Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. Tom 1

Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. Tom 1

ISBN: 978-83-7308-711-8
45,71 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 48,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych

Publikacja prezentuje najciekawsze wystąpienia, prezentacje i plon wspólnych dyskusji. Na tematykę składały się dwa główne bloki problemowe – teoretyczne i metodologiczne dylematy alternatywności pedagogiki i pedagogii, ich afirmacja i krytyka oraz koncepcje szkół alternatywnych i alternatyw edukacyjnych w szkołach, alternatywy w edukacji pozaszkolnej (oświata dorosłych, ruch samorządowy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli itp.) oraz społeczny ruch odnowy edukacji i oporu edukacyjnego (stowarzyszenia oświatowe, edukacyjne inicjatywy obywatelskie, niezależne wydawnictwa edukacyjne, subkultury edukacyjne).

Ilość

Polska pedagogika po kolejnym, gwałtownym i radykalnie odcinającym się od socjalistycznej przeszłości formacyjnym przesileniu stanęła przed trudnym wyzwaniem zmiany społecznej. Jakiej alternatywy potrzebuje polska edukacja? Na ile niezbędna jest ciągłość, a na ile radykalna zmiana? Na te pytania już od 1992 roku próbują odpowiedzieć polscy naukowcy, spotykający się co trzy lata na konferencjach poświęconych edukacji alternatywnej.

Książka jest rezultatem V Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki”, która odbyła się w kwietniu 2005 roku w Łodzi. Od samego początku przyjęto założenie, że temat konferencji będzie za każdym razem ten sam, by można było kontynuować wspólną dla całego cyklu debatę. Publikacja prezentuje najciekawsze wystąpienia, prezentacje i plon wspólnych dyskusji. Na tematykę składały się dwa główne bloki problemowe – teoretyczne i metodologiczne dylematy alternatywności pedagogiki i pedagogii, ich afirmacja i krytyka oraz koncepcje szkół alternatywnych i alternatyw edukacyjnych w szkołach, alternatywy w edukacji pozaszkolnej (oświata dorosłych, ruch samorządowy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli itp.) oraz społeczny ruch odnowy edukacji i oporu edukacyjnego (stowarzyszenia oświatowe, edukacyjne inicjatywy obywatelskie, niezależne wydawnictwa edukacyjne, subkultury edukacyjne).

Adresatami publikacji są przedstawiciele środowisk edukacyjnych, środowisk oświatowych oraz praktycy – nauczyciele nowatorzy, twórcy, twórcy szkół, programów i klas autorskich, politycy oświatowi, działacze stowarzyszeń edukacyjnych, przedstawiciele organizacji związkowych, wychowawczych i ruchu wynalazczego. Książka powinna zainteresować także środowiska opiniotwórcze (środki masowego przekazu).

96 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Śliwerski Bogusław

Bogusłąw Śliwerskipedagog, profesor nauk społecznych, zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim i w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, dr h.c. multi, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011–2019), członek Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2010–2020) i członek Zespołu Nauk Społecznych pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej.

Ostatnio wydał między innymi:

[Kontr-]rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych, (Łódź 2020); Pedagogika. Podręcznik akademicki (współred. Z. Kwieciński, wyd. nowe, Warszawa 2019); Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia (współaut. K. Maliszewski, D. Stępkowski, Kraków 2019); „Przyrzeczenie wierności sprawie socjalizmu...”, czyli jak ZHP stało się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 roku (Kraków 2019); Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005–2016. Studium krytyczne (Łódź 2018); Pedagogia harcerskiego wychowania (Kraków 2018); Książki (nie)godne czytania? (Kraków 2017); Meblowanie szkolnej demokracji (Warszawa 2017); Habilitacja. Diagnoza. Procedury. Etyka. Postulaty (Kraków 2017); Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji (Kraków 2016); Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej (Kraków 2015); Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu (Kraków 2013).

Redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Teorii Wychowania”, członek rad naukowych czasopism pedagogicznych: „Littera Scripta Journals”, „The New Educational Review”, „Journal of Pedagogy” KNP PAN, „Chowanna”, „Przegląd Pedagogiczny”, „Forum Oświatowe”, „Auxilium Sociale Novum”, „Ars Educandi”, „Wychowanie na co Dzień”, „Problemy Wczesnej Edukacji” i „Horyzonty Wychowania”.

Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika porównawcza, andragogika i pedagogika (wczesno)szkolna.

Blog: https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Śliwerski Bogusław

ISBN druk

978-83-7308-711-8

ISBN e-book

 

Objętość

388 stron

Wydanie

I, 2007

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp

 

Aleksander Nalaskowski

Wymyślmy to!

 

Michał Głażewski

Utopie i antyutopie jako źródła ambiwalencji pedagogicznej

 

Marian Nowak

Pedagogika jako nauka praktyczna – konsekwencje metodologiczne

 

Krzysztof Sokołowski

Metajęzyk a formalne aspekty komparatystyki pedagogicznej

 

Andrzej Sztylka

Alternatywność pedagogiki humanistycznej

 

Halina Gajdamowicz

Uniwersalizm wartości jako źródło alternatywnych teorii wychowania

 

Krzysztof J. Szmidt

Postulaty psychopedagogiki twórczości pod adresem edukacji alternatywnej

 

Janusz Tarnowski

Wspołwychowanie: przez postawę dialogu ku przyjaźni

 

Wiktor Żłobicki

Gestalt. Filozoficzne i psychologiczne inspiracje dla pedagogiki

 

Agnieszka Nowak-Łojewska

Refleksy koncepcji rozumu transwersalnego Wolfganga Welscha w rozważaniach o edukacji w okresie przełomu formacyjnego: uwarunkowania, perspektywy, pytania

 

Magda Karkowska

Tożsamość kulturowa młodzieży polskiej u progu XXI wieku. Pedagogiczne problemy recepcji kultury popularnej

 

Piotr Błajet

O wychowaniu do wstydu. Między pruderią a bezwstydem

 

Krystyna Kamińska

Dziecięce źródła wiedzy o innych

 

Hein Retter

Wkład historycznej pedagogiki reformy w aktualną dyskusję wokół szkoły i wychowania

 

Tadeusz Jałmużna

Nowatorstwo pedagogiczne w zakładach kształcenia nauczycieli lat międzywojennych na przykładzie Łodzi

 

Władysław Puślecki

Kontrowersje wokół wspierania rozwoju ucznia w procesie kształcenia

 

Ewa Kobyłecka

Inteligencja emocjonalna w edukacji alternatywnej

 

Stanisława Włoch

Kształcenie transgresywne – nowa alternatywa edukacyjna

 

Mirosława Moszkowicz

Edukacyjne konteksty nowej sztuki (ekologicznej)

 

Agata Cudowska

Koncepcja analizy jakościowej M. B. Milesa i A. M. Hubermana w badaniach pedagogicznych

 

Hanna Zielińska-Kostyło

Brameldowski rekonstrukcjonizm – zmiana społeczna przez edukację

Aleksander Nalaskowski

Wymyślmy to!

Tekst pod tym tytułem był już gotowy pod koniec lutego. Możecie mi wierzyć, że skrzył się metaforami i krytyczną ironią. Pasował jak ulał do tamtej Polski, w której tak bardzo przejmowałem się skrótami od SLD do LPR. To tam słynna rzeźba Maurizio Cattelana przedstawiająca papieża przytłoczonego meteorytem była kontrowersyjna i wzbudzała emocje. Teraz śmieszy i wzbudza współczucie dla autora i jego klakierów.

Z początkiem kwietnia tego roku ziarno ostatecznie obumarło. Natychmiast jednak wydało plon, który przerasta trzeźwe spojrzenie badacza. Czytelny, ale najzupełniej niezrozumiały czynnik irracjonalny dał prztyczka zarozumiałej racjonalności, a wśród ludu jęło się nieśmiało pojawiać pojęcie cudu. Komercyjne media nienadające reklam, miliony na ulicach Rzymu, setki tysięcy na ulicach polskich miast, miasteczek i wsi, rabini, lamowie i imami przekraczający progi świątyni chrześcijańskiej, miliardy zapalonych świec, proste słowa testamentu, które znaczą, kibice obiecujący łagodność i nasze wspólne zdziwienie „o Boże, co my razem potrafi my zrobić!”, miliony osobistych wpisów w analogowych i internetowych księgach kondolencyjnych, zamknięte hipermarkety, spokój na ulicach. Ten pierwszy, najbardziej medialny, plon ma charakter absolutnie globalny (przy założeniu, że pojęcie „globalny” pochodzi od globu). Wszędzie widać młodzież. Młodzi ludzie obsługują media, zapełniają place, zapalają świece, wpisują się do internetowych ksiąg, wędrują do Rzymu, płaczą, związują zwaśnione kibicowskie szaliki, wystają pod Franciszkańską, a mimo że przyzwyczajeni do natychmiastowości w stylu instant (Melosik), wystają w dobowych kolejkach do katafalku. Pomału zaczyna zyskiwać popularność określenie „pokolenie JP2”. To znaczy pokolenie (i roczniki okoliczne) tych, którzy urodzili się w 1978 roku. Gdzieś tam powstał nawet zalążek „klubu” ludzi urodzonych 16 października 1978. W telewizyjnych blokach uczeni, utytułowani profesorowie nawet nie próbują wyjaśniać zjawiska, ale też nie próbują ukrywać własnego, emocjonalnego stosunku do niego. Bo jakże wyjaśniać i komentować cud globalny. To nie jest wszak zadanie dla uczonych. Siłą rzeczy bowiem jesteśmy bliżej ziemi. W całej swojej badawczej i publikacyjnej aktywności unikałem odwoływania się do nauki Papieża. Nie umiałem bowiem łączyć własnej racjonalności z nie mniej własną intymnością. Ale jakże na tej konferencji mógłbym powiedzieć: „Jestem ślepy i nic się nie stało”, skoro się jednak coś stało i wszyscy to widzimy?! Aby to widzieć, nie trzeba być wierzącym, wystarczy mieć oczy albo telewizor. Jest zatem zdumiewające wydarzenie albo ich cały ciąg, jest młodzież, której reakcji nikt nigdy nie próbował przewidzieć. Jest pedagog, który – choćby dla siebie – winien coś z tym wszystkim zrobić, znaleźć tu swoje miejsce. I to własne miejsce jest ważne.

Ciąg dalszy w książce:)

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło