• Obniżka
Niezwykłe dzieci, nieobce języki

Niezwykłe dzieci, nieobce języki

ISBN: 978-83-66990-90-6
40,00 zł
33,00 zł Oszczędzasz: 7,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: O indywidualizacji w kształceniu językowym

Zapytani, jak wyobrażają sobie szkolę marzeń, uczniowie rysują i piszą o szkole bezpiecznej i uczącej współpracy. Chcieliby też nauczyć się w niej krytycznego myślenia w atmosferze życzliwości i wsparcia...

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka kompetentnie i przekrojowo ujmuje niezwykle ważną problematykę dotyczącą najistotniejszych aspektów uczenia się i nauczania języków obcych, a szczególnie potrzeb dzieci z deficytami języka, mowy i komunikacji. […] Autorka prezentuje nowoczesne, oparte na najnowszych badaniach, a zarazem praktycznie przydatne rozwiązania, łączące naukę języka pierwszego z nauką języka obcego i nadające się do natychmiastowego zastosowania w szkolnej nauce języka obcego, jaka odbywa się w toku inkluzyjnego podejścia do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szczególnie warta podkreślenia jest umiejętność dobierania przykładów w sposób eliminujący wszelkie wątpliwości co do rodzaju braków i ułatwiająca diagnozowanie funkcjonowania komunikacyjnego ucznia.[…] Książce towarzyszy materiał filmowy ilustrujący praktyczne aspekty szkolnej nauki języka dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Z recenzji prof. dr hab. Hanny Komorowskiej


Książka składa się z trzech części. W pierwszej staram się scharakteryzować specyfikę specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, u których rozwój kompetencji językowych wymaga odpowiedniej stymulacji i wsparcia. Formułuję zatem specyficzną kategorię potrzeb edukacyjnych: specjalne potrzeby językowe, które odnoszą się do przebiegu i skuteczności komunikacji językowej, ale też (a czasami przede wszystkim) do rozwoju poznawczego i społecznego uczniów. Drugą część poświęcam zasadzie indywidualizacji w kształceniu językowym, w szczególności w nauce języków obcych. Możliwości indywidualizowania ścieżek edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami językowymi charakteryzuję w perspektywie nauczania włączającego. W proponowanym podejściu projektowanie i realizacja indywidualnych ścieżek kształcenia językowego obejmują działania synergiczne odnoszące się do rozwijania kompetencji zarówno w języku ojczystym, jak i obcym. Celem trzeciej części jest podsumowanie badań glottodydaktycznych, skupionych przede wszystkim na stosunkowo rzadko podejmowanym aspekcie empirycznym, jakim jest połączenie działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych w nauce języka obcego. W części tej zawarłam także materiał filmowy ilustrujący osiem lat doświadczeń z integracyjną klasą w Szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu. Bohaterami są uczniowie, którzy „obcość” języków oswoili, zintegrowali ze swoim szkolnym i prywatnym życiem w różnorodnym środowisku. Nauczyli się współpracy z innymi, używając w tym celu różnych środków komunikacji: języka polskiego fonicznego, polskiego języka migowego i nauczanego w szkole języka angielskiego. Niezwykłe dzieci i ich nieobce języki…

Autorka

136 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-66990-90-6
Stopień 
2022-07-13

Niezwykłe dzieci, nieobce języki

Nie jest tajemnicą, że nauczanie języków w polskiej szkole pozostawia wiele do życzenia i tak naprawdę rzadko kiedy pozwala nabyć kompetencje językowe. Przyczyny tego są różne, od podejścia uczniów i liczebności grup po sposób nauki w dużym stopniu skoncentrowanej na gramatyce, nie zaś na porozumiewaniu się. Jeszcze bardziej problematyczną kwestią jest nauczanie języków obcych w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To zupełnie pomijana kwestia, zarówno w trakcie studiów językowych, jak i niedostrzegalna w publikacjach branżowych.

Zmienia to książka Oficyny Wydawniczej IMPULS, pt. „Niezwykłe dzieci, nieobce języki. O indywidualizacji w kształceniu językowym”, poruszająca niezmiernie złożony problem kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a szczególnie dzieci z deficytami komunikacyjnymi. Już samo zagadnienie uczniów o specjalnych potrzebach jest niezwykle problematyczne i stanowi wyzwanie, zaś jeśli dodamy do tego indywidualizację kształcenia oraz nauczanie języka obcego, otrzymujemy prawdziwe wyzwanie. Zmierzyć się z nim postanowiła Katarzyna Karpińska-Szaj, profesor nauk humanistycznych i językoznawczyni, specjalizująca się szczególnie w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uszkodzeniami słuchu. Mimo iż w swojej książce autorka porusza temat nauczania języków obcych, to pozycja ta adresowana jest nie tylko do nauczycieli języków obcych, ale również pedagogów, logopedów i wszystkich zainteresowanych tematem. Chociażby po to, by mogli zrozumieć, z czego wynikać mogą trudności i jak pomóc dziecku je przezwyciężyć.

Publikacja składa się z trzech części, z czego w pierwszej przeczytać możemy o specyfice specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, u których rozwój kompetencji językowych wymaga odpowiedniego wsparcia. Autorka skłania nas do zastanowienia się nad tym, czym są potrzeby edukacyjne i co sprawia, że są specjalne, a także wyjaśnia, na czym polegają specjalne potrzeby językowe uczniów z deficytami języka, mowy i komunikacji. Przy okazji Karpińska-Szaj dokonuje przeglądu funkcjonującej terminologii i uściśla pewne kwestie, a także podkreśla wyróżnienie ze specjalnych potrzeb edukacyjnych, specjalne potrzeby komunikacyjne. Pisze również o naturze problemów językowych, dzieląc potencjalne trudności uczniów ze specjalnymi potrzebami językowymi na dwie współzależne kategorie (trudności odnoszące się do funkcjonowania poznawczego dziecka oraz problemy związane z przebiegiem komunikacji).

Część druga książki poświęcona zastała zasadzie indywidualizacji w kształceniu językowym. Przeczytamy tu o podstawowych aspektach indywidualizacji, a szczególnie o zasadzie indywidualizacji w kontekście nauki języka obcego. Autorka podkreśla przy tym, że podstawowym warunkiem odpowiedniego projektowania działań dydaktycznych realizowanych zgodnie z celami edukacyjnymi i terapeutycznymi uczenia się/nauczania języka obcego jest określenie indywidualnych potrzeb językowych ucznia. Pisze też o rozpoznaniu potencjału rozwojowego, diagnozie na potrzeby nauczania języków obcych, a także o rozwijaniu potencjału ucznia. Proponowane podejście do projektowania i realizacji indywidualnych ścieżek kształcenia językowego odnosi się do rozwijania kompetencji zarówno w języku ojczystym, jak i obcym.

Trzecia część publikacji obejmuje podsumowanie badań glottodydaktycznych, których przedmiotem jest indywidualizacja nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami językowymi. Jednocześnie autorka podkreśla, że choć cel i zakres badań faktycznie dotyczą kwestii glottodydaktycznych, to samo badanie miało wymiar interdyscyplinarny. Wnioski nakierowane są natomiast na rozwijanie sprawności językowych oraz poznawczych dziecka i mają na celu jego holistyczny rozwój. Autorka w części tej pisze również o dopasowaniu i uzupełnianiu treści podręcznikowych, zaś o zaletach oraz problemach indywidualizacji nauczania języków opowiada załączony do książki film w postaci kodu QR.

Lektura książki pozwala nam uzyskać holistyczną wiedzę na temat indywidualizacji nauczania języków (obcych) w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, choć tak naprawdę zagadnienie to mogłoby dotyczyć wszystkich uczniów. Temat ten wart jest dalszego zgłębiania, zaś publikacja może stać się impulsem do dalszych badań, a także pochylenia się przez nauczycieli nad tym zagadnieniem.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2022/07/katarzyna-karpinska-szaj-niezwyke.html

Napisz recenzje

Katarzyna Karpińska-Szaj

Katarzyna Karpińska-SzajProfesor nauk humanistycznych, językoznawczyni zatrudniona w Zakładzie Akwizycji Języka i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert i wykonawca projektów badawczo-edukacyjnych na temat trudności w uczeniu się. Autorka i współautorka wielu prac naukowych z językoznawstwa i glottodydaktyki, dotyczących m.in. przyswajania złożoności językowej, kształcenia nauczycieli, edukacji językowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym zawłaszcza uczniów z uszkodzeniami słuchu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Katarzyna Karpińska-Szaj

ISBN druk

ISBN e-book

978-83-66990-90-6

978-83-8294-048-0

Objętość

116 stron

Wydanie

I.2022. Kraków

Format

B5 - (160/235 mm). E-book: epub i mobi

Oprawa

miękka, klejona, fola matowa

Wprowadzenie            

Część I
Specjalne potrzeby edukacyjne w nauce języka obcego

1.    Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z deficytami języka, mowy i komunikacji        
1.1.    Uściślenia terminologiczne        
1.2.    Specjalne potrzeby językowe     
1.3.    Trudności w przyswajaniu języka       
1.3.1.    Funkcjonowanie poznawcze     
1.3.2.    Funkcjonowanie komunikacyjne     

2.    Cele nauki języka obcego  
2.1.    Cele edukacyjne        
2.2.    Cele terapeutyczne        

Część II
Zasada indywidualizacji

3.    Indywidualizacja w nauczaniu włączającym   
3.1.    Inkluzja w szkole: założenia ogólne       
3.2.    Uniwersalne projektowanie i spersonalizowana edukacja    
3.3.    Doświadczenia nauczycieli     

4.    Zasada indywidualizacji w nauce języka obcego        
4.1.    Rozpoznanie potencjału językowego    
4.1.1.    Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna     
4.1.2.    Diagnoza na potrzeby nauczania języka obcego       
4.2. Rozwijanie kompetencji ucznia            
4.2.1. Świadomość (meta)językowa         
4.2.2. Język i działanie a sprawności poznawcze           

Część III
Indywidualizacja w badaniach i praktyce

5.    Indywidualizacja w badaniach glottodydaktycznych            
5.1.    Interdyscyplinarny dialog            
5.2.    Główne wątki badawcze         
5.2.1.    Dwujęzyczność dzieci z deficytami języka, mowy i komunikacji  
5.2.2.    Rehabilitacyjne aspekty nauki języka obcego       
5.2.3.    Organizacja nauczania          

6.    W szkole: niezwykłe dzieci, nieobce języki    
6.1.    Ja, ty, my: razem nie tylko w klasie        
6.2.    (Nie)zwykły podręcznik, (nie)zwykłe działania     
6.3.    What color is your life? – materiał ilustracyjny        

Nota bibliograficzna        

Literatura cytowana

fragment

Książka kompetentnie i przekrojowo ujmuje niezwykle ważną problematykę dotyczącą najistotniejszych aspektów uczenia się i nauczania języków obcych, a szczególnie potrzeb dzieci z deficytami języka, mowy i komunikacji. […] Autorka prezentuje nowoczesne, oparte na najnowszych badaniach, a zarazem praktycznie przydatne rozwiązania, łączące naukę języka pierwszego z nauką języka obcego i nadające się do natychmiastowego zastosowania w szkolnej nauce języka obcego, jaka odbywa się w toku inkluzyjnego podejścia do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szczególnie warta podkreślenia jest umiejętność dobierania przykładów w sposób eliminujący wszelkie wątpliwości co do rodzaju braków i ułatwiająca diagnozowanie funkcjonowania komunikacyjnego ucznia.[…] Książce towarzyszy materiał filmowy ilustrujący praktyczne aspekty szkolnej nauki języka dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Z recenzji prof. dr hab. Hanny Komorowskiej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło