Współczesna filozofia edukacji

Współczesna filozofia edukacji

Podtytuł: Kluczowe kwestie
ISBN: 978-83-7587-917-9
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Mamy do czynienia z podręcznikiem nowoczesnym, który porządkuje dotychczasowe dokonania, stawiając jednocześnie pytania i zachęcając do rozmowy. Czytelnikami tak opracowanej książki będą nie tylko nauczyciele akademiccy i studenci pedagogiki, lecz również osoby mające związek z kształceniem na kierunkach humanistycznych i społecznych. [...]

Wersja książki
Ilość

Celem niniejszej książki jest wprowadzenie czytelnika w kluczowe zagadnienia edukacyjne XXI wieku, zainspirowanie go do refleksji nad rolą pedagoga i nauczyciela na płaszczyźnie wyjaśniania dzieciom, uczącej się młodzieży oraz wszystkim osobom zainteresowanym nieustannym dokształcaniem się coraz bardziej złożonych problemów współczesnego świata. Autorowi chodzi przede wszystkim o to, aby zaproponowana struktura i układ zależności między poszczególnymi zagadnieniami stały się dla odbiorcy czymś znacznie więcej niż kolejnym paradygmatem, który należy po prostu przyswoić i w odpowiednim momencie odtworzyć. Chciałby, aby grono osób, dla których kryterium problemowe stanowi drogowskaz zarówno w teorii, jak i w praktyce edukacyjnej, było jak największe.

W związku z tym, że książka jest znacznym poszerzeniem monografii, która ukazała się w 2001 roku, autor wykorzystał w niej część pierwotnej publikacji. Uczynił to świadomie, ponieważ uważa, że pewne kwestie są nadal aktualne, a potwierdzeniem tego są tezy i badania innych badaczy, na których dotychczas się nie powoływał i którzy występują w niniejszym podręczniku. Chciałby także z pełną świadomością podkreślić, że wiele poruszonych tutaj wątków będzie stale powracać i tym samym znajdą się w kolejnych częściach opracowania. Trudno na przykład wyobrazić sobie dyskusję nad zagadnieniem indoktrynacji w edukacji i kulturze bez uwzględnienia niektórych aspektów edukacji twórczej, refleksji nad stanem współczesnej kultury czy problemami globalizacji. To samo dotyczy na przykład dyskusji nad edukacją do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, która moim zdaniem nie ma sensu bez odniesienia się do podstawowych założeń personalizmu.

___________________________________________________________________________________________________________________

Polecamy wyjątkową serię 20 autorskich monografii i podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce autorstwa prof. Czesława Kupisiewicza, prof. Ewy Wysockiej, prof. Mirosława J. Szymańskiego, Jolanty Szempruch, prof. Bronisława Siemienieckiego, prof. Bogusława Śliwerskiego, prof. Iwona Chrzanowska, prof. Jerzy Nikitorowicz, prof. Wiesław Ambrozik, prof. Inetta Nowosad, prof. Roman Schulz i innych:

1. Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości
2. Dydaktyka. Podręcznik akademicki 
3. Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki
4. Socjologia edukacji. Podręcznik akademicki
5. Pedeutologia. Studium teoretyczno - pragmatyczne
6. Diagnostyka pedagogiczna – nowe obszary i rozwiązania metodologiczne
7. Pedagogika kognitywistyczna
8. Pedagogika porównawcza
9. Pedagogika resocjalizacyjna 
10. Współczesna filozofia edukacji 
11. Pedagogika społeczna
12. Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji
13. Pedagogika specjalna
14. Pedagogika resocjalizacyjna
15. Habilitacja
16. Etnopedagogika
17. Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia
18. Kultura szkoły w rozwoju szkoły
19. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym
20. Całość i struktura jako kategorie systemowego oglądu edukacji


Przy zakupie całej serii wydawniczej promocyjna cena!  Kupując całą serię szesnastu książek otrzymujesz rabat 30%!

seria 17 autorskich podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce

Seria autorskich monografii i podręczników akade­mickich do pedagogiki jest kolejnym do­pełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przed­miot jej naukowych badań, najbardziej palące dla praktyki problemy eduka­cyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W ponowoczesnej dobie naukowa wiedza rozwi­ja się z nieprawdopodobną dynamiką, intensywnością i częstotliwością, toteż coraz trudniej jest adeptom tej profesji odnaleźć się w jej labiryncie. Autorzy serii wydawniczej jednak zarówno potwier­dzają aktualność przekazywanej nam wiedzy, jak i wychodzą w przyszłość z tym, co warte jest zatrzymania, reflek­sji czy dalszych badań. Właśnie dlatego nadałem tej serii tytuł: PEDAGOGIKA NAUCE I PRAKTYCE, bo każdy z auto­rów, pracując nad zakresem tematycz­nym własnej subdyscypliny naukowej, łączy w akademickim i podręczniko­wym zarazem przekazie teraźniejszość z przyszłością, która na naszych oczach i tak staje się już przeszłością.

Czytelnikom nie tylko ży­czę miłej lektury, ale i zachęcam do wspól­nej debaty, krytyki i recenzji, które nam wszystkim pomogą w doskonaleniu włas­nej twórczości.

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Kluczowe kwestie
296 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka + skrzydełka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-917-9

Murzyn Andrzej

Murzyn Andrzejdr hab., kierownik Zakładu Historii i Teorii Wychowania Wydziału Etnologii i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem Śląskim, od kilku lat także prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie. Jest autorem 11 monografii i ponad 40 artykułów naukowych, redaktorem i współredaktorem dwóch serii naukowych (Filozofia i Pedagogika, Dialog bez Granic), a także wspólnie z Dariuszem Stępkowskim redaktorem książki Religion long forgotten. The importance of religion in education towards civil society (Kraków 2014). Ostatnio wydał m.in.: Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji (Kraków 2013), Opowiadanie jako metoda kształcenia w świetle filozofii edukacji Kierana Egana (Kraków 2016). Przetłumaczył kilka książek z pogranicza filozofii i pedagogiki. W latach 2007–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Oddziału PAN w Katowicach.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Murzyn Andrzej

ISBN druk

978-83-7587-917-9

ISBN e-book

978-83-7587-917-9

Objętość

296 stron

Wydanie

I, 2015

Format

A5 (145x208). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

EDUKACJA A KULTURA, SZTUKA, SPORT I RELIGIA

Rozdział 1. Edukacja – kultura

Rozdział 2. Edukacja – sztuka

Rozdział 3. Edukacja – sport

Rozdział 4. Edukacja – religia

EDUKACJA A WARUNKOWANIE, PRANIE MÓZGU (BRAINWASHING) I INDOKTRYNACJA

Rozdział 5. Edukacja – warunkowanie

Rozdział 6. Edukacja – pranie mózgu

Rozdział 7. Edukacja – indoktrynacja

EDUKACJA A LIBERALIZM I DEMOKRACJA

Rozdział 8. Koncepcja człowieka w tradycji liberalnej

Rozdział 9. Edukacja demokratyczna

Bibliografia

Indeks rzeczowy

Indeks osób

Podziękowania

fragment

Najnowszy podręcznik autorstwa Andrzeja Murzyna pod tytułem „Współczesna filozofia edukacji. Kluczowe kwestie” nie jest poprawioną czy ulepszoną wersją poprzednich, skądinąd doskonałych opracowań tegoż autora. To książka oferująca nowe pod względem jakościowym sposoby ujmowania zagadnień edukacji i kształcenia. Zawiera w sobie świeże, uwzględniające najnowsze kierunki spojrzenia na perspektywy poznawcze w nauce. Autor koncentruje się na kulturze, religii, warunkowaniu, praniu mózgu, indoktrynacji, wolności, autorytecie i rozmaitych koncepcjach ładu społecznego – liberalnym, demokratycznym, konserwatywnym, litertariańskim, żeby pokazać słabo dotychczas rozpoznane wymiary edukacji XXI wieku. Uczynił je jednocześnie kontekstem dla rozważań o filozoficznych wyzwaniach doby globalizacji.

Struktura książki jest bardzo dobrze przemyślana, ponieważ pozwala nam zrozumieć różne wymiary edukacji i ich wpływ na postrzeganie oraz odbieranie rzeczywistości społecznej. Autor trafnie zdiagnozował obszary wpływu czynników zewnętrznych na procesy socjalizacji pierwotnej i wtórnej. Nakreślił tym samym nowe obszary badawcze, które są newralgiczne dla współczesnego człowieka i tym samym wymagają wciąż pogłębionych badań. 

Nie do przecenienia jest fakt, że Andrzej Murzyn przy pisaniu swej książki wykorzystał nie tylko łatwo dostępne w Polsce publikacje, ale i trudno dostępne zagraniczne opracowania. Dzięki temu książka reprezentuje najwyższy poziom światowy pod względem dydaktycznym i naukowym. Czytelnicy z kolei mają sposobność do zapoznania się z terminami bardzo słabo niestety rozpowszechnionymi w rodzimych publikacjach naukowych, takimi jak kultura-przemysł (full-blooded industry), kultura-ideologia (debunking view), mass media-twórcy rzeczywistości (Wirklichkeitsprägung) i wiele innych. Adaptacja ich na potrzeby najnowszych badań pozwala na dostrzeżenie palących problemów, które ewoluują i nie mogą być już analizowane przy użyciu starych narzędzi badawczych.

Interesującym aspektem książki jest to, że Andrzej Murzyn z powodzeniem sięgnął po teksty kultury. Przeanalizował między innymi dramaty, pokazując specyfikę źródeł, jakie należy poddawać analizie, żeby zrozumieć zachodzące w świecie przemiany. Szczególnie ważne jest również to, że unaocznił możliwe do uchwycenia relacje pomiędzy edukacją a innymi zjawiskami, które w tekstach kultury pozostają schematyczne, a dzięki temu czytelne. Analizy te – za sprawą swej poprawności i wartości poznawczej – są godne powtórzenia w przypadku nowych badań.

Do podręcznika zostały dołączone funkcjonalne powtórzenia i listy zadań, które skupiają uwagę czytelnika na najważniejszych problemach omówionych na łamach kolejnych rozdziałów. Przyjmują one formę problemów do dyskusji, a więc mogą być świetną podstawą do zaproponowania młodzieży licealnej czy akademickiej przeprowadzenia modnych dzisiaj, ale i rozwijających pod względem intelektualnym debat oksfordzkich. Uwydatniają one konflikty pomiędzy różnymi stanowiskami, a więc uwrażliwiają na obszary narażone na niebezpieczeństwo podlegania stereotypizowaniu. Motywują również do namysłu i dyskusji nad zagadnieniami przedstawionymi przez autora.

Warto podkreślić, że adresatami podręcznika Andrzeja Murzyna pod tytułem „Współczesna filozofia edukacji. Kluczowe kwestie” są nie tylko studenci pedagogiki czy filozofii ze względu na przejrzysty, uporządkowany, systematyczny wykład w książce, ale i nauczyciele akademiccy, ponieważ dostarcza on ciekawych pomysłów na urozmaicenie zajęć o nowatorskie, aktualne i potrzebne kwestie. Takie ograniczenie listy odbiorców publikacji byłoby jednak zbyt pochopne, albowiem znajdą w niej szereg ciekawych opracowań problemów wszyscy czytelnicy zainteresowani szeroko pojętymi naukami społecznymi i humanistycznymi.

źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/12791/andrzej-murzyn-wspolczesna-filozofia-edukacji-kluczowe-kwest

Ku edukacji XXI wieku

Jesteśmy świadkami oraz uczestnikami rewolucji technologicznej, obejmującej wszystkie dziedziny ludzkiej aktywności. Edukacja i nauka nie stanowią wyjątku – również tu wkradły się nowe technologie oraz zmiany w świadomości społecznej, choć nie zawsze pociągnęły one za sobą zmiany w systemie oświaty. Mimo tego faktem jest, że rozwój stanowi wyzwanie, mobilizuje do szukania takiej edukacji i pedagogiki, które sprostają wyzwaniom XXI wieku.

Książka Współczesna filozofia edukacji. Kluczowe kwestie autorstwa Andrzeja Murzyna stanowi próbę identyfikacji kluczowych zagadnień edukacyjnych nowego wieku. Publikacja Oficyny Wydawniczej IMPULS jest kontynuacją Filozofii edukacji u schyłku XX wieku, a właściwie stanowi jej poszerzenie i pogłębienie tematyki zawartej w pierwszym opracowaniu. Sięgnąć po tę książkę powinni nauczyciele, dyrektorzy placówek edukacyjnych, studenci pedagogiki, a także wszyscy zainteresowani tematyką i własnym rozwojem. We wstępie autor zaznacza, iż Chodzi (…) przede wszystkim o to, aby zaproponowana tutaj struktura i układ zależności między poszczególnymi zagadnieniami stały się dla odbiorcy czymś znacznie więcej niż kolejnym paradygmatem, który należy po prostu przyswoić i w odpowiednim momencie odtworzyć. Chciałbym, aby grono osób, dla których kryterium problemowe stanowi drogowskaz zarówno w teorii, jak i w praktyce edukacyjnej, było jak największe.

Książka składa się z trzech części, z czego pierwsza dotyczy edukacji w kontekście kultury, sztuki, sportu i religii. Autor poszukuje tu odpowiedzi na pytanie, czym jest elita i zajmuje się zależnościami pomiędzy wyższością, doskonałością i kulturą, porusza temat kultury masowej i wyzwań, które postawiła ona przed edukacyjnymi liderami. Snuje ponadto rozważania nad systemem i systemowością oraz wskazuje na rolę, jaką edukacja odgrywa w systemie społecznym Parsonsa. Zauważa ponadto, iż to, co dzieje się w kulturze, nie może być obojętne dla sztuki, pisze o facylitacji, rozumie instrumentalnym i makdonaldyzacj, a także o edukacji twórczej. Zajmuje się również czasem wolnym – zabawą, sportem i grą, podkreśla powiązania pomiędzy edukacją a religią. Zauważa, że Edukacja pozbawiona (…) religijnego wątku bez względu na różnicę poglądów, co do możliwości jego uchwycenia, jest edukacją przygotowującą wychowanka jedynie do racjonalnego poznawania zasady świata – taka edukacja odbiera mu tym samym prawo do odczuwania swej osobowej obecności w świecie, która tak jak obecność Boga w akcie religijnym nie podlega regułom rozumu wnioskującego zgodnie z zasadą przyczynowości.

Część druga dotyczy edukacji rozpatrywanej przez pryzmat warunkowania, prania mózgu i indoktrynacji. Autor zastanawia się nad istotą warunkowania z punktu widzenia pedagoga i nauczyciela, podkreśla, że odgrywa ono nie tylko terapeutyczną rolę, a także zajmuje się zjawiskiem indoktrynacji, rozpatrując je z różnych punktów widzenia.

Ostatnia część książki dotyczy powiązań edukacji z liberalizmem oraz demokracją. Murzyn zajmuje się koncepcją człowieka w tradycji liberalnej, zwracając uwagę na postawę indywidualistyczną, tłumacząc pojęcie egalitaryzmu oraz zastanawiając się nad możliwościami realizacji koncepcji równości. Zajmuje się również demokracją oraz różnicą pomiędzy tym podejściem a liberalizmem.

Kompleksowość podejścia reprezentowanego przez autora w publikacji Współczesna filozofia edukacji pozwala nie tylko na wszechstronne poznanie powiązań pomiędzy edukacją a złożonymi problemami współczesnej rzeczywistości, ale również stanowi bodziec do dyskusji – tak w środowisku akademickim, jak i na wyższych szczeblach. Zwraca również uwagę na kwestie, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia, a które wynikają z postępu oraz na nowe wyzwania, podlegające transformacji wraz z upływem lat. To sprawia, że książka Andrzeja Murzyna stanowi intelektualne wyzwanie, ale i bodziec do doskonalenia edukacji, by lepiej mogła ona sprostać oczekiwaniom XXI wieku.

źródło: http://www.granice.pl/recenzja,wspolczesna-filozofia-edukacji,12416

Podręcznik rekonstruuje różne perspektywy poznawcze. Jego structure wyznaczają bloki problemowe związane z podstawowymi kontekstami edukacyjnymi: kulturą, religią, indoktrynacją, wolnością i autorytetem, oraz koncepcjami porządku społecznego – liberalizmem, demokracją, konserwatyzmem i libertarianizmem. Autor omówił więc szereg zagadnień szczegółowych, a przy tym w sposób nowoczesny i erudycyjny dokonał problematyzacji powyższych zagadnień, syntezując filozoficzną wiedzę na ich temat. Mamy do czynienia z podręcznikiem nowoczesnym, który porządkuje dotychczasowe dokonania, stawiając jednocześnie pytania i zachęcając do rozmowy. Czytelnikami tak opracowanej książki będą nie tylko nauczyciele akademiccy i studenci pedagogiki, lecz również osoby mające związek z kształceniem na kierunkach humanistycznych i społecznych. Zyska ona także popularność wśród nauczycieli zainteresowanych refleksyjną praktyką oświatową.

Z recenzji dr. hab. Bogusława Milerskiego

Prezentując szeroką problematykę zagadnień proponowanych do wykorzystania w procesie kształtowania młodego pokolenia, autor nawiązuje do istotnych dla tego procesu elementów humanistyki – wolnej od uprzedzeń i systematycznie wzbogacanej. Tylko takie bowiem podejście umożliwia podejmowanie aktualnych zagadnień edukacyjnych z coraz to innych perspektyw badawczych, sprzyjających rzetelnemu rozwiązywaniu współczesnych problemów i wprowadzeniu w świat edukacji rzeczywistej i osobowej. Poza tym dzieło to zasługuje na uwagę także ze względu na zaprezentowane liczne aspekty poruszanej problematyki, często dotychczas mało znane i w konkretnym ujęciu przytaczane w pracy po raz pierwszy.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Wiesławy Korzeniowskiej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło