Pierwsze kroki w skautostwie. Część pierwsza, obejmująca: zawiązanie i prowadzenie patrolu oraz egzamin młodzika

Pierwsze kroki w skautostwie. Część pierwsza, obejmująca: zawiązanie i prowadzenie patrolu oraz egzamin młodzika

Autor:
ISBN: 978-83-8095-533-2
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946.

Reprint wydania z 1916 roku "Pierwsze kroki w skautostwie. Część pierwsza, obejmująca: zawiązanie i prowadzenie patrolu oraz egzamin młodzika"

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946.

Reprint wydania z 1916 roku "Pierwsze kroki w skautostwie. Część pierwsza, obejmująca: zawiązanie i prowadzenie patrolu oraz egzamin młodzika"

Rzecz ta została opracowana jako praktyczny podręcznik, z którego pomocą zarówno instruktor, jak i nie mający dużego o skautostwie pojęcia świeżo obrany patrolowy — tam zwłaszcza, gdzie brak starszego instruktora — będzie mógł nowozaciężnych chłopców przygotować na skautów najniższego stopnia, czyli “młodzików.”

Książeczka ta jest przeznaczona nie tylko dla oficerów skautowych i patrolowych, ale również dla najszerszego ogółu skautów, dla których będzie treściwym przedstawieniem skautostwa.

Napisałem ją na podstawie czteroletniego doświadczenia w prowadzeniu pracy skautowej, częściowo zaś przytym korzystałem ze swoich artykułów, które w latach 1911 i 1912 wydrukował wychodzący we Lwowie “Skaut.”

Rysunki na str. 26 i 65 są z dzieł jen. Baden-Powella.

W Pittsburghu, w grudniu 1915 r.,

Andrzej Małkowski

197 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Małkowski Andrzej

urodzony 31 października 1888 ro­ku w majątku Trębki koło Kutna, wybitny działacz niepodległościowy, członek Zarzewia, Eleusis i Sokoła, jeden z twórców harcerstwa. Zginął 15/16 stycznia 1919 roku w pobliżu Cieśniny Mesyńskiej na francuskim statku Chaouia, którym płynął z misją wojskową od gen. Józefa Hallera do gen. Lucjana Żeligowskiego do Odessy.

Październik 1908 – podejmuje studia na wydziale budowy maszyn Politechniki Lwowskiej

20 marca 1911 – przy poparciu naczelnika Związku Sokolego dra Kazimierza Wyrzykowskiego organizuje z Jerzym Grodyńskim pierwsze kursy skautowe w Sokole Macierzy we Lwowie i Brzuchowicach pod Lwowem

21 maja 1911 – wchodzi w skład Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie.

1911 – ukazuje się pierwszy na ziemiach polskich pod zaborami podręcznik skautowy, adaptacja książki Roberta Baden-Powella dokonana przez Andrzeja Małkowskiego pt. Scouting jako system wychowania młodzieży.

Od 15 października 1911 – rozpoczyna wydawanie dwutygodnika „Skaut”

Listopad i grudzień 1911 – odwiedza większe miasta Małopolski, wygłaszając odczyty, wydając instrukcje, prowadząc ćwiczenia i egzaminy skautowe, zakładając drużyny

Marzec 1912 – przekazuje redakcję „Skauta” Ignacemu Kozielewskiemu i wyjeżdża do Anglii, by le­- piej poznać skauting i przygotować drugie wydanie swojej książki; po powrocie z Anglii zostaje odsunięty od pracy redakcyjnej w „Skaucie” oraz w Naczelnej Komendzie Skautowej.

1913 – przenosi się do Zakopanego, gdzie podejmuje pracę jako nauczyciel gimnazjum; zostaje drużynowym I Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy im. ks. Józefa Poniatowskiego

Lipiec 1913 – jest głównym organizatorem wyprawy reprezentacji polskiej na III Wszechbrytyjski Zlot Skautów do Birmingham w Anglii

1914 – po zlocie własnym nakładem wydaje książkę Jak skauci pracują

Marzec 1914 – zakłada w Zakopanem Komitet Skautowy, a w czerwcu wydaje broszurę I. Skautostwo pod względem wychowawczym i narodowym. II. Komitet Skautowy w Zakopanem

1914 – żeni się z Olgą Drahonowską, organizatorką skautingu żeńskiego

1914 – z wybuchem wojny wstępuje do Legionów Polskich; wysłany przez J. Piłsudskiego z misją do R. Dmowskiego, przedziera się przez fronty do Warszawy; od końca listopada dowodzi plutonem w 2 pułku I Brygady Legionów Polskich; w grudniu zapada na tyfus i przebywa w szpitalu w Zakopanem, gdzie po wyzdrowieniu otrzymuje zwolnienie z Legionów

Luty 1915 – zagrożony aresztowaniem opuszcza Zakopane i przez Wiedeń, Szwajcarię, Paryż i Anglię dociera we wrześniu do Ameryki, gdzie organizuje kilka drużyn skautowych, opracowuje regulaminy i instrukcje, wydaje drukiem kilka broszur: Musztra skautowa, O wychowanie skautowe, Jak tanio i zgrabnie umundurować drużynę, propagujących ruch skautowy w środowiskach polonijnych

Grudzień 1916 – przedostaje się do Kanady

1917 – przechodzi szkolenie w Military School of Infantry w Toronto, potem przerzucony z oddziałami kanadyjskimi do Europy bierze udział w ciężkich walkach we Francji

Listopad 1918 – uzyskuje zwolnienie z wojsk kanadyjskich i zostaje przeniesiony do formującej się we Francji Armii Polskiej gen. Józefa Hallera

15 stycznia 1919 – statek, którym płynie z misją wojskową, trafia na minę i tonie

Odznaczony: brytyjskimi medalami „Za wojnę 1914–1918” i „Za Wielką Wojnę za Cywilizację 1914–1919”, „Krzyżem Niepodległości” (pośmiertnie – 1930), Medalem Pamiątkowym „Za Wojnę 1918–1921” (pośmiertnie) oraz angielskim skautowym złotym medalem „Za Zasługę” (1913).

Pośmiertnie w 1921 roku otrzymał tytuł Honorowego Harcerza Rzeczypospolitej.

Rocznik harcerski, pod red. S. Sedlaczka, Dział Wyd. NZHP, Warszawa 1928, s. 4–7.

Kalendarz harcerski na rok 1924, pod. red. S. Sedlaczka, L. Grabowskiego, NZHP, Warszawa 1924, s. 30–33.

Błażejewski W., Postaci z dziejów. 35 biogramów działaczy i instruktorów harcerskich, GK ZHP, Warszawa 1984, s. 25–26.

Błażejewski W., Z dziejów harcerstwa polskiego (1910–1939), MAW, Warszawa 1985, s. 362–363.

Harcerski słownik biograficzny, t. 1, pod red. J. Wojtyczy, Muzeum Harcerstwa – Marron Edition, Warszawa – Łódź 2006, s. 131–135.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1916 rok

Autor

Małkowski Andrzej

ISBN druk

978-83-8095-533-2

ISBN e-book

Objętość

103 stron

Wydanie

I, 2018

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

Jak zawiązać patrol  

Podręcznik         

Członkowie patrolu  

Wybór patrolowego  

Zbiórki  

Punktualność  

Książeczka patrolu i numery skautów

Wskazówki do udzielania kresek 

Godło patrolu  

Skarb i skarbnik  

Izbica   

Książnica

Strój skautowy

Rynsztunek patrolu

Porządek

Rozkład pracy 

Zaciągnięcie się do drużyny  

Egzamin młodzika

Prawo skautowe

Objaśnienia prawa skautowego:

Pierwsze prawo  

Zawisza Czarny  

Rycerze a raubritterzy

Stopnie skautowe 

Drugie prawo  

Trzecie prawo

Służba skautowa

Siódme prawo

Ósme prawo

Dziesiąte prawo

Hasło skautów

Znaki skautowe

Znaki indjańskie

Ukłon skautowy  

Oznaka skautowa  

Chorągiew narodowa

Sześć węzłów pionierskich

Rodzaje lin i inne węzły

Przyrzeczenie skautowe

Ceremonjał przy przyrzeczeniu 

Rota skautowa  

Zabawy skautowe: —

Tropienie Indjan  

Wiązanie węzłów na wyścigi

Zając  

Błędni rycerze 

Zbieranie włóczki

Szukanie naparstka

Podwórze folwarku

Pieśni skautowe: —

Czuwaj (z nutami) Rota skautowa (z nutami)  

Sprostowanie

Przyrzeczenie skautowe.

Dopiero po zdaniu egzaminu młodzika wolno jest ciurze złożyć przyrzeczenie skautowe i od chwili złożenia go nazywać się skautem.

Trzy punkty egzaminu młodzika ciura powinien zdać naprzód przed swym patrolowym. Gdy ten przekona się, że ciura naprawdę umie wiązać bez błędów 6 węzłów, zna na wyrywki punkty prawa skautowego itd., przedstawia go skautmistrzowi (mianowanemu przez Komendę Skautową).

Skautmistrz wyznaczy jemu i innym ochotnikom dzień i godzinę na egzamin. Następnie wyznaczy dzień, w którym od ciurów, którzy dobrze zdali, odbierze w przepisany sposób przyrzeczenie skautowe.
Złożenie przyrzeczenia jest w życiu skautów poważną uroczystością: — do bractwa skautowego przystępują nowi członkowie, którzy odtąd mają przez całe życie, jak dawni rycerze, stać wiernie pod sztandarem swej ojczyzny, dla nas Polski.


Słowa przyrzeczenia są następujące: —

“Na mą cześć przyrzekam czynić wszystko, co będzie w mej mocy, by —
(1)   być wiernym Bogu i Polsce,
(2)   nieść chętną pomoc bliźnim w potrzebie i
(3)   być posłusznym Prawu skautowemu.”

Pamiętaj, że przyrzeczeniem tym objawiasz szczerą i mocną wolę być skautem przez całe życie i starać się jak najbardziej, mimo wszelkie trudności, czynami urzeczywistnić ideał skauta, o którym mówi Prawo skautowe.

Pierwszy punkt przyrzeczenia nie tylko zakazuje ci zaparcia się Boga i Polski, ale również każe tak żyć usiłować, jak tego Bóg i Ojczyzna wymaga. Drugi punkt nie pozwala ci być samolubem, lecz każe być uczynnym — usłużnym dla bliźnich — czego również wymaga trzecie prawo skautowe.
Uwagi dla instruktorów: — Należy pamiętać, że do przyrzeczenia skautowego może stanąć chłopiec, który skończył 12 lat życia. Chłopcy młodsi z reguły nie są jeszcze w stanie zrozumieć Prawa skautowego i dlatego przyrzeczenia posłuszeństwa mu składać nie mogą. Chłopców w wieku od lat 9 do 12 należy organizować w patrole “wilcząt” i odbierać od nich przyrzeczenie, które brzmi: —

“Na mą cześć przyrzekam czynić wszystko, co będzie w mojej mocy, ażeby —

(1)   spełniać obowiązki względem Boga i Polski i
(2)   wyświadczać codzień komuś przyjacielską usługę.”

Mimo ukończenia 12 roku życia, skautmistrz może odroczyć odebranie przyrzeczenia od chłopca, co do którego posiada poważne wątpliwości, czy będzie umiał postępować zgodnie z przyrzeczeniem.
Akt odebrania przyrzeczenia odbywa się w obecności całej drużyny, można zaś go połączyć np. z popisem skautowym, zaprosić nań rodziców skautów, lub w inny sposób starać się podkreślić jego uroczystość.

Dobrze też jest naznaczyć dzień przyrzeczenia na którą z rocznic narodowych, albo na tydzień, w który rocznica wypada. Następujące rocznice mogą przypomnieć wielkie czyny naszego narodu: —


22 stycznia (1863, wybuch powstania “styczniowego.”)
24 stycznia (1588, Jan Zamoyski bije Austryjaków pod Byczyną).
15 lutego (1386, chrzest Jagiełły).
24 marca (1794, przysięga Tad. Kościuszki).
1 kwietnia (1656, śluby Jana Kazimierza; koronacja Matki Boskiej na królowę Korony Polskiej).
4 kwietnia (1794, Kościuszko bije Moskali pod Racławicami).
3 maja (1791, konstytucja “trzeciego maja”).
8 maja (święto patrona Polski, św. Stanisława).
1 lipca (1569, Unja Lubelska — połączenie się Litwy z Polską).
15 lipca (1410, Jagiełło bije Krzyżaków pod Grunwaldem).
17 lipca (1659, złączone siły Polski, Litwy i Ukrainy biją Moskali pod Konotopem).
12 września (1683, Jan Sobieski bije Turków pod Wiedniem).
16 września (1658, Umowa Hadziacka — złączenie się Ukrainy z Rzeczpospolitą Polską).
10 października (1413, Unja Horodelska Litwy z Polską).
10 listopada (1444, król Władysław ginie pod Warną).
28 listopada (1561, Inflanty przystępują do unji z Rpltą Polską).
29 listopada (1830, wybuch powstania “listopadowego”).
26 grudnia (1655, Szwedzi odstępują od oblężenia Częstochowy).

Po złożeniu przyrzeczenia chłopiec zostaje młodzikiem, czyli skautem najniższej klasy.
Dostaje też oznakę, którą stanowi mała mosiężna lilijka. Powinien ją zawsze nosić zarówno w stroju skautowym, jak i w cywilnym, na lewej piersi. Ma mu ona przypominać, że zawsze i na każdym miejscu powinien być skautem i swoim postępowaniem nie uchybić dobrej sławie skautostwa.
Organizacja Boy Scouts of America każe w przyrzeczeniu dodać, że skaut “będzie starał się o rozwój siły swego ciała, przytomności umysłu i prawości moralnej.” Pierwszą z tych rzeczy urzeczywistniają ćwiczenia, zabawy i obozy skautowe, drugą — hasło “czuwaj,” trzeciej wymaga dziesiąte prawo skautowe. Ponieważ inne narodowe skautostwa przyjęły tekst baden-powellowskiego przyrzeczenia skautowego, przeto i my zrobiliśmy to samo.

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło