Chowanna

Chowanna

Podtytuł: Myśli wybrane
ISBN: 978-83-7587-458-7
25,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

[...] przedstawiam Czytelnikowi wrażliwemu na kontakt z dziedzictwem kulturowym tę garść myśli klasyka i jego komentatorów. […]

Wersja książki
Ilość

Prezentowana książka pierwotnie miała być jedynie swoistym suplementem do pracy habilitacyjnej – Szlachetny pożytek. O filozoficznej pedagogice Bronisława F. Trentowskiego, nawiązującym do dwusetnej rocznicy urodzin autora Chowanny. Ogrom niedających się łatwo uporządkować myśli i wątków z wszystkich tekstów Trentowskiego sprawił, że chcąc zapanować nad tym żywiołem, autor prezentowanej ksiąski musiał ograniczyć się tylko do tekstu Chowanny, a właściwie do tych fragmentów, które nie tyle wynikają z szczególnych zainteresowań Wiesława Andrukowicza filozofią pedagogiczną, co wiążą się z jego, życiodajną obsesją ich treścią.

Dlatego autor zdaje sobie w pełni sprawę z tego, że zaproponowany wybór myśli nie może być całkowicie niezależny od wybierającego i niewinny, a zatem musi być obarczony, jak napisał w „Przedmowie” Lech Witkowski, jakąś (nie)świadomością „skali niebezpieczeństwa szkody, jaka może, a nawet musi przynieść w dopełnieniu pożytku wyboru w celu przełamania nieobecności całości”. Czy warto zaryzykować taki eksperyment myślowy?

Mimo wszystko Wiesław Andrukowicz uważa, że warto, nie tylko ze względu na „wymowne milczenie” różnych środowisk akademickich wobec faktu kilku okrągłych rocznic, bądź co bądź największego filozofa i pedagoga w naszym kraju, lecz przede wszystkim dlatego, że kompromitująca jest nie tyle jego nieobecność we współczesnych dyskursach (nie tylko filozofów i pedagogów, ale także socjologów, psychologów, politologów, a nawet teologów), ile właśnie niedowartościowana obecność.

Wychodząc naprzeciw tym brakom, zwłaszcza problemowi rewitalizacji styku historii myśli pedagogicznej i najnowszych teorii pedagogicznych, z niezgodą na codzienność funkcjonowania zamkniętych enklaw historyków i teoretyków, ale z odpowiedzialnością docenienia potrzeby spajania własnych myśli z myślami klasyków, przyjmując, że rozumienie jest sposobem istnienia, przedstawiam Czytelnikowi wrażliwemu na kontakt z dziedzictwem kulturowym tę garść myśli klasyka i jego komentatorów. […]

Wiesław Andrukowicz

Myśli wybrane
199 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-458-7

Andrukowicz Wiesław

Tytuł naukowy: doktor
Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko: Uniwersytet Szczeciński - adiunkt
Specjalizacja: teoria kształcenia integralnego

Najważniejsze publikacje:
1. Antycypacja kierunku i modelu edukacji (1994)
2. Dydaktyka wartości, faktów i sposobów działania (1995)
3. Edukacja w ponowoczesności (1997)
4. Wokół fenomenu i istoty twórczości (1999)
5. Edukacja integralna (2001)

Inne osiągnięcia: Autor 8 książek, współautor 14 oraz autor 90 artykułów

Trentowski Bronisław Ferdynand

urodził się w 1808 roku w pięknym rejonie Polski zwanym Podlasiem. Pochodził on z drobnoszlacheckiej rodziny kalwińskiej. Nad jego wychowaniem czuwał głównie ojciec, który wykształcenie pobierał na uniwersytecie królewskim, był więc światłym człowiekiem. Bronisław Trentowski naukę pobierał początkowo w szkole pijarów w Łukowie, następnie uczęszczał do liceum w Warszawie i uniwersytetu Warszawskiego.

W 1829 roku został magistrem filozofii i podjął pracę w gimnazjum w Szczucinie. Losy Trentowskiego spotkały się niestety z tragicznymi wydarzeniami w historii Polski, musiały więc one wpłynąć na jego losy. Gdy dowiedział się o wybuchu powstania listopadowego postanowił wziąć w nim udział, tym samym pociągnął za sobą pewna grupę uczniów. Jednak klęska powstania spowodowała, iż Trentowski musiał opuścić ojczyznę. Na obczyźnie podejmował się różnych prac w celu utrzymania własnej osoby. Podejmował się w Niemczech nawet pracy dydaktycznej. Lubił słuchać wykładów J. H. Herbarta na Uniwersytecie Królewskim. Podjął także studia filozoficzne na uniwersytecie w Heideburgu i Fryburgu. We Fryburgu natomiast uzyskał doktorat z filozofii, jednak pomimo jego starań nie uzyskał tam posady profesorskiej.

Trentowski swoje największe dzieło napisał na obczyźnie - w Niemczech. Tworzenie dzieła zajęło mu dwa lata. Jest to pozycja pt. "Chowanna" czyli System pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży." Pierwsze wydanie tego dzieła składającego się z 2 tomów zostało wydane w 1842 roku, wznowienie nastąpiło w 1846 roku.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Andrukowicz Wiesław, Trentowski Bronisław Ferdynand

ISBN druk

978-83-7587-458-7

ISBN e-book

978-83-7587-458-7

Objętość

200 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Przedmowa zamiast recenzji

 

Od Autora

 

Przedsłowie

 

Filozofia różnojedni

Człowiek wielowymiarowy

Serdeczny rozum

Szlachetny pożytek czynu

Zło redukcjonizmu i jednostronności

Wychowanie, nauka i oświata

Wielokulturowość i życiodajność pogranicza

Ciało i płeć

 

Chowanna

 

Filozofia

Człowiek rzeczywisty

Wychowanie

Nauczanie

Istota i fenomen poznania

Etyka i moralność

Serce i namiętność

Nauczyciel i szkoła

Substytut nagrody i kary

Wolność

Historia

Polityka

Szlachetny pożytek

Czyn

Kulturowa różnojednia

Moda

Koedukacja

Śmiech

Język

 

Poezja Chowanny

 

Przed-słowem

Geniusz

Co brakuje rozwadze

Mysł

Dziecko

Matka

Natura ciała

Zmysły i zmysłowość

Namiętność

Chęć

Nadzieja naiwna

Wartości

Pieniądze w dwóch odsłonach

Życie salonowe

Przebudzić talent

Manowce czy złoty środek

Co nie śniło się filozofom

 

Słownik terminologii B.F. Trentowskiego

 

Posłowie

 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło