Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolne

Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej

Podtytuł: Vademecum nauczycieli i rodziców
ISBN: 978-83-7308-766-8
19,05 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Celem opracowania jest przybliżenie nauczycielom problematyki zaburzeń rozwoju i zachowania, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, aby potrafili pomóc dzieciom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obecnym w ich klasie szkolnej...

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Celem opracowania jest przybliżenie nauczycielom problematyki zaburzeń rozwoju i zachowania, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, aby potrafili pomóc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obecnym w ich klasie szkolnej, oraz aby umieli postępować z dzieckiem stosownie do jego możliwości i ograniczeń, a także wiedzieli, gdzie szukać specjalistycznej pomocy. Książka ma jednocześnie charakter podręcznika i poradnika ze wskazówkami i zaleceniami do pracy terapeutycznej dla osób niezajmujących się terapią zaburzeń rozwojowych w sposób profesjonalny, a mających z nimi kontakt na co dzień z powodu wykonywanego zawodu.

Publikacja jest adresowana do nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz integracyjnego, a także do pedagogów i rodziców.

Fragment recenzji prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz


Wśród zaburzeń Autorka opisuje: dysleksję, problemy arytmetyczne, depresję dziecięcą, fobię szkolną, jąkanie, moczenie nocne, zespół stresu pourazowego, padaczkę dziecięcą, zmiany w lateralizacji, dziecko z cukrzycą, alergie i astmę w kontekście edukacji dziecięcej, zaburzenia uwagi u dzieci oraz agresję i zaburzenia zachowania.

Vademecum nauczycieli i rodziców
90 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7308-766-8

Oszwa Urszula

jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zaburzeń rozwoju i uszkodzeń układu nerwowego. Jej praca doktorska dotyczyła sprawności językowej w zakresie posługiwania się konstrukcjami przyimkowymi u dzieci z dysleksja rozwojowa. Dr U. Oszwa jest autorka trzech monografii z zakresu psychologii klinicznej dziecka oraz zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych. Zredagowała dwie prace zbiorowe. Przygotowała rozprawę habilitacyjną na temat procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce.

Współpracuje naukowo z ośrodkami akademickimi w Wielkiej Brytanii – The Institute of Cognitive Neurosciences, University College London oraz Faculty of Education, Cambridge University. Po uzyskaniu kwalifikacji terapeuty w Wielkiej Brytanii pracowała w Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, UK na oddziale neurorehabilitacji, zdobywając doświadczenie w praktyce klinicznej.

Wydanie I

Kraków 2007

Format B5

Objętość 140 stron

Oprawa miękka

E-book: format PDF

Wprowadzenie

 

Część I. Specyficzne rozwojowe zaburzenia uczenia się

 

1.       Dysleksja w szkole i w domu

1.1.  Etiologia i diagnoza

1.2.  Systemy pomocy

1.3.  Wskazówki dla nauczycieli

1.4.  Zalecenia dla rodziców

1.5.  Kompleksowa pomoc dziecku z trudnościami w czytaniu i pisaniu

1.6.  Zasady terapii pedagogicznej

1.7.  Modele oddziaływań terapeutycznych

1.8.  Formy terapii pedagogicznej w Polsce

1.9.  Młodzież z dysleksją rozwojową

1.10.         Profilaktyka i wczesna interwencja

Bibliografia

Literatura zalecana

 

2.       Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych

2.1.  Ustalenia terminologiczne

2.2.  Symptomy

2.3.  Problemy diagnostyczne

2.4.  Trudności arytmetyczne i emocje

2.5.  Kierunki profilaktyki i efektywnej edukacji

Bibliografia

Literatura zalecana

 

Część II. Dziecięce zaburzenia emocjonalne

 

3.       Depresja u dzieci i młodzieży

3.1.  Definicja i rodzaje

3.2.  Problemy diagnostyczne

3.3.  Zwiastuny i objawy choroby

3.4.  Depresja

3.5.  Przyczyny i czynniki ryzyka

3.6.  Leczenie

3.7.  Profilaktyka

Bibliografia

Literatura zalecana

 

4.       Fobia szkolna

4.1.  Fobia, lęk i strach – definicja różnicowa

4.2.  Objawy i rodzaje fobii szkolnej

4.3.  Etiologia

4.4.  Kierunki pomocy

Bibliografia

Literatura zalecana

 

5.       Jąkanie

5.1.  Rodzaje przyczyn

5.2.  Mechanizm jąkania

5.3.  Symptomatologia

5.4.  Terapia

5.5.  Wskazówki dla rodziców

Bibliografia

Literatura zalecana

 

6.       Moczenie nocne

6.1.  Terminologia

6.2.  Rodzaje moczenia nocnego

6.3.  Przyczyny

6.4.  Diagnoza różnicowa

6.5.  Leczenie

6.6.  Zalecenia dla rodziców

Bibliografia

Literatura zalecana

 

7.       Zespół stresu pourazowego u dzieci

7.1.  Terminologia

7.2.  Dzieci z grupy ryzyka

7.3.  Mity i rzeczywistość

7.4.  Symptomy PTSD

7.5.  Problemy diagnostyczne

7.6.  Pierwsza pomoc

7.7.  Terapia długoterminowa

Bibliografia

Literatura zalecana

 

Część III. Zaburzenia neurologiczne

 

8.       Padaczka dziecięca

8.1.  Etiologia

8.2.  Postaci padaczki dziecięcej

8.3.  Rodzaje napadów

8.4.  Zaburzenia psychiczne w padaczce

8.5.  Postępowanie w czasie dużego napadu padaczkowego

8.6.  Zalecenia edukacyjne i ograniczenia życiowe

Bibliografia

Literatura zalecana

 

9.       Zmiany w lateralizacji

9.1.  Asymetria funkcjonowania mózgu i jej warianty

9.2.  Geneza leworęczności

9.3.  Trudności życiowe i szkolne dziecka leworęcznego

9.4.  Postawa wobec leworęczności

9.5.  Praktyczne wskazówki dla rodziców

9.6.  Zalecenia dla nauczycieli

Bibliografia

Literatura zalecana

 

Część IV. Zaburzenia psychosomatyczne

 

10.   Dziecko z cukrzycą w klasie szkolnej

10.1.         Przyczyny i patomechanizm cukrzycy

10.2.         Objawy kliniczne

10.3.         Typy cukrzycy

10.4.         Aktualny system opieki diabetologicznej

10.5.         Cukrzyca a edukacja szkolna – wskazówki dla nauczycieli

Bibliografia

Literatura zalecana

 

11.   Alergie i astma a edukacja

11.1.         Etiologia i rodzaje schorzeń alergicznych

11.2.         Charakterystyka objawowa

11.3.         Psychologiczne przyczyny i skutki astmy

11.4.         Postępowanie lecznicze w alergiach

11.5.         Wskazówki dla nauczyciela

Bibliografia

Literatura zalecana

 

Część V. Zaburzenia uwagi i zachowania

 

12.   Zaburzenia uwagi u dzieci

12.1.         Symptomy

12.2.         Podłoże neurologiczne

12.3.         Rodzaje deficytów

12.4.         Diagnoza

12.5.         Możliwości leczenia i terapii

12.6.         Wychowanie i edukacja

12.7.         Osoby dorosłe z zaburzeniami uwagi

Bibliografia

Literatura zalecana

 

13.   Agresja i zaburzenia zachowania

13.1.         Ustalenia terminologiczne

13.2.         Diagnoza

13.3.         Objawy

13.4.         Rodzaje zaburzeń zachowania

13.5.         Etiologia

13.6.         Specjalistyczna pomoc

Bibliografia

Literatura zalecana

 

 

 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Edukacja...

Cena podstawowa 42,86 zł -12,00 zł Cena 30,86 zł

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło