• Obniżka
Pedagogika sokratejska

Pedagogika sokratejska

ISBN: 978-83-7587-706-9
28,00 zł
20,00 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsza książka jest pierwszym, szerszym opracowaniem pedagogiki sokratejskiej i nie daje całościowego i systematycznego wykładu problemów oraz ich rozwiązań.

Wersja książki
Ilość

Niniejsza książka jest w pierwszym rzędzie pracą o mądrości Sokratesa, a niewątpliwie także o „mądrości wychowawczej”, a dopiero później jego „pedagogice”, w której się ona objawiała, a którą utrwalili dla potomnych jego uczniowie.

Niniejsza książka stawia sobie następujące cele:

– zapoznanie z sokratejską nauką prowadzenia człowieka drogą mądrości i prawdy ku dobru czyniącemu życie ludzkie wartościowym;
– zapoznanie z zasadami sokratejskiej elenktyki i majeutyki oraz problematyką pytań, poleceń nauczyciela, a także dialogu
– modelu układu czynności pedagogicznych;
– poznanie zróżnicowanych warunków i form organizacyjnych sokratejskiego nauczania.

Niniejsza książka jest pierwszym, szerszym opracowaniem pedagogiki sokratejskiej i nie daje całościowego i systematycznego wykładu problemów oraz ich rozwiązań. Prezentuje raczej ciągle jeszcze wybrane problemy filozoficzno-pedagogiczne i metodologiczne, częściowo publikowane, poprawione i uzupełnione, powstające w różnym czasie i odpowiadające na zapotrzebowania różnych spotkań konferencyjnych, wykładów i seminariów prowadzonych ze studentami kilku uczelni na przestrzeni wielu lat. Równolegle z dociekaniami teoretycznymi prowadzone były badania wdrożeniowe, których wyniki będą publikowane w kolejnych tomach coraz wnikliwiej analizujących problemy pedagogiki sokratejskiej. Zdaję sobie sprawę, że ciągle jeszcze jestem u początków poznawania wielkiej i głębokiej myśli sokratejsko-platońskiej oraz u początków budowania pedagogiki, która – jeżeli dobrze ją rozumiem – może wnieść wiele wartości do myślenia i działania pedagogów oraz do teorii współczesnej pedagogiki, otwierając je w większym zakresie na humanizm. Sokrates zawsze otwierał myśl i nigdy nie chciał jej ostatecznie domknąć po to, by niepokoiła, zdumiewała, zmuszała do krytycznego namysłu. Może ta książka też będzie dla wielu osób takim otwarciem się na początki pedagogiki i problemy, które starałam się przybliżyć, szczególnie myślę tu o studentach pedagogiki i nauczycielach.

199 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-706-9

Jodłowska Bogusława

doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jej zainteresowania naukowe obejmują: nowoczesną szkołę; zmianę roli nauczyciela; ucznia w teatrze życia lekcyjnego; nowe techniki symulacji aktywności ucznia na lekcji.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jodłowska Bogusława

ISBN druk

978-83-7587-706-9

ISBN e-book

978-83-7587-706-9

Objętość

294 stron

Wydanie

I, 2012

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Przedmowa     

Część I
Człowiek i Logos
Z podstaw sokratejskiej antropologii pedagogicznej

Rozdział I
Problem i metoda    
1.    Problemy     
2.    Kwestia źródeł i rekonstrukcji pedagogicznej myśli Sokratesa    

Rozdział II
Filozoficzne źródła pedagogiki sokratejskiej     
1.    Życie Sokratesa – ewolucja umysłu i ducha wychowawczego     
2.    Sokrates i presokratycy – u początków pedagogiki        
3.    Sokrates i sofiści – spór o filozofię człowieka Sokratejski przewrót na tradycyjnej skali wartości       

Rozdział III
Sokrates i pytanie o jakość życia   
1.    Jakość życia ideą kierunkową wychowania sokratejskiego   
2.    Sokrates, czyli jakość życia ważniejsza od ciągłości tylko biologicznej egzystencji       
3.    Gnothi seauton – sokratejskie wezwanie do troski o poznanie siebie   

Rozdział IV
Pytanie o wychowanie i sokratejską pedagogikę     
1.    Jak możliwe jest wychowanie?       
2.    Parabola jaskini: sens i znaczenie wychowania     
3.    Ewolucja istoty pojęcia paidagogos        


Rozdział V
Kto (co) więzi potencjał ludzki?
Rozważania z perspektywy antropologii sokratejskiej  
1.    Potencjalność ludzka w ujęciu antropologii sokratejskiej       
2.    Trudny uczeń „produktem” pedagogiki opartej na reprodukcji i transmisji wiedzy. Prawo odpłaty
3.    Pedagogika sokratejska szansą wyeliminowania problemu „trudnego ucznia”  

Część II
Logos jako Dialogos
Pedagogika sokratejska – metodologia procesu wychowania

Rozdział VI
Wartości i cele sokratejskiej pedagogiki       
1.    Mądrość jako wartość i cel pedagogiki sokratejskiej     
2.    Prawda, dobro, piękno jako wartości i bliższe cele wychowania sokratejskiego    
3.    Sokratejskie poszukiwanie „trwałego kodu moralnego”     
4.    O sokratejskiej bezinteresowności i miłości pedagogicznej   

Rozdział VII
Treści wychowania sokratejskiego     
1.    Treści wychowania są „pokarmem duszy” – rozważania w kontekście sporu Sokratesa z sofistami w Gorgiaszu Platona  
2.    Definiowanie pojęć   
3.    Problemy wiedzy i niewiedzy. Teoria koherencji wiedzy  

Rozdział VIII
Proces sokratejskiego wychowania – pytanie o dialog i metodę  
1.    Ontologiczna koncepcja sokratejskiego dialogu     
2.    Pytanie o metodę nauczania/wychowania     
3.    Elenktyka i majeutyka a problem sokratejskich pytań – praktyczny wymiar mądrości sokratejskiego wychowania  
4.    Dialog sokratyczny czy dogmatyczny?
Analiza dialogu lekcyjnego       

Część III
Plus ratio quam vis
Pedagogika sokratejska w XXI wieku

Rozdział IX
Sokratejski nauczyciel – intelektualista a człowiek duchowy  
1.    Kiedy nauczyciel może być promotorem kultury wrogości?  
2.    Wychowanie sokratejskie a badania „nowego paradygmatu”     
3.    Sokrates, action research i idea ucznia jako badacza    
4.    Sokratejski nauczyciel jako badacz     

Rozdział X
Pedagogika sokratejska – Uniwersytet – Europa w XXI wieku     
1.    Sokrates a wychowanie w warunkach zróżnicowania kulturowego Europy        
2.    Powrót do Sokratesa to powrót do antropologii (pedagogicznej) postrzegającej człowieka w perspektywie mądrości   
3.    Współczesny uniwersytet sokratejską agorą – w trosce o mądrość nauczyciela   

Bibliografia    

Indeks nazwisk        

Aneks  
Załącznik 1. Platon Menon (fragment)   
Załącznik 2. Rodzaje pytań sokratejskich według K. Sośnickiego   
Załącznik 3. Dialog lekcyjny

Sokrates otworzył wrota prawdziwemu humanizmowi, a tym samym autentycznemu wychowaniu, wskazując potrzebę szerszego, bardziej całościowego spojrzenia na świat i na człowieka, który ma w tym świecie do wykonania wielkie zadanie warunkowane wartościowym życiem, godnym człowieka. To zadanie wiąże się ze zdobywaniem mądrości, koniecznej do rozpoznawania prawdy, dobra, piękna i życia według tych wartości. Do wypełnienia owych zadań po- trzebna mu jest pomoc innej osoby (osób), która doprowadzi do zauważenia błędów w myśleniu (elenktyka) i pomoże pytaniami w poszukiwaniu prawdy, „wydobywając” ją z wnętrza człowieka (majeutyka), gdzie potencjalnie jest obecna „przedświadomie”. Te dwie metody Sokratesa, elenktyczna i majeutyczna, to podstawy do określenia drogi, którą należy prowadzić dziecko/wychowanka [...].

Fragment książki

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło