Scouting in Poland

Scouting in Poland

ISBN: 978-83-7850-735-2
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint wydania z 1913 r.: "Scouting in Poland"

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint wydania z 1913 r.: "Scouting in Poland"

Rozwój ruchu skautowego w Polsce datuje się od 1911 ro- ku. Nie był wynikiem naśladownictwa sąsiednich krajów, ale pochodził z samej kolebki skautingu, którą jest Anglia. To właśnie na angielskich zasadach skautingu wzoruje się polski ruch skautowy.

Pan Edmund Sas Naganowski (były Sekretarz Polskiego Towarzystwa Literackiego w Londynie), dobrze znany wśród angielskich przyjaciół Polski, po powrocie do ojczyzny wprowadzał angielskie zwyczaje i kulturę w Polsce. To on pierwszy tłumaczył polskiemu społeczeństwu zalety angielskiego szkolenia obywatelskiego. Jego pierwszy artykuł o organizacjach skautów (z ang. Boy Scouts) i brygadach chłopięcych (ang. Boys Brigades1) ukazał się we Lwowie w „Słowie Polskim” 16 listopada21909 roku i zapoczątkował korespondencję z Naczelnym Skautem Świata Sir Robertem Baden-Powellem, który zachęcił Edmunda Na­ganowskiego do zainicjowania ruchu w Polsce i dał mu egzemplarz swojego podręcznika skautingu pt. Scouting for Boys. Zasady opisane w tej książce były szeroko omawiane w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” i dwa lata później ruch skautowy narodził się w Polsce... [...]

194 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Andrzej Juliusz Małkowski

urodzony 31 października 1888 ro­ku w majątku Trębki koło Kutna, wybitny działacz niepodległościowy, członek Zarzewia, Eleusis i Sokoła, jeden z twórców harcerstwa. Zginął 15/16 stycznia 1919 roku w pobliżu Cieśniny Mesyńskiej na francuskim statku Chaouia, którym płynął z misją wojskową od gen. Józefa Hallera do gen. Lucjana Żeligowskiego do Odessy.

Październik 1908 – podejmuje studia na wydziale budowy maszyn Politechniki Lwowskiej

20 marca 1911 – przy poparciu naczelnika Związku Sokolego dra Kazimierza Wyrzykowskiego organizuje z Jerzym Grodyńskim pierwsze kursy skautowe w Sokole Macierzy we Lwowie i Brzuchowicach pod Lwowem

21 maja 1911 – wchodzi w skład Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie.

1911 – ukazuje się pierwszy na ziemiach polskich pod zaborami podręcznik skautowy, adaptacja książki Roberta Baden-Powella dokonana przez Andrzeja Małkowskiego pt. Scouting jako system wychowania młodzieży.

Od 15 października 1911 – rozpoczyna wydawanie dwutygodnika „Skaut”

Listopad i grudzień 1911 – odwiedza większe miasta Małopolski, wygłaszając odczyty, wydając instrukcje, prowadząc ćwiczenia i egzaminy skautowe, zakładając drużyny

Marzec 1912 – przekazuje redakcję „Skauta” Ignacemu Kozielewskiemu i wyjeżdża do Anglii, by le­piej poznać skauting i przygotować drugie wydanie swojej książki; po powrocie z Anglii zostaje odsunięty od pracy redakcyjnej w „Skaucie” oraz w Naczelnej Komendzie Skautowej.

1913 – przenosi się do Zakopanego, gdzie podejmuje pracę jako nauczyciel gimnazjum; zostaje drużynowym I Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy im. ks. Józefa Poniatowskiego

Lipiec 1913 – jest głównym organizatorem wyprawy reprezentacji polskiej na III Wszechbrytyjski Zlot Skautów do Birmingham w Anglii

1914 – po zlocie własnym nakładem wydaje książkę Jak skauci pracują

Marzec 1914 – zakłada w Zakopanem Komitet Skautowy, a w czerwcu wydaje broszurę I. Skautostwo pod względem wychowawczym i narodowym. II. Komitet Skautowy w Zakopanem

1914 – żeni się z Olgą Drahonowską, organizatorką skautingu żeńskiego

1914 – z wybuchem wojny wstępuje do Legionów Polskich; wysłany przez J. Piłsudskiego z misją do R. Dmowskiego, przedziera się przez fronty do Warszawy; od końca listopada dowodzi plutonem w 2 pułku I Brygady Legionów Polskich; w grudniu zapada na tyfus i przebywa w szpitalu w Zakopanem, gdzie po wyzdrowieniu otrzymuje zwolnienie z Legionów

Luty 1915 – zagrożony aresztowaniem opuszcza Zakopane i przez Wiedeń, Szwajcarię, Paryż i Anglię dociera we wrześniu do Ameryki, gdzie organizuje kilka drużyn skautowych, opracowuje regulaminy i instrukcje, wydaje drukiem kilka broszur: Musztra skautowa, O wychowanie skautowe, Jak tanio i zgrabnie umundurować drużynę, propagujących ruch skautowy w środowiskach polonijnych

Grudzień 1916 – przedostaje się do Kanady

1917 – przechodzi szkolenie w Military School of Infantry w Toronto, potem przerzucony z oddziałami kanadyjskimi do Europy bierze udział w ciężkich walkach we Francji

Listopad 1918 – uzyskuje zwolnienie z wojsk kanadyjskich i zostaje przeniesiony do formującej się we Francji Armii Polskiej gen. Józefa Hallera

15 stycznia 1919 – statek, którym płynie z misją wojskową, trafia na minę i tonie

Odznaczony: brytyjskimi medalami „Za wojnę 1914–1918” i „Za Wielką Wojnę za Cywilizację 1914–1919”, „Krzyżem Niepodległości” (pośmiertnie – 1930), Medalem Pamiątkowym „Za Wojnę 1918–1921” (pośmiertnie) oraz angielskim skautowym złotym medalem „Za Zasługę” (1913).

Pośmiertnie w 1921 roku otrzymał tytuł Honorowego Harcerza Rzeczypospolitej.

Rocznik harcerski, pod red. S. Sedlaczka, Dział Wyd. NZHP, Warszawa 1928, s. 4–7.

Kalendarz harcerski na rok 1924, pod. red. S. Sedlaczka, L. Grabowskiego, NZHP, Warszawa 1924, s. 30–33.

Błażejewski W., Postaci z dziejów. 35 biogramów działaczy i instruktorów harcerskich, GK ZHP, Warszawa 1984, s. 25–26.

Błażejewski W., Z dziejów harcerstwa polskiego (1910–1939), MAW, Warszawa 1985, s. 362–363.

Harcerski słownik biograficzny, t. 1, pod red. J. Wojtyczy, Muzeum Harcerstwa – Marron Edition, Warszawa – Łódź 2006, s. 131–135.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1913 rok

Autor

Andrzej Juliusz Małkowski

ISBN druk

978-83-7850-735-2

ISBN e-book

Objętość

88 stron

Wydanie

I, 2014

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

Marian Miszczuk

Polacy w Birmingham

W końcu 1909 roku za pośrednictwem poczytnych pism warszawskich i lwowskich dotarły na ziemie polskie pierwsze informacje o skautingu, tworzonym przez angielskiego generała Roberta Baden-Powella. W latach 1909–1910 znalazły się w rękach młodych Polaków ze wszystkich trzech zaborów egzemplarze jego książki Skauting dla chłopców. Wychowanie dobrego obywatela metodą puszczańską. Na przełomie XIX i XX wieku na terenie Wysp Brytyjskich niewiele było lasów, a cóż dopiero mówić o puszczach, ale Baden-Powell, tworząc swój system wychowawczy, wykorzystał doświadczenie własne i wielu narodów, które poznał w ciągu swojego burzliwego życia. Jego celem było wychowanie dobrego obywatela imperium brytyjskiego, a czy metoda jego była stosowana w parku w Londynie, czy w prawdziwej puszczy, nie miało to znaczenia – była ona w obu miejscach równie skuteczna.

Skauting – jako nowy prąd w dziedzinie wychowania – odniósł niezwykły sukces, którego miarą było między innymi jego szybkie rozprzestrzenienie się w wielu krajach świata. System badenpowellowski odegrał ważną rolę w kształtowaniu współczesnej pedagogiki, a różne jego elementy były wykorzystywane przez niemal wszystkie organizacje, związki oraz stowarzyszenia dziecięce i młodzieżowe.

Podstawą tego sukcesu było umiejętne połączenie różnych elementów metody skautowej, takich jak Prawo i Przyrzeczenie, wiedzy skautowej zebranej w próbach i w czasie zdobywania sprawności oraz całej bardzo atrakcyjnej oprawy zewnętrznej (mundury, odznaki, obrzędy), w spójny system... [...]

Marian Miszczuk

Polacy w Birmingham

W końcu 1909 roku za pośrednictwem poczytnych pism warszawskich i lwowskich dotarły na ziemie polskie pierwsze informacje o skautingu, tworzonym przez angielskiego generała Roberta Baden-Powella. W latach 1909–1910 znalazły się w rękach młodych Polaków ze wszystkich trzech zaborów egzemplarze jego książki Skauting dla chłopców. Wychowanie dobrego obywatela metodą puszczańską. Na przełomie XIX i XX wieku na terenie Wysp Brytyjskich niewiele było lasów, a cóż dopiero mówić o puszczach, ale Baden-Powell, tworząc swój system wychowawczy, wykorzystał doświadczenie własne i wielu narodów, które poznał w ciągu swojego burzliwego życia. Jego celem było wychowanie dobrego obywatela imperium brytyjskiego, a czy metoda jego była stosowana w parku w Londynie, czy w prawdziwej puszczy, nie miało to znaczenia – była ona w obu miejscach równie skuteczna.

Skauting – jako nowy prąd w dziedzinie wychowania – odniósł niezwykły sukces, którego miarą było między innymi jego szybkie rozprzestrzenienie się w wielu krajach świata. System badenpowellowski odegrał ważną rolę w kształtowaniu współczesnej pedagogiki, a różne jego elementy były wykorzystywane przez niemal wszystkie organizacje, związki oraz stowarzyszenia dziecięce i młodzieżowe.

Podstawą tego sukcesu było umiejętne połączenie różnych elementów metody skautowej, takich jak Prawo i Przyrzeczenie, wiedzy skautowej zebranej w próbach i w czasie zdobywania sprawności oraz całej bardzo atrakcyjnej oprawy zewnętrznej (mundury, odznaki, obrzędy), w spójny system... [...]

Andrzej Małkowski, to nazwisko znane każdemu kto jest bądź był harcerzem. Także ci, którzy interesują się polskimi formacjami niepodległościowymi początku XX wieku powinni je znać, jako że nosił je jeden z pierwszych oficerów mianowanych przez Józefa Piłsudskiego w Legionach Polskich. „Skauting jako system wychowania młodzieży” A. Małkowskiego, to książka, która przygotowała grunt pod szeroką akcję tworzenia drużyn skautowych nie tylko na terenie Galicji, ale także w zaborze rosyjskim. Zdecydowanie mniej znana jest pozycja „Scouting in Poland”, która ukazała się z okazji wizyty reprezentacji polskiego harcerstwa na III Wszechbrytyjskim Zlocie Skautingu.

Andrzej Małkowski, choć miał olbrzymi wpływ na tworzenie pierwszych drużyn skautowych, nie cieszył się zaufaniem i poparciem Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie. Komenda opanowana przez środowisko bliskie Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”, a co za tym idzie środowisku endecji, nie aprobowała działalności niepodległościowej Małkowskiego. Znalazło to konsekwencje w postaci odsunięcia go od wpływu na całość skautingu w zaborze austriackim oraz od redagowania pisma „Skaut”. Mimo doskonałej orientacji w stosunkach wśród brytyjskich skautów, łącznie ze znajomością z gen. Baden-Powellem, nie pozwolono także Małkowskiemu kierować wyprawą na Zlot. Jednak w ramach przygotowań do wyjazdu opracował on tekst, który miał stanowić podstawę do prezentacji historii i stanu aktualnego organizacji w Polsce. Mimo, że nie istniała ona na mapie Europy, to w grupie skautów udających się do Birmingham znaleźli się reprezentanci wszystkich trzech zaborów, a nad obozowiskiem polskim powiewała biało-czerwona flaga, co stało się przyczyną interwencji dyplomatów rosyjskich.

Oprócz tekstu dotyczącego samego harcerstwa polskiego w wydawnictwie znalazł się także opis dziejów naszego kraju autorstwa dr. Edwarda Dubanowicza. Miał on za zadanie przybliżyć najważniejsze fakty z naszej historii innym uczestnikom Zlotu.

Przygotowane przez Oficynę Wydawnicza „Impuls” wydawnictwo zawiera zarówno tekst angielski jak i polskie tłumaczenie. Uzupełniono je materiałem autorstwa Mariana Miszczuka dotyczącym pobytu polskich skautów w Birmingham w 1913 r. Dołączono do tego kalendarium życia Andrzeja Małkowskiego i Edwarda Dubanowicza. Po pozycję „Scouting in Poland” warto sięgnąć z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy z nich dotyczy autora. Trudno szukać postaci lepiej zorientowanej w korzeniach polskiego ruchu skautowego niż jego twórca. Był on osobą na tyle niezależną w swych sądach, że przy pisaniu tekstu przedstawiał fakty takimi jak są, a nie zabarwiał ich ideologią polityczną, która często towarzyszyła formalnemu lwowskiemu kierownictwu organizacji. Tekst pisany dla angielskiego odbiorcy miał za zadanie zwrócić także uwagę na trudności w rozwoju organizacyjnym spowodowane zaborami i nieprzychylnym stosunkiem władz rosyjskich i pruskich do jakiejkolwiek działalności nie kontrolowanej przez nie.

Dodatkową wartością dla dzisiejszego czytelnika jest to, że teksty Małkowskiego i Dubanowicza są w wersji anglojęzycznej. Coraz powszechniejsze kontakty międzynarodowe polskich harcerzy i chęć promowania swojej ojczystej organizacji, ale zarazem historii Polski jest ułatwiona, gdy książkę można sprezentować skautom z innych krajów. Dzięki temu otrzymają oni skondensowaną pigułkę, nie wymagającą nadmiaru czasu do zapoznania się z nią. Wykorzystując oba teksty łatwiej też jest przygotować się do opowiadania o dziejach polskiego harcerstwa i Polski tym harcerzom , którzy maja sami chęć to zrobić osobiście, bez uciekania się do wręczania książki. Niewątpliwie pozycja ta należy do najciekawszych z serii „Przywrócić Pamięć”.

Dariusz Nowiński

źródło: http://www.jpilsudski.org/recenzje-ksiazek-historycznych/item/2407-scouting-in-poland

Ocena recenzenta

Temat i treść - 9/10

Język, styl, kompozycja tekstu - 9/10

Forma wydawnicza - 9/10


Broszura „Scouting in Poland” opublikowana w języku angielskim, nakładem Londyńskiego Biura Rady Narodowej, jest dokumentem prezentującym młody Skauting polski w okresie kiedy Polski nie było na mapie Europy. Przeznaczona była na III Wszech brytyjski Zlot Skautowy, który odbył się w lipcu 1913 r. w Birmingham. Pełna nazwa tej imprezy brzmiała The Imperial Scout Exhibition, Rally and Sea Scout Display. Znajomość tej publikacji była zapomniana z tej przyczyny, że zachowało się niewiele oryginalnych egzemplarzy, praktycznie niedostępnych dla zainteresowanych.

W drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku zainteresował się tym tematem Wiesław Kukla, w trakcie opracowywania wspólnie z Marianem Miszczukiem bibliografii harcerskich druków zwartych wydawanych na obczyźnie. Początkowy kontakt z tym tekstem nastąpił przy przeglądaniu „Biuletynu.

Archiwum Prasy "Skautowo-Harcerskiej”, wydawanego przez Zenona Buczewskiego w Vancouver B.C. w Kanadzie w latach 1973–1987. Znajduje się tam tekst angielski pierwszej części autorstwa Andrzeja Małkowskiego. Już wtedy powstał projekt wydania reprintu. W. Kukla dokonał wstępnego tłumaczenia na język polski. Wiele lat trwały starania realizacji tego zamysłu aż wreszcie po upływie niemal dziesięciu lat pod koniec 2014 roku ukazał się w serii wydawniczej „Przywrócić Pamięć” Oficyny Wydawniczej „Impuls” Wojciecha Śliwerskiego z Krakowa.

Pozycja pięknie wydana w formacie kieszonkowym z twardą okładką zawiera następujące rozdziały: Scouting in Poland [tekst angielski Andrzeja Małkowskiego], Some Facts About Poland [tekst angielski Edwarda Dubanowicza], Skauting w Polsce, przekład Aleksandry Sucheckiej, Garść faktów o Polsce, Marian Miszczuk, Polacy w Birmingham. Ponadto znajdujemy w tomiku dwie obszerne noty biograficzne: Edwarda Ignacego Dubanowicza i Andrzeja Juliusza Małkowskiego oraz skany 32 okładek dotychczas wydanych pozycji w serii „Przywrócić Pamięć”.

Zamówienia można kierować poprzez stronę:https://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/kategoria,serie-wydawnicze,34,seria-przywrocic-pamiec-harcerstwo,0

źródło: nr 2–3 [37–38] SKAUT str. 15 (http://www.skaut.okay.pl/download/sk_37-38_02-03.pdf) Wiesław Kukla

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło