• Obniżka
Rola religii w edukacji międzykulturowej

Rola religii w edukacji międzykulturowej

Podtytuł: Tom III serii Dialog bez Granic
ISBN: 978-83-7308-940-2
37,90 zł
28,10 zł Oszczędzasz: 9,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Świat dzieci i świat dorastającej młodzieży są rozpatrywane z wielu punktów widzenia – pedagogicznego, psychologicznego, socjologicznego, medycznego itd. Dzięki czołowym badaczom i tysiącom przeprowadzonych badań wiemy wiele o tych specyficznych światach dzieciństwa i możemy nawet próbować bardziej uzasadnionych działań wychowawczych.

Ilość

Z wielokulturowością człowiek stykał się od czasów najdawniejszych, traktując ją jako zjawisko codzienne, przejawiające się w normalnym współistnieniu nacji, od pokoleń żyjących obok siebie i wspierających się w sytuacjach krytycznych. Zmiany zapoczątkowane przez rewolucję industrialną naruszyły hierarchię wartości towarzyszących do tej pory człowiekowi; naruszyły też dotychczasową perspektywę postrzegania „innych” – punkt widzenia neutralno-tolerancyjno-współegzystujący zmienił się na jednoznacznie krytyczno-negatywny. Równolegle jednak do przemian gospodarczo-ekonomicznych zachodziły przeobrażenia, które Pierre Teilhard de Chardin określił mianem przejścia „od totalizacji jednostkowej do totalizacji społecznej” stwarzającej ludzkości nowe problemy.

Jak bowiem podkreśla, zacieśnia się sieć związków ekonomicznych stłaczających i przybliżających w sposób nieunikniony mieszkańców Ziemi. Z drugiej zaś strony okazuje się, że w toku tej kompresji tracimy to, co najcenniejsze: tradycyjne wartości, a także samorzutność w podejmowaniu decyzji. Zatem, jak pisze filozof, „chodzi o to, by totalizować, nie depersonalizując. Ocalić zarówno całość, jak i składniki”. Co do konieczności osiągnięcia tego dwojakiego celu wszyscy są zgodni. Coraz bardziej narasta też świadomość konieczności kształcenia pod kątem zarówno całości, jak i owych składników – kształcenia mającego na względzie m.in. wartości ewangeliczne, tj. przede wszystkim miłość bliźniego. W sytuacji, w której ludzkość znalazła się dzisiaj, przykazanie miłości staje się coraz bardziej naglące, mówi bowiem już nie tylko: „Miłujcie się, aby być doskonałymi”, ale ostrzega: „Miłujcie się, w przeciwnym razie zginiecie”. Doświadczenia pokazujące możliwości ludzkiej energii dowodzą, że doszliśmy do decydującego momentu ludzkiej ewolucji, skąd jedyną drogą do przodu jest droga wspólnego zaangażowania.

Na drodze tej należy bezwzględnie pamiętać o szacunku dla każdej kultury, o tym, że kultura jest czymś ponadorganicznym, przekraczającym to, co indywidualne8. Należy równocześnie mieć na uwadze to, że stanowi ona społeczne dziedzictwo – tradycję – i jest nie tylko pewnego rodzaju skończonym planem, ale także ciągłym planowaniem, ciągłym stawaniem się.

Wiesława Korzeniowska

Tom III serii Dialog bez Granic
98 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Korzeniowska Wiesława

Korzeniowska Wiesławahistoryk, pedagog, profesor, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, między innymi: Komisji Historycznej PAN; „Wspólnoty Polskiej”; Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach; Komisji PAN ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Oddział w Cieszynie; Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Katowicach; “Societas Scientiis Favendis Silesiae Superiores" w Katowicach.

Współredaktor serii polsko-czeskiej „Dialog bez Granic”; członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Materiały i Studia z Dziejów Śląska”.

Autorka ponad 260 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 39 prac zwartych (autorskich: 15 oraz 24 – redakcyjnych i współredakcyjnych). W przygotowaniu: Dzieje rodziny i wychowania w rodzinie; Dzieje myśli pedagogicznej- chronologiczny słownik biograficzny oraz Ziemiaństwo górnośląskie i jego wkład w przemiany kulturowe regionu (wiek XIX i pierwsza połowa XX).

 

Murzyn Andrzej

Murzyn Andrzejdr hab., kierownik Zakładu Historii i Teorii Wychowania Wydziału Etnologii i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem Śląskim, od kilku lat także prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie. Jest autorem 11 monografii i ponad 40 artykułów naukowych, redaktorem i współredaktorem dwóch serii naukowych (Filozofia i Pedagogika, Dialog bez Granic), a także wspólnie z Dariuszem Stępkowskim redaktorem książki Religion long forgotten. The importance of religion in education towards civil society (Kraków 2014). Ostatnio wydał m.in.: Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji (Kraków 2013), Opowiadanie jako metoda kształcenia w świetle filozofii edukacji Kierana Egana (Kraków 2016). Przetłumaczył kilka książek z pogranicza filozofii i pedagogiki. W latach 2007–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Oddziału PAN w Katowicach.

 

 

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Korzeniowska Wiesława, Murzyn Andrzej

ISBN druk

978-83-7308-940-2

ISBN e-book

Objętość

222 stron

Wydanie

I, 2008

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Zamiast wstępu

Instead of Introduction Misto uvodu

Part One

Close to the Problem

Larry Marshall

Religion and Conflict in Asia Pacific

Andrzej Kasperek

Katolicyzm a opinie Polaków innych konfesjach – szkic socjologiczny

Taťana Gobelova

Zamyšleni nad vztahem křesťanstvi a multikulturni Evropy

Jadwiga Uchyła-Zroski

Znaczenie tradycji Bożego Narodzenia w przekazie wartości międzykulturowych

Elizabeth Shadish

The Philosophy of Religion: A Productive Tolerance

Mirosława Pindor

Znaczenie Polsko-Czeskich i Polsko-Czesko-Słowackich Dni Kultury Chrześcijańskiej dla komunikacji międzynarodowej na pograniczu państw

Tetyana Vvedenska

Толерантность и межконфессиональные отношения в Украине

Jaromir Feber, Jelena Petrucijova

Sakralni a profanni ve filozofii vychovy

Ryszard Solik

Chrześcijaństwo – wspólnota – mistyka. Sztuka a nowa wrażliwość religijna

Part Two

A Religious Side of Intercultural Education

Andrzej Murzyn

Edukacja osoby-obywatela łącznikiem między religią a kulturą i podstawą dialogu między kulturami

Dominique Maerten

L’apprentissage du dialogue interreligieux a l’ecole catholique, dans une societe secularisee

Wiesława Korzeniowska

Wychowanie religijne jako kształtowanie postaw na rzecz wielokulturowości

Bronisława Dymara

Wiara i religijność w wierszach dorosłych i dzieci jako wyraz dążenia do dobra

Aniela Rożańska

Edukacja religijna a edukacja międzykulturowa w szkole publicznej w społeczeństwie wielokulturowym

Streszczenia wybranych artykułów obcojęzycznych

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło