Przedsiębiorczość – biznes – edukacja. Studium filozoficzno-pedagogiczne

Przedsiębiorczość – biznes – edukacja. Studium filozoficzno-pedagogiczne

ISBN: 978-83-8095-474-8
26,67 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Z punktu widzenia autora niniejsza publikacja poświęcona jest najważniejszym kwestiom dotyczącym istoty wychowania do przedsiębiorczości i działalności biznesowej. Leonard A. Schlesinger i Shahid L. Ansari zaznaczają, że przedsiębiorczość stanowi […] metodę i postawę przywództwa, która może i powinna być zastosowana do kierowania wszelkimi rodzajami organizacji.

Wersja książki
Ilość

Przedsiębiorczość jest po prostu pewnym stanem umysłu. To wyzwanie rzucone konwencji bycia bezpiecznym, wyzwanie rzucone niezmienności życia, wyzwanie rzucone pogodnemu słońcu i uśmiechniętym twarzom. To pełen zaciekawienia stan umysłu, który pragnie odkryć to, co się stanie, gdy podejmę jakieś działanie pomimo tego, że wielu ludzi mówi, iż poniosę porażkę. Ryzyko to wrodzona cecha przedsiębiorczości.

We wprowadzeniu do książki "The new entrepreneurial leader. Developing leaders who shape social and economic opportunity" Leonard A. Schlesinger i Shahid L. Ansari podkreślają, że pod koniec XX wieku zdecydowana większość szkół w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Europie zajmowała się szkoleniem przyszłych liderów do pracy w gwałtownie rozwijającym się sektorze korporacyjnym, opierając się jedynie na metodzie naukowej, natomiast znacznie ignorowano przedsiębiorcę jako aktora ekonomicznego. Właśnie dlatego w wielu uczelniach, między innymi w Babson College, wprowadzono program poświęcony szeroko pojmowanej edukacji do przedsiębiorczości. W trakcie systematycznych badań zauważono, że jedna z zasadniczych różnic między przedsiębiorcą a menedżerem polega na tym, iż ten pierwszy postrzega problemy gospodarki bardziej holistycznie niż ten drugi. Menedżerowie patrzą na różne problemy głównie w kategoriach funkcjonalności.

Z punktu widzenia autora niniejsza publikacja poświęcona jest najważniejszym kwestiom dotyczącym istoty wychowania do przedsiębiorczości i działalności biznesowej. Leonard A. Schlesinger i Shahid L. Ansari zaznaczają, że przedsiębiorczość stanowi

[…] metodę i postawę przywództwa, która może i powinna być zastosowana do kierowania wszelkimi rodzajami organizacji.

Zamiast tradycyjnego modelu zarządzania biznesem, który zdaniem badaczy dawno stracił swoją aktualność, proponuje się nowe podejście. Co więcej, nie chodzi tutaj tylko o biznes, lecz o wszystkie dziedziny działalności ludzkiej. Rozwijająca się tzw. gig economy, w której normą staje się praca oparta na projektach krótkoterminowych, wymusza inne spojrzenie na szeroko pojęte życie społeczne. Dla pedagoga istotne jest przede wszystkim to, że u podstaw zarządzania współczesnym biznesem – jak twierdzą osoby uważane za profesjonalistów w tej dziedzinie – leży przekonanie, że kształtowanie ekonomicznej rzeczywistości jest jednocześnie kształtowaniem szeroko pojmowanego świata społecznego. Oznacza to, że trzeba uwzględnić możliwie jak najwięcej zmiennych, z których wiele nie poddaje się zwykłej kalkulacji. Powraca więc zasada, o której pisał John Dewey i która – jak sądzę – nigdy nie była traktowana na tyle poważnie, aby stała się głównym motorem ekonomicznej działalności człowieka. Chodzi o postrzeganie ekonomii jako dziedziny, której w żadnym razie nie wolno wyrywać z etyczno-społecznego kontekstu życia człowieka. Amerykański filozof walczący z wszelkimi dualizmami wiedział doskonale, że jednym z największych błędów było zaakceptowanie na poziomie akademickim zabiegu, który dokonał prawdziwego spustoszenia w kulturze. Zabieg ten polegał na odseparowaniu etyki od teorii politycznej i ekonomicznej. Tendencja w kierunku specjalizacji, która zdaniem badacza może być widoczna głównie w tekstach Adama Smitha, sprzyjała oddzieleniu kwestii politycznych i prawnych od kwestii ekonomicznych. Ale na tym się nie skończyło. [...]

Zdając sobie sprawę z bardzo obszernej fachowej literatury poświęconej problematyce przedsiębiorczości i działalności biznesowej, autor chciał podkreślić, że moim celem jest zwrócenie uwagi na te kwestie, które – jak sądzę – mają kluczowe znaczenie dla wychowania do działalności gospodarczej. Niniejsze studium ma zainspirować czytelnika do refleksji nad złożoną naturą relacji między biznesem a edukacją. Kieruję ją przede wszystkim do rodziców i nauczycieli – to od nich bowiem będzie zależeć, czy ich dzieci i wychowankowie zostaną nie tylko sprawnymi przedsiębiorcami i menedżerami, lecz także osobami wrażliwymi na krzywdę ludzką, która nie zawsze jest rezultatem jakiegoś świadomego działania jednej lub kilku osób. Chodzi więc także o to, aby zdawać sobie sprawę ze złożoności rzeczywistości społecznej. Nie da się ona bowiem naprawić poprzez usilne próby szukania jakiegoś jednego czynnika, który można obarczyć odpowiedzialnością za wszystkie ludzkie nieszczęścia. Wydaje mi się, że spojrzenie na działalność ekonomiczną człowieka będzie konstruktywne tylko wtedy, gdy jedną z jego podstaw stanie się – o czym pisze Roger Scruton – następujące przekonanie: Nasz świat obejmuje prawa, powinności i obowiązki; jest to świat samoświadomych podmiotów, w których zdarzenia dzielą się na wolne i nie-wolne, te, które mają swoje wewnętrzne racje, i te, które mają jedynie zewnętrzne przyczyny, te, które wyrastają z racjonalnego podmiotu, i te, które wybuchają strumieniem konsekwencji bez świadomego planu.

197 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-474-8

Murzyn Andrzej

Murzyn Andrzejdr hab., kierownik Zakładu Historii i Teorii Wychowania Wydziału Etnologii i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem Śląskim, od kilku lat także prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie. Jest autorem 11 monografii i ponad 40 artykułów naukowych, redaktorem i współredaktorem dwóch serii naukowych (Filozofia i Pedagogika, Dialog bez Granic), a także wspólnie z Dariuszem Stępkowskim redaktorem książki Religion long forgotten. The importance of religion in education towards civil society (Kraków 2014). Ostatnio wydał m.in.: Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji (Kraków 2013), Opowiadanie jako metoda kształcenia w świetle filozofii edukacji Kierana Egana (Kraków 2016). Przetłumaczył kilka książek z pogranicza filozofii i pedagogiki. W latach 2007–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Oddziału PAN w Katowicach.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Murzyn Andrzej

ISBN druk

978-83-8095-474-8

ISBN e-book

978-83-8095-499-1

Objętość

138 stron

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp    

1. Wokół pojęcia przedsiębiorczości   

1.1. Przedsiębiorczość jako zdolność do ponoszenia ryzyka    

1.2. „Odwaga twórcza” podstawą zachowań przedsiębiorczych    

1.3. Przedsiębiorczość w świetle wybranych teorii psychologicznych    

1.4. Przedsiębiorczość jako główny komponent „potencjału uczenia się”    

1.5. Wrogowie przedsiębiorczości     

2. W kierunku nowego myślenia o biznesie   

2.1. Obecny paradygmat myślenia o biznesie     

2.1.1. Dominacja redukcjonizmu w podejściu do biznesu   

2.1.2. Przestarzały model firmy   

2.2. Biznes w przyszłości – biznes z ludzką twarzą 

2.2.1. Czego możemy się nauczyć od natury? 

2.2.1.1. Teoria emergencji   

2.2.2. Przedsiębiorstwo przyszłości    

3. Lider przedsiębiorczości w gwałtownie zmieniającym się świecie   

3.1. Kognitywna oburęczność (cognitive ambidexterity)   

3.1.1. Rozwijanie „kognitywnej oburęczności” w procesie edukacji 

3.1.2. Wykorzystanie logiki kreacji w działaniach innowacyjnych   

3.2. Odpowiedzialność menedżerów wobec społeczeństwa 

3.2.1. W stronę personalizacji zarządzania biznesem   

3.3. Kreatywne wykorzystanie mediów w działalności biznesowej   

3.4. Przygotowywanie przyszłych liderów przedsiębiorczości do działalności opartej na wartościach

Zakończenie 

Bibliografia 

2. W kierunku nowego myślenia o biznesie

Istotę nowego podejścia do biznesu ukazuje między innymi Gentile. Badaczka ta przytacza fragment artykułu zatytułowanego What is business for?, którego autorem jest Charles Handy. Podkreśla on, że traktując biznes jako działalność, której jedynym celem jest osiągnięcie zysku, popełniamy poważny błąd. Ch. Handy pisze:

Musimy jeść, aby żyć. Ale gdybyśmy żyli głównie po to, aby jeść, czyniąc z pożywienia wystarczający lub jedyny cel życia, stalibyśmy się wulgarni. Celem biznesu nie jest osiągnięcie zysku, kropka. Jest nim osiągnięcie zysku, aby poprzez biznes zrobić coś więcej lub lepiej.

Rozwijając powyższą myśl, Gentile pisze, że niektóre osoby traktują zysk jako dostateczny cel biznesu, przy czym wartości należy pojmować jedynie jako reguły czy ograniczenia, które nas obowiązują. Nie chodzi o to, żeby dyskredytować taką postawę. Osiągnięcie zysku uczciwą drogą nie jest czymś nagannym. Jeśli jednak określimy nasz cel szerzej, to z pewnością będzie nam łatwiej znaleźć sposób, aby w naszym działaniu znalazło się miejsce na wyznawane przez nas wartości.

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło