Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów

Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów

ISBN: 978-83-7850-071-1
25,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Problematyka przygotowania zawodowego pedagogów jest przedmiotem licznych badań i analiz naukowych [...]. W monografii znalazły się dokładnie opisane (wraz z podaniem źródła) szczegółowe analizy, liczne schematy, tabelki, wykresy, wyliczenia, definicje i przepisy prawne.

Wersja książki
Ilość

Problematyka przygotowania zawodowego pedagogów jest przedmiotem licznych badań i analiz naukowych [...]. Wyniki dotychczasowych eksploracji wskazują na złożony i dynamiczny jej charakter, dowodząc konieczności monitorowania tych przemian i wykorzystania zdobytej wiedzy do redefiniowania celów edukacji pedagogicznej w kontekście wymagań współczesnego rynku pracy.

Prezentowana monografia wieloautorska wpisuje się w nurt poszukiwań badawczych, podejmując różne aspekty przygotowania zawodowego młodych pedagogów. Przede wszystkim przybliża wybrane kwestie kształcenia pedagogicznego w szkole wyższej, plany i aspiracje studentów specjalności pedagogicznych oraz sytuację absolwentów na rynku pracy.

W pierwszej części, dotyczącej kształcenia pedagogicznego, znalazło się pięć tekstów. Poświęcone są praktykom jako istotnej formie przygotowania zawodowego absolwentów, roli nauczyciela i jej ewolucji na skutek zmieniającej się sytuacji społecznej, polityki oświatowej i reform edukacji. olejna część tomu – poświęcona aspiracjom studentów. Autorki dowodzą, że poznanie aspiracji edukacyjnych i planów zawodowych studentów pozwala zrozumieć wiele zachowań indywidualnych i społecznych oraz przewidywać ich postępowanie.

W części trzeciej zawarte są opracowania poświęcone funkcjonowaniu młodych pedagogów na rynku pracy. Podejmują problematykę przygotowania zawodowego absolwentów studiów wyższych do wymagań stawianych przez współczesne organizacje. Kreślą potrzebę edukacji ustawicznej, która umożliwi sprostanie dynamicznej sytuacji na rynku pracy.

299 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-071-1

Dudak Anna

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Andragogiki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania człowieka dorosłego w rodzinie, a w szczególności kwestii związanych z sytuacją społeczno-prawną współczesnego ojca.

Klimkowska Katarzyna

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Różański Andrzej

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Dudak Anna, Klimkowska Katarzyna, Różański Andrzej

ISBN druk

978-83-7850-071-1

ISBN e-book

978-83-7850-071-1

Objętość

286 stron

Wydanie

I, 2012

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp (Ryszard Bera, Anna Dudak, Katarzyna Klimkowska, Andrzej Różański) 


Część I Kształcenie pedagogiczne

Barbara Baraniak

Umiejętności konstruowania programów kształcenia w przygotowaniu zawodowym nauczycieli   

Monika Bartkowiak, Magdalena Barańska

Praktyki jako istotna forma przygotowania zawodowego absolwentów w kontekście przemian rynku pracy   

Agnieszka Buczak, Małgorzata Samujło, Bronisław Samujło

Nauczyciel między indywidualizacją a integracją Studenci kierunków nauczycielskich wobec nowych zadań edukacyjnych    

Katarzyna Parys

Kształcenie i zatrudnienie pedagogów specjalnych – wielowątkowość zagadnienia   

Małgorzata Samujło, Agnieszka Buczak, Bronisław Samujło

Nauczyciel przedmiotów zawodowych a wymagania rynku pracy 

Część II

Plany i aspiracje studentów specjalności pedagogicznych

Beata Jakimiuk

Aspiracje i plany zawodowe studentów pedagogiki KUL w kontekście czynników wspomagających wejście na rynek pracy 

Danuta Piróg

Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii   

Część III

Młodzi pedagodzy na rynku pracy Ryszard Bera Adaptacja zawodowa młodych pedagogów

Anna Marzec-Tarasińska

Kompetencje społeczne kandydatów do zawodu pracownika socjalnego 

Renata Franczak

Rynek pracy i wartość pracy w opiniach studentów   

Joanna A. Żyngiel

Przygotowanie zawodowe absolwentów studiów wyższych do wymagań stawianych przez współczesne organizacje 

Irena Przybylska

Kompetencje społeczno-emocjonalne absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich 

Sabina Koczoń-Zurek

Postrzeganie wychowawcy świetlicy profilaktyczno-wychowawczej przez wychowanków – młodzież gimnazjalną 

Bibliografia   

fragment

Greckie słowo paidagogos oznacza prowadzący dziecko, a ponieważ to właśnie dzieci są przyszłością świata, obecność twórczych pedagogów jest niezwykle istotną sprawą. Szeroki zakres ról pełnionych przez omawianą grupę zawodową stawia przed nimi nie lada wyzwania. By mogli oni spełniać powierzone sobie zadania w sposób gruntowny i rzetelny, koniecznym jest dopuszczenie do pracy z dziećmi i młodzieżą osób, które sprostają pokładanym w nich nadziejom. Kwestię wyposażenia w odpowiedni kapitał społeczny w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji porusza monografia Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, w której zainteresowani odnajdą wyjaśnienia aktualnych problemów.

W książce znalazły się naukowe opracowania i analizy, będące wynikiem wieloletnich badań. Pogrupowane w trzech częściach, skupiają one uwagę czytelnika na kształceniu pedagogicznym, planach i aspiracjach studentów poszczególnych specjalności oraz na sytuacji młodych pedagogów, próbujących sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy. Zaprezentowane teksty zostały skonstruowane według stałego schematu: abstrakt, wstęp, treść właściwa oraz podsumowanie. Wielu autorów przedstawiło również metodologię badań własnych, analizę wyników i wnioski. Rozważaniami objęto absolwentów zobowiązanych do udziału w praktykach zawodowych; skupiono się na ewolucji roli nauczyciela, spowodowanej aktualną polityką oświatową; nakreślono specyficzną sytuację pedagogów specjalnych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Szczegółową analizą objęto studentów pedagogiki KUL-u i przyszłych geografów. Wiele uwagi poświęcono także postulatom stawianym przez współczesny rynek pracy.

W monografii znalazły się dokładnie opisane (wraz z podaniem źródła) szczegółowe analizy, liczne schematy, tabelki, wykresy, wyliczenia, definicje i przepisy prawne. Wszystko to jeszcze bardziej uświadamia, jak wielkie wymagania – dostosowane do wymogów XXI wieku – stawiane są przed młodymi pedagogami.

Monografia opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls przeznaczona jest dla studentów pedagogiki, nauczycieli oraz badaczy zainteresowanych tematem. Przynależność do literatury specjalistycznej w znacznym stopniu ogranicza liczbę potencjalnych odbiorców. Duża ilość przypisów (odwołania do literatury specjalistycznej zamieszczono w tekście) i obszerna bibliografia wskazują nie tylko na drobiazgową znajomość problematyki, ale również na ogrom pracy włożonej przez autorów. To przede wszystkim publikacja kierowana do zainteresowanych tematem - i ich z pewnością w pełni ona usatysfakcjonuje.

Danuta Szelejewska
źródło: http://www.granice.pl/recenzja,przygotowanie-zawodowe-mlodych-pedagogow,6140

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło