• Obniżka
Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia

Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia

Podtytuł: casus władzy (i demokracji)
ISBN: 978-83-7587-642-0
47,43 zł
27,63 zł Oszczędzasz: 19,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Polecana książka dr Marii Szczepskiej- Pustkowskiej składa się z czterech rozdziałów, które prowadzą czytelnika od najbar­dziej ogólnych kwestii związanych z badaniami nad dzieckiem i dzieciństwem ku szczegółowym analizom skoncentrowanym na tym fragmencie dziecięcej filozofii życia, w którym odnajdujemy dziecięce światy wartości i wyrastające z nich obrazy władzy. Już sam tytuł opracowania Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii ży­cia. Casus władzy (i demokracji) sygnalizuje rozległość

Ilość

Polecana książka dr Marii Szczepskiej- Pustkowskiej składa się z czterech rozdziałów, które prowadzą czytelnika od najbar­dziej ogólnych kwestii związanych z badaniami nad dzieckiem i dzieciństwem ku szczegółowym analizom skoncentrowanym na tym fragmencie dziecięcej filozofii życia, w którym odnajdujemy dziecięce światy wartości i wyrastające z nich obrazy władzy. Już sam tytuł opracowania Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii ży­cia. Casus władzy (i demokracji) sygnalizuje rozległość prezentowanej tu przestrzeni myślowej, z pogranicza filozofii dzieciństwa, pedagogiki ogólnej i politologii.

Rozdział I, zatytułowany Studia nad dzieciństwem - szkic przestrzenny, obej­muje obszerną problematykę studiów skoncentrowanych na dziecku i dzieciństwie. Sięga ku ich początkom i tworzącym je prekursorom, próbuje uchwycić ich granice dawne i obecne, rozróżniając przy tym filozofię dzieciństwa i badania nad nim.

Rozdział II pt. Od dziecka jako projektu do dziecka-filozofa prezentuje trzy pedagogiczne wizje dziecka i dzieciństwa, które pośrednio zostały wyprowadzone z modeli wychowania stworzonych przez szwajcarskiego pedagoga Hansa Saner i poddane namysłowi przez Bogusława Śliwerskiego w książce Pedagogika dziecka.

W tej części przedstawiono analizę badań prowadzonych w grupie młodych ludzi w Polsce i w Szwecji, a dotycząca ich obrazu życia społeczno - politycznego, rozumienia znaczenia i funkcji władzy formalnej i nieformalnej, wyznawanych wartości, możliwości działania.

Część badawczą pracy tworzy jeden rozdział: Dziecięca filozofia życia - casus władzy (i demokracji). Autorka w interesujący i bogato ilustrowany przykładami sposób opisuje dziecięcy obraz władzy- władz centralnych i lokalnych, formalnych i nieformalnych, legitymizacji władzy oraz świat wartości uznawanych przez młodzież szwedzką i polską. Każdy podrozdział kończy się podsumowaniem i wskazaniem podobieństw i różnic w poglądach polskiej i szwedzkiej młodzieży. A całość rozdziału empirycznego to próba zebrania i opisania w sposób syntetyczny najważniejszych wyników.

* Czytelnikowi należy się wyjaśnienie, dlaczego w tytule książki sło­wo „demokracja" znalazło się w nawiasie. W swoich badaniach autorka zwróciła się do uczniów polskich i szwedzkich z prośbą, by wypowiedzieli się na temat najważniej­szych, ich zdaniem, wartości oraz władzy. Natomiast w żadnym z użytych w tym celu narzędzi nie było pytań dotyczących demokracji. W uzyskanych wypowie­dziach uczniowskich pojawiła się ona zatem jako swoista „wartość dodana", która wzbogaciła prowadzone poszukiwania o niezwykle ważne, choć nieoczekiwane wątki, przekonując autorkę jeszcze raz o wielkim niewykorzystanym „politycznym" potencjale tkwiącym w dzieciach, którego dorośli nie są ani świadomi, ani ciekawi.

casus władzy (i demokracji)
89 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Szczepska-Pustkowska Maria

dr pedagogiki; pracownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego; uczestniczka Międzynarodowego Seminarium Naukowego Children’s Philosophy of Life, zainicjowanego i prowadzonego przez profesora Svena G. Hartmana na Uniwersytecie Linköping (Szwecja). Specjalizuje się w pedagogice ogólnej, jednak w centrum jej zainteresowań badawczych znajduje się problematyka związana z dziecięcym filozofowaniem, filozofowaniem z dziećmi oraz dziecięcą filozofią życia. Do najważniejszych publikacji autorki z tego zakresu należą: Tropami dziecięcych pytań filozoficznych (2004), Uczenie się od dziecka jako outsidera (2004), Socjalizujący strumień pamięci dzieciństwa: dzieciństwo jako trwanie (2005), Jak polska szkoła uśmierca dziecięce filozoficzne zmagania ze światem? (2006), Dziecięce filozofowanie (i filozofowanie z dziećmi) jako zasada pracy z uczniem (2008), Kategoria dziecka i dzieciństwa w nowożytnej myśli pedagogicznej (2009), Dociekania filozoficzne z dziećmi (2009) oraz wydany w Szwecji tekst Following Childrens Philosophical Questions (2005). Najnowsze poszukiwania autorki dotyczą antropologii pokoju dziecięcego (Antropologia pokoju dziecięcego – zarys teoretyczny, 2010).

Wprowadzenia słów kilka...

Rozdział I

Studia nad dzieciństwem – szkic przestrzenny

1.1. Początki zainteresowania dzieckiem i dziecięctwem

1.2. Filozofia dzieciństwa 1.3. Badania nad dzieciństwem

1.3.1. Studia historyczne nad dzieckiem i dzieciństwem

1.3.2. Studia socjologiczno-kulturowe nad dzieciństwem

1.3.3. Polityka wobec dzieci i dzieciństwa

Rozdział II

Od dziecka jako projektu do dziecka filozofa

2.1. Trzy (pedagogiczne) wizje dziecka i dzieciństwa

2.1.1. Adultystyczny model relacji dziecko – dorosły a dziecko jako projekt i produkt

2.1.2. Izonomiczny model relacji dziecko – dorosły a dziecko jako partner

2.1.3. Autonomiczny model relacji dziecko – dorosły a dziecko kompetentne

2.2. Dziecko jako (współ)twórca znaczeń i filozof

Rozdział III

Od dziecięcego filozofowania do dziecięcej filozofii życia

3.1. Dziecięce filozofowanie – próba uchwycenia kategorii

3.2. Dylemat: czy dzieci filozofują?

3.3. Początkiem wszelkiego filozofowania jest pytanie

3.3.1. Dziecięce pytania (filozoficzne)

3.4. Dziecięca filozofia życia

3.5. Dziecięcy obraz polityki (i władzy) – krótki przegląd wybranych badań

Rozdział IV

Dziecięca filozofia życia – casus władzy (i demokracji)

4.1. Metody badań i analizy materiałów

4.2. Tropami dziecięcych światów wartości

4.2.1. Main line świata wartości uczniów polskich

4.2.2. Main line świata wartości uczniów szwedzkich

4.3. Tropami dziecięcych obrazów władzy (i demokracji)

4.3.1. Dziecięce obrazy władzy centralnej

4.3.2. Dziecięce obrazy władzy lokalnej

4.4. Legitymizacja władzy

4.5. Próba podsumowania

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis schematów Aneksy

fragment

Od filozofii dzieciństwa i filozofii życia. Casus władzy (i demokracji) to publikacja interesująca i oryginalna w zakresie prezentowanej problematyki. Autorka bowiem podjęła próbę przedstawienia poglądów, opinii młodych ludzi w wieku 11-14 lat na temat władzy. Opisała na podstawie badań obraz społeczno-politycznego świata, który wyłania się z dziecięcych doświadczeń. Charakterystyka tego obrazu władzy nawiązuje do koncepcji S.G. Hartmana, który wprowadza pojęcie osobistego obrazu świata złożonego z przejętych od otoczenia lub będących efektem dziecięcych przemyśleń filozoficznych poglądów, wierzeń na temat świata polityki. Analiza tego obrazu obejmuje jego treść (przeświadczenia), sądy wartościujące oraz aktualną praktykę, czyli gotowość do działania związanego z prezentowanymi przekonaniami. Autorka zakłada, że dziecięce doświadczenia związane z polityką i jej zasadniczym atrybutem władzą są ściśle związane z ich doświadczeniem i mają odzwierciedlenie w opiniach i przekonaniach, które nie są jednak obecne w edukacyjnym dyskursie. To jedno z kluczowych pytań stawianych w recenzowanej książce: Czy świat społeczno - polityczny obecny w doświadczeniu dzieci musi pozostać ukryty, niewidoczny i nieczytelny dla innych? […]

[...] Recenzowana książka to wartościowa publikacja, podjęto w niej ważną z edukacyjnego i psychologicznego punktu widzenia problematykę. Dziecko rzadko w szkole uczestniczy w dyskusjach na tematy społeczno - polityczne, a jest to obszar, który z pewnością je interesuje, mogą bowiem skorzystać z własnych doświadczeń. Autorka prezentując wyniki swoich badań udowadnia na konkretnym przykładzie, że możliwe jest poznawanie i interpretowanie świata przy dominacji aktywności dzieci i to w tak „dojrzałym" obszarze tematycznym.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Żytko

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło