Vade mecum skauta

Vade mecum skauta

ISBN: 978-83-8095-607-0
26,67 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946.

Reprint wydania z 1912 roku "Vade mecum skauta"

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946.


Reprint wydania z 1912 roku "Vade mecum skauta"

VADE MECUM niniejsze miało się pierwotnie składać z dwóch części: z części ogólnej, obejmującej organizacyę skautową, instrukcye, regulaminy i t. p. i z części technicznej. Ponieważ niektóre działy części pierwszej mają uledz zmianie a inne znów nie są dotąd ustalone, autor zaś podając własne projekty lub wprowadzając zmiany mógłby stanąć w sprzeczności z oficyalnem brzmieniem praw skautowych, regulaminów i t. p. — przeto z konieczności opuszczono w tem wy­daniu cześć I. a podano jedynie część II.

Vade mecum zawiera najważniejsze wiadomości ze wszystkich działów ćwiczeń skautowych i ma być doradcą i pomocnikiem zwiadowcy w czasie wycieczek. W tym też celu posiada małą objętość, dyktowaną również względami na możliwie niską cenę, wygodny format kieszonkowy a nadto dołączoną kartę ze znakami map wojskowych.


z recenzji:

[...] Ten reprint powstał jeszcze przed odrodzeniem się wolnej Polski. Tym bardziej jej autor Zygmunt Wyrobek, kierując się potrzebą chwili skondensował na pięćdziesięciu paru stronach najważniejszą wiedzę potrzebną członkom odradzającego się ruchu skautowskiego. Przeglądnąłem książkę i powiem, jako były harcerz, że jest to do dzisiaj wiedza bezcenna. Bo kto z nas potrafi poruszać się bez mapy w terenie, wyliczyć sobie długość przebytej drogi, ocenić odległości dzielące nas od kolejnego punktu czy etapu, kto wiązać podstawowe węzły, wysyłać wiadomości (bez pomocy komórki), orientować się w terenie, wykorzystując do tego kompas i mapę, wykonać odręczny, czytelny rysunek topograficzny lub odcinka terenu bez pomocy przyrządów mierniczych, używać sygnalizacji: gwizdkiem, ręką, czapką lub przy pomocy dymu z ogniska. A tego wszystkiego uczyli się ówcześni skauci pod kierownictwem takich właśnie doświadczonych specjalistów jakim był Zygmunt Wyrobek. Wychodząc od ćwiczeń typu wojskowego wprowadza do odradzającego się ruchu skautowskiego szereg zmodyfikowanych ćwiczeń ucząc praktycznych umiejętności: zasad obozowania, samarytanki, terenoznawstwa, gimnastyki, musztry czy sygnalizacji. To stąd wzięła swoje korzenie późniejsza spartańska odwaga harcerzy lwowskich – zwanych Orlętami. To na tym fundamencie w czasie drugiej wojny światowej Szare Szeregi budowały swoją legendę. [...]

179 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

ś. p. Zygmunt Wyrobek

Urodził się w roku 1872 w Krakowie.

Odbywszy nauki początkowe i średnie w murach Krakowa — te ostatnie w przesławnym gimnazjum Bartłomieja Nowodworskiego noszące w latach niewoli imię św. Anny, kończy je maturą, złożoną w r. 1890. Studiuje medycynę i nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i przechodzi do pracy zawodowej — pedagogicznej.

W latach 1891—1901 zamieszcza szereg prac fachowych z dziedziny gimnastyki w „Przeglądzie gimnastycznym” i zostaje powołany na członka grona nauczycielskiego Tow. gimn. „Sokół”.

Prof. dr Jordan wciąga go do pracy nad ogródkami jordanowskimi, a po jego śmierci obejmuje kierownictwo parku Jordana i dalsze rozszerzanie idei jordanowskiej.

Po roku 1905 odgrywa wybitną rolę w tworzących się sokolich drużynach polowych przeprowadzając z nimi szereg ćwiczeń typu wojskowego.
Kiedy w roku 1910—11 nastaje myśl skautowa na ziemiach polskich, otrzymuje z rąk dra Kaz. Wyrzykowskiego mandat zorganizowania skautingu krakowskiego. Było to życzenie „Zarzewiaków” krakowskich. Wykonuje go też wybornie, stając się też przykładem szeroko pojętej pracy młodzieżowej dla środowisk prowincjonalnych i dając pomysły do tak różnorodnych zainteresowań i potrzeb ówczesnej młodzieży. Obozownictwo, samarytanka, terenoznawstwo, gimnastyka, musztra, sygnalizacja, biblioteki. Komisje dostaw harc., skautowa kasa oszczędności, popieranie przemysłu polskiego, bojkot towarów obcych, warsztaty, strzelectwo, krajoznawstwo, wydawanie czasopism, odczyty, popisy, kontakt ze społeczeństwem oto olbrzymi trud czterech lat. Niczego nie zaniedbano, o niczym nie zapomniano. W uznaniu za tą pracę Naczelna Komenda Skautowa powołuje go do swego składu.
Nadchodzą dni grozy… Drużynowi i wychowankowie poszli walczyć o wolność narodu i niepodległe państwo polskie. Komendę skautową na skutek zapadnięcia na zdrowiu składa na ręce prof. Bron. Piątkiewicza.

Zaświtała jutrzenka swobody… Dh Wyrobek zostaje powołany jako wizytator szkół Okręgu krakowskiego do Kuratorium szkolnego. Organizuje sieć wychowania fizycznego. A gdy Uniwersytet Jag. przez prof. Ciechanowskiego tworzy Studium Wych. Fiz. daje maksimum wkładów, byle tylko wprowadzić wychowanie fizyczne w szkołach na racjonalne tory, byle podnieść zdrowie młodzieży.

Staje się czołowym pionierem wychowania fizycznego w Polsce. Powołany do Państwowej Rady Naukowej Wych. Fiz. pracuje do ostatniej chwili. Zajmuje się ostatnio kulturą w. f. na wsi, zbiera rodzimy dorobek gier ludowych. Artykuły w czasopismach fachowych „Wychowanie fizyczne” i innych świadczą o tej pracy pionierskiej na tym polu.

W międzyczasie nie zapomina o skautingu.

Wydaną przed wojną broszurę Vademecum, będącą syntetycznym podręcznikiem techniki skautowej powiększa trój­kotnie i w r. 1922 i 1924 wydaje ponownie.
Cztery wydania „Harcerza w polu” rozchodzą się po całej Polsce, tworząc podwaliny życia polowego — powojennego harcerstwa. Ostatnio przygotował nowe wydanie Vademecum i rys syntetyczny wartości i dorobku przedwojennego skautingu.

W swej działalności pisarskiej nie można pominąć jeszcze jednej gałązki — nie tak znanej wśród starszych — a tak ulubionej przez najmłodszych. Posiadając talent przygodnego wersyfikowania wydaje kolejno książki dla młodzieży jak: „As i Murcio”, „O łakomczuchu niejadce i brudasku”, „Jak Janek został skautem”, „Niezwykła podróż”, w których bogactwo inwecji idzie w parze z przemiłym podejściem, skarbiącym uczucia i serce młodzieży.

Umarł 19 stycznia 1939 roku w Krakowie.

Odznaczony krzyżem Niepodległości „Polonia Restituta”, medalem Niepodległości, złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zaszczytną Tow. gimn. „Sokół”, odznaką wdzięczności Z. H. P. Były to wyrazy wdzięczności tych, których serca i umysły poruszał, w których obudzał cześć dla pracy pokoleń, którym przynosił entuzjazm i świeżość, w których zasiał dobre ziarno… Ono wzeszło.

Z umiłowania młodzieży i sprawy niepodległościowej płynęło u niego podjęcie się trudu organizowania polskiego skautingu. Niezrównany organizator i świetny wychowawca potrafił dwoić i troić się gdy praca tego wymagała. Wśród gier i ćwiczeń był z młodych najmłodszym a najstarszym, gdy szło o doświadczenia. Ufano mu bezgranicznie. Kochano go bez zastrzeżeń. Pamięć Jego Osoby i Jego czynów żyje wśród nas harcerzy. Związek Harcerstwa Polskiego uznał i ocenił Jego pracę i ozdobił Jego pierś zaszczytną i najwyższą Odznaką Związku „Odznaką Wdzięczności”.

 

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1912 rok

Autor

Zygmunt Wyrobek

ISBN druk

978-83-8095-607-0

ISBN e-book

Objętość

60 stron

Wydanie

I, 2019

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

Fragment

Dziedzictwo po przodkach jest w nas i wokół nas, w duszach i w rzeczach. Możemy wyobrażać je sobie, interpretować i oceniać na najrozmaitsze, niekiedy bardzo rozbieżne lub jawnie sprzeczne, sposoby, możemy nawet je przeklinać i ostentacyjnie się go wyrzekać, ale nie jesteśmy w stanie spowodować, żeby go – na dobre czy na złe – nie było. Jedni z nas chcą dziedzictwo uświęcać, inni wręcz przeciwnie, ale jedni i drudzy nieuchronnie je mają, chociaż – powtórzmy za Janem Assmannem – „jedna grupa pamięta przeszłość ze strachu przed odejściem od jej wzorów, inna ze strachu przed jej powtórzeniem”.

Jerzy Szacki, Tradycja

Od wydawcy

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” pojawiła się na rynku w 2014 roku, by umożliwić młodzieży i instruktorom harcerskim oraz badaczom dziejów ruchu harcerskiego dostęp do twórczych dokonań wybitnych postaci mających wpływ na kształt i rozwój harcerstwa i jego niepodważalny udział w odzyskaniu i obronie niepodległości kraju oraz patriotycznym wychowaniu wielu pokoleń młodzieży.

W serii „Przywrócić Pamięć” w latach 2014–2018 ukazały się 163 reprinty. To niezwykła dawka wiedzy historycznej, metodycznej, naukowej i literackiej. Starannie wydane książeczki, w wygodnym kieszonkowym formacie, pomogą w harcerskiej służbie, poznawaniu tradycji, odnowieniu zniszczonych pokoleniowych więzi i poczucia dumy z ponad stuletniej tradycji harcerskiego ruchu.

hm. Wojciech ŚliwerskiKolejny reprint Oficyny Wydawniczej Impuls z Krakowa prezentuje nam "Vade mecum skauta" autorstwa Zygmunta Wyrobka. Przytoczmy parę zdań Z biografii autora umieszczonej na stronie internetowej www.impulsoficyna.com.pl

Urodził się w roku 1872 w Krakowie. Odbywszy nauki początkowe i średnie w murach Krakowa — te ostatnie w przesławnym gimnazjum Bartłomieja Nowodworskiego noszące w latach niewoli imię św. Anny, kończy je maturą, złożoną w r. 1890. Studiuje medycynę i nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i przechodzi do pracy zawodowej — pedagogicznej. W latach 1891—1901 zamieszcza szereg prac fachowych z dziedziny gimnastyki w „Przeglądzie gimnastycznym” i zostaje powołany na członka grona nauczycielskiego Tow. gimn. „Sokół”.

Prof. dr Jordan wciąga go do pracy nad ogródkami jordanowskimi, a po jego śmierci obejmuje kierownictwo parku Jordana i dalsze rozszerzanie idei jordanowskiej.

Po roku 1905 odgrywa wybitną rolę w tworzących się sokolich drużynach polowych przeprowadzając z nimi szereg ćwiczeń typu wojskowego. Kiedy w roku 1910—11 nastaje myśl skautowa na ziemiach polskich, otrzymuje z rąk dra Kaz. Wyrzykowskiego mandat zorganizowania skautingu krakowskiego. Było to życzenie „Zarzewiaków” krakowskich. Wykonuje go też wybornie, stając się też przykładem szeroko pojętej pracy młodzieżowej dla środowisk prowincjonalnych i dając pomysły do tak różnorodnych zainteresowań i potrzeb ówczesnej młodzieży. Obozownictwo, samarytanka, terenoznawstwo, gimnastyka, musztra, sygnalizacja, biblioteki. Komisje dostaw harc., skautowa kasa oszczędności, popieranie przemysłu polskiego, bojkot towarów obcych, warsztaty, strzelectwo, krajoznawstwo, wydawanie czasopism, odczyty, popisy, kontakt ze społeczeństwem oto olbrzymi trud czterech lat. Niczego nie zaniedbano, o niczym nie zapomniano. W uznaniu za tą pracę Naczelna Komenda Skautowa powołuje go do swego składu...

Jest przykładem, jak pisze o nim Wydawca "umiłowania sprawy niepodległościowej jak i młodzieży, której dopiero co wykluta na nowo wolna ojczyzna stawia nadludzkie zdawałoby się wyzwania. Primo, muszą się uczyć i zdobywać wykształcenie potrzebne dopiero co odrodzonemu, lecz zniszczonemu na skutek działań wojennych państwu polskiemu. Secundo, powinni stanąć, gdy wezwie ich Ojczyzna w jej obronie. Tertio, pomóc stworzyć od nowa zręby państwowości, administracji, urzędów, edukacji itp. Jak na młode pokolenie, to naprawdę moc poważnych wyzwań. Sam patriotyzm nie wystarczy.Praktycznie nie było żadnej literatury pomocniczej, edukacyjnej, która uczyłaby praktyki życia, dyscypliny, umiejętności potrzebnych tak w normalnym życiu, jak i w czasie zagrożenia wojną.

Ten reprint powstał jeszcze przed odrodzeniem się wolnej Polski. Tym bardziej jej autor Zygmunt Wyrobek, kierując się potrzebą chwili skondensował na pięćdziesięciu paru stronach najważniejszą wiedzę potrzebną członkom odradzającego się ruchu skautowskiego. Przeglądnąłem książkę i powiem, jako były harcerz, że jest to do dzisiaj wiedza bezcenna. Bo kto z nas potrafi poruszać się bez mapy w terenie, wyliczyć sobie długość przebytej drogi, ocenić odległości dzielące nas od kolejnego punktu czy etapu, kto wiązać podstawowe węzły, wysyłać wiadomości (bez pomocy komórki), orientować się w terenie, wykorzystując do tego kompas i mapę, wykonać odręczny, czytelny rysunek topograficzny lub odcinka terenu bez pomocy przyrządów mierniczych, używać sygnalizacji: gwizdkiem, ręką, czapką lub przy pomocy dymu z ogniska. A tego wszystkiego uczyli się ówcześni skauci pod kierownictwem takich właśnie doświadczonych specjalistów jakim był Zygmunt Wyrobek. Wychodząc od ćwiczeń typu wojskowego wprowadza do odradzającego się ruchu skautowskiego szereg zmodyfikowanych ćwiczeń ucząc praktycznych umiejętności: zasad obozowania, samarytanki, terenoznawstwa, gimnastyki, musztry czy sygnalizacji. To stąd wzięła swoje korzenie późniejsza spartańska odwaga harcerzy lwowskich – zwanych Orlętami. To na tym fundamencie w czasie drugiej wojny światowej Szare Szeregi budowały swoją legendę.

Takie właśnie praktyczne poradniki – vade meca użytecznej wiedzy wypełniają serię reprintów „Przywrócić Pamięć” krakowskiej Oficyny Wydawniczej IMPULS. Pamiętajmy więc o tym, iż to czym jest dzisiaj ruch harcerski, skautowski, to zasługa tych pierwszych przede pierwszymi – pionierów, teoretyków i praktyków skautowskiej idei.

„Vade mecum skauta” jest sto sześćdziesiątą którąś pozycją w tej serii. A tak na marginesie, szkoda, że Wydawca nie wybija ich numeru na okładkach lub na stronie internetowej. Jak pamiętam z wywiadu z właścicielem OW IMPULS to w latach 1911-1939 ukazało się ponad 1300 pierwszych wydań istotnych dla harcerstwa tytułów. Mamy więc przed sobą jeszcze wiele ciekawych reprintowych - wydawnictw odsłaniających przed nami dziedzictwo wiedzy pozostawione przez pionierów tego ruchu dla potomności. Dla ocalenia wiedzy czasów odbudowy i kształtowania się granic wolnej Ojczyzny.

źródło: https://ksiazka.net.pl/recenzja/vade-mecum-skautaOsobę Józefa Piłsudskiego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to jedna z ważniejszych i kluczowych postaci w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości jak i odbudowy państwa. Choć na kartach historii zapisał się jako dwuznaczna postać. W związku z wydarzeniami z tysiąc dziewięćset dwudziestego szóstego roku i kolejnymi decyzjami podejmowanymi w późniejszych latach.

Po tytule ,,Takiej Polski chce Józef Piłsudski' spodziewałam się czegoś zgoła innego. Myślałam, że znajdę w niej informacje o jego koncepcji dotyczącej wschodniej granicy Polski po zakończeniu I Wojny Światowej, czy też jego pomysłu na wykorzystanie trwającej wojny rosyjsko-japońskiej z dziewięćset piątego roku. Co ciekawe w obu tych spraw Roman Dmowski jak i Józef Piłsudski mieli całkowicie odmienne podejście i pomysły jak wykorzystać zaistniałą sytuację.

Książka ,,Takiej Polski chce Józef Piłsudski' zawiera reprinty wypowiedzi Józefa Piłsudskiego zamieszczane w ówczesnych gazetach i przemówienia z różnych spotkań. Należy nadmienić, że reprint to dosłowny przedruk, przeznaczony do ponownej publikacji utwór.

W książce ,,Takiej Polski chce Józef Piłsudski' wchodzącej w skład serii ,,Przywrócić Pamięć' widoczny jest znaczny podział na wypowiedzi o tematyce skupiającej się na człowieku oraz Polsce.

W wypowiedziach dotyczących ludzi jako jednostkach Józef Piłsudski zawiera prawdy ogólne dobrze znane wszystkim, ale o którym często nadal się zapomina. Najdłuższym fragmentem znajdującym się w tym przedziale tematycznym dotyczył pracy. Jak powszechnie wiadomo i na ogół głównie z tego kojarzony jest dziś Józef Piłsudski, to fakt, że był on żołnierzem. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w późniejszych latach po zakończeniu I Wojny Światowej pełni on również rolę polityka. W związku jednak z tym, że był żołnierzem, wydaję mi się, iż nie mogło w tej książce zabraknąć jego wypowiedzi o służbie i żołnierzach.

Druga część książki ,,Takiej Polski chce Józef Piłsudski' dotyczyła głównie państwa polskiego jego odbudowy, ważnych aspektów, mniejszości narodowych oraz obronności czyli wojskowości. Przyznam szczerze, że kiedy czytałam tę część poszczególne fragment analizowałam w głowie z wydarzeniami, które miały miejsce w późniejszych latach.

Ostatni fragment wypowiedzi zamieszczony w tej książce jest bardzo wymowny, ale perfekcyjnie podsumowuje wstrząsające i przerażające do dnia dzisiejszego wydarzenia historyczne z minionego wieku. Józef Piłsudski dobrze zdawał sobie sprawę, że przejdą one do historii i zostaną w pamięci wielu na długo.

Wypowiedzi zamieszczone w książce ,,Takiej Polski chce Józef Piłsudski' są krzepiące, poruszające na duchu. Optymistycznie patrzące na przyszłość, ale podejrzliwe, zwracające uwagę na czyhające, prawdopodobne zagrożenia.

Do dnia dzisiejszego Rzeczpospolita Polska ma dalej nieciekawe geopolityczne położenie.

Na początku tej książki znajdują się fragmenty Orędzia Rzeczpospolitej Polski Ignacego Mościckiego do obywateli w chwili śmierci Józefa Piłsudskiego, które zostało również w całości umieszczone na jej końcu. Wraz z wypowiedziami marszałka skierowanymi głównie go harcerzy. Na końcu książki zawarto także kilka zdjęć Józefa Piłsudskiego, które były zamieszczane w starych gazetach bądź na ich okładkach. Wśród nich wyróżnia się plakat,afisz nawiązujący do wojny polsko-bolszewickiej z tysiąc dziewięćset dwudziestego, który miał upamiętniać polskich harcerzy.

Książka ,,Takiej Polski chce Józef Piłsudski' to krótka, bo liczy sobie tylko osiemdziesiąt stron w formacie kieszonkowym, pozycja warta przeczytania. Nie ma w niej kontrowersji, czy różnicy zdań, bo zawiera wypowiedzi jednej osoby mającej duży wpływ na kształt i sposób funkcjonowania ówczesnej Rzeczpospolitej Polski.

źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/27682-takiej-polski-chce-jozef-pilsudski.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło