Obowiązki ucznia - recenzja

person Wysłane przez: Oficyna Wydawnicza "Impuls" list Kategoria: Recenzje książek wydawnictwa Impuls: dowiedz się więcej Dodano: favorite Trafienie: 171

Celem monografii jest próba odpowiedzi i zdefiniowania obowiązków ucznia, określenia, jak to prezentuje się na tle systemu oświatowego, regulacji prawnych oraz rzeczywistych oczekiwań uczniów i nauczycieli

RECENZJA KSIĄŻKI

Obowiązki ucznia - autor: Mikołaj Wolanin

Oficyna Wydawnicza „Impuls” opublikowało kolejną interesującą publikację, tym razem „Obowiązki ucznia”. Monografia jest kontynuacją książki „Prawa ucznia”, pokazuje ciągłość badań oraz aktualność tematyki szkolnej, dotykającej ważnego tematu praw i obowiązków ucznia, osób uczących się.

Książka Mikołaja Wolanina jest katalogiem obowiązków ucznia, które są ujęte przede wszystkim w szkolnym statucie, w Konstytucji RP, prawie oświatowym, a także międzynarodowych dokumentach. Co ciekawe, autor w trakcie pisania książki był absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, a w czasie wydawania już studentem prawa oraz prawa kanonicznego. Dzięki temu z własnej perspektywy mógł ukazać tematy prawa oraz obowiązków ucznia. O wartości książki świadczy również pełnienie przez autora funkcji prezesa Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Książka, nie tracąc przy tym naukowego i rzeczowego podejścia do tematu jest kompendium wiedzy o uczniu w przestrzeni klasowej szkolnej, w relacji z innych, przy pamiętaniu o przestrzeganiu norm społecznych czy kulturowych. 

„Ludzie mają nie tylko prawa, ale i obowiązki” 

Monografia adresowana jest zarówno do uczniów i rodziców, ale też nauczycieli, dyrektorów szkół i wszystkich zainteresowanych tematem. Publikacja ma rzetelne podstawy prawne, świadczą o tym odwołania do odpowiednich aktów prawnych, przypisy nie tylko do ważnych rozporządzeń, ale z drugiej strony do wartościowych i znanych pozycji z prawa, literatury, filozofii czy psychologii. Książka na samym końcu zawiera bogate zestawienie biograficzne podzielone na: piśmiennictwo, akty prawne, międzynarodowe, unijne, krajowe oraz orzeczenia sądowe. 

Celem monografii jest próba odpowiedzi i zdefiniowania obowiązków ucznia, określenia, jak to prezentuje się na tle systemu oświatowego, regulacji prawnych oraz rzeczywistych oczekiwań uczniów i nauczycieli. Autor w czytelny i przystępny sposób dokonał podziału książki, na część związaną z definicjami - prawnymi uregulowaniami obowiązków osób uczących się. W pierwszej części wyjaśnia, jak na przestrzeni lat próbowano określić definicję obowiązku, podając mocne i słabe strony tych określeń, dokładnie je analizuje po czym przyjmuje definicję przewodnią, dokonując również klasyfikacji hasła „obowiązek”. 

Natomiast druga cześć związana jest nie tylko z wykazem, ale interpretacją wielu aktów prawnych takich, jak: Powszechna deklaracja praw człowieka, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a także przykłady deklaracji dotyczących obowiązków człowieka. Omówienie zakończone interpretacją Konwencji o prawach dziecka, która skupia się na obowiązkach rodziny. Kolejną, po prawach uniwersalnych częścią, jest przytoczenie aktów regionalnych – m.in. aktów związanych z Radą Europy oraz z Unią Europejską. Autor dokonuje analizy poszczególnych obowiązków osób uczących się: takie jak przestrzegania prawa, nauki, poszanowania praw innych osób, właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych są to tylko przykładowe z wielu wymienionych. Przeczytać możemy również, czym różni się obowiązek szkolny od obowiązku nauki. 

Mimo wielu trudnych zestawień prawnych, książka jest bardzo praktyczna. Przyciąga wzrok uczeń pochylony nad zeszytem, widzimy uczniów prawdopodobnie w klasie skupionych na swoim najważniejszym obowiązku, jakim jest nauka. Plusem pozycji jest całościowe, kompleksowe podejście do tematu, na rynku wydawniczym trudno spotkać tak kompletne zestawienie na temat praw czy obowiązków jak czyni to Mikołaj Wolanin. Na pewno książka powinna znaleźć się w każdej szkole, bibliotece, by służyć uczniom, nauczycielom i rodzicom.


źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/38014-obowiazki-ucznia.html

Zapraszamy do publikacji: https://www.impulsoficyna.com.pl/literatura-dla-nauczycieli/2305-1776-obowiazki-ucznia.html#/27-wersja_ksiazki-ksiazka_drukowana_papierowa

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło