Takiej Polski chce Józef Piłsudski

Takiej Polski chce Józef Piłsudski

Autor:
ISBN: 978-83-66990-97-5
26,67 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946.

Reprint wydania z 1937 roku "Takiej Polski chce Józef Piłsudski".

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946.

Reprint wydania z 1937 roku "Takiej Polski chce Józef Piłsudski"


Po zakończeniu walk w 1920 r. w polskim harcerstwie doszło do momentu przełomu. Część z instruktorów uznała, że najważniejszy cel został osiągnięty i dalszy rozwój ruchu harcerskiego nie jest potrzebny. Inni przyjęli za pewnik, że wartość wychowawcza harcerstwa jest tak duża, że należy dążyć do tworzenia kolejnych struktur i zwiększania liczby członków Związku Harcerstwa Polskiego. Na to nałożyły się spory ideologiczne. Początki lwowskiej działalności skautingu opierały się w znacznym stopniu na środowisku ideowo związanym z ruchem narodowodemokratycznym. Mimo, że Józef Piłsudski był protektorem ZHP, to w kwestiach wychowania odwoływano się do wartości bliskich przewodniczącemu tej organizacji, czyli Józefowi Hallerowi. 

Rok 1926 przyniósł przełom nie tylko na polskiej scenie politycznej, ale także zapoczątkował zmiany w działalności wielu organizacji, które nastawione były na działalność wśród młodzieży. Także w ZHP do głosu zaczęło dochodzić środowisko, które uważało, że wychowanie propaństwowe stanowić będzie o kształcie ideowym przyszłego pokolenia. Dlatego zaczęto w programie wychowawczym kłaść nacisk na te elementy, które wywodziły się z licznych wskazań Komendanta. 

W 1937 r. ukazał się książeczka Takiej Polski chce Józef Piłsudski. Był to zbiór ponad stu wypowiedzi (tekstów) autorstwa protektora ZHP. Poprzedzone zostały słowami Prezydenta Ignacego Mościckiego, które związane były ze śmiercią Marszałka 12 maja 1935 r. Po ponad osiemdziesięciu latach od jej wydania pojawiła się ona na rynku wydawniczym w postaci reprintu przygotowanego przez Oficynę Wydawniczą „Impuls” w serii „Przywrócić Pamięć”. 

Treść podzielona został na kilkanaście tematycznych rozdziałów, m.in.: Człowiek”, „Praca”, „Służba”, „Zgoda i jedność”, „Młode pokolenie” czy „Wojsko – obrona kraju”. Praktycznie każdy z nich można było odnieść do treści przyrzeczenia i prawa harcerskiego. W znakomity sposób ułatwiało to prowadzenie pracy wychowawczej na najniższym szczeblu, czyli w drużynie. 

Pojawia się pytanie, jakie efekty osiągnęło prowadzenie wychowania propaństwowego? Odpowiedź na nie jest niezwykle prosta. Jednym z podstawowych wariantów odpowiedzi mogą być dwa słowa: „Szare Szeregi”. To właśnie pokolenie urodzonych przed stu laty harcerzy, którzy w okres drugiej wojny światowej wkraczali jeszcze przed ukończeniem osiemnastego roku życia wychowało się w oparciu o m.in. wskazówki płynące z idei silnego państwa, które stanowi podstawową wartość dla jego obywateli. Takie nazwiska jak Tadeusz Zawadzki, Jan Bytnar, Andrzej Romocki są emanacją całego pokolenia. To dzięki takim jak oni, po październiku 1956 r. podjęto trud reaktywacji ZHP opartego na przedwojennych wzorach. 

Pojawia się pytanie o to czy książeczka ta jest aktualna i dziś. Odpowiedź może być tylko jedna. Jak najbardziej. Sięgać mogą po nią nie tylko drużynowi, zastępowi, ale także każdy z nas, który chce poznać pogląd Józefa Piłsudskiego na rolę obywatela i kraju w świecie nas otaczającym. Myślę, że z powodzeniem mogą też wykorzystywać tę pozycję rodzice, którzy wychowując swe dzieci odwołują się do historii Polski, a do rozmów z potomstwem sięgać chcą po słowa ludzi zapisanych pozytywnie w naszej przeszłości. Oczywiście nie każda z zawartych w książeczce myśli będzie zrozumiana przez najmłodszych, ale nie powinno być problemu z przełożeniem słów Marszałka, na pojęcia współczesne i historyczne przykłady.

Uzupełnieniem treści jest wykaz źródeł, z których zaczerpnięto poszczególne cytaty, a także zdjęcia obrazujące związki Józefa Piłsudskiego z harcerzami i młodzieżą. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach ukazało się kilka książek zawierających wybór myśli Marszałka, można uznać, że recenzowana pozycja należy do ciekawych i udanych. To raz jeszcze dowodzi, że pomysł z całą serią „Przywrócić Pamięć” był niezwykle trafny. [...]

Dariusz Nowiński

47 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

 

ISBN

978-83-66990-97-5

Objętość

84 stron

Wydanie

Reprint wydania z 1937 roku,
II, 2022

Format

A6

Oprawa

miękka, klejona, folia błyszcząca

Dziedzictwo po przodkach jest w nas i wokół nas, w duszach i w rzeczach. Możemy wyobrażać je sobie, interpretować i oceniać na najrozmaitsze, niekiedy bardzo rozbieżne lub jawnie sprzeczne, sposoby, możemy nawet je przeklinać i ostentacyjnie się go wyrzekać, ale nie jesteśmy w stanie spowodować, żeby go – na dobre czy na złe – nie było. Jedni z nas chcą dziedzictwo uświęcać, inni wręcz przeciwnie, ale jedni i drudzy nieuchronnie je mają, chociaż – powtórzmy za Janem Assmannem – „jedna grupa pamięta przeszłość ze strachu przed odejściem od jej wzorów, inna ze strachu przed jej powtórzeniem”.

Jerzy Szacki, Tradycja


Od wydawcy

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” pojawiła się na rynku w 2014 roku, by umożliwić młodzieży i instruktorom harcerskim oraz badaczom dziejów ruchu harcerskiego dostęp do twórczych dokonań wybitnych postaci mających wpływ na kształt i rozwój harcerstwa i jego niepodważalny udział w odzyskaniu i obronie niepodległości kraju oraz patriotycznym wychowaniu wielu pokoleń młodzieży.

W serii „Przywrócić Pamięć” w latach 2014–2018 ukazały się 163 reprinty. To niezwykła dawka wiedzy historycznej, metodycznej, naukowej i literackiej. Starannie wydane książeczki, w wygodnym kieszonkowym formacie, pomogą w harcerskiej służbie, poznawaniu tradycji, odnowieniu zniszczonych pokoleniowych więzi i poczucia dumy z ponad stuletniej tradycji harcerskiego ruchu.

hm. Wojciech ŚliwerskiPo zakończeniu walk w 1920 r. w polskim harcerstwie doszło do momentu przełomu. Część z instruktorów uznała, że najważniejszy cel został osiągnięty i dalszy rozwój ruchu harcerskiego nie jest potrzebny. Inni przyjęli za pewnik, że wartość wychowawcza harcerstwa jest tak duża, że należy dążyć do tworzenia kolejnych struktur i zwiększania liczby członków Związku Harcerstwa Polskiego. Na to nałożyły się spory ideologiczne. Początki lwowskiej działalności skautingu opierały się w znacznym stopniu na środowisku ideowo związanym z ruchem narodowodemokratycznym. Mimo, że Józef Piłsudski był protektorem ZHP, to w kwestiach wychowania odwoływano się do wartości bliskich przewodniczącemu tej organizacji, czyli Józefowi Hallerowi. 

Rok 1926 przyniósł przełom nie tylko na polskiej scenie politycznej, ale także zapoczątkował zmiany w działalności wielu organizacji, które nastawione były na działalność wśród młodzieży. Także w ZHP do głosu zaczęło dochodzić środowisko, które uważało, że wychowanie propaństwowe stanowić będzie o kształcie ideowym przyszłego pokolenia. Dlatego zaczęto w programie wychowawczym kłaść nacisk na te elementy, które wywodziły się z licznych wskazań Komendanta. 

W 1937 r. ukazał się książeczka Takiej Polski chce Józef Piłsudski. Był to zbiór ponad stu wypowiedzi (tekstów) autorstwa protektora ZHP. Poprzedzone zostały słowami Prezydenta Ignacego Mościckiego, które związane były ze śmiercią Marszałka 12 maja 1935 r. Po ponad osiemdziesięciu latach od jej wydania pojawiła się ona na rynku wydawniczym w postaci reprintu przygotowanego przez Oficynę Wydawniczą „Impuls” w serii „Przywrócić Pamięć”. 

Treść podzielona został na kilkanaście tematycznych rozdziałów, m.in.: Człowiek”, „Praca”, „Służba”, „Zgoda i jedność”, „Młode pokolenie” czy „Wojsko – obrona kraju”. Praktycznie każdy z nich można było odnieść do treści przyrzeczenia i prawa harcerskiego. W znakomity sposób ułatwiało to prowadzenie pracy wychowawczej na najniższym szczeblu, czyli w drużynie. 

Pojawia się pytanie, jakie efekty osiągnęło prowadzenie wychowania propaństwowego? Odpowiedź na nie jest niezwykle prosta. Jednym z podstawowych wariantów odpowiedzi mogą być dwa słowa: „Szare Szeregi”. To właśnie pokolenie urodzonych przed stu laty harcerzy, którzy w okres drugiej wojny światowej wkraczali jeszcze przed ukończeniem osiemnastego roku życia wychowało się w oparciu o m.in. wskazówki płynące z idei silnego państwa, które stanowi podstawową wartość dla jego obywateli. Takie nazwiska jak Tadeusz Zawadzki, Jan Bytnar, Andrzej Romocki są emanacją całego pokolenia. To dzięki takim jak oni, po październiku 1956 r. podjęto trud reaktywacji ZHP opartego na przedwojennych wzorach. 

Pojawia się pytanie o to czy książeczka ta jest aktualna i dziś. Odpowiedź może być tylko jedna. Jak najbardziej. Sięgać mogą po nią nie tylko drużynowi, zastępowi, ale także każdy z nas, który chce poznać pogląd Józefa Piłsudskiego na rolę obywatela i kraju w świecie nas otaczającym. Myślę, że z powodzeniem mogą też wykorzystywać tę pozycję rodzice, którzy wychowując swe dzieci odwołują się do historii Polski, a do rozmów z potomstwem sięgać chcą po słowa ludzi zapisanych pozytywnie w naszej przeszłości. Oczywiście nie każda z zawartych w książeczce myśli będzie zrozumiana przez najmłodszych, ale nie powinno być problemu z przełożeniem słów Marszałka, na pojęcia współczesne i historyczne przykłady.

Uzupełnieniem treści jest wykaz źródeł, z których zaczerpnięto poszczególne cytaty, a także zdjęcia obrazujące związki Józefa Piłsudskiego z harcerzami i młodzieżą. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach ukazało się kilka książek zawierających wybór myśli Marszałka, można uznać, że recenzowana pozycja należy do ciekawych i udanych. To raz jeszcze dowodzi, że pomysł z całą serią „Przywrócić Pamięć” był niezwykle trafny. [...]

Dariusz Nowiński

Ocena recenzenta Temat i treść: 9/10

Język, styl, kompozycja tekstu: 9/10

Forma wydawnicza: 10/10

źródło: http://jpilsudski.org/recenzje-ksiazek-historycznych/item/2515-takiej-polski-chce-jozef-pilsudski

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło