• Obniżka
  • Nowy
Nauczycielskie decydowanie

Nauczycielskie decydowanie

ISBN: 978-83-8095-993-4
38,10 zł
30,48 zł Zniżka 20%
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Rekonstrukcja doświadczeń

PREMIERA!

[...] Znakomite teoretyczne wywody i lekcja aplikacji metody są tu nie do przecenienia. [...]

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

W publikacjach dla nauczycieli i o nich opisywane są różne aspekty ich aktywności zawodowej, ale zazwyczaj pomija się w nich kwestie dotyczące decydowania – elementu dydaktycznej codzienności tak oczywistego, choć przecież stanowi on immanentny element triady: kultura – dialog – działanie (Gołębniak, Zamorska 2014, s. 44). Zagadnienia nauczycielskich decyzji nie uwzględnia się również w opracowaniach poświęconych refleksyjności ukazywanej jako namysł poprzedzający działanie. Umyka natomiast z tych rozważań moment ostatecznego postanowienia, akt dokonania wyboru jednej z kilku możliwych opcji, który – wraz z poprzedzającą go refleksją – jest składową jeszcze innej triady, obejmującej: refleksję ‒ decyzję ‒ sprawczość (Archer 2013; Bruner 2010).(fragment Wstępu)


 Z recenzji dr hab. Bogusławy Doroty Gołębniak, prof. DSW

Recenzowaną monografię zaliczam do tych ‒ usytuowanych w polu problemowym pedeutologii (a właściwie na przecięciu pedeutologii i dydaktyki ogólnej) ‒ publikacji, które są oryginalne nie tylko ze względu na tematykę, lecz także sposób jej podjęcia i realizację. Autorka ‒ badaczka procesów edukacyjnych głównie w obszarze egzaminów, diagnostyki edukacyjnej, szkolnego oceniania, współtworząca obecnie gdańską szkołę dydaktyki szkolnej ‒ przygotowała dzieło, które stanowi nie tyle domknięcie (w znaczeniu zwieńczenia) wcześniejszych prac, ile otwarcie dyskusji o sprawstwie nauczycieli poprzez przyjrzenie się wraz z nimi różnorakim decyzjom podejmowanym przez nich w szkolnej codzienności. [...] Innowacyjna konceptualizacja relacjonowanych w książce badań (skupienie na rekonstrukcji przestrzeni nauczycielskiego decydowania jako sposobach bycia z innymi w światach uczenia się, zanurzonych w zmianie oświatowej o wymiarze nie tylko politycznym, ale i kulturowym), odzwierciedlające się w narracji refleksyjność i rzetelność w zaznajamianiu czytelnika z tym, co i jak się „stawało” w trakcie przyjmowa­nia modelu badań, dyskusja z koncepcjami wytyczającymi ramy teoretyczne postępowania oraz wreszcie kierunek i poziomy analiz wraz z „punktami odniesienia” w pracy z materiałem empirycznym zgromadzonym za pomocą wywiadów fokusowych [...] – wszystko to prowadzi do otwartej teorii decydowania nauczycieli. […]

Książka może okazać się interesująca nie tylko dla wskazanych w niej wprost adresatów – nauczycieli, studentów, edukatorów, lecz także doktorantów oraz nauczycieli akademickich. Znakomite teoretyczne wywody i lekcja aplikacji metody są tu nie do przecenienia. Z publikacji mogą korzystać zarówno uczestnicy seminariów oraz kierownicy i członkowie zespołów badawczych lokujących swoje projekty w tradycji rekonstrukcyjnej, jak i naukowcy pochodzący spoza dyscypliny, prowadzący badania w innej konwencji interpretatywnej.

149 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-993-4

Maria Groenwald

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Maria Groenwald

ISBN druk

978-83-8095-993-4

ISBN e-book

978-83-8294-008-4

Objętość

204 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp      

1. Nauczycielskie decydowanie – ujęcie interdyscyplinarne      

1.1. Decydowanie – między pewnością a ryzykiem      
1.2. Nauczycielskie decydowanie w ujęciu paradygmatycznym      

2. Metodologia badań własnych    

2.1. Przyjęta orientacja badawcza       
2.2. Gromadzenie danych – założenia i modyfikacja      
2.3. Zasady analizy danych oraz przyjęta perspektywa ich interpretacji       

3. Analiza danych empirycznych      

3.1. Osoby i instytucje podejmujące decyzje oraz ich uzasadnianie (I etap analizy) 
3.2. Czego dotyczą decyzje nauczycieli (II etap analizy)    

4. Nauczycielskie koncepcje podejmowania decyzji i doświadczane dylematy   

4.1. Odmiany nauczycielskich decyzji       
4.1.1. Decyzje zgodne z polityką oświatową. Poczucie (pozornej) pewności i bezpieczeństwa 
4.1.2. Wiązanie edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Klimat ryzyka   
4.1.3. W dialogu ze światem. Autonomia i niepewność   
4.2. Dylematy nauczycielskich decyzji   
4.2.1. Dylematy etyczno-prawne  
4.2.2. Dylematy nadmiaru    
4.2.3. Dylematy (moralnego) dobra    

Zakończenie. Ku nauczycielskiemu sprawstwu    

Wykaz tabel    

Bibliografia 

fragment

Recenzowaną monografię zaliczam do tych ‒ usytuowanych w polu problemowym pedeutologii (a właściwie na przecięciu pedeutologii i dydaktyki ogólnej) ‒ publikacji, które są oryginalne nie tylko ze względu na tematykę, lecz także sposób jej podjęcia i realizację. Autorka ‒ badaczka procesów edukacyjnych głównie w obszarze egzaminów, diagnostyki edukacyjnej, szkolnego oceniania, współtworząca obecnie gdańską szkołę dydaktyki szkolnej ‒ przygotowała dzieło, które stanowi nie tyle domknięcie (w znaczeniu zwieńczenia) wcześniejszych prac, ile otwarcie dyskusji o sprawstwie nauczycieli poprzez przyjrzenie się wraz z nimi różnorakim decyzjom podejmowanym przez nich w szkolnej codzienności. [...] Innowacyjna konceptualizacja relacjonowanych w książce badań (skupienie na rekonstrukcji przestrzeni nauczycielskiego decydowania jako sposobach bycia z innymi w światach uczenia się, zanurzonych w zmianie oświatowej o wymiarze nie tylko politycznym, ale i kulturowym), odzwierciedlające się w narracji refleksyjność i rzetelność w zaznajamianiu czytelnika z tym, co i jak się „stawało” w trakcie przyjmowa­nia modelu badań, dyskusja z koncepcjami wytyczającymi ramy teoretyczne postępowania oraz wreszcie kierunek i poziomy analiz wraz z „punktami odniesienia” w pracy z materiałem empirycznym zgromadzonym za pomocą wywiadów fokusowych [...] – wszystko to prowadzi do otwartej teorii decydowania nauczycieli. […]

Książka może okazać się interesująca nie tylko dla wskazanych w niej wprost adresatów – nauczycieli, studentów, edukatorów, lecz także doktorantów oraz nauczycieli akademickich. Znakomite teoretyczne wywody i lekcja aplikacji metody są tu nie do przecenienia. Z publikacji mogą korzystać zarówno uczestnicy seminariów oraz kierownicy i członkowie zespołów badawczych lokujących swoje projekty w tradycji rekonstrukcyjnej, jak i naukowcy pochodzący spoza dyscypliny, prowadzący badania w innej konwencji interpretatywnej.

 Z recenzji dr hab. Bogusławy Doroty Gołębniak, prof. DSW

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło