• Obniżka
Potencjał edukacyjny sportu młodzieżowego a napięcie anomijne i zagrożenia wychowawcze – na przykładzie piłki nożnej

Potencjał edukacyjny sportu młodzieżowego a napięcie anomijne i zagrożenia wychowawcze – na przykładzie piłki nożnej

ISBN: 978-83-8095-987-3
38,10 zł
30,48 zł Zniżka 20%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 32,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Autor kładzie wyraźny nacisk na fakt, że sport powinien być realizacją idei kalos kagathos („piękny i dobry”). Współczesny sport to jednak rzeczywistość pełna różnego rodzaju napięć. [...]

Ilość

Jeśli sport jest częścią realnego świata, to wśród osób go uprawiających znajdują się zarówno te z dobrymi, jak i złymi intencjami. Tak podpowiada zdrowy rozsądek. A jeżeli tak jest, to do sportu mogą przeniknąć – oprócz elementów wychowawczo pożądanych – takie zjawiska, jak: agresja, przemoc i relatywizm. Dlatego wychowawca, zamierzający skorzystać ze sportu jako narzędzia w procesie wychowania, zobligowany jest do wnikliwego zbadania, na ile może on mu w tym procesie pomóc, a na ile zaszkodzić. Tak podpowiada instynkt badawczy. O tym właśnie – o potencjale tkwiącym w sporcie i o zagrożeniach, jakie może ze sobą nieść – jest ta książka.

Książka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym podjęta została problematyka definicji sportu oraz jego edukacyjnych właściwości. W rozdziale drugim przybliżono teorie anomii, na których zdecydowano się oprzeć poniższe rozważania, tj. teorię anomii R. Mertona, teorię napięcia R. Agnew oraz instytucjonalną teorię anomii S. Messnera i R. Rosenfelda. W rozdziale tym przedstawiono też uwarunkowania generujące napięcia anomijne u aktywnej sportowo młodzieży. W trzecim rozdziale autor, opisując fenomen sportu w kontekście pedagogiki resocjalizacyjnej, uzasadnił konieczność przeprowadzenia badań empirycznych. W rozdziale czwartym zaprezentowano metodologiczne podstawy badań własnych. Przedstawiono problem badawczy, a także zmienne uznane – na podstawie literatury przedmiotu – za istotne dla wyjaśnienia uwarunkowań generujących napięcie anomijne oraz wynikające z tego style adaptacji u aktywnej sportowo młodzieży. Wyniki empirycznej weryfikacji zaprezentowanego tam modelu teoretycznego umieszczono w rozdziale piątym. Rozdział szósty zawiera wnioski wynikające z analizy materiału empirycznego.

58 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Bartłomiej Chrzanowski ­

doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie i Profilaktyki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (pedagogika resocjalizacyjna), w murach którego obronił również pracę doktorską.

Od prawie 10 lat związany z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 1 w Krakowie, gdzie pełni obowiązki wychowawcy, nauczyciela wychowania fizycznego i arteterapeuty. Aktualnie (wspólnie z żoną Anną Chrzanowską) realizuje projekt naukowo-badawczy, monitorujący funkcjonowanie szkolnej telewizji prowadzonej przez młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Autor licznych publikacji naukowych w czasopismach i pracach zbiorowych w dziedzinie pedagogiki kultury fizycznej i pedagogiki resocjalizacyjnej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Bartłomiej Chrzanowski ­

ISBN druk

978-83-8095-987-3

ISBN e-book

 

Objętość

202 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wprowadzenie       

I.    Pojęcie sportu. Konteksty pedagogiczne        

1.    Definicje słowa sport w kontekście historycznym        
1.1.    Sport wyczynowy jako obszar badań empirycznych     
2.    Edukacyjne właściwości sportu       
2.1.    Grecki model wychowania       
2.2.    Rzymski model wychowania       
2.3.    Edukacja sportowo-olimpijska       
2.4.    Edukacja sportowo-merkantylna     
2.5.    Formy edukacji sportowej     

II.    Wybrane teorie anomii     

1.    Sport wyczynowy i formy edukacji sportowej w kontekście wybranych teorii anomii       
2.    Teoria anomii w ujęciu R. Mertona     
2.1.    Konformistyczny typ adaptacji w sporcie    
2.2.    Innowacyjny typ adaptacji w sporcie       
2.3.    Style adaptacji współczesnych sportowców wyczynowych w kontekście teorii anomii R. Mertona – badania pilotażowe  
3.    Teoria napięcia R. Agnew        
4.    Teoria anomii instytucjonalnej S. Messnera i R. Rosenfelda       
5.    Oczekiwania społeczne względem aktywnej sportowo młodzieży     
5.1.    Oczekiwania społeczne rówieśników względem zawodnika        
5.2.    Rola rodziców i szkoły w karierze zawodnika     
5.3.    Presja wyniku ze strony środowiska kibicowskiego     
5.4.    Zawodnik wobec postępującej komercjalizacji sportu i presji mediów        
5.5.    Komunikaty formułowane przez sędziego wobec zawodnika        
5.6. Zjawisko merkantylizacji w kontekście współczesnych wymagań względem zawodnika       
5.7.    Rola olimpijskiej narracji w procesie kształtowania kariery zawodnika     
5.8.    Rola przepisów gry w procesie kształtowania aprobowanych społecznie zachowań   
5.9.    Trener a formy edukacji sportowej       

III.    Fenomen sportu w pedagogice resocjalizacyjnej     

1.    Sport jako forma resocjalizacji młodzieży w perspektywie historycznej     
1.1.    Poglądy instynktywistów na proces resocjalizacji        
2.    Sport w kulturotechnicznych oddziaływaniach resocjalizacyjnych C. Czapowa i S. Jedlewskiego       
3.    Metoda Resocjalizacji przez Sport (MRS) M. Konopczyńskiego       
4.    Sport w oddziaływaniach penitencjarnych       
5.    Aktywność sportowa młodzieży a przestępczość       

IV.    Metodologia badań własnych   

1.    Cel, przedmiot i zakres badań    
2.    Zmienne i wskaźniki        
3.    Problemy badawcze        
4.    Metoda, technika i narzędzia badań       
5.    Charakterystyka osób badanych        
6.    Miejsce i czas realizacji badań        

V.    Wyniki     

1.    Uwarunkowania napięcia anomijnego u aktywnej sportowo młodzieży        
2.    Poziom napięcia anomijnego towarzyszący aktywnej sportowo młodzieży     
3.    Sposoby radzenia sobie z napięciem anomijnym u młodzieży uprawiającej sport        
4.    Zagrożenia wychowawcze edukacji sportowej     
5.    Potencjał edukacyjny sportu a zagrożenia wychowawcze edukacji sportowej  

VI.    Wnioski i podsumowanie        

Aneks    

Skala Poczucia Alienacji: Poczucie Anomii-Ładu Społecznego    
Kwestionariusz Poczucia Napięcia i Czynników Ograniczających        
Kwestionariusz Stylów Adaptacji Sportowca     
Program oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych dla aktywnej sportowo młodzieży     
Dekalog rodzica/opiekuna prawnego       

Bibliografia

fragment

Tematyka opracowania dotyczy aktualnego i ważnego w kontekście teorii i praktyki problemu wychowania przez sport. [...]

Autor kładzie wyraźny nacisk na fakt, że sport powinien być realizacją idei kalos kagathos („piękny i dobry”). Współczesny sport to jednak rzeczywistość pełna różnego rodzaju napięć. [...] W świecie sportu młodzi ludzie szukają wzorców do naśladowania, idoli i dróg, którymi mogliby podążać, aby osiągnąć sukces. W swojej książce Autor starał się wskazać na mechanizmy i czynniki, mające wpływ na to, czy drogi te będą proste, a piękno idei sportowej rywalizacji stanie się ważną życiową nauką i drogowskazem w procesie kształtowania tożsamości młodych ludzi [...].

Przedstawiona do recenzji monografia jest niewątpliwie opracowaniem interesującym, oryginalnym, twórczym i charakteryzującym się wysokim poziomem merytorycznym. Po­ruszane   przez   Autora   zagadnienia   analizowane   są   syntetycznie   i   wielopłaszczyznowo, z wykorzystaniem aktualnej literatury przedmiotu. Nie mam wątpliwości, iż opracowanie pt. Potencjał edukacyjny sportu młodzieżowego a napięcie anomijne i zagrożenia wychowawcze – na przykładzie piłki nożnej znajdzie szeroki krąg odbiorców, zarówno wśród naukowców, studentów, jak i wnikliwych obserwatorów zjawisk współczesnego świata.

Z recenzji dr hab. Przemysława Piotrowskiego, prof. UJ

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło