Takiej Polski chce Józef Piłsudski

person Wysłane przez: Wojciech Śliwerski list Kategoria: Blog Dodano: comment Komentarz: 0 favorite Trafienie: 614

"Takiej Polski chce Józef Piłsudski" reprint wydania z 1937 roku. Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Takiej Polski chce Józef Piłsudski

W 1937 roku, w rok po ukazaniu się „Książki o Wiekim Wodzu” Stanisława Günsberga, wydanej przez organizację harcerzy, ukazała się publikacja organizacji harcerek pod tytułem „Takiej Polski chce Józef Piłsudski”. Jak zawsze pragmatyczne i praktyczne harcerki wybrały z myśli i przemówień Marszałka te fragmenty tekstów, które wskazywały na wartość i konieczność służby dla Polski, znaczenie historii, kształcenie charakteru, pokonywanie trudności i pomoc słabszym. Przypomnijmy kilka z nich:

Harcerstwo żeńskie w ruchu niepodległościowym 1911–1920

...Matka od najwcześniejszych lat starała się rozwinąć w nas samodzielność myśli i podniecała uczucie godności osobistej, które w moim umyśle formułowało się w sposób następujący: tylko ten człowiek wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem. 

...Honor nasz powinien polegać na służbie. — Służymy Ojczyźnie, a służba jest niczym innym, jak słuchaniem praw, przez Ojczyznę dla Ojczyzny ustanowionych.

...kompromis jest ściśle związany z istotą demokratyzmu. Polega on bowiem na uznaniu, że nie tylko moja wola jednej strony, czy chęć jej, jest uprawniona do przejawienia się w państwie, lecz że równe prawa ma wola i chęć innych. Kompromis jest ułatwiony, gdy i jego konieczność, narzucająca się sama przez się, urasta w zasadę szanowania innych, jako współobywateli. Współpraca wtedy jest łatwa i wola jednej strony nie sięga nigdy po laury dominowania za wszelką cenę we wszystkich przejawach życia państwowego. 

…Długoletnia niewola zatrzymała pod wielu względami nasz rozwój, spaczyła mnóstwo naszych usiłowań. Więc teraz wszyscy obywatele wolnej Polski muszą wykorzystać czas pokoju i zdobyć się na wielki wysiłek woli, na duże natężenie pracy, aby w krótkim czasie dogonić świat cały i stanąć, jako równi w wielkiej rodzinie narodów. 

...obok materialnych wysiłków niezbędna jest przy przezwyciężaniu przeszkód i przy przechodzeniu przez krytyczne chwile siła moralna i wiara w siebie. Bez tego niewiele zrobić można. Bez tego przed każdą przeszkodą się cofniemy, a w każdym kryzysie się załamiemy.

...Nie dosyć jest skarżyć się na los i krzywdy, trzeba umieć i walczyć z nimi. 

...U nas ludzie nie są przyzwyczajeni do ponoszenia konsekwencji swych czynów i słów.

...Odrodzona Rzeczpospolita Polska szuka dróg własnych, by wychować nowe pokolenia dzielnych obywateli, którzy by Jej wielkość i chwałę szerzyć i utrwalić zdołali. Chcąc drogi te odnaleźć, musi sięgnąć do tradycji wielkich przodków i oprzeć się na powołanych przez nich do życia instytucjach wychowawczych, które ongiś, po politycznym naszej Ojczyzny upadku, zdrowego ducha polskiego zachować umiały. 

...Nasza epoka przyciągać będzie oczy znacznie bliższe nam, niż to nieraz nam się wydaje. Sędziów znajdziemy w naszych dzieciach, dzieci nasze, te dorastające obecnie małe główki, które ciekawymi oczkami już teraz na nas spoglądają, nieraz będą z trwogą szukać w stronnicach historii, gdzie byli ich rodzice.


Fragmenty reprintu z 1937 roku „Takiej Polski chce Józef Piłsudski". Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Zapraszamy do księgarni internetowej wydawnictwa: https://www.impulsoficyna.com.pl/przywrocic-pamiec/33-takiej-polski-chce-jozef-pilsudski.html

Seria harcerskich reprintów "Przywrócić Pamięć": https://www.impulsoficyna.com.pl/29-przywrocic-pamiec

Komentarze

Bez komentarza w tej chwili!

Zostaw swój komentarz

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło