• Obniżka
Jak uczyć czytać z popiołów?

Jak uczyć czytać z popiołów?

ISBN: 978-83-66990-25-8
41,90 zł
33,33 zł Zniżka 20,45%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Wiersze Jerzego Ficowskiego w polonistycznej edukacji o Holokauście

Autorka postawiła przed sobą konkretny cel. W jej założeniu metodologicznym publikacja jest próbą literaturoznawczej interpretacji wybranych wierszy Jerzego Ficowskiego na potrzeby edukacji polonistycznej związanej z Holokaustem.

PREMIERA!

Ilość

Autorka postawiła przed sobą konkretny cel. W jej założeniu metodologicznym publikacja jest próbą literaturoznawczej interpretacji wybranych wierszy Jerzego Ficowskiego na potrzeby edukacji polonistycznej związanej z Holokaustem. Dodajmy od razu, że koncepcja opracowania została przemyślana i konsekwentnie urzeczywistniona w poszczególnych rozdziałach [...]. Zasadnicza materia treściowa książki zawiera wzorcowe analizy odczytywania „z popiołów” wierszy pod kątem ich przydatności w programie szkolnym, realizowanym przez nauczyciela polonistę. Służą do tego erudycyjnie zredagowane konspekty lekcyjne, świadczące nie tylko o wiedzy, ale przede wszystkim kompetencjach dydaktycznych Autorki, będących rezultatem praktyki nauczycielskiej.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Danuty Muchy, prof. UJK


Niniejsza publikacja jest zapisem próby zaadaptowania dla polonistycznej edukacji o Holokauście części twórczości poetyckiej Je­rzego Ficowskiego – autora jednego z najważniejszych lirycznych upamiętnień ofiar Szoa. Wybrane wiersze tego poety, zawarte w tomie Odczytanie popiołów, będą cennym i ciekawym dopełnieniem dla kanonicznych utworów, czyli wymienionych wcześniej tekstów prozatorskich oraz analizowanych często na lekcjach tekstów poetyckich (autorstwa Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza czy Zuzanny Ginczanki). Mogą ponadto sta­nowić – jako odpowiednie również dla uczniów młodszych niż maturzyści – samodzielny przedmiot lektury i omówienia na przykład z okazji rocznic związanych z historią lokalnych społeczności żydowskich. Pozwalają podjąć temat różnych aspektów dziejów Holokaustu, takich jak: problem szmalcownictwa i zawłaszczania mienia „pożydowskiego”, sytuacja dzieci żydowskich (przebywających w getcie, ukrywających się po aryjskiej stronie, ginących i ratowanych), powojenne losy ocalałych, faktyczna i symboliczna biografia Janusza Korczaka, status części współczesnej przestrzeni miejskiej jako miejsc-po-getcie, rola cmentarzy oraz innych materialnych i niematerialnych śladów historii, a także kwestia pamięci o Zagładzie. Zasadnicze ogniwo książki stanowi opracowanie dydaktyczne wybranych utworów poetyckich Jerzego Ficowskiego. Składają się na nie literaturoznawcze interpretacje poszczególnych wierszy lub grup tekstów, ujęte w punktach uzasadnienie ich wartości dydaktycznej, a także inspiracje metodyczne – propozycje wykorzystania tej twórczości na lekcjach języka polskiego. Poprzedza je wprowadzający szkic na temat dzieła Jerzego Ficowskiego i jego dotychczasowej obecności w szkolnej edukacji polonistycznej oraz osobna analiza specyfiki wierszy tego poety, poświęconych Zagładzie, ze szczególnym uwzględnieniem tomu Odczytanie popiołów.

97 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka
Stopień 
2022-10-14

Jak Uczyc Czytać Z Popiołów?

Szoah to temat bardzo trudny i emocjonalnie wyczerpujący. Mnóstwo napisano tekstów o Holokauście, wciąż powstają nowe. Zarówno powieści, jak wiersze i literatura faktu: wspomnienia reportaże, biografie, pozycje popularno-naukowe, cała obszerna bibliografia obozowa.

Opracowanie Ewy Goczał traktuje o sposobach nauczania o Zagładzie na szkolnych lekcjach, głównie języka polskiego, choć wiadomo, że mówi się o tym także na lekcjach historii, co powinno przygotować uczniów na spotkanie z tekstami literackimi poświęconymi Zagładzie. Temat ten pozostaje zaniedbany w szkole podstawowej, uczniowie spotykają się z nim dopiero w ostatniej klasie szkoły średniej. Może warto byłoby zacząć jednak podawać część informacji wcześniej, dobierając dla młodszych jak najmniej drastyczne lektury, co nie będzie łatwe.

Większość literatury to obrazy przemocy, śmierci, tortur i poniżenia, które dorosłym potrafią odebrać sen, a dzieci mogłyby przyprawić o prawdziwą traumę. Może wiec poezja – rzuca propozycję autorka. Nastawiona nie na szczegół, szokujący konkret, brutalny opis, a na uogólnienie, impresję, metaforę. Poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza czy Zuzanny Ginczanki gości już na łamach podręczników. Ewa Goczał przybliża nam tutaj wartość literacką i dydaktyczną poezji Jerzego Ficowskiego, który Holokaustowi poświęcił sporo miejsca w swojej twórczości, określając ją „poezją z popiołów”.

Przy okazji autorka rozpisuje tutaj szczegółowy model wykorzystania tekstów Ficowskiego w formie konspektów lekcyjnych, przedstawiając też próby interpretacji konkretnych jego utworów.

Sporo miejsca poświęcono również sylwetce samego poety, człowieka otwartego na ludzi i na różnorodność, w ludzkiej inności dostrzegającego zalety wzbogacające naszą wspólną kulturę. Z całą swoją umiejętnością współodczuwania i odwagą manifestowania poglądów nawet wbrew powszechnej opinii, był bezradnym świadkiem „ostatecznego rozwiązywania” kwestii żydowskiej, czego później nie potrafił sobie wybaczyć. I pisał:

„na pomoc nie wołaną
na spóźniony ratunek
chcę zdążyć
choćby poniewczasie”

Ewa Goczał stara się umiejscowić poezję Ficowskiego gdzieś w środku, pomiędzy nihilistycznym Różewiczem, a idealistą Miłoszem, pokazując zarazem różnorodne postawy polskich twórców wobec Szoah.

Faktem jest, że po Holokauście wszystko się zmieniło, nieoczekiwanie została przekroczona granica człowieczeństwa, która wydawała się do tej pory nienaruszalna. Trzeba było teraz nauczyć się o tym mówić i pisać. By nigdy nie zapomnieć.

W opracowaniu zwraca się też uwagę na najważniejsze aspekty Zagłady, na to, co, ale też, w jaki sposób należy omawiać, na co położyć nacisk, jak uniknąć wywołania u dzieci i młodzieży, szoku, urazu. Jakie teksty nadają się dla poszczególnych grup wiekowych.

Książka w dużej mierze przeznaczona jest dla nauczycieli. Zawiera wiele szczegółów metodologicznych, niezwykle przydatnych, jak również porad, jak przygotować się do lekcji, jak dobierać lektury.

Zwraca też uwagę na fakt, że wobec przedwojennej historii Polski, która naznaczona była antysemityzmem, a także tej powojennej, również obfitującej w podobne sytuacje, o czym wszyscy wiemy, temat Zagłady wymaga, oprócz delikatności, także odkłamania tego, co wypaczono i uwrażliwienia na kwestie wykluczenia. W kontekście poezji Jerzego Ficowskiego, gdzie ta problematyka silnie wybrzmiewa, jest to tym bardziej istotne.

Zbyt wiele lektur pokutuje w szkolnych programach od lat. Tymczasem powstają wciąż nowe książki, zmienia się świat i literatura stara się za nim nadążyć. Zmienia się też spojrzenie na wiele zjawisk z przeszłości. Może więc pora przewietrzyć porządnie kanon lektur?

źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/39364-jak-uczyc-czytac-z-popiolow.html

Napisz recenzje

Ewa Goczał

absolwentka filologii polskiej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i filologii rosyjskiej (Uniwersytet Jagielloński), a także studiów podyplomowych na kierunku relacje chrześcijańsko-żydowskie (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II); od 2020 roku doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Ukończyła szereg kursów związanych z edukacją o Holokauście, organizowanych między innymi przez Żydowski Instytut Historyczny, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Centrum Badań Holokaustu UJ czy Żydowskie Muzeum Galicja. Uczyła języka polskiego w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Jako edukatorka Fundacji Mifgash prowadziła również zajęcia z zakresu wiedzy o kulturze żydowskiej i judaizmie.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Ewa Goczał

ISBN

978-83-66990-25-8

Objętość

96 stron

Wydanie

I.2021, Kraków

Format

B5 - 160/235

Oprawa

miękka, klejona, fola matowa

Wstęp       

Miejsce (na) Jerzego Ficowskiego w edukacji polonistycznej        

„Ja – niespalony ich brat”. O specyfice wierszy memorialnych Poety Pogranicza   

Lekcje „czytania z popiołów”: interpretacje utworów i propozycje dydaktyczne    

1.    Trzecia koncepcja ocalenia. Programowy wiersz Odczytania popiołów jako dopełnienie dychotomii Miłosz – Różewicz       
Idea „odczytywania popiołów” – perspektywy dydaktyczne   
Konspekt lekcji: „Zdążyć poniewczasie”. Co ocala poezja po Auschwitz?    

2.    Te, których „milczenie nie było złotem” – poetyckie obrazy dzieci Szoa   
„Dziecięce” wiersze o Zagładzie – perspektywy dydaktyczne     
Projekt cyklu kształcenia literacko-kulturowego: dzieci Szoa         
Konspekt lekcji: Barwy strachu. Róża Gold i inne dzieci Szoa         
Konspekt lekcji: Wróżebne kolory Chagalla, żałobne popioły Ficowskiego       
Konspekt lekcji: Ich „milczenie nie było złotem”. Dzieci getta    
Konspekt lekcji: „Siedem słów” przeciwko „milczeniu milionów milczeń”  

3.    „Pożydowskie” dymy, znoszone „prosto w oczy” – wiersze o wstydzie 
Poetyckie słowa „pożydowskie”, „poludzkie” – perspektywy dydaktyczne   
Konspekt lekcji: Trudny temat – postawy świadków Zagłady     

4.    „Muranów górujący na warstwach umierania” – poetycka przestrzeń atopiczna  
Wiersz o Muranowie – perspektywy dydaktyczne     
Konspekt lekcji: Muranów – życie w miejscu-po-getcie       

5.    „Charon dobrowolny, przewoźnik bez wiosła” – Korczak Ficowskiego   
Wiersz o Starym Doktorze – perspektywy dydaktyczne        
Konspekt lekcji: Co się wydarzyło 5 sierpnia 1942 roku?       

6.    „Twoje matki obie”: czas ocalenia, przestrzeń sprawiedliwości   
Wiersz o Elżbiecie Ficowskiej, „dziecku Sendlerowej” – perspektywy dydaktyczne   
Konspekt lekcji: Zbawiona ukradkiem. Historia ocalonej z Zagłady  

7.    Przez „umarłe cmentarze”, przez kamienie „dzieci Holokaustu mówią...”        
Wiersze-macewy – perspektywy dydaktyczne     
Konspekt lekcji: Jak odczytać „pismo umarłego cmentarza”?
O odzyskiwaniu i ocalaniu pamięci    

Bibliografia       

Aneks

fargemnt

Autorka postawiła przed sobą konkretny cel. W jej założeniu metodologicznym publikacja jest próbą literaturoznawczej interpretacji wybranych wierszy Jerzego Ficowskiego na potrzeby edukacji polonistycznej związanej z Holokaustem. Dodajmy od razu, że koncepcja opracowania została przemyślana i konsekwentnie urzeczywistniona w poszczególnych rozdziałach [...]. Zasadnicza materia treściowa książki zawiera wzorcowe analizy odczytywania „z popiołów” wierszy pod kątem ich przydatności w programie szkolnym, realizowanym przez nauczyciela polonistę. Służą do tego erudycyjnie zredagowane konspekty lekcyjne, świadczące nie tylko o wiedzy, ale przede wszystkim kompetencjach dydaktycznych Autorki, będących rezultatem praktyki nauczycielskiej.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Danuty Muchy, prof. UJK

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło