• Obniżka
Pedagog szkolny Homo viator w labiryncie życia szkolnego

Pedagog szkolny. Homo viator w labiryncie życia szkolnego

ISBN: 978-83-66990-08-1
47,43 zł
37,63 zł Oszczędzasz: 9,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Z radością i nadzieją należy przyjąć informację, że na rynku wydawniczym pojawi się książka, którą warto przeczytać z kilkunastu powodów, co więcej ‒ wykorzystać w pracy wychowawczej […]. Posiada ona bardzo adekwatną do tematu analizę literatury przedmiotu... Należy pogratulować Autorce, która swoimi propozycjami nie zniechęca pedagogów, ale raczej wyzwala nową motywację do pracy.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Zapraszamy do wydania II uzupełnionego, 2021.

Każda podróż ma swój początek i kres. Homo viator, jakim jest pedagog w labiryncie życia szkolnego, także kiedyś rozpoczyna swoją zawodową wędrówkę, która zmusza go do wyboru dróg, przekraczania strefy bezpieczeństwa, podejmowania decyzji nie zawsze łatwych i trafnych...

Niniejsza publikacja wyrosła z głębokiej potrzeby docenienia pracy pedagogów szkolnych, którzy przy okazji licznych rozmów oraz kolejnych szkoleń i warsztatów czują się wciąż osamotnieni w swoich działaniach, przemęczeni biurokracją, sfrustrowani kolejnymi reformami, bezradni wobec procedur oraz wyczerpani walką z oczekiwaniami i postawami roszczeniowymi. Pedagogów, którzy mimo wszystko podejmują wyzwania, szukają rozwiązań i optymistycznie patrzą w przyszłość.

Podróż, w którą wyruszy Czytelnik, zawiera sześć podstawowych wyzwań, z jakimi najczęściej muszą się mierzyć pedagodzy szkolni (ale nie tylko oni) w swojej pracy. Każde wyzwanie stanowi oddzielny rozdział tej książki.

Zgodnie z podróżą bohatera czeka na niego kilkanaście etapów, z których przynajmniej kilka może mieć miejsce w jego zawodowej podróży. Są to:

1. Zwyczajny świat, kiedy młody człowiek kończy studia i podejmuje swoją pierwszą pracę w zawodzie.
2. Zew przygody – pierwsze wyzwania, problemy.
3. Opór bohatera – wiedza i kompetencje nie dają poczucia sprawstwa, więc lepiej nie podejmować na razie żadnych działań.
4. Mądry starzec – pojawia się w pracy starszy, doświadczony kolega, który pozwala podjąć wyzwanie.
5. Nowy świat – podróż się rozpoczyna.
6. Próba, sprzymierzeńcy i wrogowie – w labiryncie życia szkolnego będą tacy, którzy staną się wsparciem, ale też znajdą się chętni do „walki”. Jest to próba odkrywania własnych, słabych i mocnych, stron.
7. Jaskinia mroku – bohater wprowadza własny ład, osiąga cel.
8. Cierpienie – klęska, która jednak daje siłę.
9. Droga z powrotem – powrót do siebie, ale ze świadomością, że świat wrogów wciąż istnieje.

Ta fragmentaryczna analogia, choć może dotyczyć bohaterów o różnym imieniu i w różnych miejscach, jest typowa dla wszystkich pedagogów. Czasami przeszkody, które pojawiają się na drodze, zmuszają do klęski, upadku, przyznania się do błędu, ciągłej walki. Innym razem stają się przyjemnością, sukcesem, spełnieniem.


Zapraszamy do opinii recenzentów:

Z radością i nadzieją należy przyjąć informację, że na rynku wydawniczym pojawi się książka, którą warto przeczytać z kilkunastu powodów, co więcej ‒ wykorzystać w pracy wychowawczej […]. Posiada ona bardzo adekwatną do tematu analizę literatury przedmiotu. Nie jest to tekst „przegadany”. Nie ma w nim niepotrzebnych dygresji czy „nowomowy pedagogicznej”, z której często nic nie wynika. W książce wychowawcy znajdą także wiele pomocy potrzebnej do skutecznego przebijania się przez labirynt zawiłości wychowawczych, a także „papierologii” szkolnej. Należy pogratulować Autorce, która swoimi propozycjami nie zniechęca pedagogów, ale raczej wyzwala nową motywację do pracy. […] Agnieszka Domagała-Kręcioch napisała tekst naukowy, ale […] ma on walory kształceniowe także dla tych, którzy nie zajmują się badawczo i zawodowo pedagogiką szkolną. Może więc stanowić ważną lekturę dla praktyków. Tematyka poruszana przez Autorkę jest bardzo trudna. Stąd istnieje pokusa ucieczki od konkretów, ryzykownych i niewygodnych wniosków. Nie można jednak tego znaleźć w niniejszej publikacji. Uczy ona uczciwości naukowej, precyzji pojęciowej, jak również solidności analiz. Książka pozwala na ponowną radość z pracy szkolnej mimo wielu przeciwności.

Z recenzji bp. prof. dr. hab. Janusza Mastalskiego 


Przedstawiona w książce problematyka oraz propozycje konkretnych działań i narzędzi do wykorzystania w pracy pedagogicznej umożliwiają lepsze zrozumienie zagadnień związanych z pracą pedagoga szkolnego, skłaniają do refleksji nad jego działaniem i doskonaleniem oraz nad strategiami zwiększającymi jego skuteczność w pracy nie tylko z uczniami, rodzicami, lecz także z gronem pedagogicznym. Agnieszka Domagała-Kręcioch włącza się w nurt poszukiwań zmierzających do stworzenia optymalnego modelu funkcjonowania pedagoga szkolnego. […] Uwagi i przemyślenia Autorki, uzupełnione narzędziami rozwijającymi warsztat pracy pedagoga, znacząco wzbogacają rozważania i dyskusje o kształcie polskiej szkoły. Książka stanowi trafne połączenie analiz teoretycznych z propozycją praktycznych rozwiązań przydatnych w pracy pedagoga szkolnego.

Z recenzji prof. dr hab. Jolanty Szempruch


Książka dr Agnieszki Domagały-Kręcioch to prawdziwe vademecum pedagoga szkolnego. Autorka dokonała diagnozy jego pracy w wielu ważnych obszarach. Na uwagę zasługuje fakt, że w sposób absolutnie mistrzowski zebrała istotne informacje na temat pracy wychowawczej, organizacyjnej i rozwojowej, jednocześnie wskazując rzeczywiste bariery oraz codzienne trudności, z którymi musi się mierzyć nieustannie pedagog. Publikacja zawiera znakomite materiały potrzebne nie tylko do pracy z uczniem, nauczycielami, wychowawcami, lecz także do pracy nad sobą. Niezwykle cenne są również wzory dokumentów (pism, zgód, wniosków itd.) zgodnych z rozporządzeniem MEN. Sądzę, że jest to jedna z niewielu pozycji na rynku wydawniczym traktujących kompleksowo pracę pedagoga szkolnego. Dlatego polecam ją wszystkim tym, którzy każdego dnia podróżują w labiryncie życia szkolnego.

Z recenzji Marzeny Sali, Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej

182 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-938-5
Stopień 
2024-01-30

Pedagog szkolny Homo Viator

Świetna pozycja.Warto mieć pod ręką.

Stopień 
2021-02-23

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny nie ma wdzięcznego zadania i bardzo często zostaje uwikłany w konflikty, których rozwiązaniu jego osoba ma służyć. Miotając się pomiędzy dyrektorem, nauczycielami, rodzicami, a uczniami, którzy tak naprawdę powinni być w centrum zainteresowania, ma szanse narazić się tak naprawdę wszystkim. Stąd niesprawiedliwe, szydercze niekiedy określenia jego profesji czy osoby (gdzie epitet „nawiedzona” to standard), stąd też podważanie jego roli i sensu istnienia jego stanowiska. Pewności siebie pedagoga nie wzmacniają też trudne czasu zmian, funkcjonowanie w warunkach nieustannego stresu, wywołanego reformami, decyzjami władz oświatowych czy regulacjami wprowadzanymi przez rządzących. Nic zatem dziwnego, że pedagog, i to nie tylko w czasach pandemii, czuje się przytłoczony, złapany jeśli nie w pułapkę, to przynajmniej uwięziony w labiryncie, z którego nie potrafi znaleźć wyjścia. Co zatem zrobić, by zapobiec wypaleniu, które w takiej sytuacji w niedługim czasie może się pojawić?

Tak naprawdę najgorsze, co możemy w tej sytuacji zrobić, to zaniechać działania, płynąc po prostu na fali. Praca pedagoga, szczególnie w obecnych czasach wymaga nieustannego doskonalenia się i to jest jedyna droga, pozwalająca na wyjście z pułapki. Robić swoje, nieustannie się szkoląc, poszerzając wiedzę, i wykraczając z jej obszarem znacznie poza ramy pedagogiki. Niedoceniana jest także wymiana doświadczeń, a także lektura książek, które nie tylko dostarczają konkretnej wiedzy, ale też pokazują, że w swoich emocjach dany pedagog nie jest sam, że wątpliwości są rzeczą normalną, a także analizują różnego rodzaju sytuacje, które mogą pojawić się w zawodowym życiu pedagoga.

Taką właśnie książką jest pozycja opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS, pt. „Pedagog szkolny. Homo viator w labiryncie szkolnego życia”. Autorka, Agnieszka Domagała-Kręcioch stworzyła swojego rodzaju podręcznik dla pedagogów, zarówno dla tych, którzy zaczynają dopiero swoją podróż w tym zawodzie, dla tych, którzy znaleźli się właśnie na zakręcie, ale i dla tych, którzy doskonale odnajdują się w tej pracy i chcą wciąż poszerzać swoje kompetencje (i horyzonty).

Książka, jak przystało na dość nieschematyczną pozycję, nie tylko unika przeintelektualizowanego języka, stając się lekturą, którą wręcz pochłaniamy łapczywie, czytając niejako o sobie i swojej pracy, to jeszcze zamiast rozdziałów, składa się … z wyzwań. Przed nami zatem, podobnie jak w prawdziwej pracy, jest ich sześć, obejmują one szeroki zakres tematyczny i dotyczą głównych obszarów, w których mogą wystąpić różnego rodzaju problemy. Wyzwaniem pierwszym jest wejście do wspomnianego labiryntu, i to z pełną świadomością, na co tak naprawdę się decydujemy. Wyzwanie drugie to różnego rodzaju sytuacje wychowawcze i działania podejmowane wobec nich przez pedagoga. Ostatnim wyzwaniem są dokumenty, które dla wielu pedagogów (i nie tylko) stanowią „piętę Achillesa”. Autorka podsumowuje obowiązki pedagoga w zakresie prowadzenia dokumentacji, dołączając niektóre wzorce różnych dokumentów.

Trzecim wyzwaniem są różnorakie kryzysy, które w przestrzeni szkolnej występują nagminnie – znajdziemy tu omówienie stosunku szkoły do kryzysów, wyszczególnienie różnych rodzajów kryzysów, poruszone zostały również kwestie związane z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi. Czwarty rozdział to wyzwanie związane z „niegrzecznymi” dziećmi. Niegrzecznymi, czyli jakimi? Jakie sygnały powinny nas zaniepokoić w zachowaniu ucznia? Jak zminimalizować ryzyko pojawienia się zachowań niepożądanych? Rozdział czwarty to rzeczywiście (i paradoksalnie) jedno z największych wyzwań w pracy pedagoga – współpraca z nauczycielami. Autorka zajmuje się tu m.in. zagadnieniem pracy zespołowej, barierami, skutecznością wsparcia pedagoga i tym, co ma na tę skuteczność wpływ.

Nieocenioną pomocą, którą autorka uwzględniła w książce, są różnego rodzaju narzędzia, które mogą pomóc w doskonaleniu siebie i warsztatu pracy (Skale Niepohamowanej Sprawczości i Niepohamowanej Wspólnotowości, Kwestionariusz: Autoewaluacja pracy pedagoga itp.), umożliwiają diagnozę sytuacji wychowawczej (Wstępna diagnoza klasy, Karta Pracy dla wychowawcy), pracę z uczniem zachowującym się niewłaściwie (Narzędzie do diagnozy częstotliwości niewłaściwych zachowań uczniów), pracę w zespole (Kwestionariusz „Współpraca w miejscu pracy”, „Koło współpracy”).

Zawartość merytoryczna książki, przedstawienie problemów/zadań pedagoga w formie wyzwań, z którymi musi się on zmierzyć, a także zawarta w książce dokumentacja i różnego rodzaju wskazówki, ćwiczenia, narzędzia, są nieocenioną pomocą, i to nie tylko dla pedagogów, ale również dla psychologów czy nauczycieli. Dokładne przedstawienie rzeczywistości pracy pedagoga, chciałoby się napisać – szarej rzeczywistości – stanowi punkt wyjścia do zmian. Zmian, które warto zacząć od zmiany siebie, naszej postawy i poszerzania kompetencji!

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2020/11/agnieszka-domagaa-krecioch-pedagog.html

  • % 1 $ d z% 2 $ d osób uznało tę recenzję za przydatną.
Napisz recenzje

Agnieszka Domagała-Kręciochdr Agnieszka Domagała-Kręcioch - pedagog, socjoterapeuta. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół przemian w polskiej szkole, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnej kultury błędu. Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych, European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), Krakowskiego Stowarzyszenia Pedagogów Praktyków. Od 2015 roku pełni funkcję redaktora tematycznego w naukowym czasopiśmie Kultura i Wychowanie, od 2018 roku współpracuje z Głosem Pedagogicznym. W latach 2017- 2019 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów w Instytucie Nauk o Wychowaniu. Autorka ponad 60 publikacji. Uczestniczyła w kilku projektach badawczych.
 

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Agnieszka Domagała-Kręcioch

ISBN druk

978-83-66990-08-1

ISBN e-book

978-83-8095-938-5

Objętość

184 stron

Wydanie

II uzupełnione, 2021

Format

B5 (160x235). E-book : epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Początek drogi...          

Wyzwanie pierwsze. Wejście do labiryntu        

Wyzwanie drugie. Gdzie wychowawca nie może, tam po pedagoga pośle – sytuacja wychowawcza        

Wyzwanie trzecie. Nadchodzi kryzys – sytuacje kryzysowe w szkole        

Wyzwanie czwarte. Niegrzeczne dzieci – o zachowaniach problemowych, trudnych, ryzykownych, a może zaburzonych?          

Wyzwanie piąte. W „jamie smoka”, czyli jak przebiega współpraca z nauczycielami        

Wyzwanie szóste. Dokumenty – pięta Achillesa, kamienie milowe czy studnia bez dna?       

Ta droga nigdy się nie kończy...

Fragment

Z radością i nadzieją należy przyjąć informację, że na rynku wydawniczym pojawi się książka, którą warto przeczytać z kilkunastu powodów, co więcej ‒ wykorzystać w pracy wychowawczej […]. Posiada ona bardzo adekwatną do tematu analizę literatury przedmiotu. Nie jest to tekst „przegadany”. Nie ma w nim niepotrzebnych dygresji czy „nowomowy pedagogicznej”, z której często nic nie wynika. W książce wychowawcy znajdą także wiele pomocy potrzebnej do skutecznego przebijania się przez labirynt zawiłości wychowawczych, a także „papierologii” szkolnej. Należy pogratulować Autorce, która swoimi propozycjami nie zniechęca pedagogów, ale raczej wyzwala nową motywację do pracy. […] Agnieszka Domagała-Kręcioch napisała tekst naukowy, ale […] ma on walory kształceniowe także dla tych, którzy nie zajmują się badawczo i zawodowo pedagogiką szkolną. Może więc stanowić ważną lekturę dla praktyków. Tematyka poruszana przez Autorkę jest bardzo trudna. Stąd istnieje pokusa ucieczki od konkretów, ryzykownych i niewygodnych wniosków. Nie można jednak tego znaleźć w niniejszej publikacji. Uczy ona uczciwości naukowej, precyzji pojęciowej, jak również solidności analiz. Książka pozwala na ponowną radość z pracy szkolnej mimo wielu przeciwności.

Z recenzji bp. prof. dr. hab. Janusza Mastalskiego Przedstawiona w książce problematyka oraz propozycje konkretnych działań i narzędzi do wykorzystania w pracy pedagogicznej umożliwiają lepsze zrozumienie zagadnień związanych z pracą pedagoga szkolnego, skłaniają do refleksji nad jego działaniem i doskonaleniem oraz nad strategiami zwiększającymi jego skuteczność w pracy nie tylko z uczniami, rodzicami, lecz także z gronem pedagogicznym. Agnieszka Domagała-Kręcioch włącza się w nurt poszukiwań zmierzających do stworzenia optymalnego modelu funkcjonowania pedagoga szkolnego. […] Uwagi i przemyślenia Autorki, uzupełnione narzędziami rozwijającymi warsztat pracy pedagoga, znacząco wzbogacają rozważania i dyskusje o kształcie polskiej szkoły. Książka stanowi trafne połączenie analiz teoretycznych z propozycją praktycznych rozwiązań przydatnych w pracy pedagoga szkolnego.

Z recenzji prof. dr hab. Jolanty SzempruchKsiążka dr Agnieszki Domagały-Kręcioch to prawdziwe vademecum pedagoga szkolnego. Autorka dokonała diagnozy jego pracy w wielu ważnych obszarach. Na uwagę zasługuje fakt, że w sposób absolutnie mistrzowski zebrała istotne informacje na temat pracy wychowawczej, organizacyjnej i rozwojowej, jednocześnie wskazując rzeczywiste bariery oraz codzienne trudności, z którymi musi się mierzyć nieustannie pedagog. Publikacja zawiera znakomite materiały potrzebne nie tylko do pracy z uczniem, nauczycielami, wychowawcami, lecz także do pracy nad sobą. Niezwykle cenne są również wzory dokumentów (pism, zgód, wniosków itd.) zgodnych z rozporządzeniem MEN. Sądzę, że jest to jedna z niewielu pozycji na rynku wydawniczym traktujących kompleksowo pracę pedagoga szkolnego. Dlatego polecam ją wszystkim tym, którzy każdego dnia podróżują w labiryncie życia szkolnego.

Z recenzji Marzeny Sali, Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-KamiennejZobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło