistycznej opieki w rehabilitacji osób

po przebytym udarze mózgu

Jolanta Twardowska-Rajewska

Opieka nad niesprawnym seniorem w środowisku –

rozwiązania modelowe i rzeczywistość

Anetta Jaworska

Więźniowie w wolontariacie opieki paliatywnej

 

Część trzecia

Obszar wychowania – konteksty instytucjonalne i pozainstytucjonalne

 

Ewa Murawska

Społeczne oczekiwania wobec nauczyciela.

Nauczyciel między tym co możliwe i niemożliwe...

Justyna Miko-Giedyk

Współpraca szkoły z rodziną w procesie wychowania

Małgorzata Gogolewska-Tośka

Wychowanie a mass media

Violetta Kopińska

Współczesne problemy samorządności uczniowskiej

Małgorzata Puchowska

Instynkt dramatyczny dzieci a teatr w kształceniu zintegrowanym.

Diagnoza i postulaty zmian

Kazimierz Ostrowski

Antypedagogika jako zmiana orientacji w myśli wychowawczej

Danuta Apanel

Terapia pedagogiczna wspomagana komputerowo

Anna Babicka

Moc edukacyjno-perswazyjna czasopism lifestyle’owych

w aspekcie kreacji współczesnych ról płciowych

Joanna Nowak

Bariery a udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała

Studentki jako konsumentki napojów alkoholowych

Wiesław Lesner

Współczesne dylematy polskich rodzin.

Wychowawcze skutki migracji zarobkowej rodziców

Urszula Sokal

Poczucie osamotnienia osób starszych a działalność klubu seniora

Łucja Lassota

Aktywność seniora inspirowana humanistycznymi teoriami

o charakterze personalistycznym

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło