• Obniżka
UROSZCZENIA I TRANSAKTUALNOŚĆ W HUMANISTYCE

UROSZCZENIA I TRANSAKTUALNOŚĆ W HUMANISTYCE. FLORIAN ZNANIECKI: DZIEDZICTWO IDEI I JEGO PĘKNIĘCIA

ISBN: 978-83-8294-050-3
160,00 zł
116,00 zł Oszczędzasz: 44,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 124,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Uwaga! zamawiając publikacje otrzymasz wysyłkę gratis!

Lech Witkowski wykonał wielką, pełną, odkrywczą pracę analityczno-krytyczną i podjął wieloaspektową dyskusję nad ogromnym dorobkiem Floriana Znanieckiego. [...] To nie- zwykle nowatorska książka.

Fragment opinii prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Kwiecińskiego

Ilość

Książka Pana Profesora jest bez wątpienia wydarzeniem intelektualnym i na pewno będzie okazją do dyskusji specjalistów i debat interdyscyplinarnych. Owocność takich debat potwierdziło spotkanie autora z socjologami i psychologami społecznymi z Towarzystwa im. Floriana Znanieckiego.

Prof. Andrzej Przestalski
Przewodniczący Prezydium Towarzystwa Naukowego im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu

Wrzesień 2022 Dyskusja nad książką Lecha Witkowskiego Uroszczenia i transaktualność w humanistyce. Florian Znaniecki – dziedzictwo idei i jego pęknięcia (kliknij w link).


Nota informacyjna o książce

Książka poświęcona jest nowemu odczytaniu spuścizny F. Znanieckiego jako wielkiego humanisty, z troską o wskazanie nadal aktualnych i ważnych inspiracji dla uprawiania pedagogiki, socjologii i filozofii czy psychologii, z postulowaną nową świadomością metodologiczną dla badań społecznych i teorii. Rekonstruowana jest w szczególności perspektywa pedagogiczna myśli Znanieckiego przeciw jej obiegowym odczytaniom i czasem wbrew deklaracjom samego klasyka. Podjęta jest krytyczna analiza recepcji myśli Znanieckiego w przekroju tych dyscyplin, wbrew wielu podręcznikowym ujęciom, a także zaproponowana jest nowa strategia interpretacyjna, oparta na tytułowych kategoriach: uroszczeń i transaktualności, a także z uwypukleniem sprzeciwu wobec dualizmów rozdzierających badania i analizy w humanistyce i naukach społecznych.

Lech WItkowskiAutor zderza podejście Znanieckiego w czterech blokach rozważań: z rozmaitymi „horyzontami recepcji” w tym z 12 odczytaniami wśród socjologów, pedagogów i filozofów, z linią krytyki dualizmów w dyskursie akademickim, pracuje w integralnym odczytaniu pięcioksięgu „Chłop polski w Europie i Ameryce” oraz w rekonstrukcji tropów niedoczytanych w obiegowych wykładniach analiz autora koncepcji „współczynnika humanistycznego”. Chodzi zanegowanie wyobrażeń co do dojrzałości epistemologicznej i krytycznej Znanieckiego wobec idei racjonalności, dynamiki rozwojowej, złożoności opartej na sprzężeniach uwalniających od jednostronności, w tym dojrzałości rozumienia statusu teorii w zakresie sprzeciwu wobec perspektywy pozytywistycznej. Uwypuklona jest paradoksalna idea sprzęgania racjonalności z powrotami chaosu. Pokazane są analogie z podejściem Habermasa, przeciw utożsamieniom z Popperem. Autor widzi większą dojrzałość u Znanieckiego także w zakresie rozumienia procesów socjalizacji niż u Rorty’ego, uwypuklony jest sprzeciw klasyka wobec tradycji logistycznej, w tym polemika ze szkołą lwowsko-warszawską.

Książka wydobywa szkody interpretacyjne jakie myśli Znanieckiego wyrządziła tradycja marksizmu, nie wyłączając wczesnego podejścia Baumana i Chałasińskiego w socjologii czy Kowalskiego w pedagogice (socjologii edukacji). Autor wskazuje także na kulturowe elementy wrażliwości dekonstrukcyjnej u Znanieckiego, mimo jego instytucjonalnego wysiłku skupienia na interesie socjologii. Rekonstrukcje emigracji chłopskiej są potraktowane jako klucz do rozumienia mentalności współczesnej wsi polskiej. Autor dyskutuje ze Znanieckim nie ulegając jego okresowym zabiegom perswazji, oddziela poglądy socjologa od pojęć, postulatów i rozpoznanych dylematów. Kluczowym narzędziem analiz jest wskazanie i wykorzystanie „pułapki” dla dyskursu akademickiego między jego interesem instytucjonalnym oraz wagą intelektualną. Tezą L. Witkowskiego jest, że Znaniecki w taką pułapkę wpadł i należą go z niej wydobyć, gdyż wartość jego dokonań znacznie przekracza horyzont recepcji w pojedynczej dyscyplinie, jak np. socjologia, w której jest skazany na niedoczytania i nieciągłości interpretacyjne ze szkodą dla wartości ogólnohumanistycznej jego dorobku. Autor prześwietla problem normatywności dyskursu w humanistyce, rozpoznaje aktualności idei „ekologii ludzkiej” i charakterystyki źródeł antagonizmów społecznych. Książka daje kompleksową ofertę interpretacyjną całości dorobku Znanieckiego do dalszych dyskusji i pogłębionych lektur. Ma szansę stać się kanonicznym (tj. na serio traktowanym) przewodnikiem po myśli Znanieckiego w 140 rocznicę jego urodzin. Książka powinna znaleźć się w bibliotece podręcznej wielu humanistów i badaczy społecznych i wywołać szeroką dyskusję nad kondycją polskiej humanistyki jako wymagającej integralnego traktowania z naukami społecznymi, wbrew biurokratycznym separatyzmom.

_______________________________________

 

Czytając przesłaną do recenzji wydawniczej pracę Lecha Witkowskiego o Florianie Znanieckim i jego usytuowaniu w refleksji humanistycznej nieodparcie nasuwa się spostrzeżenie, że nie można jej (pracy tej) zamknąć w jakichkolwiek schematach interpretacyjnych. W odniesieniu do podjętych przez Lecha Witkowskiego problemów otwierają się szerokie przestrzenie dyskursu. Wynika to przede wszystkim ze sposobu podejścia Autora tego tekstu do podejmowanych problemów. Przedstawia je (Autor) w perspektywie wielowymiarowych uwarunkowań i wieloaspektowych zdarzeń. Mamy w tym przypadku do czynienia nie tylko z metodologią równoważenia kompetencji poszczególnych obszarów czy dyscyplin wchodzących w zakres podejmowanych problemów, ale także z ich zderzeniami. Autor nadaje w ten sposób podejmowanym problemom określoną dynamikę a więc transaktualność, co wyraźnie określa w tytule rozprawy.

W swoich rozważaniach Lech Witkowski odwołuje się do bardzo bogatych materiałów źródłowych twórczości Floriana Znanieckiego i na nowo je odczytuje. To jedna z perspektyw spojrzenia na podejmowane problemy. Drugą z nich jest spojrzenie na twórczość Znanieckiego z perspektywy innych autorów, jest to spojrzenie krytyczne.

Praca Lecha Witkowskiego jest obszernym, bo liczącym wraz z niezwykle bogatą bibliografią, 750 stron tekstem. Praca ta ma też bardzo rozbudowaną strukturę zwieńczoną klamrą ”uroszczeń”. [...]

Fragment z recenzji prof. zw. dr. hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego

 

42 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Lech Witkowski

profesor zwyczajny, filozof, epistemolog, pedagog, historyki idei i kulturoznawca, badacz teorii dwoistości i teorii tożsamości, jeden z najgłębszych i najpracowitszych umysłów współczesnych w polskiej humanistyce. Realizuje tematy badawcze: Profile i tropy ambiwalencji w kulturze, Paideia i jej oblicza w humanistyce, Humanistyka stosowana, Historia polskiej myśli pedagogicznej.

"Nie ma jednak wątpliwości, że dzięki tym pracom nastąpił skok jakościowy w polskiej pedagogice"
prof. Tadeusz Szubka, filozof, dyrektor Instytutu Filozofii w Uniwersytecie Szczecińskim

prof. dr hab. Lech WitkowskiZ wielką i niekłamaną przyjemnością przedstawiamy dziś sylwetkę profesora zwyczajnego dr hab. Lecha Witkowskiego, badacza, który jako pierwszy podjął trud nowego odczytania dzieła przedwojennych pedagogów i zrobił to w sposób mistrzowski („Przełom dwoistości w pedagogice polskiej", „Niewidzialne środowisko"), ustanawiając cezurę w polskiej myśli pedagogicznej. Tak jak niezwykłe są książki profesora, tak niestandardowe jest jego życie i droga akademicka. Urodzony w Olsztynie w 1951 roku, profesor Witkowski ukończył I LO im. M. Kopernika w Toruniu w 1969 roku jako prymus szkoły, po czym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, odbył studia na wydziale… matematycznym, nagrodzony w 1973 roku tytułem najlepszego studenta UMK Primus Inter Pares. Ukończywszy studia w 1974 r. już w r. 1980 obronił dysertację doktorską z filozofii pt. Teoria poznania we współczesnym racjonalizmie (na przykładzie koncepcji Ferdynanda Gonsetha), tym razem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na habilitację uzyskał w r. 1990, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, za dorobek i rozprawę zatytułowaną „Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych", po czym już w roku 1992 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Przez szereg lat prowadził wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także, gościnnie, w Kanadzie, USA, Włoszech i Szwajcarii. Wykłada po włosku, francusku, angielsku i rosyjsku. Profesor wypromował 10 doktorów, 4 z nich są już samodzielnymi pracownikami nauki. Obecnie związany jest z Akademią Pomorską w Słupsku. Profesor Witkowski wielokrotnie przewodniczył gremiom konkursowym na granty naukowe w Komitecie Badań Naukowych, później sam realizował projekty naukowe zatwierdzane przez Narodowe Centrum Nauki. Przez jedną kadencję był prezydentem International Society for Universal Dialogue w Bostonie, wreszcie – laureatem nagród, m.in. Nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Nagrody PAN im. W. Spasowskiego (2009); jest także zdobywcą tytułu Mistrza Pedagogii (2013), jednym z dziesięciu kandydatów nominowanych do Nagrody Długosza (2010), a także zwycięzcą plebiscytu internautów na najlepszą książkę pedagogiczną 2010 r. W roku 2020 otrzymał Medal Polskiej Izby Ekologii za zasługi dla idei zrównoważonego rozwoju, a w roku 2021 ZG PTP przyznał mu Medal za zasługi do pedagogiki polskiej. Profesor opublikował ponad 20 książek autorskich i kilkanaście (współ)redagował, z czego niemal połowę wydał w Oficynie Wydawniczej Impuls w Krakowie.

 

zaprasza Lech Witkowski

 

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Lech Witkowski

ISBN druk - oprawa miękka

978-83-8294-050-3

ISBN druk - oprawa twarda

Objętość

752 stron

Wydanie

I, 2022

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wprowadzenie      

Perspektywa myślowa ......     
Nietypowy zamiar       
Sposób realizacji       
O statusie klasyków akademickich      
Struktura rozważań    
Problem z tytułem i redakcją pracy       
Podziękowania       

Uroszczenia I. HORYZONTY RECEPCJI 

Dylematy czytania: Znanieckiego i o nim    
Wstęp       
Uwarunkowania i wyzwania nowej lektury Znanieckiego    
Dyskurs humanistyczny w pułapkach instytucjonalizacji      
W stronę wspólnoty poziomej      
Dwa wzorcowe przypadki stosunku Znanieckiego do tradycji socjologii  
„Trzy światy” w zwrotnej i twórczej relacji oraz „upadek cywilizacji”: Bystroń o Znanieckim w 1917 roku i później   
Nowe czytanie Chłopa polskiego w Europie i Ameryce      
Zderzenie z encyklopedyczną wizją dokonania Znanieckiego      
Spór o filozoficzną i historyczną perspektywę interpretacji socjologii Znanieckiego    
Zamiast zakończenia    

Filozoficzne zręby myśli młodego Znanieckiego w latach 1910–1914 i później: w poszukiwaniu narracji dla transaktualności wartości    
Wstęp    
Znaniecki wobec idei rzeczywistości praktycznej w 1912 roku   
Filozof obnaża słabości nauk społecznych      
Znaniecki jako filozof moralności w 1914 roku      
Filozof jeszcze w 1927 roku: bariera historyczności istnienia i ważności systemowo ograniczonej    
Zamiast zakończenia: ówczesna dyskusja filozoficzna ze Znanieckim      
Znaczące idee Znanieckiego jako pedagoga      
Wstęp      
O ograniczeniach i pułapkach recepcji pedagogicznej      
Znaniecki w debacie pedagogicznej na serio      
Spór o dążenia społeczne jako siły moralne      
Postulat radykalnej przebudowy szkoły    
W stronę „ekologii ludzkiej”   
Status kategorii „szczebli rozwoju”    
Zamiast zakończenia    

Szkice pedagogiczne Znanieckiego dla socjologii wychowania    
Wstęp    
Samorzutne wychowanie społeczne      
Społeczne warunki planowej pedagogii    
Główne zadanie społeczne pedagogii nowoczesnej   
Przygotowanie jednostki do jej funkcji społecznej    
Rozwój osobowości ludzkiej      
Zamiast zakończenia   

Przykłady recepcji „oddechu myśli” Znanieckiego wśród nie tylko socjologów w Polsce: rekonstrukcja krytyczna  
Wstęp   
Józef Chałasiński: kontrowersje wokół postawy  
Sergiusz Hessen: spór o socjologizm   
Tadeusz Szczurkiewicz: uczeń bez szkoły?   
Jerzy Szacki: promotor instytucjonalny   
Jan Szczepański: dojrzałe odniesienie do mistrza    
Jerzy Kmita: obosieczna krytyka „czarnoksięstwa”      
Stanisław Ossowski: między logiką i psychologią społeczną   
Paweł Rybicki: myślenie dziedzictwem      
Zygmunt Bauman: ortodoksja bez kontynuacji    
Elżbieta Hałas: nowa interpretacja symbolizmu   
Zbigniew Bokszański: prześwietlanie pojęć   
Zygmunt Dulczewski: między biografią a dziełem teoretycznym  
Zamiast zakończenia   

Socjologia wychowania Znanieckiego w konfrontacji „marksizmu” i socjologii edukacji w pedagogice – o podejściu Stanisława Kowalskiego i innych   
Wstęp    
Znaniecki jako „burżuazyjna” przeszkoda dla marksizmu w 1959 roku      
Zarzut o ahistoryzm w myśleniu społecznym   
Idealistyczny wróg postępu    
Przeciw pedagogice? Poza pedagogiką?      
Dojrzała odsłona postawy wobec mistrza   
Zamiast zakończenia   

Uroszczenia II. PRZECIW DUALIZMOM

Dualizmy jako podstawowe wyzwanie filozoficzne dla młodego Znanieckiego      
Wstęp   
Uwagi o typach dualizmu    
O wartości usunięcia dualizmu      
Poza dualizmem prawdy i fałszu      
Zamiast zakończenia    

Dualizm jako antagonizm społeczny – poszukiwanie dyskursu o obcości u dojrzałego socjologa   
Wstęp  
Wyzwania humanistyczne w narracji socjologicznej   
W stronę nowej konceptualizacji obcości jako antagonizmu      
Obcość jako wyzwanie edukacyjne   
Pogłębianie dualizmu: od obrony do zaczepności antagonizmu    
Zamiast zakończenia   

Krytyka dualizmów w Nocie metodologicznej Thomasa i Znanieckiego      
Wstęp    
Cztery błędy socjologii „zdrowego rozsądku”    
Sprzężenia treści i znaczeń kulturowych w kontekście postaw i instytucji społecznych  
O relacji między psychologią społeczną i socjologią – kwestia indywidualizmu    
Praktyka działania między techniką społeczną, nauką i refleksyjnością   
Problemy monografii grupy społecznej między analizą i syntezą   
Zamiast zakończenia    

Uroszczenia III. CHŁOP POLSKI W EUROPIE I AMERYCE

Tom pierwszy: kulturowo-społeczne uwikłania tradycji grup pierwotnych na wsi polskiej      
Wstęp    
Dynamika zmian relacji rodzinnych      
Postawy ekonomiczne i polityczne   
Obecność religii i magii    
Postawy poznawcze    
Analizy korespondencji      
Zamiast zakończenia    

Tom drugi: między tradycją i indywidualizacją – wpływy i rozwój  

Tom trzeci: o dominacji „grupy pierwotnej” w przestrzeni socjalizacji chłopskiej – dwoiste dążności i waga metodologiczna perspektywy psychologii społecznej      
Wstęp    
O nową metodologię badań 
W stronę typów   
Między wzajemnością i uznaniem    
O socjalizacji chłopskiej   
Zamiast zakończenia    

Tom czwarty: między dezorganizacją i reorganizacją życia społecznego   
Wstęp    
Typy przewodnictwa społecznego  
O wpływie księży i Kościoła   
Między niezmiennością i chaosem    
Problem irracjonalności zachowań      
Zamiast zakończenia  

Tom piąty: między socjologią i psychologią społeczną „grupy pierwotnej”    

Podsumowanie    

Uroszczenia IV. TRANSAKTUALNOŚĆ TROPÓW

Uroszczenia racjonalności i przedmioty historyczne w kulturze  
Wstęp   
Rzeczywistość kulturowa: między aktualnością empiryczną i transaktualnością historyczną    
Paradoks obecności i powracania chaosu w racjonalizacjach   
Stopniowanie rzeczywistości poza istotą   
Wielosystemowe widzenie świata   
Kryteria wartościowania postępu wiedzy   
Ślad dekonstrukcyjnej wrażliwości   
Zamiast zakończenia   

Wstęp do socjologii przez humanistykę odsłaniającą złożoność czynności  
Wstęp      
Powinności i uroszczenia socjologii    
(Re)wizja humanistyki źródłem dla socjologii    
Kompleksowa wizja czynności ludzkich    
O realności obiektywnej znaczeń w kulturze: wyzwania idealności pozaspołecznej  
Uroszczenie odrębności przedmiotu socjologii  
Wpływ jako kryterium realności społecznej   
Dwoiste poziomy złożoności układów społecznych  
Zamiast zakończenia      

Metoda socjologii przez pryzmat napięć i aktualizacji kulturowych   
Wstęp    
Marzenie o harmonizacji biegunów    
Skrajności faktografii i uogólnień teoretycznych   
Konieczność współczynnika humanistycznego   
Wyzwanie normatywności   
Poza psychologią „dualistyczną” i metafizyką      
Nieporozumienia wokół psychologii u Znanieckiego    
O „utajonym istnieniu”, konstruowaniu i aktualizacji znaczeń systemów kulturowych   
Specyfika „rozciągłości” systemów kulturowych    
Między roszczeniami dawnych socjologii i typami psychologii społecznej    
Między dualizmami strategii i dwoistością sytuacji poznawczych: doświadczenie ideacyjne 
Metodologia między ontologią społeczną, analizą teoretyczną i indukcją „analityczną”  
Zamiast zakończenia    

Role, teorie i kształcenie społeczne widziane humanistycznie   
Wstęp    
Status współczynnika humanistycznego i wyzwanie scholarskie    
Ślady dwoistości strukturalnych wiedzy i kształcenia uniwersyteckiego    
Teorie między prawdziwością i płodnością poznawczą    
Niewystarczalność ramy logicznej w działaniu i sprzeciw wobec ograniczeń szkoły lwowsko-warszawskiej      
Zamiast zakończenia    

Dynamika relacji w kulturze i złożoność strukturalna w przestrzeni społecznej   
Wstęp   
Biegunowości w czynnościach i procesach społecznych oraz kulturowych   
Rozwój i twórczość w ich współrzędnych   
O ładzie dynamicznej współzależności   
Obecność operatora versus      
Dojrzewanie do dwoistej relacji między narodami    
Ograniczony sposób postrzegania dylematów   
Kategoria „przeszkody aksjologicznej” czynności      

Zamiast zakończenia      
Podsumowanie   
Wstęp   
Przekleństwo i pułapka Znanieckiego    
Uwagi na nowe otwarcie 

Postscriptum    

Bibliografia

Fragment

Książka Pana Profesora jest bez wątpienia wydarzeniem intelektualnym i na pewno będzie okazją do dyskusji specjalistów i debat interdyscyplinarnych. Owocność takich debat potwierdziło spotkanie autora z socjologami i psychologami społecznymi z Towarzystwa im. Floriana Znanieckiego.

Prof. Andrzej Przestalski
Przewodniczący Prezydium Towarzystwa Naukowego im. Floriana Znanieckiego w PoznaniuKsiążka Lecha Witkowskiego to piękny przykład ilustrujący tezę, że warto wnikliwie i nieprzerwanie studiować klasyków. [...] Publikacja zawiera wiele nowatorskich pomysłów (odnoszących się do socjologii moralności, socjologii i psychologii nauki, psychologii rozwoju człowieka, socjologii makrostruktur społecznych, socjologii edukacji, pedagogiki), które pozwalają inaczej spojrzeć na problemy widziane dotąd nazbyt stereotypowo. [...] Nie tylko burzy nasze przyzwyczajenia w odczytywaniu poglądów Floriana Znanieckiego, ale też przyczynia się do konstruowania nowego oglądu świata przez pryzmat teorii życia społecznego. [...] Nie ma w światowej literaturze tak wnikliwej i całościowej analizy koncepcji filozoficznych i socjologicznych Znanieckiego. Każ- dy, kto w przyszłości zajmie się pracami tego badacza, będzie mógł spojrzeć na jego dorobek w sposób pełny, a to zmienia zasadniczo recepcję jego szczegółowych opracowań socjologicznych, daje perspektywę doszukania się w tych szczegółach treści, które są niezauważalne bez uwzględnienia całości. [...] Dzieło to jest dobrą kontynuacją stworzonej w Polsce socjologii filozoficznej [...], zakres ogarnięcia jest imponujący.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Zbigniewa Kowalika

Lech Witkowski wykonał wielką, pełną, odkrywczą pracę analityczno-krytyczną i podjął wieloaspektową dyskusję nad ogromnym dorobkiem Floriana Znanieckiego. [...] To nie- zwykle nowatorska książka.

Fragment opinii prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Kwiecińskiego

Publikację [...] uznaję za niezmiernie ważną we współczesnym dyskursie o humanistyce.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego

Pojawienie się tej książki na półkach księgarskich stanowić będzie wydarzenie w polskim życiu naukowym. Dzieło to jest bowiem oryginalnie zaskakujące w interpretacji, a przy tym wyjątkowo ambitne. [...] Ta praca nie potrzebuje żadnych rekomendacji.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickieg

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło